smart4u

Legend
 • Aantal berichten

  436
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door smart4u

 1. Heel vervelend om te lezen dat jouw BV failliet is gegaan. In Box 2 wordt alleen aangegeven welke investering je hebt gedaan om het aandelenkapitaal te verkrijgen en welke winsten je hiermee hebt behaald. Het verlies dat je in box 2 kunt hebben, bestaat alleen uit het verlies dat je het geld dat betaald is op aandelen niet meer terug zal krijgen. Dit is te verrekenen (gaat tegenwoordig automatisch) als een korting op de te betalen belasting in box 1. Het betalen van schulden vanuit prive om de leningen van de BV af te lossen is een niet zakelijke transactie en kan aangemerkt worden als een ter beschikkingsstelling. Deze term kom je tegen in jouw aangifte in box 1. Alleen de betalingen in een bepaald jaar kunnen voor aftrek in aanmerking komen als een verliespost uit ter beschikkingstelling. Het gaat standaard vragen opleveren van de belastingdienst.
 2. Lees eens http://www.ondernemeneninternet.nl/weblog-over-ondernemen/ondernemer-to-be-or-not-to-be.html Het valt namelijk niet mee om ondernemer te zijn voor alle verschillende onderdelen. Kamer van Koophandel Omdat je deelneemt in het economisch verkeer raad ik je aan om jezelf wel in te schrijven bij de KvK. Doe je het niet dan bestaat de kans dat jij een economisch delict pleegt (risico niet groot, omdat er weinig tot geen controle op is, maar dat terzijde). Omzetbelasting Het is een voor de BTW belaste prestatie. Uit administratieve overwegingen kan je worden vrijgesteld voor de BTW (omzet niet zo hoog e.d.), maar wat gaat de toekomst uitwijzen. Omslagpunt is altijd lastig om aan te geven. Inkomstenbelasting De vraag is of je dit kan aanmerken als een hobby, dan niet in de aangifte verwerken. Anders inkomsten uit overige werkzaamheden en als de omvang wel groot begint te worden kan er sprake zijn van een onderneming voor de IB. Hierbij is het niet van belang wat de winstomvang is, maar juist hoeveel tijd het kost en of je ook daadwerkelijk deelneemt in het economisch verkeer, wie er risico loopt en dergelijke. Hoop dat ik je een klein beetje op weg heb geholpen.
 3. Niet alle ondernemingen behoeven nog te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ondernemingen die gestart zijn na 1 juni 2008 zijn wel allemaal verplicht zich in te schrijven, maar voor de bestaande ondernemingen is nog een vrijstelling tot uiterlijk 31 december 2009!
 4. Over wanneer je wel en niet ondernemer bent, heb ik eens wat geschreven op http://www.ondernemeneninternet.nl/weblog-over-ondernemen/ondernemer-to-be-or-not-to-be.html. Wellicht geeft het enige duidelijkheid hoe het komt dat je voor de omzetbelasting wel ondernemer kunt zijn en voor de inkomstenbelasting niet. Wanneer jij aannemelijk kunt maken ondernemer te zijn, zal de belastingdienst akkoord gaan. Maar wanneer ben je ondernemer? Met name de zelfstandigheid (ingehuurd worden via een keten aan tussenpartijen, maakt het al wat ondoorzichtiger) is erg belangrijk. Als je alleen opdrachten binnenkrijgt via de tussenpartijen en dus niet openlijk op zoek bent naar andere opdrachtgevers, zou het wel eens zo kunnen zijn dat je in dienst bent bij die partijen (tenzij je natuurlijk een hondertal opdrachten via de tussenhandel hebt per jaar, maar dat betwijfel ik of dat hier aan de hand is). De vraag dus of je reclame maakt, is dus meer om in te schatten of jij zelfstandig op zoek bent naar nieuwe opdrachtgevers. Deze vraag kun je eenvoudig pareren door een website te hebben, waarop jij jouw diensten aanbiedt. In mijn klantenkring heb ik een aantal ondernemers die zich verhuren als directeur. Die hebben echt niet meer dan 3 opdrachtgevers per jaar, maar zijn toch aangemerkt als zelfstandig ondernemer. Het kan dus wel, maar hierover zijn wel afspraken gemaakt met de belastingdienst. Succes met ondernemen!
 5. Het samenwerken aan de administratie en de verplichtingen kan op verschillende manieren. Sommigen willen wel alles zelf boeken, maar besteden de aangifte omzetbelasting uit om op dat moment de administratie te laten controleren. Natuurlijk kun je die ook zelf doen en pas een controle laten uitvoeren tot de jaarrekening of winstaangifte wordt opgesteld. Welke vorm je ook kiest, als er niet goed wordt geregistreerd dan kost het uitzoeken vaak meer dan de verwachte besparing.
 6. Welk boekhoudpakket je ook gaat gebruiken, jij bent degene die het gebruikt en moet er dus mee overweg kunnen. Wel softwarepakket de boekhouder, accountant of adviseur gebruikt, is niet belangrijk. Zeker tegenwoordig niet meer, want elk pakket kan een AUDITFILE aanmaken (overkloppen is hierdoor niet meer nodig). Hiermee wordt uitwisselen tussen verschillende boekhoudpakketten eenvoudig, maar ook naar een rapportgenerator of fiscaal aangiftepakket. Wel zal jou boekhouder, accountant of adviseur een standaard rekeningschema gebruiken. Dat zou ik wel gebruiken, want veelal bevat die een logische opbouw van de balansrekeningen en winst- en verliesrekeningen. Hij heeft daar (wellicht) al overna gedacht en het is dan zonde om dat opnieuw te gaan doen. Succes met boekhouden!
 7. Had het misschien iets te snel gelezen, maar ik raak een beetje in de war door de volgende tekst Per saldo blijf ik achter mijn opmerking staan, alleen zal de lening in prive naar de BV komen te vervallen. Borgtocht en schulden van de BV in prive betalen, kunnen tot uitdrukking gebracht worden in het TBS resultaat in box 1. Dat is het enige belastingvoordeel wat ik zou kunnen bedenken.
 8. Volgens mij stelt de TS een andere situatie voor. TS heeft geld geleend bij de bank in prive en dit vervolgens direct doorgeleend aan de BV. Dit is wat mij betreft een TBS (de ter beschikkingsstellingsregeling) en dient dit dus te worden aangegeven in box 1. De opbrengst van de rente die berekend is bij het geld lenen aan de BV minus de rente en kosten van de lening aan de bank. Nu is de BV in staat van faillissement gesteld en wordt het dus onzeker dat die lening wordt ingelost door de BV. Met andere woorden voorziening nemen gedurende het faillissement en pas kwijtschelden bij het opheffen van de onderneming (opheffing door gebrek aan baten). Dat de bank het geld in prive komt opeisen is vanzelfsprekend, want het was aan TS in prive geleend. TBS geldt voor de periode dat de BV bestaat, dus vanaf het moment van oprichting tot en met het moment van opheffen. Liquidatie is slechts een "fase", de BV bestaat dan echt nog wel steeds (je moet dan ook gewoon nog aangifte VPB doen enzo).
 9. Met betrekking tot het salaris, wil ik je verwijzen naar https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=49;action=display;threadid=16750;start=msg140363#msg140363. De managementfee die overeengekomen wordt tussen de werkmaatschappij en de holding is vrij, met andere woorden dat bepaald jezelf. Ook in welke vennootschap je dus uiteindelijk je salaris betrekt. Wel zijn er bepaalde risico's en beperkingen, vandaar dat ik je wel aanraad om hierover eens van gedachte te wisselen met een adviseur/boekhouder/accountant/belastingadviseur. Dat voorkomt veel rompslomp achteraf. Succes met wikken en wegen.
 10. Geld lenen aan de vennootschap valt onder de ter beschikkingsstellingsregeling en dient te worden aangegeven in box 1 bij resultaat uit overige werkzaamheden. Ook de kosten die in prive worden betaald voor de vennootschap (en zoals in dit geval de lening of borgstelling van de bank aan de vennootschap) mogen hier worden opgevoerd. Wil dit nu niet benoemen als belastingvoordeel, want het kost je wel degelijk geld. Wel is de schade enigszins beperkt, doordat je het nu in mindering mag brengen op de overige inkomsten in box 1.
 11. Zoals ik al eerder heb beschreven staat BTW plichtig en de inschrijving bij de KvK los van elkaar. Zowel de KvK als de belastingdienst hanteren immers verschillende definities over ondernemer zijn. Iemand die ondernemer is voor de KvK kan nog steeds een hobby aan het uitvoeren zijn voor de belastingdienst. Ook is het mogelijk dat iemand over het resultaat van de "onderneming" geen inkomstenbelasting hoeft af te dragen, maar wel omzetbelasting moet rekenen en betalen. Bepaal een visie over wat je wilt of wilt gaan komen en streef die visie na. Laat je voorlichten over de verschillende soorten administratieve rompslomp en neem hierop actie. Op die manier kom je als ondernemer toe aan hetgeen waarin de ondernemer goed is (namelijk het ondernemen) en wordt de ondernemer niet geconfronteerd met risico's die vooraf niet bekend waren. Met andere woorden: succes met ondernemen!
 12. Als je zaken goed regelt, hoef je geen problemen te krijgen met de belastingdienst. Als jouw arbeidsovereenkomst stelt dat aan de directeur een maandelijk salaris wordt toegekend, zul je elke maand het salaris beschikbaar moeten stellen en de loonheffingen hierover afdragen. De loonheffingen moet je natuurlijk direct betalen en het salaris mag je bijschrijven op de rekening-courant met de DGA. Stel dan wel even een rekening-courant overeenkomst op, want het is natuurlijk niet erg zakelijk als je zomaar bij een vreemde (je eigen BV) geld laat staan, waar je recht op hebt, zonder hiervoor iets af te spreken. Dat gebeurd niet bij een bank en doe dat dan ook niet bij jezelf. Rente over die rekening-courant hoef je pas te rekenen als er meer dan EUR 17.500 openstaat (zowel ten uwe gunste als ten uwe laste). Op die manier is het best mogelijk om pas aan het einde van het jaar of op andere momenten het geld van die rekening-courant te halen en uit te betalen aan prive. Een andere manier is op in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat er per kwartaal of een keer per jaar wordt betaald. Dat geldt dan ook voor de loonheffingen.
 13. Kijk eens op: http://www.kvk.nl/handelsregister/041_Registreren_in_handelsregister/deponerenjaarrekening/Watmoeterwordengedeponeerd.asp Hieruit blijkt dat bij wet is voorgeschreven dat grote en middelgrote ondernemingen een accountantsverklaring (ook wel een verklaring bij een accountantscontrole genoemd) moeten hebben. Deze accountantsverklaring moet ondertekend worden door een accountant (AA of RA) die hiervoor een vergunning heeft bij de AFM. Kleine ondernemingen hebben dus geen accountantsverklaring nodig. Een accountantskantoor geeft veelal een samenstellingsverklaring ("wij hebben van u financiele gegevens gehad en hebben die op een mooie manier gepresenteerd en af laten drukken in een mooi boekje") af bij het opstellen van de jaarrekening. Vanaf 1 januari dit jaar is de tekst van die samenstellingsverklaring dusdanig opgemaakt dat alleen de accountants die zijn aangesloten bij de NOvAA of NIVRA (oftewel de AA of RA accountant) deze nog kan afgeven. Administratiekantoren kunnen ook een dergelijke samenstellingesverklaring afgeven (het wordt in ieder geval niet verboden), maar zullen hierbij een andre tekst gebruiken. Banken willen graag enige zekerheid hebben omtrend de betrouwbaarheid van de cijfers. Het is daarom vaak voor hun belangrijk dat een accountant deze opstelt en niet een administratiekantoor. Onder het moto "iedereen kan een administratiekantoor beginnen". Overleg dus even met jouw bank wat zij willen. Een accountant (een AA-accountant richt zich meer op het MKB en een RA-accountant op de controlepraktijk en dus de middelgrote en grote ondernemingen) heeft een hoger tarief dan een administratiekantoor. Dit komt veelal doordat de accountant allemaal interne werkzaamheden moet verrichten om de kwaliteit van haar producten te waarborgen. Een administratiekantoor heeft dat doorgaans niet (de NOAB is bijvoorbeeld wel een kwaliteitskeurmerk voor administratiekantoren en hebben dus ook met dat kwaliteitssysteem te maken).
 14. Bekijk ook even http://www.ondernemeneninternet.nl/weblog-over-ondernemen/ondernemer-to-be-or-not-to-be.html. Hierin heb ik getracht uit te leggen dat de verschillende instanties verschillend denken over ondernemer zijn. Hopenlijk geeft het je een beetje inzicht in wat je bent en wat je wilt worden.
 15. Aankoop (bestel)auto: Auto (balans, activa, vaste activa, materiele vaste activa) Rente (winst en verlies, financieringslasten) AAN Financiering leasemaatschappij (balans, passiva, langlopende schulden) AAN Kas, Bank, Giro (balans, activa, vlottende activa, liquide middelen) Bij elke termijnbetaling: Financiering leasemaatschappij (balans, passiva, langlopende schulden) AAN Kas, Bank, Giro (balans, activa, vlottende activa, liquide middelen) Succes met boekhouden!
 16. De belastingdienst maakt onderscheid tussen hobby (niet aangeven), bijverdiensten (resultaat uit overige werkzaamheden) en ondernemerschap (winst uit onderneming). Kijk eens op http://www.ondernemeneninternet.nl/weblog-over-ondernemen/ondernemer-to-be-or-not-to-be.html of http://www.lancelots.nl/, maar ook op dit forum is daar genoeg over te vinden. Succes met de verkopen!
 17. Reiskosten (winst en verliesrekening, vervoerskosten) AAN Bedrijfskaptiaal (balans, creditzijde, ondernemingskapitaal, privéposten). Succes met boekhouden!
 18. Ben bang dat het tijd wordt voor een goed gesprek als ik dit lees. Je gaat je storten in een avontuur zonder voorlichting. Dat lijkt mij niet handig. Mijn advies is dan ook om op een zo kort mogelijke termijn je te laten voorlichten door een accountant/belastingadviseur/boekhouder.
 19. Bij het ontbreken van een rekening-courant overeenkomst kan de curator en de belastingdienst zich op het standpunt stellen dat er sprake is van een kapitaalstorting. De zakelijkheid bij het ontbreken van dit document is immers ver te zoeken (zwart/wit gezien). Aan jou buurman leen je toch ook geen EUR 30.000 zonder overeenkomst? Denk hierbij aan de garantiestelling, rente of aflossingschema. Voorkomen is beter dan genezen toch?
 20. De leverancier waar wij onze producten van betrekken, heeft ook een aanbieding voor kleinere kantoren (stuk of 20 aangiften). Dit blijft dan nog wel een investering van een paar honderd euro kosten, maar dit is gemakkelijk aan de klanten door te berekenen. De aangiften gaan efficiënt en foutloos naar de belastingdienst, de klant krijgt een mooi rapport en het bedieningsgemak is groot (iedereen zonder cursus kan het leren, wel moet je enige verstand hebben van het aangiftebiljet en natuurlijk de belastingwetgeving). Ook de controle op de aanslagen gaat supersnel en biedt een groot commercieel voordeel; je kan sneller werken dan de belastingdienst. Persoonlijk blijf ik mij verzetten tegen de gratis software van de belastingdienst. Je moet veel verstand hebben van de belastingwetgeving (je wordt immers niet geattendeerd op eventuele aandachtspunten), niet efficient door het niet kunnen overnemen van historische gegevens (denk aan verliesverekening bijvoorbeeld) en tot slot moet je bedacht zijn op fouten in de software (denk aan het niet juist berekenen van de heffingskortingen vorig jaar, waarbij de minister aangeeft dat het de verantwoordelijkheid is van de gebruiker van de software om zijn aangifte te controleren). Daar komt dan nog bij dat het allemaal niet simpeler is geworden (denk hierbij aan de toeslagen). De aangifte invullen is voor de gewone belastingplichtige bijna niet meer optimaal in te vullen, met andere woorden; je moet bijna een belastingadviseur in de arm nemen wil je niet een belastingvoordeel laten liggen. Voor de omzet is dat een leuk gegeven, maar het is te zot voor woorden, maar misschien is dat een ander topic en hier niet de juiste locatie om dit te spuien. Succes met de belastingrompslomp!
 21. Zelf geven wij de voorkeur aan commerciële fiscale software. Deze software is dan wel duurder dan de gratis software van de belastingdienst, maar is efficiënter door het bewaren van historische gegevens (klantgegevens en eindcijfers voorgaand jaar automatisch meenemen), is beter in optimalisatie bij fiscaal partnerschap, biedt goede en leesbare rapportages voor cliënten en kan eventuele aandachtpunten nog opmerken. Daarnaast is met de aanschaf van een digitaal certificaat het ook niet nodig om de codes van cliënten te weten en ontvang je elektronische kopie aanslagen (EKA's), zodat jij snel kan controleren of de aanslagen juist zijn en nog voordat de belastingdienst deze oplegt, je hierover cliënt informeren. De statusrapporten bieden voldoende informatie over verzendmoment, acceptatietijdstip en zovoort en daarnaast krijgt elke aangifte een uniek kenmerk mee, waarmee eventueel de aangifte opgespoort kan worden bij de belastingdienst mocht er iets niet juist verlopen zijn. Succes met de aangiften!
 22. Een accountant kan geen verklaring WKA afgeven, maar wel een verklaring over het betaalgedrag inzake de BTW en LH. Dit is zeer gebruikelijk en geeft de gebruiker van de verklaring aan dat er tijdig, volledig en juiste aangiften worden ingediend en dat deze tijdig worden betaald. WKA die de Belastingdienst kan verstrekken is een opgave van gelden die geblokkeerd staan bij de Belastingdienst inzake de wet keten aansprakelijkheid. Succes met ondernemen!
 23. In de dienstverlening is het gebruik om de volgende journaalposten te hanteren: Aan het einde van de dag, week of maand: Onderhanden werk (balans, activa, vlottende activa, voorraden) AAN Omzet dienstverlening (resultatenrekening, brutomarge, netto-omzet) Bij het opstellen van de factuur: Debiteuren (balans, activa, vlottende activa, vorderingen, handelsdebiteuren) AAN Af te dragen omzetbelasting (balans, passiva, kortlopende schulden, omzetbelasting) AAN Onderhanden werk (balans, activa, vlottende activa, voorraden) Hierbij neem je dus de winst op het moment van de levering van de dienst. De BTW wordt pas afgedragen op het moment dat de factuur wordt opgesteld. Tussen deze momenten kan dus een aantal dagen, weken of langer in tijd zitten afhankelijk van de frequentie van factureren en de vorm van jouw dienstverlening c.q. de overeenkomst. Succes met boekhouden!
 24. Bij hetgeen ik beschreef gaat het niet om wat je met het geld gaat doen, maar hoe je het geld van de ene BV in de andere krijgt. Wel blijf ik mij afvragen of het verstandig is om dit in een BV te doen, omdat het beoogde rendement dan behoorlijk belast wordt, als het een Nederlandse activiteit blijft. Tevens moet je rekening houden met de wetgeving in dat land. Volgens mij (ben geen expert op dit terrein) ben je in Polen verplicht een gedeelte van de winst te investeren en dat maakt het een en ander wat lastiger. Weet even niet meer de naam, maar er is een actief lid op Higherlevel die zich bezig houdt met ondernemen in de voormalig oostblok landen. Sowieso lijkt mij het inwinnen van fiscaal en juridisch advies geen overbodige luxe in deze. Succes!
 25. De vraag is niet lastig, maar het geven van het juiste antwoord. Positieve resultaten kunnen door de werkmaatschappij worden uitgekeerd aan de (tussen)holding. Vervolgens zou deze weer een financiering kunnen verstrekken aan de andere werkmaatschappij. En zo is de geldstroom van de ene BV naar de andere geformaliseerd. Uiteraard zijn er meer wegen die naar Rome leiden, dus je zou ook nog wat kunnen doen met management vergoedingen, enzovoort. Let wel even op bij die andere BV. Wil je huren met BTW, dan moet je dat aanvragen. Hierbij is het wel raadzaam dat je het een en ander even goed doorrekend, want het kan ook weer interessant zijn om dit niet met BTW te gaan doen. De aankoop en verkoop van panden is niet met BTW belast en als je die twee zaken door elkaar gaat doen (dus belast en onbelaste prestaties in één BV) krijg je te maken met aftrekbeperkingen. Wanneer je geen makelaar bent en af en toe een pand aankoopt en verkoopt, dan is het misschien zelfs lucratiever om het als privé persoon te doen (box 3). Dan wordt namelijk alleen het vermogen belast en niet de winst (als je dan toch aan het rekenen bent, moet je dit meteen even meenemen. Succes met rekenen!
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.