Jump to content

fotogast

Junior
 • Content Count

  18
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Veel mogelijkheden zijn er niet. Volgens de Europese Unie zou iedere inwoner recht hebben op juridische bijstand, maar als je rond moet komen van een uitkering en toch een eigen woning, kom je niet in aanmerking voor een bijdrage in de rechtsbijstand. Als er dan ook nog beslag op je woning ligt ben je helemaal jarig en wordt je van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeente zegt juridisch loket, die zegt je bent geen natuurlijk persoon en je krijgt van ons geen enkel antwoord. De overheid zegt je moet een advocaat nemen. Nou ik moet zeggen je wordt hier wel heel vrolijk van.
 2. Aansprakelijkheid huurgeschil. En waar het mij om gaat hoe kan men bij een hoger beroep tot een juiste afweging komen terwijl niet van alle feiten kennis kan worden genomen.
 3. Na een comparitie van partijen waarbij door de griffier aantekeningen zijn gemaakt, is er geen proces verbaal opgemaakt. Hierdoor is er in het hoger beroep geen kennis van genomen. Is dit normaal?
 4. De schuldeiser heeft via een andere bv waar hij ook directeur/eigenaar van is, van de deurwaarder de goederen meegekregen, dit ondanks dat de deurwaarder erop is gewezen dat het personeel van de schuldeiser de goederen ophaalde. En heeft vervolgens de goederen in het pand van hem zelf opgeslagen, Wat vrij moest blijven voor verhuur, daar het vonnis maar gaat tot het pand weer verhuurd is. Ik vraag mij af hoe dit wettelijk geregeld is. Overigens de goederen zijn opgeslagen zonder ventilatie of verwarming waardoor een deel van de goederen niets meer waard is.
 5. Uitgebreider is een verhaal dat wat lastig is, omdat het hier ook gaat om mishandeling, fraude, bedreiging en valsheid in geschrifte, ik kan moeilijk justitie eventueel voor de voeten gaan lopen. Wat verhuur betreft, normaal als goederen in bewarend beslag worden genomen, wordt hier iemand voor aangewezen die de goederen opslaat en hier huur voor de opslag voor rekent. Wat hier aan de hand is; de schuldeiser heeft het klaar gekregen dat hij zelf via zijn andere b.v. de goederen heeft opgehaald en in een eigen pand van de andere b.v. heeft opgeslagen. En mijn vraag is mag dit? En is dit in dit geval een verhuurconstructie.
 6. Bedenksels? Dacht het niet. Rol: oud vennoot. Het gaat om executoriaal beslag waarbij de goederen zijn opgehaald en elders opgeslagen.
 7. En als de schuldeiser dit doet via een andere b.v. waar hij ook directeur van is? En kun je spreken van verhuur als deze b.v. de goederen opslaat in een pand van de schuldeiser?
 8. Mag een schuldeiser zelf beslagen goederen (eventueel met deurwaarder) ophalen en zelf opslaan?
 9. Navraag bij advocaat: Aan u komt geen beroep op vernietiging toe. Dan heeft tekenbevoegdheidsbeperking dus geen waarde.
 10. Ik ben toch een iets andere mening toegedaan. Hierbij een voorbeeld; verhuurder stelt dat hij niets wist van een wijziging in de vof een van de zoons optrad als aanspreekpunt en later de andere zoon waar hij alle zaken mee deed dit omdat de vennoot hier niet toe in staat was, accepteert de opzegging van de huur door die zoon en dwingt vervolgens deze zoon dit terug te draaien ondanks zijn kennis van de tekenbevoegdheid, dit onder het mom van zijn goedheid en komt vervolgens tot de verbazingwekkende ontdekking dat er 2 andere vennoten zijn welke hij vermoed dat de zoons zijn. De rechter gaat hier volledig in mee en vind dat de verhuurder dit ook niet kon weten en op basis hiervan mag verwachten dat de vof alle verplichtingen zal nakomen. Dit betekend dat er gewoon getekend kon worden zonder enige rechtsbasis en de verhuurder die op de hoogte was van de tekenbevoegdheid hier niets mee hoeft doen en ook niets zou hoeven te controleren. Ook het hoger beroep vond dit in orde. Ter aanvulling de verhuurder was volledig op de hoogte.
 11. Slecht geregeld? Dat klopt maar daar ging ook iets aan vooraf, door ernstige mishandeling waarbij je blij mag zijn dat je nog leeft en enkele andere heftige dingen o.a. het doodrijden van je kind was er PTSS ontstaan. Het hoger beroep is al geweest 16-6-2015 waarbij eigenlijk nergens fatsoenlijk naar is gekeken en veroordeling dusdanig is dat de verhuurder het pand ook niet weer hoeft te verhuren, daar er tot de einddatum betaald moet worden zonder beperking. Reactie advocaat; het spijt me.
 12. De 2 vennoten die de zaak hadden overgenomen hadden geen beperkingen opgenomen
 13. deze vennoot heeft dit gedaan en stil gehouden zodat de oud vennoten en de andere vennoot hier niet van op de hoogte waren
 14. Dit begrijp ik niet. Het huurcontract is in overleg met oud vennoten opgezegd mondeling, per mail en aangetekend, na een dag of 10 tekent 1 van de nieuwe vennoten voor herroeping zij het met voorwaarden, als de uitgetreden vennoten met beperkte tekenbevoegdheid hiervoor opdraaien terwijl ze hier geen inbreng in hebben, dan heeft de beperkte tekenbevoegdheid toch geen waarde?
 15. Dat begrijp ik, maar waar het om gaat, oud vennoten hebben een beperkte tekenbevoegdheid en dit wordt door de rechter volledig gepasseerd. Heeft tekenbevoegdheid nu wel of geen waarde?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept