Jump to content

anoniem140606

Junior
 • Content Count

  15
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. zolang als er geen schuldhulpverlening is mag ik onderhandelen met schuldeisers wat ik wil en afkopen wat ik wil lijkt me mod toelichting: oorspronkelijke bericht door TS verwijderd. Dit is een geciteerde quote en dus niet het volledige bericht
 2. Degene die ik nu heb afgekocht hebben een (veel) hoger percentage gekregen als ze naar verwachting aangeboden krijgen bij aanbod via schuldhulpverlening of als ik WSNP in zou gaan. degene die me wilden helpen/tegemoetkomen zijn nu in elkgeval "beloond" met hoger percentage vergoed van openstaande bedrag als degene die niet willen meewerken. mod toelichting: oorspronkelijke bericht door TS verwijderd. Dit is een geciteerde quote en dus niet het volledige bericht
 3. Het zal verder wel..... Maar hoezo zou ik niks bereikt hebben? Ben zelfs nog geen 4 1/2 maand zelf bezig, heb mijn bedrijf vorige week officieel bij KVK uitgeschreven en heb reeds 70% van alle vorderingen onder de 1500 euro opgelost. Zijn me kwijtgescholden of zijn afgekocht voor percentages tussen de 6 en 25% van het openstaande bedrag. Verder met veel andere (grote) schuldeisers al principe overeenkomst voor afkoop tegen finale kwijting. B.v. De huur, maakt verder niet meer uit of schuldhulp straks 10% of slechts 3% bied! die zal wel instemmen. Gemeente heeft aangegeven in pri
 4. wat bedoel je met 3de account? Ik kan je wel vertellen dat ik geen flexibel huurcontract heb. heb gewoon voor langere periode getekend en blijkbaar kan de verhuurder de volledige huurtermijn als vordering indienen. en neem aan dat er wel tijdswinst behaald kan worden, de berekeningen zullen nog wel eens opnieuw gedaan worden maar ik had vanaf internet al de berekeningsformulieren gebruikt zoals die voor vrij te laten bedragen gebruikt worden en die dus al eens naar de schuldeisers gestuurd. Verder zijn er dus al heel veel schuldeisers weggevallen doordat die al kwijtgescholden h
 5. je hebt het over "op grond van de WSNP" bedoel je dat je dan eerst WSNP in zal moeten gan voordat je toch nog een afkoop tegen finale kwijting kan afdwingen via de rechter? En wordt daarna WSNP direct opgeheven of zelfs teruggedraaid? WSNP is nu juist iets dat ik op alle mogelijke manieren probeer te voorkomen.
 6. Nog lang niet? Dat lijkt me overdreven. Heb de afgelopen 5 maanden zelf onderhandeld met alle schuldeisers. Heb daarbij onderbouwde voorstellen gedaan (heb uitgebreide berekeningen gemaakt van vrij te laten bedragen en wat er overblijft voor aflossing). Heb uitgebreid de situatie beschreven en mijn situatie aan schuldeisers uitgelegd. Voor iedereen die nu meewerkte heb ik een veel hoger percentage aangeboden tegen finale kwijting als in het schuldhulpverleningstraject te verwachten is (is door externe persoon gefinancierd). Ondertussen ook veel bedrijven die bedrag geaccepteerd hebben of
 7. Dan maak ik me zorgen als zij zulk advies geven... Nu is uiteraard de diensten die de afdeling zelfstandigen aanbieden wel andere koek en expertise dan schuldhulpverlening. Maar dit is toch wel redelijke basiskennis. Danny is niet bepaald het enige advies (en beweringen) die niet juist blijken te zijn geweest bij deze gemeente.
 8. Als aanvulling op mijn andere vraag: Ik heb na beëindiging van mijn bedrijf ongeveer 145K schuld ongeveer als volgt opgebouwd verhuurder: 105K Gemeente (BBZ): 15K CVZ: 4K Zorgverzekering: 1K en dan nog diverse kleinere vorderingen van tussen de 25 en 1000 euro. Verhuurder zal instemmen met finale kwijting, gemeente naar alle waarschijnlijkheid ook, CVZ werkt zover ik begrepen heb meestal ook wel mee. Zorgverzekering weet ik niet of meewerkt. Van overige schuldeisers zal naar wat ze nu aangegeven hebben ruim 90% ook wel meewerken. Slechts een handje vol weigert tot
 9. Zoals Steven zegt. En ik ben heel benieuwd welke gemeente en bureau zelfstandige dit beweerd:) Danny afdeling bureau zelfstandigen van een stad met ruim 160K inwoners
 10. oke, verhuurder kan dus de volledige 100.000 euro inbrengen als vordering bij schuldhulpverlening? Voor mij maakt dat niet zoveel uit. Ik heb straks ongeacht de hoogte van de vordering gewoon een x bedrag beschikbaar voor afkoop tegen finale kwijting. Maar voor andere schuldeisers waaronder gemeente maakt het een flink verschil, of de gemeente is grootste schuldeiser met 15K en de verhuurder met 5K of de verhuurder is dus met 105K de grootste en de gemeente de 2de met 15K. Gemeente zal nu dus aanzienlijk minder krijgen bij de afkoop tegen finale kwijting
 11. door diverse omstandigheden waaronder gezondheid ben ik helaas genoodzaakt mijn bedrijf te beëindigen. Nu heb ik nog voor enkele tienduizenden euro's schuld (laten we even zeggen 40.000 euro) (waaronder 15.000 aan de gemeente voor voormalig BBZ krediet) die ik niet meer kan betalen en ook niet in de komende jaren verwacht te kunnen gaan betalen (zal de komende jaren waarschijnlijk in de bijstand terecht komen). Ook heb ik nog een huurcontract voor ruim 5 jaar. Totale huurverplichting voor die 5 jaar is nog ruim 100.000 euro. Nu is de info over beëindigen huurcontract nogal tegenstr
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept