Jump to content

Mark van Dam

Junior
 • Content Count

  17
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Is deze maatregel niet eigenlijk een belastingverhoging? Als je nu een lage omzet hebt mag je de aan je klanten gerekende btw houden. Die voer je op in je aangifte als buitengewone baten, en dan betaal je 40 tot 50% erover en heb je de rest als voordeel. Hoe werkt dat straks precies? Ik kan dat nergens echt goed terugvinden. De korting op de BTW vervalt, betekent dit dat dit belastingvoordeel verleden tijd is? En is dat zo als je je wel of niet aanmeldt voor de nieuwe KOR, of maakt dat niet uit? Stel je meld je niet aan, mag je dan nog wel de gerekende btw houden, of is dat sowieso afgelopen, en kun je je dan dus maar beter aanmelden, omdat je anders rompslomp moet doen waar geen belastingkorting tegenover staat, wat eerst wel zo was?
 2. Deze FOR heb ik opgebouwd in de jaren voor en na 2012, in dat jaar heb ik een jaartje overgeslagen, vandaar. Dank voor het antwoorden.
 3. Dank Norbert en Maxn, Deze berekening komt voort uit de invulmodule op de website van de fiscus, maar ik heb de bedragen in verhouding veranderd voor vermelding op deze site, waardoor er misschien ruis ontstaat. FOR dotatie en A-factor niet van toepassing. Ik begrijp dat er een maximum is van € 7.254, en hierdoor kan de aftrek middels de reserveringsruimte lager zijn dan het totaal van de niet-benutte jaarruimte. Je wordt dan kennelijk benadeeld door de fiscus, en ik had het beter in 2012 al kunnen aftrekken. Tot zover duidelijk. De jaarruimte 2019 is half zo laag als het bedrag dat ik over 2019 naar verwachting kan doteren aan de FOR, weet je waarom dat is? Ik ben daarom niet van plan om deze jaarruimte te benutten en zal in plaats daarvan een FOR-dotatie doen. En dan wil ik nog een opgebouwde FOR van vorig jaar afstorten voor einde jaar. Dit kan simultaan met afstorten van de maximale reserveringsruimte betreffende 2012? Ik bedoel, het een heeft niks met het ander te maken, toch?
 4. Ik wil mijn jaarruimte benutten uit 2012 (zeg 9.000 euro) en dit storten op mijn lijfrenterekening, omdat het dit jaar nog kan. Nu kom ik er niet uit met die tool van de fiscus om het te berekenen, het Hulpmiddel Lijfrentepremie vanaf 2016. Als ik alles invul (je moet ook je cijfers over 2018 invullen, waarmee hij een premiegrondslag berekent) zegt die tool dat ik in 2019 een jaarruimte heb van zeg 2.000 euro, en dat de reserveringsruimte (over 2012) zeg 3500 euro is en niet hoger kan zijn dan het wettelijk maximum, en dat ik in 2019 dus 2.000 + 3500 euro = 5500 euro aan lijfrentepremies mag aftrekken in de aangifte over 2019. Ik begrijp daar weinig van. Hij komt met veel lagere bedragen dan mijn daadwerkelijke jaarruimte uit 2012, en ik wil alleen weten wat ik over 2012 nog kan storten, en niets over dit jaar. Over dit jaar wil ik helemaal geen jaarruimte storten. Hoeveel mag ik nu van mijn jaarruimte uit 2012 storten naar mijn lijfrenterekening? Ik zou denken het hele bedrag van 9.000, maar zo werkt het kennelijk niet? Dank alvast, Groet Mark
 5. Volgens mij begrijp je me niet goed. Ik citeer de site van de fiscus: "De reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert u dus op de korte termijn belastingvoordeel op." Het uitstel van belastingheffing over de genoemde 5.000 euro Toevoeging oudedagsreserve in het voorbeeld zou mij ongeveer 2.500 euro belastingvoordeel op moeten leveren. Het is echter maar een paar honderd euro in mijn aangifte. Het lijkt dus ergens mis te gaan. Dit is voor de goede orde een nieuwe toevoeging aan de FOR en niet onderdeel van de al vorig jaar afgestorte Afname oudedagsreserve. Het zou fijn zijn als iemand inhoudelijk naar het door mij geschetste voorbeeld zou willen kijken, waarvoor bij voorbaat dank.
 6. Veel dank heren. Nu wil ik ook voor 1 juli nog de in 2017 opgebouwde oudedagsreserve afstorten bij de verzekeraar. Ik merk alleen dat ik hier nauwelijks fiscaal voordeel aan overhoud (7% bij 52% belastingtarief) op de manier zoals ik dit invul in de aangifte. Ik vraag mij daarom af of ik hier iets fout doe. Voortbordurend op het voorbeeld: - Winst (zonder afname OR) = € 40.000 - Ondernemingsvermogen per 1-1-2017 = € 60.000 = € 10.000 eigen vermogen + € 50.000 OR - Toevoeging oudedagsreserve 5.000 - Lijfrente-storting = Afname oudedagsreserve = € 50.000 + Toevoeging oudedagsreserve 5.000 = 55.000 Door de afname van de oudedagsreserve wordt: - de oudedagsreserve op de eindbalans verlaagd met € 50.000 en de 5.000 komt niet op de balans, want oudedagsreserve boekwaarde einde boekjaar = € 0 Wijzigingen in toelaatbare reserves Afname oudedagsreserve = € 55.000 (50.000 + 5.000) Toevoeging oudedagsreserve = 5.000 Hierdoor is de Wijziging in toelaatbare reserves slechts 50.000. Uitgaven > Uitgaven voor lijfrente Uitgaven in 2017 = € 50.000 Voor 1 juli 2018: 5.000 Premies i.v.m. afname oudedagsreserve = € 50.000 Premies Voor 1 juli 2018: 5.000 Klopt dit?
 7. Zeer veel dank Lex van Roode. Waar ik de prive-onttrekkingen liet oplopen door de Afname oudedagsreserve, verhoog je het eigen vermogen. De fiscus zei me ook dat je zo de vermogensvergelijking kloppend maakt. Maar wat nu als ik geen hoog eigen vermogen in de eenmanszaak wil? Ik heb het niet nodig voor de bedrijfsvoering. Kan ik de vermogensvergelijking dan toch niet kloppend maken door de prive-onttrekkingen te verhogen?
 8. Hallo, ik ben de aangifte 2017 aan het doen (IB). Ik heb mijn volledige FOR vorig jaar op een lijfrenterekening gestort. Ik wil in het aangifteprogramma op de site van de fiscus de omzetting van mijn FOR naar lijfrente nu invullen, maar ik kom er niet helemaal uit. Ik vul het op deze plaatsen in: Balans passiva: afname van oudedagsreserve met het bedrag dat ik op de lijfrenterekening heb gestort. Prive-onttrekkingen: Ik tel het bedrag dat ik op de lijfrenterekening heb gestort op bij de prive-onttrekkingen. Is dat juist? Ik doe dit omdat de vermogensvergelijking anders niet klopt. Wijzigingen in toelaatbare reserves: Afname oudedagsreserve met het bedrag dat ik op de lijfrenterekening heb gestort. Bij de winstberekening zie je dat het saldo ondernemingsvermogen een groot bedrag negatief is vanwege de afname van de oudedagsreserve op de balans. Uitgaven: uitgave voor lijfrente bij een pensioentekort. Ik vul hier het bedrag in dat ik op de lijfrenterekening heb gestort, en bij 'premies in verband met afname oudedagsreserve in 2017'. Is dit allemaal correct?
 9. Wat de fiscus zegt is correct, volgens mij. De bijtelling opnemen in de V&W bij Overige buitengewone baten, maar dit bedrag dan juist niet invullen bij "Vanuit privémiddelen betaalde kosten" in Onttrekking privégebruik auto van de onderneming. Bij Vanuit privémiddelen betaalde kosten moet 0 ingevuld worden, omdat de kosten al in de VW rekening opgevoerd worden. Dan trek je dubbel af. Wat volgens de fiscus niet correct is, is helemaal geen bijtelling opnemen in de V&W. Dit moet bij Overige buitengewone baten. Het is niet de ene of de andere manier, het moet zowel in de VW als bij privéonttrekkingen ingevuld worden. Het is niet dubbelop om de bijtelling in te vullen bij Onttrekking privégebruik auto van de onderneming. Doe je dit niet of minimaliseer je het tot nul door te doen alsof je de kosten uit privémiddelen hebt betaald, dan zullen je privéonttrekkingen in geld weer hoger uitvallen. Dat maakt per saldo niet uit.
 10. Ik heb de belastingtelefoon gebeld, en zij zeggen dat het correct is wat ik doe, omdat het programma de winst op twee manieren berekent, via de VW rekening en de balans. ‘Dat is een vermogensvergelijking, en daar vinden nog correcties plaats om de winst te kunnen bepalen,’ zegt de medewerker. Bij Overige buitengewone baten is het bedrag van de bijtelling correct neergezet volgens de medewerker, en daarnaast ook bij Privéonttrekkingen, ‘omdat dit de correctie is op de winstberekening volgens de vermogensvergelijking. Het hoort dubbelop te worden ingevuld, maar in feite zijn het twee methoden van berekening,’ aldus de fiscus. Dat is anders dan prinsrachid zegt. Hoe zit het nu echt?
 11. Ik heb een vraag over bankrekeningen. Ik heb een eenmanszaak en een bedrag gereserveerd in de FOR in liquiditeiten. Het staat op een privérekening, niet op een zakelijke rekening. Kan ik dit bedrag buiten Box 3 houden? [mod edit: titel verduidelijkt]
 12. Ik vraag mij af of ik de Onttrekking voor privégebruik van de auto op teveel plaatsen invul in de aangifte IB, waardoor ik mogelijk mezelf benadeel. In de WV rekening zet ik de afschrijving bij afschrijvingen, de autokosten bij overige bedrijfskosten. Bij Buitengewone baten en lasten en dan bij Overige buitengewone baten zet ik het bedrag van de bijtelling. Maar dan bij Privéonttrekkingen nog een keer, bij Onttrekking privégebruik auto van de onderneming, zet ik weer het bedrag van de bijtelling. Is dat niet dubbelop? En kun je beter hogere, of lagere autokosten hebben? Wat is voordeliger in de aangifte? Als de kosten lager waren dan de bijtelling, is de Onttrekking privégebruik auto immers hetzelfde als de autokosten. Ook is er nog een kopje Vanuit privémiddelen betaalde kosten voor deze auto. Is het voordeliger voor de belasting om dit te doen, of om de autokosten op te voeren in de WV rekening?
 13. ik begreep dat er geen financiële middelen tegenover mogen staan, dat het daarvoor niet bedoeld is. dat is ook weer een discussie op zich, maar mijn vraag is nu wat ik er het beste mee kan doen. ik heb het nu op een spaarrekening staan. dan mis ik fiscaal voordeel vanwege de spaartaks.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept