Jump to content

RSCH

Newbee
  • Content Count

    3
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. Hallo allemaal, Ik heb een onderzoeksvraag alvorens ik naar bv een notaris ga. Mijn partner heeft een eenmanszaak en is een lening aangaan bij zijn ouders (onderhands). Overigens met mijn medeweten. Wij hebben een samenlevingscontract en daarin staat onder andere het volgende omschreven: - Zij regelen met ingang van vandaag hun vermogensrechtelijke verhouding als volgt: Gedurende de periode dat de partners samenwonen, zijn zij over en weer verplicht in elkaars levensonderhoud te voorzien. -Gedurende de periode dat de partners samenwonen, hebben zij een wederzijdse zorgplicht als bedoeld in art. 1a lid 4 onderdeel c Successiewet 1956 die blijkt uit de hierna omschreven draagplicht van de kosten van de huishouding. - Vervolgens staat bij art. 1a inkomen genoemd "de inkomsten uit werk en onderneming" en verderop "onder inkomen wordt niet verstaan het gedeelte van het inkomen dat wordt aangewend ter bestrijding van de kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor de verwerving van inkomen". De lening is (deels) terug betaald vanaf onze gezamenlijke rekening. Hierover staat in het contract: Een tekort op de bankrekening wordt door ieder voor de helft gedragen. Mij werd onder de aandacht gebracht dat ik mogelijk een risico loop. Bij een eenmanszaak is mijn partners namelijk hoofdelijk aansprakelijk met zijn privé vermogen voor de lening. Nu is mijn vraag, draag ik die verantwoordelijkheid ook? En hoe zit dit bij een relatiebreuk?
  2. Bedankt voor de antwoorden (en tips) tot nu toe. Korte aanvullende vraag. Is de constructie wel mogelijk? Is hier meer informatie over te vinden (ik vond het tot nu toe niet)?
  3. Goededag allemaal, Al vele jaren maak ik met veel plezier gebruik van alle info die op Higherlevel staat. Zeker ook als extra uitleg naast de informatie van bv de KvK en belastingdienst. Nu heb ik echter zelf een situatie, waarover ik eigenlijk geen bruikbare informatie kan vinden. Wat ik zoek ik informatie over wat in onderhavig geval wel of niet mogelijk is en welke "spelers" erbij komen kijken. Het volgende speelt. Bekende van mijn partner en mij hebben een bedrijf, dat zij voeren vanuit een bedrijfsterrein met een woning hierop. Zij doen dit als VOF. Het bedrijfsterrein is verkregen middels een hypotheek, die zij als prive personen zijn aangegaan (dus niet op naam van de VOF). Nu gaat de relatie slecht en willen zij van het bedrijf en dus het terrein af. Verkoop levert vermoedelijk een aanzienlijk verlies op. Nu zouden wij (mijn partner en ik) het bedrijf over willen nemen, maar zullen nooit de financiering hiervoor krijgen (te weinig eigen middelen). Wel zouden de huidige eigenaren uit de woning en het bedrijf willen gaan en alles aan ons willen verhuren. Echter zij hebben dan wel een hypotheek op hun prive naam staan en kunnen dus niet elders kopen om te wonen. Nu is het volgende bedacht. De huidige eigenaren richten een BV op en brengen de (prive)hypotheek en dus het bedrijfsterrein (uiteraard in overleg met de verstrekkende partij) onder in deze BV. Vanuit deze BV verhuren zij het terrein vervolgens aan ons, zodat wij het bedrijf kunnen voeren. Is dit uberhaupt mogelijk? Zo ja, wat is hiervoor nodig (naast toestemming van de hypotheekverstrekker)? Welke haken en ogen kunnen hier aan zitten? Alvast bedankt voor de gegeven antwoorden en eventuele verwijzingen naar informatie over dit onderwerp. Patrick

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept