Jump to content

Arie de Groot

Newbee
  • Content Count

    3
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Deze vorm van financiering is uitermate geschikt indien er sprake is van een kortstondige liquiditeitskrapte, of wanneer er bijvoorbeeld sprake is van liquiditeitsbehoefte in een groeifase. Als de gang naar de bank voor een rekening-courant faciliteit geen optie is kan factoring een prima oplossing zijn. Het grote voordeel van factoring is dat de hoogte van de financiering meegroeit met de omzet van het bedrijf. Dus: hoe meer omzet, hoe meer liquiditeit. De verschillende vormen Er zijn verschillende vormen van factoring. Bij de basisvariant besteedt u de afhandeling van uw debiteurenportefeuille uit aan een extern bedrijf. Deze factor zorgt voor een directe betaling aan u. De meeste factormaatschappijen verzorgen dit binnen 48 uur na het indienen van de factuur. Bij betaling van de factuur wordt een percentage ingehouden als kosten. Deze kosten zullen bij de traditionele vorm een paar procent bedragen. Een andere variant van de financieringsvorm is American factoring. Bij deze variant worden de facturen van één of meer debiteuren verkocht aan de factormaatschappij. Over het algemeen is de American variant iets duurder dan de traditionele versie. De percentages die worden ingehouden bedragen zo’n drie tot vijf procent. Een derde vorm is reverse factoring, waarbij leveranciers hun vordering op uw organisatie liquide kunnen maken. Bij deze variant wordt er door de factor gekeken naar de financiële gezondheid van de debiteuren en niet naar de gezondheid van de leverancier. Wat kan het voor u betekenen? Het grote voordeel van factoring is dat u als organisatie onmiddellijk over uw geld kan beschikken en geen risico loopt als klanten te laat betalen. Steeds meer bedrijven hanteren lange betalingstermijnen en vooral voor het MKB is het lastig om dit voor te financieren. Deze vorm van financiering is dan een geschikte oplossing.

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept