Jump to content

MPI

Newbee
  • Content Count

    5
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. Beste allemaal, Ik heb een vraag betreffende de converteerbare lening. Voor een B.V. ben ik op zoek naar verstrekkers van kapitaal. Een kennis wees mij op te mogelijkheid om een converteerbare lening aan te gaan, waarbij onder bepaalde voorwaarden de lening omslaat in aandelen. Echter, de eigenaar A van de B.V. heeft momenteel 100% van de aandelen in de B.V. Mijn vraag is nu: Wat zouden de Fiscale gevolgen van een converteerbare lening zijn, en wat zijn de gevolgen als de lening daadwerkelijk geconverteerd wordt? Ik las ergens dat dit gelijk kan worden gesteld met een koopoptie op aandelen, maar kan hier verder niets over vinden. Alle tips/literatuur en ideeën zijn welkom! Alvast bedankt!
  2. Klopt. maar voor de IB-ondernemer met winst is er nog wel een achterdeurtje: pas over 2017 alsnog de oudedagsreserve toe, en stort deze vervolgens in 2018 af in een (bancaire) lijfrente. Nee ... een lijfrentepremie mag je alleen aftrekken in het jaar dat deze zijn betaald. zie ook: Belastingdienst - Premies en stortingen voor een lijfrente. Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe Dank allen voor de snelle reacties! Dit is precies waar ik naar zocht!
  3. Beste allemaal, Bij voorbaat dank voor het meedenken! Momenteel zit ik met een kwestie m.b.t. de aftrek van premies voor lijfrente. Mijn vraag hierover is vrij kort, echter ik kan het antwoord zelf niet eenduidig en onderbouwd vinden! Is het mogelijk om, stel, vandaag nog premie te betalen voor lijfrente en deze dan nog in 2017 af te trekken van de Inkomstenbelasting? Alvast bedankt!
  4. Ik neem aan dat je hiermee een Personal Holding bedoelt? Correct! En dank voor uw antwoorden! Ik bedoel inderdaad een personal holding. Kun je uitweiden over die afspraak? Ik zie het verband met de loonheffingen niet. Een persoonlijke holding invoegen zou onbelast kunnen via een aandelenfusie. Het ontbreekt hier aan details om daar meer over te zeggen nu. Groet Joost Excuses, ik zal even iets verduidelijken. Wij hebben de afgelopen jaren, in aanvulling op ons loon ook aandelen uitgegeven aan enkele van onze werknemers. Aangezien de WEV een stuk hoger zou liggen dan de intrinsieke waarde, leverde dit toen een voordeel op. Middels dividend konden wij dan onze werknemers mee laten delen in de winst van de onderneming. Nu ik echter in de fase kom waarin ik langzaam uit wil gaan treden, zou dit mij als 'verkoper' tekort doen. Uiteraard zou dit gewoon te accepteren zijn, maar indien er mogelijkheden zijn om mijn voordeel te vergroten dan is dit uiteraard wenselijk.
  5. Beste forumleden, Veelvuldig heb ik threads op dit forum gelezen i.v.m. mijn eigen vragen en vaak heb ik hierdoor passende antwoorden op mijn vragen gevonden. Dank hiervoor! Nu heb ik echter een situatie waar ik zo snel de antwoorden niet op kon vinden. Kort de situatie: Ik en een aantal anderen hebben aandelen in een holding (X Beheer BV), die op haar beurt alle aandelen houdt in een werkmaatschappij (Y Werk BV), wij hebben allemaal 20% van de aandelen in X Beheer. Nu hebben wij een afspraak met de fiscus dat inkoop en verkoop van aandelen tegen intrinsieke waarde gaat, om zo enkele voordelen in huidige loonheffingen te realiseren. Echter, met het oog om mijn uittreding over enkele jaren wil ik mijn aandelen nu onderbrengen in een tussen-BV. Zou ik de aandelen dan aan de BV moeten overdragen tegen intrinsieke waarde, of tegen de oorspronkelijke waarde waarvoor ik ze kocht (om afrekening te voorkomen), of moet dit tegen de werkelijke economische waarde. Daar op aansluitend, zijn wij allen werkzaam in de werkmaatschappij, als ik mijn aandelen onderbreng in een tussen-BV, is de gebruikelijk loon regeling dan nog op mij van toepassing? Graag hoor ik al uw input. Bij voorbaat dank
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept