Jump to content

foppo

Newbee
  • Content Count

    5
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. Sawadeekrab, Ik kreeg op 20 augustus dit bericht van het incasso bureau: Geachte heer XXXXX, we hebben bij XXXXXX geïnformeerd, maar deze hebben geen onbeantwoorde berichten van u. Aan u het verzoek deze communicatie door te sturen. Daarbij zijn u meerdere mails gestuurd met de mogelijkheid om het maatwerk op te zeggen, in plaats van dat er extra kosten gemaakt zouden worden. Hiervan heeft u geen gebruik gemaakt. Tevens heeft u het nagelaten om uw overeenkomst op te zeggen bij het beëindigen van uw zaak. U bent daarmee persoonlijk aansprakelijk geworden voor deze vordering. Mogelijk dat op basis van de door u door te sturen communicatie hier anders over geoordeeld kan worden. Vervolgens heb ik onderstaand antwoord gestuurd: Dank voor uw email. Ten aanzien van de door mij aangehaalde onbeantwoorde mails: Ja, die zijn wel met commentaar retour gestuurd maar mijn vragen zijn niet beantwoord. Ik neem dan wel de vrijheid om van niet beantwoorde emails te spreken. Ik neem aan dat u van uw opdrachtgever de volledige email correspondentie heeft ontvangen. Bijgaand de offerte op basis waarvan een aantal werkzaamheden zijn verricht. Let u vooral op de eerste alinea: HOSTING: Mogelijk maatwerk waar extra hosting voor nodig is neemt XXXXXX voor rekening. Deze kosten zijn inbegrepen in de vaste prijs hier worden geen extra kosten voor berekend tenzij dit expliciet staat vermeld. Met het afronden van deze werkzaamheden door XXXXXX en de betaling van de factuur hiervan is wat mij betreft de overeenkomst beëindigd en is er voor mij geen reden om een niet bestaande overeenkomst op te zeggen op het moment dat ik mijn bedrijf beëindig. Ik verzoek u daarom dit dossier te sluiten en dit binnen 7 dagen na dagtekening van deze mail aan mij te bevestigen. Als u anders van mening bent, verzoek ik u mij gemotiveerd en gedocumenteerd aan te tonen op grond waarvan ik deze vordering moet voldoen. Ik verzoek in het bijzonder de overeenkomst toe te sturen, waaruit blijkt dat ik ben ingestemd met een overeenkomst anders dan het verhuizen van de Magento webshop naar een Lightspeed webshop met uw opdrachtgever. Met name een alinea waarin gewag wordt gemaakt van een betalingsverplichting in de toekomst terwijl de hele overstap juist bedoeld was om alles wat betalingen voor de webshop betreft bij één bedrijf onder te brengen, Lightspeed dus, een kwestie die bij ieder contact ter sprake is gebracht. Ik ga ervan uit dat u verdere invorderingsmaatregelen zult staken totdat deze kwestie is opgehelderd. Tot op0 heden niets meer gehoord!
  2. Voor sommige mensen is onberispelijk handelen conform principes van integriteit wat voor gemoedsrust zorgt, niet een palmboom of vrije tijd ;) Beste, U heeft het helemaal begrepen!!!!!!!
  3. Allemaal bedankt voor de reacties. Een ding is duidelijk, ik ben dus verantwoordelijk voor de factuur en niet mijn opvolger. Even wat meer toelichting. Ik heb alles keurig netjes afgerond en zowel mijn opvolger als ik als al mijn leveranciers zijn content met de correcte afwikkeling van de overname in April. Inmiddels ben ik met Pensioen en ben geëmigreerd naar Thailand. Deze kwestie heeft betrekking op software die door de leverancier (de eiser dus) van een website-update noodzakelijk werd geacht om een update uit te kunnen voeren en heeft verder geen functie meer. In de overeenkomst werd afgesproken dat hiervoor geen aparte kosten in rekening werden gebracht omdat dit was inbegrepen in de update prijs. Na de fusie met een ander bedrijf dacht men hier kennelijk anders over en men wilde de kosten na anderhalf jaar alsnog in rekening brengen omdat de nieuwe privacywetgeving en de daarmee gepaarde kosten voor een beter beveiliging hoger werden. Zonder enige aankondiging viel er een factuur op de mat. Ik kan dat niet anders zien dan een eenzijdig verbreken van een afspraak en zonder overleg op deze wijze een factuur sturen voor iets wat al betaald is en verder ook niet meer wordt gebruikt gaat me te ver. Het gaat me dan ook niet om die 250 euro maar om de mentaliteit met bedreigingen in termen als: als u niet betaalt schakelen we de software uit en werkt uw webshop niet meer. De software is allang uitgeschakeld want dit speelt al een tijdje en de website die elders wordt gehost draait prima. Gisteren heb ik summier uitleg gegeven aan het incassobureau, immers zij hebben het hele email dossier neem ik aan, dus zij kunnen mijn reactie naar hun opdracht gever terug koppelen. En voor de zoveelste keer heb ik aangegeven niet te zullen betalen. Waar het mij vooral omging was te weten bij wie ze het geld zouden proberen te halen omdat ik niet wil dat het nieuwe bedrijf van mijn ex-collega die dus nu de website beheert, er mee lastig zou worden gevallen. Nogmaals dank aan allen en wordt vervolgd.
  4. Dank voor je reactie, ik heb dat al geprobeerd maar ze "hebben een plaat voor de kop" en reageren niet. De factuur heeft betrekking op het hosten van hulpsoftware anderhalf jaar nadat de webshop (die elders op een eigen server staat) werd opgeleverd. Ik heb een contract waarin staat dat indien er software zou worden gebruikt dat op hun server draait zij daar de kosten voor zouden dragen. Dat staat in de overeenkomst die is opgemaakt voor het maken van een nieuwe webshop. Zij menen dat omdat hun kosten ivm met nieuwe privacywetgeving zijn gestegen zij de afspraak eenzijdig kunnen wijzigen. Ik heb geprobeerd in de minne te schikken door ze tekst van de overeenkomst nogmaals voor te houden: Hosting: Mogelijk maatwerk waar extra hosting voor nodig is neemt (naam bedrijf die de webshop bouwt) )voor rekening. Deze kosten zijn inbegrepen in de vaste prijs hier worden geen extra kosten voor berekend tenzij dit expliciet staat vermeld Verder heb ik om uitleg gevraagd en dit was (een deel van) het antwoord: Waarom dit niet in de offerte staat is omdat dit niet belangrijk is om voor u als klant te weten, althans niet op het moment toen dit maatwerk werd afgesproken. Inmiddels met de ingang van de nieuwe wetgeving attenderen wij onze klanten erop dat als zij maatwerk afnemen hier hosting kosten aan verbonden zitten. Als u de modules verwijderd werkt u maatwerk niet meer, dit raden we u dan ook ten zeerste af. Tja, dan weet ik het ook niet meer.
  5. Per 1 april j.l. heb ik mijn eenmanszaak, een webshop, ivm met mijn pensioen leeftijd overgedaan aan het enige personeelslid. Hij was al enige jaren in dienst en weet van de hoed en de rand. Ongeveer een jaar gelden kwam er geheel onverwacht een factuur van een bedrijf die anderhalf jaar daarvoor ooit eens iets voor ons aan de website had gedaan. Aanvankelijk dachten we aan een spook factuur maar na een reminder bleek het te gaan om een factuur waarvan we pertinent vonden dat deze onterecht was en is derhalve niet betaald. Na 2 herinneringen die steevast door mij beantwoord werden dat we niet zouden betalen omdat de factuur onterecht was bleef het stil. Het bedrijf ging niet in op onze vragen die we hadden bij deze onterechte factuur. Nu, 4 maanden na de overname van de eenmanszaak komt er een incasso van een incasso bedrijf. (Het gaat trouwens om een klein bedrag: iets van 250 euro) 1 April j.l. bij de overname is mijn bedrijf opgeheven en heeft de nieuwe eigenaar zich met een nieuwe bedrijfsnaam in laten schrijven. M.a.w: het bedrijf is opgeheven en een nieuw bedrijf heeft de activiteiten voorgezet. De naam van de webshop is wel HETZELFDE gebleven. Ik wil die factuur niet betalen omdat ik vind dat deze onterecht is. Maar ik wil ook niet dat mijn opvolger er last mee krijgt. Vraag: wie is verantwoordelijk voor deze factuur uit het verleden? Mod edit: spelfout in titel hersteld
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept