Jump to content

barryd

Senior
 • Content Count

  54
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Ik heb goed nieuws gekregen. Ook voor de VPB heb ik de schikking kunnen treffen die ik voor ogen had. Hierdoor heb ik een leuk verlies in 2012 gekregen waardoor ik via Carry back mijn VPB 2011 weer terug krijg. Nu moet ik voor 2015 mijn laatste balans plus aangifte in orde maken inclusief dus alle afboekingen/liquidaties e.d.. Ik moet alle antwoorden uit dit topic dan nog eens goed lezen.
 2. Daar dacht ik ook aan. Echter ga ik toch maar kiezen voor een meer praktische oplossing. Als ik nu gewoon geen dividend uitkeer dan is 2014 gewoon een normaal jaar geweest. De overdracht van aandelen vindt pas in 2015 en 2016 plaats. Dus ik ga 2014 gewoon normaal houden, winst in de reserve houden. Ik vraag me wel af welke aandeelhouders ik in mijn notulen moet noemen. Ik neig er naar dat dit o.b.v. de huidige structuur is aangezien die officieel kunnen besluiten wat met de winst dient te gebeuren.
 3. Goedemorgen Richard, Als ik uw antwoorden bekijk dan gaat u eigenlijk al delen verkopen in 2014. Feitelijk gezien vindt de verhanging pas in 2015 en 2016 plaats. Daarom dacht ik eigenlijk dat uw journaalposten niet in 2014 komen maar pas later. Voor 2014 zit ik met de volgende issues. Op dit moment heb ik in dochter A (100% plus FE) een winst van 8K en in dochter B (85%)een winst van 25K. De winst in de dochters heb ik nu staan op algemene reserve. Als ik het gewoon in de reseve zou laten zitten dan zou ik zeggen dat ik in de holding boek Resultaat deelneming A 8k Credit Deelneming A 8k Debet Resultaat deelneming B 21,25k Credit Deelneming B 21.25 Debet. De holding heeft dat jaar dus nog de deelnemingen tegen nettovermogenswaarde staan als ware er niets is gebeurd. Ook kan ik gewoon de aangifte VPB doen met fiscale eenheid deelneming A. Echter i.v.m. overdrachtsprijs dien ik wellicht dividend uit te keren. Dat zou m.i. wel plaats vinden op basis van huidige structuur. Dan krijg ik in dochter A de boeking dividend 8 debet r/c Holding 6,8 (85%) r/c ander 1,2 (15%) Voor B: dividend 25 debet r/c tussenholding 25 credit En dan weet ik niet meer goed wat ik in de holding zou moeten doen. Welke resultaten/dividend krijg ik daar dan. En wat is mijn waardering deelneming A en B dan? En hoe krijg ik het zo dat ik aansluitingen hou, ook voor de fiscale eenheid.
 4. Beste Richard, Bedankt voor je reactie en hulp (Joost uiteraard ook!) Ik heb het schema iets aangepast, de holding heeft 85% van de tussenholding welke weer 100% deelneming dochter heeft. Ik heb wel gedacht aan de uitkeringstoets, hier heb ik ook standaard notulen AVA van. Ook voldoen ze echt aan de uitkeringstoets. structuurschema_aangepast.xlsx
 5. Dividend uitkeren o.b.v. 85% bezit is correct. Daar ga je de mist in. Je hebt geen FE VPB meer. Die is verbroken toen jouw Holding 15% van de aandelen in de deelneming heeft overgedragen. De FE VPB vereist namelijk een belang van minimaal 95%. Dat deze dus verbroken is, is zeker nog een punt van aandacht voor je. gr. Joost Bedankt Joost. Vroeger heb ik een opleiding SPD plus wat andere dingen gedaan waardoor ik zelf nog wel wat kennis heb. Ik snap het verschil niet tussen 100% doorboeken naar mijn holding en een dividenduitkering. Ik kan toch in de cijfers 2014 alleen via dividend het resultaat naar mijn holding boeken. En dividend uitkeren is juist o.b.v. de nieuwe structuur. De aandelen zijn pas in 2015 en 2016 overgedragen en niet in 2014. Misschien ga ik inderdaad de mist in maar ik zie niet hoezo deze in 2014 verbroken zou zijn. Voor mijn gevoel verbreekt deze pas in 2015/2016 en dien ik in deze cijfers nog met de FE te werken.
 6. Via de bank is er niets gedaan, ook in de contracten staat niets afwijkends. De structuur in 2014 is als volgt: Holding Dochter A 100% (Fiscale eenheid) Dochter B 100% De huidige structuur is: Holding Dochter A 85% (FE) tussenholding 85% Tussenholding heeft 100% aandelen van dochter B In 2014 heeft dochter A 8k winst en dochter B 25k
 7. Maar die fiscale eenheid zal in 2014 niet verbroken zijn. De verhanging vindt plaats vanaf 2015. Ik zou niet weten waarom die fiscale eenheid in 2015 al verbroken kan zijn.
 8. Dag Joost. Helpt het als ik een soort organogram 2014 en huidig schets.
 9. Goedemiddag allemaal. Hopelijk kunnen jullie mij met iets helpen. Ik zit met afronden van cijfers 2014. In 2015 en 2016 hebben er onderling wat verhangingen plaatsgevonden. Ik heb in 2014 2 deelnemingen. Eentje 100% (ook fiscale eenheid VPB) en de ander 85%. Op dit moment is die deelneming 100% een 85% deelneming geworden en de 100% deelneming is onder een tussenholding gekomen. Nu twijfel ik hoe ik in 2014 de resultaten en waarde deelneming boekhoudkundig verwerk. In 2014 heb ik nog twee positieve resultaten deelneming. Kan ik het resultaat van de deelnemingen gewoon in de reserve houden. En in mijn holding houd ik dan gewoon de waarde deelneming zoals het is volgens de structuur 2014? (ik doe nettovermogenswaarde). Dividend moet ik m.i. uitkeren o.b.v. de huidige structuur. Dus mocht ik de resultaten deelnemingen niet in de reserve houden maar als dividend uitkeren dan dien ik dit te verwerken o.b.v. huidige structuur. Op dit moment heb ik namelijk de winsten van de deelnemingen als dividend uitgekeerd o.b.v. de huidige structuur. Ik liep toen in mijn holding tegen een probleem aan dat ik nu 85% dividend heb uitgekeerd (o.b.v. structuur huidig) terwijl ik een fiscale eenheid heb en dan 100% van die deelneming nog mee zou nemen. Dat loopt dus scheef en brengt mij aan het twijfelen of ik alles wel goed doe. Iemand die snapt wat mijn probleem is en uit kan leggen of ik het wel of niet goed doe?
 10. Ha Joost, Bedankt voor de uitleg. Ik vermoed dat ik verkeerd denk over de tax credit. Als ik jouw verhaal goed begrijp dan kan ik linksom of rechtsom maar het verlies AB zal even hoog zijn. Ik denk dat ik verkeerd zat doordat ik dacht dat die 300k als informeel kapitaal in mijn Holding zou komen en volgens jou is dit juist in de dochter. Ik heb nooit dividend uitgekeerd. Is het nu zo dat mijn AB verlies kan berekenen door de 18.000 AK te verminderen met de negatieve reserves. Waardoor ik wellicht wel 200k ab verlies heb. Of kom ik bedrogen uit en is de verkrijgingsprijs 18k en de verkoopprijs nihil dus slechts 18k ab verlies?
 11. Dag Joost, Ik was van mening dat ik de vragen reeds had beantwoord. Wellicht was ik niet helemaal duidelijk of volledig, dus ik probeer het nog eens uit te leggen. Via privé heb ik geld geleend aan de Holding. Dit was nu nog slechts 150k en is oninbaar. In de holding heb ik deze als bate opgevoerd en in de TBS heb ik deze voor 90% af kunnen trekken o.b.v. een vaststellingsovereenkomst. Over de overige 10% is niets gezegd. In de holding heb ik ook 300k uitgeleend aan de dochter en vanuit de dochter verder. In de Holding heb ik de afwaardering van 300k als bijzondere last opgevoerd. Nu heb ik dezelfde discussie voor de VPB als ik had over de lening van 150k. Ik zeg het is zakelijk, zij zeggen iets anders. Voor de IB heb ik het ook grotendeels gewonnen dus voor de VPB maak ik ook kans. Deze week dien ik aan de fiscus door te geven of ik mijn bezwaar wilt voortzetten. In dat geval maak ik kans om die 300k als verliespost te krijgen, echter kan ik die verliezen niet echt verrekenen en heb ik in 2015 alle bv's reeds geliquideerd. Of ik kan er voor kiezen om het bezwaar in te trekken ,de fiscus zegt dat die 300k dan als informeel kapitaal gezien kan worden. Jullie weten er vast meer van, maar m.i. zou het informele kapitaal gunstiger zijn omdat ik dan een verkrijgingssprijs heb van 318k en opbrengst is nihil. Dus AB verlies van 318k die ik voor 25% als tax credit over 1 a 2 jaar af kan trekken. Is mijn stelling juist of kan ik beter het gevecht aangaan en voor de verliezen gaan?
 12. Is het jullie al duidelijk geworden? Ik zit nog steeds met de vraag, hoe bereken ik nu het AB verlies. En klopt het dat het AB verlies in mijn geval gunstiger is als de vrijval van de lening als informeer kapitaal wordt gezien. (nu gaat het om de lening in de Holding die niets te maken met de aftrek IB inzake de andere lening).
 13. In de vaststellingsovereenkomst staat alleen dat bij de volgende aangifte VPB rekening wordt gehouden met de aangepaste cijfers. Er staat dus niet wat er echt dient te gebeuren. Ik probeer nu juist uit te vinden wat handiger is om in mijn Holding te krijgen. Gevecht van de zakelijkheid lening aangaan voor de VPB of een extra verlies waar ik feitelijk niet zo veel mee kan. Of bezwaar intrekken waardoor ik m.i. extra informeel kapitaal krijg en dus lijkt mij extra tax credit.
 14. Klopt, de TBS lening aan Holding is inmiddels in aftrek genomen in mijn IB. Echter voor de VPB loopt het geschil nog. Ik probeer het duidelijker te maken. Lening privé aan Holding ad 150k is inmiddels voor 90% in de TBS IB in aftrek genomen. De holding had nog eens 300k uitgeleend aan een dochter en vanuit de dochter naar een ander project. Door omstandigheden zijn alle leningen oninbaar geworden. In de BV heb ik daardoor de 300k als last opgevoerd en de 150k als bate. De fiscus heeft beide posten gecorrigeerd en gaf aan dat het informeel kapitaal is. Voor de IB had ik uiteraard dezelfde discussie zakelijkheid/niet zakelijk voor de aftrek van 150k. Dit heb ik grotendeels kunnen schikken doordat ik 90% in aftrek mocht nemen. Voor de VPB heb ik dezelfde discussie. Kan ik het gesaldeerde bedrag ad 150k zakelijk aftrekken of dien ik het als informeel kapitaal te zien. Ik heb hier deels keuze in omdat als ik mijn bezwaar intrek het gezien zal worden als kapitaalstorting, ga ik het gevecht weer aan dan bestaat de kans dat ik weer deels win en het als zakelijk verlies mag opvoeren. Ik hoop dat het zo duidelijk is.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept