Jump to content

webshop02

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Mijn leveringsplicht is toch 30K (mijn kostprijs), geen 100K? Dat het boekhoudkundig bij de verkoper "vooruitgefactureerde omzet" is volgens de regeltjes, helemaal mee eens! Als ik zou stoppen, heb ik "gewoon" een leveringsverplichting van 30K (als ik al zou drukken en niet gewoon een "mailversie maak)", maar om nou 100K omzet te verantwoorden (die ik niet binnen ga krijgen is wat overdreven) toch? Of laat ik hieraan de goodwill in 1 keer tegen vrijvallen?
 2. Productie en verspreidingskosten: helemaal mee eens. Dat is mijn inziens de verplichting die ik overneem (30 dus). Dat het boekhoudkundig zo zit dat omzet pas gerealiseerd wordt bij verrichtte prestatie kan ik helemaal volgen overigens. Ik snap ook dat het allemaal timing is, want afwaarden van 100 (vooruitgefactureerd) naar 30 (leveringsverplichting) verlaagt alleen de goodwill. Het gaat me voornamelijk om het feit dat de goodwill in 10 jaar een afschrijvingslast is en de vooruitgefactureerde omzet in 1 jaar wordt gerealiseerd. Derhalve de gedachte "wat neem ik over en welke waarde/verplichting vertegenwoordigd het nou". Net zoals we onderhandelen over de boekwaarde MVA/voorraad ten opzicht van de overnamewaarde. Voor de verkopende partij maakt het volgens mij niets uit.....Die realisatie blijft staan.
 3. Goededag, Ik wil een activa/passiva transactie doen terzake de overname van een tijdschrift (maandblad): De balans van de verkopende partij: * Inventaris, voorraad, debiteuren en (eventueel) een banksaldo * Daarnaast is administratief een behoorlijke post / verplichting "vooruitgefactureerde omzet". Dit betreft facturatie van abonnementen voor een heel jaar (waarvan iedere maand 1/12 steeds vrijvalt en weer wordt opgeboekt met nieuwe abonnementsfacturen. Activa/passiva (op basis van balans verkoper) Inventaris 10 Voorraad 20 Debiteuren 20 Bank 20 Vooruitgefact. -100 Saldo -30 (passiva > activa) Ik kan het hele stuk overnemen voor 20 (exclusief bankrekening). Hiervoor zijn mijn afwegingen: * De vooruitgefactureerde omzet is al door verkoper gefactureerd (hier geldt eigenlijk alleen een leververplichting, dus die kan ik naar beneden bijstellen met 70) * De voorraad is m.i. (maar) 10 waard * De debiteuren zijn 10 waard (rest oninbaar) * Goodwill is m.i. nihil maar moet zelf worden opgebouwd door het blad nieuw leven in te blazen. De vraag is: Kan ik als koper van de boekwaardes van de verkopen partij afwijken en aanpassen naar de werkelijke waarde? Voor een banksaldo is dat gelijk, maar overige posten zijn m.i. wel logisch. Anders zou ik bijvoorbeeld in het eerste jaar de vrijval van de omzet direct als winst moeten presenteren (en dus belasting over betalen). Ik neem eigenlijk de leververplichting over en niet zozeer de vooruitgefactreerde omzet. Dank!
 4. Ha Joost, Dank voor je bericht. Ik had hier nog niet een melding van gehad(of over het hoofd gezien) vandaar de vertraagde reactie. 1) Dit zal gaan lopen voor het jaar 2017. Voor de voorgaande jaren laten ze voor wat het is. Derhalve geen correctie van het gebruikelijk loon (gewoon de 44k), maar ook geen aanpassing van het aangegeven premieloon in de werkmaatschappij. 2) Ja ik ben ook bestuurder. De overige 2 aandeelhouders zijn 10% en 65%. 3) Ik heb geen bewijs dat ik 44k ben overeengekomen. Een AOK is door de Belastingdienst niet opgevraagd (eveneens is een managementovk niet opgevraagd). Het loon is vastgesteld door mij op basis van de minimale eisen, met inachtneming van een eventueel hoger loon indien 12a daar aanleiding voor zou geven. "Gewoon" op basis van toepassing van de gebruikelijk loon regeling. Dank alvast (wederom).
 5. In de managementovereenkomst is, naast een hoop andere artikelen, opgenomen dat € 5.000 per jaar wordt vergoed voor de verrichten diensten op FT-basis. Inderdaad een vergoeding voor (vnl) arbeid en niet verder gespecificeerd (in auto, kostenvergoeding o.i.d.). De werkmij houdt geen loonbelasting in (artikel 32d) en geeft de arbeidsvergoeding aan als loon voor de werknemersverzekeringen (minderheidsaandeelhouder). Je geeft aan: "de werkmij bepaalt het loon wat wordt doorbetaald". Is de gebruikelijkloonregeling dan inderdaad niet van toepassing voor de DGA?
 6. Dag Norbert, Dank voor de snelle reactie! Er ontbreken geheel geen puzzelstukjes, DGA is niet in loondienst bij de werkmij geweest en heeft hiervoor ook geen € 60.000 per jaar verdient (noch als ZZP'er, noch in loondienstverband). Belastingdienst houdt letterlijk vast aan het "doorstoten". Eenieder welke de casus voorleg geeft nagenoeg dezelfde reactie (gelukkig). De Belastingdienst houdt echter stug vast aan 32d, doorgestoten loon, dus moet het worden aangegeven in de Holding. Het enige wat ik me kan bedenken is dat de werknemerspremies in de werkmaatschappij wel zijn aangegeven tegen de maximale bedragen (omdat niet bekend was/is wat de DGA in zijn eigen holding aangeeft als "loon"). Deze vorm, waarbij de fee wel de basis is voor de werknemerspremies kan ik nog enigzins volgen, ook dit zou worden gehanteerd als er geen holding tussen zou zitten. De werknemerspremies kan je niet "doorstoten" (zoals 32d)....... Letterlijk met de wettekst erbij de Belastingdienst vertellen dat gebruikelijkloon wel van toepassing zou zijn in de Holding lukt me dus niet. Toch maar eens naar een goede fiscalist op zoek...
 7. Dank voor de reacties! Ik heb even gewacht met reageren omdat ik ook op het standpunt van de Belastingdienst heb gewacht. De Belastingdienst geeft in de beschreven situatie, letterlijk, als volgt aan: **STANDPUNT Belastingdienst** * De gebruikelijkloonregeling is niet van toepassing op de DGA in Holding BV; * Het loon dat hij moet genieten van Holding BV moet ten minste € 60.000 (management fee) zijn. * In beginsel had de werkmaatschappij een loon van €60.000 in de loonadministratie moeten verantwoorden, dit is niet gedaan omdat een beroep is gedaan op artikel 32d van de wet LB. Het loon wordt hierbij doorgestoten naar de Holding BV. Daarbij volgt uit het bepaalde in het eerste lid van artikel 32d Wet LB dat het loon dat de inhoudingsplichtinge naar wie het loon is/wordt doorgestoten, tenminste een loon dient te verstrekken dat de andere inhoudingsplichtige zonder toepassing van de doorbetaaldloonregeling zou hebben verstrekt. * De gebruikelijkloonregeling kan in ieder geval niet tot gevolgd hebben dat aan de DGA minder loon wordt uitbetaald dan het loon dat hij bij de werkmaatschappij is genoten en voor de LB/pvv is doorgestoten. **Einde standpunt Belastingdienst** Uit eigen onderzoek: * Artikel 32d, lid 1 geeft dit inderdaad aan. Indien er geen Holding tussen zou zitten, zou dit inderdaad m.i. zo zijn. In hoeverre kan eventueel met onderdeel B hier aan worden ontkomen (leest niet echt letterlijk in de wettekst); * In artikel 12a, lid 3, wordt een verwijzing gemaakt naar 32d. Ik lees hier dat bij toepassing 32d alles tezamen (fees) moet worden genomen om het gebruikelijk loon conform lid 1 en 2 vast te stellen. Ik ben benieuwd naa jullie visies! Veel dank alvast! Groeten
 8. Beste, Uiteraard even gezocht maar nog niet helemaal vinger achter kunnen krijgen. De situatie: * DGA houdt 100% belang in zijn Holding BV; * Holding BV houdt een minderheidsbelang van 25% in werkmaatschappij. * Holding BV factureert (cf ovk) managementfee van € 60.000 per jaar aan de werkmaatschappij. * De werkmaatschappij betaald deze facturen en voert salarisadministratie voor de werknemersverzekering voor totaal ook € 60.000 (doorbetaaldloonregeling) * Holding BV verstrekt een salaris van € 44.000 aan haar aandeelhouder. Nu de vragen, gaat het goed dat: -> doorbetaaldloonregeling wordt bepaald over €60.000 (uiteraard met max. bedragen voor verzekeringen); -> in de holding wordt gekozen voor de toepassing van het gebruikelijk loon? -> Dient of moet er een directe koppeling worden gemaakt tussen de "verloning" in de werkmaatschappij en de verloning in de Holding. M.a.w.: de werkmaatschappij "stoot" de inhouding van loonheffing door naar de holding, moet daar dan niet OOK de € 60.000 worden verloond of kan terecht worden gekozen voor het gebruikelijk loon? Veel dank alvast, linkjes naar de toegepaste wetgeving worden gewaardeerd!
 9. Lijkt een gemakkelijke vraag, kan het antwoord niet (zo snel) vinden. Ik heb een Holding BV waarin een auto is aangeschaft. Er wordt zowel zakelijk als prive mee gereden en derhalve "gewoon" bijtelling meegenomen in de salarisadministratie. De auto wordt wel eens ingezet voor de werkmaatschappij van de holding, maar ook voor andere ondernemingen/vennootschappen. Dienen deze opbrengsten (de "bekende"0,19) altijd verantwoord te worden in de Holding (de kosten zitten hier uiteraard ook in) of kunnen deze ook door de privé persoon netto te worden gedeclareerd (daar betaal je ook de bijtelling voor tenslotte) bij de verschillende vennootschappen. Voor beide valt een betoog op te zetten, ben benieuwd.
 10. Ik heb voor mijn werkzaamheden (freelance) een VAR ROW afgegeven gekregen. Ik hier hiernaast een webshop waar eigenlijk de meeste >75% van mijn tijd in zit (en dus makkelijk >1225u p/j). Dien ik nou alsnog mijn werkzaamheden als freelancer als ROW aan te geven of worden deze automatisch onderdeel van mijn WUO? En zo ja, dien ik een herziene VAR aan te vragen die derhalve WUO aangeeft? Alvast bedankt!
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept