Jump to content
Gert Zichem
Verberg

Verdeling vermogen.

vraag

Ik heb drie vragen over de beeindiging van een vof.

 

1)   Mijn vennoot zal uitstappen en ik zal het bedrijf als eenmanszaak voortzetten. Nu staat mijn vennoot plus op de balans en ik heb een min bedrag. Hoe wordt dit bij de afrekening verwerkt? Moet mijn balans nu ook op plus komen te staan voor afsluiting? Of is het puur dat de uittredende vennoot recht heeft op het bedrag waarvoor hij op de balans staat. Heeft mijn kapitaal er uberhaupt iets mee te maken?

 

2)   Als er een winstverdeling van 40/60 is. En op de balans staan investeringen van derden, die ik als schuld zal overnemen. Hoe worden deze verdeeld? Is dit conform de 40/60 winstverdeling, of worden deze schulden gewoon verdeeld over de vennoten?

 

3)   Er is ongeveer een jaar geleden diverse kantoormachines aangeschaft. Deze staan niet meer op de balans omdat de boekhouder deze (zo blijkt) in één keer heeft afgeschreven. Ik weet zelf niet in hoeverre dit juist is. Maar nu wil mijn vennoot een aantal machines houden. Hoe verrekenen we dit, aangezien ze niet als activa op de balans staan? Moet hiervoor de huidige waarde berekend worden en dit van zijn ‘tegoed’ afgetrokken worden?

 

Voor de duidelijkheid, er is een vennootschapsovereenkomst waarin staat dat de machines eigendom zijn van de voortzettende vennoot, en dat ik ook het bedrijf mag voortzetten. (aangezien ik het bedrijf eerder ben gestart, mijn vennoot is later toegetreden). Hier zijn dus duidelijke afspraken over en vastgelegd in een uitgebreid vennootschapscontract.

 

Wat betreft een goodwill berekening zijn we in gesprek met een accountant. Dit staat (voor nu) even los van deze vragen.

 

Het zou me enorm helpen als iemand hier antwoord op heeft. Alvast bedankt voor de moeite.

 

Link to post
Share on other sites

3 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Allereerst ben ik blij te lezen dat je ook de beschikking hebt over een adviseur/boekhouder/accountant. Hij zou je natuurlijk goed moeten kunnen begeleiden en overigens ook antwoord moeten kunnen geven op deze vragen.

 

Bij een vennootschaps onder firma, VOF for short, staat op de balans het kapitaal per vennoot vermeld. Dit is het kapitaal dat de vennoot in de onderneming heeft gestoken. Wanneer dit een positief bedrag is, heeft hij recht op dit bedrag en bij een negatief bedrag zou hij dit moeten aanvullen. Wat het saldo is van jouw kapitaalrekening is niet van belang bij dit vraagstuk.

 

De winstverdeling heeft (zoals dit bij de meeste overeenkomsten geregeld is) vaak niets met de verdeling te maken van de investeringen en schulden. Wanneer er een stakingsbalans wordt opgemaakt, wat zou dan de waarde zijn van deze posten en let op dit kan ook invloed hebben op het kapitaal van de vennoten!

 

Alle posten in een jaarrekening hebben een tweetal waarden. Een bedrijfseconomische en een fiscale. Veel bedrijven zorgen ervoor dat deze twee niet van elkaar verschillen. Willekeurige afschrijving is een fiscale aangelegenheid, maar ik vermoed dat dit niet is toegepast bij jou. Afgezien van deze waarden (de bedrijfseconomische en fiscale waarde) hebben de posten ook nog een waarde in het economische verkeer zoals de belastingdienst dat zo mooi kan zeggen. Met andere woorden hoeveel wil de uittredende vennoot ervoor betalen en tegen welke prijs wil jij afscheid nemen van het activum?

 

Succes met de onderhandelingen.


http://www.smart-visie.nl : Voor een heldere kijk op uw praktijk.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ten aanzien van vraag 3 inzake de machines:

 

dat deze (terecht of tenonrechte) geheel zijn afgeschreven doet niet ter zake voor een eventuele overname door de vertrekkende vennoot. In eerste instantie is het, zoals ik begrepen uit de overeenkomst, de overblijvende vennoot die bepalen zal of hij de machines wil behouden. Zoniet dan kan in onderling overleg worden besloten dat de vertrekkende vennoot de machines mag meenemen en wordt dienovereenkomstig een waarde daarvan vastgesteld. Deze vergoeding te betalen aan de overblijvende vennoot kan in mindering worden gebracht op het bedrag dat aan de vertrekkende vennoot moet worden betaald; ergo worden afgetrokken van zijn kapitaal.


SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 15 leden online en 174 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept