Jump to content

Rinusbatenburg

Junior
 • Content Count

  20
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

-1
 1. Ava besluit over pensioen is er niet maar voldoende bewijs dat het is toegezegd. Mede door belastingcontrole vastgesteld maar pensioenbrief ontbreekt. Maar oprichter als eerste directeur en later commissaris had wel een speciale positie in de statuten.
 2. Pensioen voorziening is in 2002 op de balans gekomen na winst door verkoop onroerend goed. In alle voorgaande jaren waren er alleen maar verliezen dus pensioen zat in het onroerend goed.
 3. Hoe kan een aandeelhouder dan een Ava uitschrijven? staat niet in de statuten In statuten staat : jaarlijks, uiterlijk in de maand september door directie zijn nog oude statuten jaren 70
 4. Het punt is dat de andere aandeelhouders willen liquideren maar in de AvA hebben ze 3/4 meerderheid nodig om dit te kunnen doen en dat hebben ze niet. Ik als dga ga liever verder met mijn pensioen in de bv want afstorten bij verzekeraar is niet rendabel. Voorstel tot uitkoop willen de andere ook niet en blijven maar door hameren op liquidatie en mijn vermoeden is nu dat ze mij onderdruk willen zetten om het toch maar te doen. De andere aandeelhouders hebben een verlof bij de rechter aangevraagd voor een AvA bijeen te roepen en die wordt binnenkort afgegeven. Hierop heb ik als dga een AvA uitgeschreven en als reacties krijg je dan dat het niet tijdig is en dat zij verhinderd zijn op die datum en mag ook niet door gaan van hun. Aangegeven dat een andere datum geen bezwaar is maar die wordt niet doorgegeven. Het antwoord is dat zij de Ava bijeen zullen roepen en niet anders. Als mijn Ava toch door gaat zullen ze een kort geding beginnen om het te verbieden. Maar de directie mag toch ten aller tijden een Ava bijeenroepen?
 5. Er zijn voldoende liquide middelen in de bv en ook een pensioen voorziening voor dga. Dga heeft lening / hypotheek eigenlijk opgenomen vanuit zijn pensioen voorziening met als onder pand zijn woning met ruime overwaarde als garantie.
 6. De liquidatie is inderdaad niet door gegaan er waren afspraken gemaakt om te liquideren maar dit was nog niet in de AvA besloten. Het onrechtmatig handelen betreft lening aan de dga en andere aandeelhouders zeggen dat daar geen toestemming voor was.
 7. Zelf heb ik dit gevonden en het is dus niet mogelijk dat aandeelhouder procedure start [Essentie] Waardevermindering aandelen als gevolg van onrechtmatige daad c.q. wanprestatie jegens vennootschap; vraag of individuele aandeelhouders schadevergoeding kunnen vorderen. Vraag of onrechtmatige daad jegens vennootschap tevens onrechtmatige daad jegens enig aandeelhouder-directeur oplevert. Stelplicht Indien aan een vennootschap door een derde vermogensschade wordt toegebracht door het niet behoorlijk nakomen van contractuele verplichtingen jegens de vennootschap of door gedragingen die tegenover de vennootschap onrechtmatig zijn, heeft alleen de vennootschap het recht uit dien hoofde van de derde vergoeding van deze aan haar toegebrachte schade te vorderen. Die vermogensschade van de vennootschap zal, zolang zij niet is vergoed, een vermindering van de waarde van de aandelen in de vennootschap meebrengen. In beginsel kunnen de aandeelhouders echter op grond van dit (aanvankelijk) voor hen ontstane nadeel niet een eigen vordering tot schadevergoeding tegen de bedoelde derde geldend maken. Er is geen grond om op dit punt onderscheid te maken tussen het geval van een vennootschap met een aantal aandeelhouders en dat van een vennootschap waarvan de aandelen in één hand zijn. Ook is in dit verband niet van belang in hoeverre bij een vennootschap met slechts één aandeelhouder deze laatste tevens als (enig) directeur het doen en laten van de vennootschap beheerst.
 8. Directeur heeft onrechtmatig jegens de vennootschap gehandeld.
 9. Kun je als aandeelhouder een procedure starten wegens onrechtmatig handelen van de directeur? Volgens mij moet de vennootschap dit doen en niet de aandeelhouders. Wie weet hier meer over?
 10. Is het mogelijk om beslag te leggen op het vermogen van de bv door een aandeelhouder.
 11. Verkoop contract in 2014 getekend maar in 2015 is de overdracht / levering gedaan in welk boekjaar verwerken?
 12. Als je veel met 0% btw facturen hebt krijg je altijd terug
 13. De verhoudingen tussen de aandeelhouders is zo hoog opgelopen dat er geen normale AVA gehouden kan worden zelf met bedreigingen. Is BV dan toch verplicht deze AVA te houden of is er een andere oplossing want het is niet meer normaal. Een aandeelhouder heeft zelfs een poging gedaan om de verkoop gelden van een pand op zijn prive rekening te krijgen
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept