Jump to content

Dirkjanzzz

Senior
 • Content Count

  35
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 1. Laat het hele idee van een financiering voor je bedrijf varen en maak gewoon je studie af. Dan valt alles vanzelf op z'n plaats. Als je eigenlijk geld zoekt voor je studie (zo proef ik het een beetje) dan zou je bij DUO bij kunnen lenen. Bedankt voor je antwoord. Ik ben op zoek naar een inclusieve relatie. Een strategie voor exclusief de studie te financieren ligt er al. Ik wil echter sneller dit idee (de innovatie waar ik over spreek) uitbouwen. Amuseer jezelf met de gedachte dat het idee echt heel erg goed is, wat zouden dan slimme strategiën voor mij kunnen zijn? thanks :-)
 2. Dat is geen probleem; het is je redding. Op school kom je andere slimme mensen tegen, kan je hypothesen toetsen en leer jr praktisch denken. een bank gaat dat een goed verhaal vinden voor financiering?
 3. Beste, Ik heb misschien wel een een concrete technische oplossing gevonden om zaken als een globaal basisloon/zorgverzekering/pensioen etc daadwerkelijk een realiteit te maken. Het is een simpel idee, daarin schuilt de elegantie. Echter weet ik nu niet wat de volgende stappen moeten zijn. Het idee utiliseert alle innovatie buzzwords van dit moment zoals kunstmatige intelligentie, blockchain technologie, data science etc.. probleem: Ik wil nog een master opleiding afronden (data science). Ik heb het gevoel dat een deel van de innovatie beter kan worden ingevuld met de kennis uit die opleiding. Tevens houdt ik er niet van om zaken waar ik aan begonnen ben niet af te ronden. Tevens vind ik de kennis zelf interessant. De opleiding heeft een direct relatie met het idee zelf. Vragen: - Zou het lukken om financiering vanuit een bank te krijgen voor een goed idee maar waarbij ik tevens aangeef naast het uitbouwen van het idee een opleiding te willen volgen? Ik zou dan ook funding willen voor het afronden van die opleiding. - zou dit per definitie nooit geaccepteerd worden omdat kennis maar moet worden ingehuurd omdat het anders te lang duurt met ontwikkelen? Wat zijn de manieren om dit zo neer te zetten in een ondernemingsplan dat ik zowel dit idee kan uitbouwen en de opleiding kan afronden ? - zijn er specifieke redenen waarom ik juist niet aan een bank moet denken als financierder? maar aan crowdfunding/ico of qredits/overheid? - ik ben 1 persoon met een idee, wat zijn slimme next steps? - hoe ga ik om met een innovatief idee? vertel ik het tegen iedereen om constructieve kritiek te verkrijgen, of moet ik oppassen? Het mooie van dit idee is dat het een toegevoegde waarde heeft voor iedereen, dus het maakt eigenlijk niet uit wie het ontwikkeld, als het er maar komt.. alleen wil ik zelf wel mee blijven doen.. hoe pak ik dit slim aan? mijn angst is dat een groep hyperintelligente hustlers het commercieel uitknijpt en wellicht het wereld veranderlijke potentiaal daarmee getemperd wordt. wat zijn best practices hieromtrent? Wie moet ik het i.i.g. niet tot in detail open vertellen? Alvast bedankt.
 4. bij deze, ik hoor graag de mogelijkheden
 5. Hi, Ik heb een eigen huurwoning waar ik ingeschreven ben en nu 7 dagen per week slaap. Ik wil een 2e object huren waar ik 3 dagen in de week ga werken maar ook 3 dagen in de week ga slapen, de andere 4 dagen werk ik op een co-working space en slaap ik thuis. In welke constructie is dit toegestaan? brainstorm over mogelijkheden (correct me if I'm wrong) - kantoor huren, kantoor is bedrijfsruimte, in een bedrijfsruimte mag je niet wonen, 3 dagen per week = geen wonen(toch?), dus 3 dagen slapen mag - "woon"ruimte huren, 90% woonruimte op bedrijfsbalans = bedrijfsruimte, 10% prive = woonruimte, slapen in die 10% operavlakte mag(toch?) er zijn veel kleine feitjes nodig die ik niet ken welke ook nog eens een interactie kunnen hebben, vandaar dat ik de vraag hier stel aan de experts. alvast bedankt voor elk antwoord!
 6. Zijn er ook andere bedrijfsmiddelen die voor willekeurige afschrijving in aanmerking komen buiten hetgeen dat onder MIA/Vamil valt?
 7. bv een telefoon. met btw teruggave en verlaging winst door afschrijvingskosten lijkt het dat nieuw kopen evenveel kost al tweedehands. nieuwe telefoon kopen voor 649 euro incl of tweedehands dezelfde voor 475. 21% btw van 649 = 512 en dan afschrijven over 5 jaar is dus 1/5 * 512 = 37 dus ik kom ook uit op 475. Klopt dit in het algemeen met dit soort uitgaven of zie ik iets over het hoofd? alvast bedankt
 8. Ik wil graag een bedrijf met vrienden beginnen, maar ik twijfel of het de juiste beslissing is. Wat zijn goede vragen om mijzelf te stellen?
 9. Alle informatie is op internet te vinden, ik kan begrijpend lezen en logisch nadenken. Waarom zou ik hier geld voor betalen?
 10. serieuze vraag. Ik ben benieuwd of ik het juridisch verplicht ben. Ik denk het namelijk niet. En ik vind de vergadering onnodig, dus ik wil niet deelnemen. Opdracht is toch al bijna voorbij, referenties hoef ik bij huidige opdracht niet.
 11. Eigen tijd dus. In de uitnodiging staat deelname verplicht, echter worden de uren niet vergoed.
 12. Zoals in een ander bericht geschreven ben ik plots voor volgende maand veel minder dagen ingeplant dan tot nu toe het geval is geweest. Van de drie gevraagde dagen per week ben ik slechts drie dagen de gehele maand ingeplant. Deze drie dagen zijn verspreid over de eerste 2 weken van april. Ik heb netjes, beleeft en overduidelijk gevraagd om duidelijkheid echter blijft mijn directe manager onduidelijke antwoorden geven die niet voor opheldering zorgen, hij geeft aan geen tijd te hebben, weigert de telefoon op te nemen etc.. Ik heb nog geen contact gehad met de persoon boven hem, de persoon wiens naam onder het contract staat, dit ga ik wel nog doen maar hiervoor wil ik graag eerst enkele vragen beantwoorden. Door de huidige situatie ga ik asap een andere job zoeken. Ik kijk (gezien de huidige ontwikkelingen) naar wat voor mij het meest optimale is en dat is het volgende: - maximaal inkomen behouden tot job switch - maximaal flexibel zijn om asap bij een andere job te kunnen beginnen Mijn hoofdvraag is dan: wat is mijn optimum onder de juridische restricties in het contract? Ik heb onderaan alle belangrijke artikelen van het contract gegeven. subvragen - Kan ik mij gezien de huidige situatie beroepen op het in artikel 10 genoemde "overmacht" om geplande en ongeplande dagen per direct te cancelen (mits voor 10:00 in de ochtend als het een eenzelfde dag betreft) - De 24e volgende maand loopt het halfjaar contract af, zolang ik nog niets nieuws teken dan ben ik na die datum sowieso tot niets verplicht, correct? - Moet ik mijn opdrachtgever nog informeren over iets? Dit doe ik liever zo min mogelijk en zo laat mogelijk want zo minimaliseer ik fuss en maximaliseer ik de kans dat ik tussendoor nog wat daagjes krijg tot ik een andere job heb. - Er is mij mondeling medegedeeld dat ik voor een cursus 150,- moest terugbetalen als ik binnen een jaar vertrek, echter heb ik hier nooit wat over teruggezien in het contract en heb ik op de stelling mondeling geantwoord met "ok", niet met "ik ben hiermee akkoord" o.i.d. Beetje unfair misschien, maar gezien de situatie: Ben ik verplicht om dit bedrag te betalen? - Zijn er nog andere mogelijkheden die ik over het hoofd zie? PS: niet contractueel maar gericht op sociale zekerheid; Stel ik zou nu een uitkering aanvragen. Waar moet ik rekening mee houden? Ik kan mij voorstellen dat als ik nu zelf opstap dat dat dan niet zo handig is.. Alle hulp is welkom, alvast bedankt hiervoor! :-) Artikel 1: Opdrachtnemer wordt, met inachtneming van de voorwaarden van deze overeenkomst, ingehuurd bij de opdrachtgever voor de periode van 6 maanden, voor minimaal 0 uur en maximaal 40 per week. Opdrachtgever heeft de optie en intentie tot verlenging van de opdracht met maximaal zes maanden tegen dezelfde condities. De startdatum van deze overeenkomst is vastgesteld op: 23-10-2015 Artikel 9: Deze overeenkomst kan (tussentijds) door opdrachtgever of opdrachtnemer opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 6 weken. Artikel 10: Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer wegens ziekte of enige andere reden niet in staat is om de werkzaamheden uit te voeren, zal opdrachtnemer opdrachtgever onverwijld in kennis stellen, voor 10.00 in de ochtend. Opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk inspannen om eventuele vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen. Artikel 15: Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke eventueel tussen partijen zullen rijzen, voor zover niet op andere wijze geregeld, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter te...
 13. Ik werk nu al een tijdje voor een werkgever opdrachtgever die mij maandelijks vooraf inroostert o.b.v. mijn beschikbare dagen. Ik zie nu plots dat ik van de gevraagde 3 dagen per week ik slechts 3 dagen in de maand april ingeroostert sta. Ik kan zo niet in mijn inkomen voorzien. Heb ik bepaalde rechten hieromtrent? [Mod edit: titel en tekst aangepast ter verduidelijking]
 14. Zullen er ineens veel meer ZZP'ers de markt betreden?
 15. Normaal kon ik een werkgeversverklaring vragen. Wat zijn de normen voor zzp'ers?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept