Ga naar inhoud

smart4u

Legend
 • Aantal berichten

  436
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

11

Persoonlijke info

Bedrijfsinfo

Visie op

 • Ik zoek mensen die
  Zelfstandig ondernemers die samen met hun adviseur werken aan de uitbreiding en opbouw van hun onderneming.
 • Mijn mening over ondernemerschap
  De weg vinden tussen alle wetten, regels en verplichtingen die ondernemers opgelegd krijgen en hiermee trachten een (goede) boterham te verdienen.
 • Mijn mening over innovatie
  Stilstand is achteruitgang, maar voorop lopen moet beheerst gebeuren.
 1. Heel vervelend om te lezen dat jouw BV failliet is gegaan. In Box 2 wordt alleen aangegeven welke investering je hebt gedaan om het aandelenkapitaal te verkrijgen en welke winsten je hiermee hebt behaald. Het verlies dat je in box 2 kunt hebben, bestaat alleen uit het verlies dat je het geld dat betaald is op aandelen niet meer terug zal krijgen. Dit is te verrekenen (gaat tegenwoordig automatisch) als een korting op de te betalen belasting in box 1. Het betalen van schulden vanuit prive om de leningen van de BV af te lossen is een niet zakelijke transactie en kan aangemerkt worden als een ter beschikkingsstelling. Deze term kom je tegen in jouw aangifte in box 1. Alleen de betalingen in een bepaald jaar kunnen voor aftrek in aanmerking komen als een verliespost uit ter beschikkingstelling. Het gaat standaard vragen opleveren van de belastingdienst.
 2. Lees eens http://www.ondernemeneninternet.nl/weblog-over-ondernemen/ondernemer-to-be-or-not-to-be.html Het valt namelijk niet mee om ondernemer te zijn voor alle verschillende onderdelen. Kamer van Koophandel Omdat je deelneemt in het economisch verkeer raad ik je aan om jezelf wel in te schrijven bij de KvK. Doe je het niet dan bestaat de kans dat jij een economisch delict pleegt (risico niet groot, omdat er weinig tot geen controle op is, maar dat terzijde). Omzetbelasting Het is een voor de BTW belaste prestatie. Uit administratieve overwegingen kan je worden vrijgesteld voor de BTW (omzet niet zo hoog e.d.), maar wat gaat de toekomst uitwijzen. Omslagpunt is altijd lastig om aan te geven. Inkomstenbelasting De vraag is of je dit kan aanmerken als een hobby, dan niet in de aangifte verwerken. Anders inkomsten uit overige werkzaamheden en als de omvang wel groot begint te worden kan er sprake zijn van een onderneming voor de IB. Hierbij is het niet van belang wat de winstomvang is, maar juist hoeveel tijd het kost en of je ook daadwerkelijk deelneemt in het economisch verkeer, wie er risico loopt en dergelijke. Hoop dat ik je een klein beetje op weg heb geholpen.
 3. Niet alle ondernemingen behoeven nog te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ondernemingen die gestart zijn na 1 juni 2008 zijn wel allemaal verplicht zich in te schrijven, maar voor de bestaande ondernemingen is nog een vrijstelling tot uiterlijk 31 december 2009!
 4. Over wanneer je wel en niet ondernemer bent, heb ik eens wat geschreven op http://www.ondernemeneninternet.nl/weblog-over-ondernemen/ondernemer-to-be-or-not-to-be.html. Wellicht geeft het enige duidelijkheid hoe het komt dat je voor de omzetbelasting wel ondernemer kunt zijn en voor de inkomstenbelasting niet. Wanneer jij aannemelijk kunt maken ondernemer te zijn, zal de belastingdienst akkoord gaan. Maar wanneer ben je ondernemer? Met name de zelfstandigheid (ingehuurd worden via een keten aan tussenpartijen, maakt het al wat ondoorzichtiger) is erg belangrijk. Als je alleen opdrachten binnenkrijgt via de tussenpartijen en dus niet openlijk op zoek bent naar andere opdrachtgevers, zou het wel eens zo kunnen zijn dat je in dienst bent bij die partijen (tenzij je natuurlijk een hondertal opdrachten via de tussenhandel hebt per jaar, maar dat betwijfel ik of dat hier aan de hand is). De vraag dus of je reclame maakt, is dus meer om in te schatten of jij zelfstandig op zoek bent naar nieuwe opdrachtgevers. Deze vraag kun je eenvoudig pareren door een website te hebben, waarop jij jouw diensten aanbiedt. In mijn klantenkring heb ik een aantal ondernemers die zich verhuren als directeur. Die hebben echt niet meer dan 3 opdrachtgevers per jaar, maar zijn toch aangemerkt als zelfstandig ondernemer. Het kan dus wel, maar hierover zijn wel afspraken gemaakt met de belastingdienst. Succes met ondernemen!
 5. Het samenwerken aan de administratie en de verplichtingen kan op verschillende manieren. Sommigen willen wel alles zelf boeken, maar besteden de aangifte omzetbelasting uit om op dat moment de administratie te laten controleren. Natuurlijk kun je die ook zelf doen en pas een controle laten uitvoeren tot de jaarrekening of winstaangifte wordt opgesteld. Welke vorm je ook kiest, als er niet goed wordt geregistreerd dan kost het uitzoeken vaak meer dan de verwachte besparing.
 6. Welk boekhoudpakket je ook gaat gebruiken, jij bent degene die het gebruikt en moet er dus mee overweg kunnen. Wel softwarepakket de boekhouder, accountant of adviseur gebruikt, is niet belangrijk. Zeker tegenwoordig niet meer, want elk pakket kan een AUDITFILE aanmaken (overkloppen is hierdoor niet meer nodig). Hiermee wordt uitwisselen tussen verschillende boekhoudpakketten eenvoudig, maar ook naar een rapportgenerator of fiscaal aangiftepakket. Wel zal jou boekhouder, accountant of adviseur een standaard rekeningschema gebruiken. Dat zou ik wel gebruiken, want veelal bevat die een logische opbouw van de balansrekeningen en winst- en verliesrekeningen. Hij heeft daar (wellicht) al overna gedacht en het is dan zonde om dat opnieuw te gaan doen. Succes met boekhouden!
 7. Had het misschien iets te snel gelezen, maar ik raak een beetje in de war door de volgende tekst Per saldo blijf ik achter mijn opmerking staan, alleen zal de lening in prive naar de BV komen te vervallen. Borgtocht en schulden van de BV in prive betalen, kunnen tot uitdrukking gebracht worden in het TBS resultaat in box 1. Dat is het enige belastingvoordeel wat ik zou kunnen bedenken.
 8. Volgens mij stelt de TS een andere situatie voor. TS heeft geld geleend bij de bank in prive en dit vervolgens direct doorgeleend aan de BV. Dit is wat mij betreft een TBS (de ter beschikkingsstellingsregeling) en dient dit dus te worden aangegeven in box 1. De opbrengst van de rente die berekend is bij het geld lenen aan de BV minus de rente en kosten van de lening aan de bank. Nu is de BV in staat van faillissement gesteld en wordt het dus onzeker dat die lening wordt ingelost door de BV. Met andere woorden voorziening nemen gedurende het faillissement en pas kwijtschelden bij het opheffen van de onderneming (opheffing door gebrek aan baten). Dat de bank het geld in prive komt opeisen is vanzelfsprekend, want het was aan TS in prive geleend. TBS geldt voor de periode dat de BV bestaat, dus vanaf het moment van oprichting tot en met het moment van opheffen. Liquidatie is slechts een "fase", de BV bestaat dan echt nog wel steeds (je moet dan ook gewoon nog aangifte VPB doen enzo).
 9. Met betrekking tot het salaris, wil ik je verwijzen naar https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=49;action=display;threadid=16750;start=msg140363#msg140363. De managementfee die overeengekomen wordt tussen de werkmaatschappij en de holding is vrij, met andere woorden dat bepaald jezelf. Ook in welke vennootschap je dus uiteindelijk je salaris betrekt. Wel zijn er bepaalde risico's en beperkingen, vandaar dat ik je wel aanraad om hierover eens van gedachte te wisselen met een adviseur/boekhouder/accountant/belastingadviseur. Dat voorkomt veel rompslomp achteraf. Succes met wikken en wegen.
 10. Geld lenen aan de vennootschap valt onder de ter beschikkingsstellingsregeling en dient te worden aangegeven in box 1 bij resultaat uit overige werkzaamheden. Ook de kosten die in prive worden betaald voor de vennootschap (en zoals in dit geval de lening of borgstelling van de bank aan de vennootschap) mogen hier worden opgevoerd. Wil dit nu niet benoemen als belastingvoordeel, want het kost je wel degelijk geld. Wel is de schade enigszins beperkt, doordat je het nu in mindering mag brengen op de overige inkomsten in box 1.
 11. Zoals ik al eerder heb beschreven staat BTW plichtig en de inschrijving bij de KvK los van elkaar. Zowel de KvK als de belastingdienst hanteren immers verschillende definities over ondernemer zijn. Iemand die ondernemer is voor de KvK kan nog steeds een hobby aan het uitvoeren zijn voor de belastingdienst. Ook is het mogelijk dat iemand over het resultaat van de "onderneming" geen inkomstenbelasting hoeft af te dragen, maar wel omzetbelasting moet rekenen en betalen. Bepaal een visie over wat je wilt of wilt gaan komen en streef die visie na. Laat je voorlichten over de verschillende soorten administratieve rompslomp en neem hierop actie. Op die manier kom je als ondernemer toe aan hetgeen waarin de ondernemer goed is (namelijk het ondernemen) en wordt de ondernemer niet geconfronteerd met risico's die vooraf niet bekend waren. Met andere woorden: succes met ondernemen!
 12. Als je zaken goed regelt, hoef je geen problemen te krijgen met de belastingdienst. Als jouw arbeidsovereenkomst stelt dat aan de directeur een maandelijk salaris wordt toegekend, zul je elke maand het salaris beschikbaar moeten stellen en de loonheffingen hierover afdragen. De loonheffingen moet je natuurlijk direct betalen en het salaris mag je bijschrijven op de rekening-courant met de DGA. Stel dan wel even een rekening-courant overeenkomst op, want het is natuurlijk niet erg zakelijk als je zomaar bij een vreemde (je eigen BV) geld laat staan, waar je recht op hebt, zonder hiervoor iets af te spreken. Dat gebeurd niet bij een bank en doe dat dan ook niet bij jezelf. Rente over die rekening-courant hoef je pas te rekenen als er meer dan EUR 17.500 openstaat (zowel ten uwe gunste als ten uwe laste). Op die manier is het best mogelijk om pas aan het einde van het jaar of op andere momenten het geld van die rekening-courant te halen en uit te betalen aan prive. Een andere manier is op in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat er per kwartaal of een keer per jaar wordt betaald. Dat geldt dan ook voor de loonheffingen.
 13. Kijk eens op: http://www.kvk.nl/handelsregister/041_Registreren_in_handelsregister/deponerenjaarrekening/Watmoeterwordengedeponeerd.asp Hieruit blijkt dat bij wet is voorgeschreven dat grote en middelgrote ondernemingen een accountantsverklaring (ook wel een verklaring bij een accountantscontrole genoemd) moeten hebben. Deze accountantsverklaring moet ondertekend worden door een accountant (AA of RA) die hiervoor een vergunning heeft bij de AFM. Kleine ondernemingen hebben dus geen accountantsverklaring nodig. Een accountantskantoor geeft veelal een samenstellingsverklaring ("wij hebben van u financiele gegevens gehad en hebben die op een mooie manier gepresenteerd en af laten drukken in een mooi boekje") af bij het opstellen van de jaarrekening. Vanaf 1 januari dit jaar is de tekst van die samenstellingsverklaring dusdanig opgemaakt dat alleen de accountants die zijn aangesloten bij de NOvAA of NIVRA (oftewel de AA of RA accountant) deze nog kan afgeven. Administratiekantoren kunnen ook een dergelijke samenstellingesverklaring afgeven (het wordt in ieder geval niet verboden), maar zullen hierbij een andre tekst gebruiken. Banken willen graag enige zekerheid hebben omtrend de betrouwbaarheid van de cijfers. Het is daarom vaak voor hun belangrijk dat een accountant deze opstelt en niet een administratiekantoor. Onder het moto "iedereen kan een administratiekantoor beginnen". Overleg dus even met jouw bank wat zij willen. Een accountant (een AA-accountant richt zich meer op het MKB en een RA-accountant op de controlepraktijk en dus de middelgrote en grote ondernemingen) heeft een hoger tarief dan een administratiekantoor. Dit komt veelal doordat de accountant allemaal interne werkzaamheden moet verrichten om de kwaliteit van haar producten te waarborgen. Een administratiekantoor heeft dat doorgaans niet (de NOAB is bijvoorbeeld wel een kwaliteitskeurmerk voor administratiekantoren en hebben dus ook met dat kwaliteitssysteem te maken).
 14. Bekijk ook even http://www.ondernemeneninternet.nl/weblog-over-ondernemen/ondernemer-to-be-or-not-to-be.html. Hierin heb ik getracht uit te leggen dat de verschillende instanties verschillend denken over ondernemer zijn. Hopenlijk geeft het je een beetje inzicht in wat je bent en wat je wilt worden.
 15. Aankoop (bestel)auto: Auto (balans, activa, vaste activa, materiele vaste activa) Rente (winst en verlies, financieringslasten) AAN Financiering leasemaatschappij (balans, passiva, langlopende schulden) AAN Kas, Bank, Giro (balans, activa, vlottende activa, liquide middelen) Bij elke termijnbetaling: Financiering leasemaatschappij (balans, passiva, langlopende schulden) AAN Kas, Bank, Giro (balans, activa, vlottende activa, liquide middelen) Succes met boekhouden!
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.