Jump to content
Guest Verwijderd account
Verberg

algemene voorwaarden

vraag

2 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Marc,

 

Volgens mij moet je je AV overhandigen. In eerdere discussies op higherlevel.nl werd ook al verkondigd dat het drukken van je AV achter op de factuur niet afdoende is.

 

Ik denk dat een standaard AV van de KVK veel afdekt, maar of dit volledig genoeg is durf ik niet te zeggen. Als je je AV door een advocaten kantoor op laat stellen ben je veel geld kwijt voor een aangepaste copy/paste actie.

 

Is er een branche organisatie waar je aanspraak op kan doen? Voor de ICT kan je bijvoorbeeld gebruik maken van AV van http://www.fenit.nl Mogelijk dat er ook een voor jouw branche is?


HL-er van het eerste uur (& proud of it)

follow me on twitter http://www.twitter.com/dhettema

fuk spelvouten

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Marc,

 

Via de search modus van deze site, type "Opstellen algemene voorwaarden" zie je mijn eerdere advies over dit onderwerp.

 

Ten aanzien van het contracteren van algemene voorwaarden verwijs ik naar onderstaande wetsartikelen uit boek 6 van het burgerlijk wetboek. Lees eerst art. 234 BW. Ook overigens kan je via bijv. www.google.nl allerlei websites vinden, met name van advocatenkantoren, die goede informatie geven over dit onderwerp.

 

Lawman

 

 

Artikel 233. Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar a. indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij; of b. indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

 

Artikel 234. 1) De gebruiker heeft aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij a. hetzij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, b. hetzij, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt dat de voorwaarden bij hem ter inzage liggen of bij een door hem opgegeven Kamer van Koophandel en Fabrieken of een griffie van een gerecht zijn gedeponeerd, alsmede dat zij op verzoek zullen worden toegezonden. 2) Indien de voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij zijn ter hand gesteld, zijn de bedingen tevens vernietigbaar indien de gebruiker de voorwaarden niet op verzoek van de wederpartij onverwijld op zijn kosten aan haar toezendt. 3) Het in de leden 1 onder b en 2 omtrent de verplichting tot toezending bepaalde is niet van toepassing, voorzover deze toezending redelijkerwijze niet van de gebruiker kan worden gevergd.

 

 


Lawman

Ondernemingsrechtadviseur

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 3 leden online en 108 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept