Jump to content

ekn1967

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Pfff, heel verhaal... >;( Daar moet ik even rustig voor gaan zitten. De links in dat topic verwezen niet meer direct naar de betreffende artikelen bj PWC, maat heb ze wel gevonden.
 2. Maar ik hoorde vanmiddag ook ergens dat dit alleen kan als de werkruimte een eigen toegang heeft, zelfs met eigen toiletvoorziening. Beetje vreemd als je werkruimte aan huis hebt, en onlogisch volgens mij.
 3. Graag zou ik meer weten over energiekosten bij het voeren van een eenmanszaak aan huis. Wij voeren een eenmanszaak aan huis, gebruiken hiervoor natuurlijk een laptop en een deel van de zolderkamer. Wij hebben een zakelijk energiecontract afgesloten die wij gewoon vanuit privé betalen. Nu is onze vraag hoeveel energiekosten we als kostenpost op onze eenmanszaak mogen laten drukken, en of ook de BTW hierop aftrekbaar is op de BTW aangifte. Is hier een verdeelsleutel voor, of zijn er andere methodes om dit te bepalen?
 4. Maar het is toch raar dat de aangifte software van de Belastingdienst wel het beginvermogen van de eenmanszaak mee rekent, maar niet het beginvermogen van de VOF, dus mijn kapitaalinbreng. Hierdoor krijg je natuurlijk wel een ontzettend hoge "fiscale winst".
 5. Dat kan dus nog een dingetje worden. Ik heb wel wat onderhandelingsruimte, dus daar kom ik wel uit. Waar ik nu nog niet uitkom is de fiscale afhandeling in 2012. Het gaat ergens fout bij de fiscale winstberekening. Na wat correcties heb ik de volgende kapitaalcijfers op mijn balansen van de VOF en eenmanszaak. VOF Balans 31-7-2012 Kapitaalinbreng van mijzelf = € 16.519,86 Extra privestorting van mijzelf = € 1.837,68 Kapitaalinbreng ex zakenpartner = € 5.000,00 Prive opname ex zakenpartner = € 400,00 (-/-) Verlies VOF per 31-7-2012 = € 12.044,64 -------------------- Totaal kapitaal VOF 31-7-2012 € 10.912,90 =========== Ik heb het VOF gedeelte van mijn IB aangifte ingevuld volgens de methode "Samenwerkingsverband". dus de hele balans en winst/verlies rekening ingevuld, ervan uitgaande dat deze keurig wordt gesplitst. Ik heb dus aan de passiva-zijde van de balans in de aangifte € 10.913 ingevuld bij ondernemingsvermogen. Bij de specificatie kapitaal- en winstaandeel heb ik het volgende voor mijzelf ingevuld: - Kapitaalaandeel volgens contract = € 16.520 - Overig kapitaalaandeel = € 1.838 ------------ Totaal kapitaalaandeel einde boekjaar € 18.358 ====== - Winstaandeel voor arbeid = € 0,00 - Overige vergoedingen = € 0.00 - Verdeling restant winst = € 6.022 -/- (dus de helft van het VOF-verlies) Eenmanszaak Balans 31-7-2012 Ik ben ervan uitgegaan dat de eindbalans van de VOF de beginbalans van de eenmanszaak is, en dat ik de cijfers hiervan dus ook als "boekwaarde begin boekjaar" moet invullen. Dan kom ik voor het kapitaal op de balans van de eenmanszaak op het volgende: - Kapitaalinbreng van mijzelf = € 12.335,22 (=eindsaldo van mijn kapitaal in VOF) - Privé-opnames van mijzelf = € 9.296,82 -/- - Winst eenmanszaak = € 4.784,26 -------------------- Totaal kapitaal 31-12-2012 € 7.822,66 =========== Ik heb dus in het eenmanszaak deel van mijn IB aangifte de volgende bedragen opgenomen: - Ondernemingsvermogen - boekwaarde begin boekjaar = € 12.335 - Ondernemingsvermogen - boekwaarde einde boekjaar = € 7.822 - Privé onttrekkingen in contanten = € 9.297 Als ik nu bij het overzicht in mijn aangifte kijk, onder "Saldo Fiscale Winstberekening" zie ik de volgende bedragen die ik totaal niet kan thuisbrengen. Hoe moet ik dit interpreteren? Klopt dit wel? Het systeem telt hier dus blijkbaar mijn persoonlijke kapitaalinbreng aandeel in het ondernemingsvermogen van de VOF, zijnde € 18.358 (zie boven) + mijn ondernemingsvermogen aan het einde van het boekjaar, zijnde € 7.822 bij elkaar, waarmee dit komt op € 26.180 Dat is toch raar. De aangiftesoftware van de Belastingdienst pakt wel mijn ondernemingsvermogen van de eenmanszaak waarin de winst zit verwerkt, maar niet mijn aandeel in het ondernemingsvermogen van de VOF waar het verlies in zit verwerkt. Ik had een ondernemingsvermogen hier verwacht van € 18.358 -/- € 6.022 + € 7.822 = € 20.158. Aan de andere kant verwacht ik dat eigenlijk ook niet, omdat mijn aandeel van het ondernemersvermogen in de VOF weer op de beginbalans staat van de eenmanszaak, en ik dit als ondernemingsvermogen begin boekjaar op de aangifte opneem. Wat doe ik fout in deze fase? Tot nog toe een leerzaam proces. Ik heb veel geleerd, en denk dat ik met al deze info gewoon zelf mijn boekhouding kan gaan doen, en ook gewoon zelf mijn aangifte kan doen, die ik ook al deed als privé-persoon.
 6. Klopt het dan dat mijn beginbalans van mijn eenmanszaak per 01-08 als volgt word? Ik heb eerst nog even mijn eindbalans per 31-7-2012 overgenomen, omdat de balans die ik in dit topic had opgenomen per 31-12-2012 was, en dus nog was uitgaande van dat ik dacht dat je het hele jaar door vanuit één boekhouding moest voeren. Eindbalans VOF 31-7-2012 ================ Debetzijde: Creditzijde: ------------- ------------- Materiële vaste activa € 7.421,27 Kapitaal per 8/5/2012 Afschrijving -/-€ 680,28 Inbreng zakenpartner € 5.000,00 Inbreng van mijzelf € 16.519,86 Vordering OB € 956,80 Kas € 377,20 Bank € 2.157,63 Privé-opnames: --------------- Opnames zakenpartner -/- € 400,00 TOTAAL € 10.232.62 Storting van mijzelf € 1.837.68 Verlies 2012 (t/m 31-07) -/- € 12.724,92 ---------------- TOTAAL € 10.232,62 Als ik dan logisch nadenk dank heb ik per 01-08-2012 een vordering op mijn dan ex-zakenpartner, en mag ik toch die vordering in mijn beginbalans opnemen van mijn eenmanszaak zodat ik de volgende beginbalans krijg: Beginbalans eenmanszaak 01-08-2012 ========================= Debetzijde: Creditzijde: ------------- ------------- Materiële vaste activa € 7.421,27 Kapitaal per 1/8/2012 € 11.995.08 Afschrijving -/-€ 680,28 Vordering OB € 956,80 Vordering ex-zakenpartner € 1.762,46 Kas € 377,20 Bank € 2.157,63 --------------- ------------- TOTAAL € 11.995,08 TOTAAL € 11.995,08 Als dit klopt, dan weet ik hoe ik verder moet> Kan iemand mij dit nog bevestigen?
 7. Hele klus die splitsing, zeker als de boekhouding gereconstrueerd moet worden, maar uiteindelijk komt het erop neer dat mijn ex-zakenpartner op het moment van uittreden een bedrag had moeten terugbetalen. Dit was natuurlijk nog in 2012, terwijl ik nu de administratie op maak. Wordt de schuld van de ex-zakenpartner dan automatisch een vordering op mijn beginbalans van de eenmanszaak per 1-8-2012?
 8. Dank voor de antwoorden. Maar kan ik als ondernemer ook gebruik maken van de zelfstandigenaftrek over de periode dat de onderneming nog een VOF was, of alleen vanaf 1 augustus eenmanszaak? Dus is deze aftrek alleen voor eenmanszaak ondernemers of ook voor VOF ondernemers? En als ik dan per 1 augustus afreken, en er blijft onder de streep over dat mijn ex-zakenpartner nog geld van de VOF tegoed heeft of moet betalen, wordt dit dan via de eenmanszaak verrekend?
 9. Betekent dit dat ik dan het verlies moet splitsen in een verliesdeel ontstaan VOOR 1 augustus en over dat verlies afrekenen? En moet ik dan per 1`augustus een beginbalans opmaken voor mijn eenmanszaak?
 10. Ik ben door een vriend naar dit forum verwezen omdat ik tegen wat problemen aan loop met mijn VOF, later eenmanszaak. Ik heb me daarom hier ingeschreven. Wel al gekeken of er een antwoord is op mijn vragen, maar er wordt heel veel geschreven, maar zie net niet het antwoord op mijn probleem/vraagstelling. Ik ben in mei 2012 een VOF begonnen met een vriend/zakenpartner. Dit was op 8 mei 2012. We hebben tot 15 juli ons bedrijf opgebouwd, met de nodige voorinvesteringen, en zijn 15 juli open gegaan. Mijn zakenpartner besloot toch om te stoppen, en stapte er op 1 augustus uit. Vanaf dat moment ben ik verder gegaan als eenmanszaak. Ik heb dit gelijk bij de KVK laten omzetten. Nu zit ik in de eerste plaats een beetje met de verdeling van het resultaat einde boekjaar in relatie tot het voor geïnvesteerd vermogen van beide partners. We hadden contractueel vastgelegd dat alle verdelingen 50/50 zouden zijn. Ik heb de volgende balans aan het einde van het jaar: Debetzijde: Creditzijde: ------------- ------------- Materiële vaste activa € 7.421,27 Kapitaal per 8/5/2012 Afschrijving -/-€ 680,28 Inbreng zakenpartner € 5.000,00 Inbreng van mijzelf € 16.519,86 Kas € 300,00 Bank € 2,35 Privé-opnames: --------------- Opnames zakenpartner € 1.523,00 TOTAAL € 7.043,34 Opnames van mijzelf € 7.459,14 Te betalen OB € 1.516,00 Verlies 2012 -/- € 7.010,38 ---------------- TOTAAL € 7.043,34 Het verlies is grotendeels te wijten aan kleine voorinvesteringen die niet als materiele vaste activa kunnen worden aangemerkt (beneden de € 500,00). Hoe moet ik dit verlies nu verwerken, zodat het fiscaal klopt, met inachtneming van het feit dat mijn zakenpartner er al op 1 augustus uitstapte, en ik er noodgedwongen een eenmanszaak van moest maken? Hij claimt nog geld van mij te goed te hebben, maar in hoeverre kan het verlies aan hem worden toegerekend? Temeer omdat het verlies grotendeels de voorinvesteringen als grondslag heeft. Het bedrijf is los van de voorinvestering gezien gewoon winstgevend. Wat zijn de fiscale consequenties, met name voor mijzelf, want per 1 augustus 2012 is het omgezet naar een eenmanszaak, en volgens mij kan je bij een VOF geen zelfstandigenaftrek en startersaftrek claimen, maar bij een eenmanszaak wel. Dus enerzijds een boekhoudkundige vraag, anderzijds een fiscale vraag, vandaar mijn post maar in de fiscale topics. Ik hoop dat iemand mij kan uitleggen welke stappen ik nu moet zetten? Ik loop er nu tegenaan omdat ik ook nog te maken heb met een verhuurder die mij onterecht het pand uit heeft gezet (een rechtszaak hierover heb ik gewonnen), ik nu aangifte IB 2012 en 2013 moet doen. Dit kon niet eerder omdat de pandeigenaar ook mijn complete bedrijfsinventaris en volledige administratie uit het pand heeft weggenomen en vernietigd.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept