• 0

Hergebruik Management BV voor andere activiteit

Dag allemaal,

 

Higherlevel is niet nieuw voor mij, in het verleden heb ik regelmatig op het forum vertoefd en er ook op z'n tijd aan bijgedragen, maar door omstandigheden heb ik mijn focus enige tijd op andere zaken moeten richten. Omdat het leven doorgaat - en omstandigheden veranderen! - ben ik nu wat orde op zaken aan het stellen met betrekking tot mijn voormalige activiteiten om ook in de toekomst weer goed verder te kunnen.

 

In 1999 nam ik, met 2 partners, een bedrijf over. Het bedrijf was onderverdeeld in een aantal werkmaatschappijen die werden opgenomen in een toen nieuw opgerichte holding. De aandelen in de holding waren in eigendom van management bv's, drie stuks, voor elke partner één, ieder 33,3% van de aandelen. De management bv's factureerden management fees aan de diverse werkmaatschappijen, waarvan er één - die waarin feitelijk het geld werd verdiend - het leeuwendeel van de fees voor zijn rekening nam. De management bv's salarieerden de aandeelhouders (dga) en bouwden een pensioenvoorziening op (+/- 50k).

 

Vanaf 2006 ging het minder met het bedrijf, waardoor de volledige fees een tijd lang niet meer betaald konden worden. Omdat er in salaris en voorzieningen geen wijzigingen werden aangebracht teerden de bv's in op eigen vermogen en waren de resultaten negatief. Medio 2007 ging de hoofdwerkmaatschappij failliet, waardoor feitelijk de bedrijfsactiviteiten werden beëindigd, zo ook de feestromen richting de management bv's.

 

De management bv's bleven buiten het faillissement en werden grotendeels op non actief gesteld - met de bd werd overeenstemming bereikt om het dga salaris niet meer uit te hoeven betalen. Wel werden de bv's in stand gehouden, omdat zowel de holding als een aantal minder belangrijke werkmaatschappijen nog bestonden en i.o.m. de accountant werd besloten deze pas na vijf jaar te liquideren. Om die reden moesten de management bv's ook in stand blijven.

 

Door de bv's in stand te houden bleef ook de verplichting van administratie, jaarstukken etc. bestaan. Wat mijn bv betreft; er waren geen contanten meer en de kosten van de afgelopen vijf jaar zijn vanuit privé betaald. Er was al een aardige vordering vanuit privé op de bv (niet betaald - netto! - salaris), met het vanuit privé betalen van de kosten erbij is er een aardig totaaltegoed ontstaan, zo'n € 100.000,--. Daarnaast zit er een compensabel verlies van rond de 150k in de bv.

 

Ooit was het idee om nieuwe zakelijke activiteiten te ontplooien, maar zoals gezegd, door omstandigheden is dat er tot noch toe niet van gekomen. Nu echter staan de zaken er enigszins anders voor. Het faillissement is afgerond, ik ben nu op het punt aanbeland om te beslissen om de bv al dan niet te liquideren. De vraag is of ik dat moet doen of dat ik wellicht nog wat kan doen met de schuld naar privé en het compensabel verlies.

 

Een mogelijkheid zou misschien het volgende kunnen zijn; mijn vrouw verdient een aardige boterham door als zzp'er diensten te verlenen (advieswerkzaamheden). Zij doet dit op eigen naam. Een deel van het werk wordt - op de achtergrond en niet officieel - door mij verricht (administratie, planning, controleren van adviezen). Ik krijg daar geen vergoeding voor, het is feitelijk het bedrijf van mijn vrouw en ik heb deels andere beslommeringen. Echter, na afronding door de accountant van IB 2011 blijkt de te betalen belasting aanmerkelijk hoger dan initieel verwacht. De vraag is daarom gerezen of er geen mogelijkheid is om haar bedrijfsactiviteit onder te brengen in de bv, om zodoende gebruik te kunnen maken van het compensabel verlies en het privétegoed wat er nog inzit.

 

De vraag is natuurlijk wat wijsheid is. Ik begrijp dat we feitelijk een professioneel advies nodig hebben, maar ik ben bang voor de - hoge - kosten die dit met zich mee zou kunnen brengen. Daarnaast heb ik helaas geen goede ervaringen met fiscale adviezen via de accountant, het kost veel en ze hebben lang niet altijd het (goede) antwoord. Daarom zou ik er liever zelf induiken, ik weet alleen niet exact waar op te letten. Wellicht dat iemand hier een voorzet kan geven? Ik vind het niet erg om het (uitzoek)werk te verrichten, maar zou het prettig vinden wel enige zekerheid te hebben op het juiste spoor te zitten.

 

Bij voorbaat dank voor enig relevant advies!

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

13 antwoorden op deze vraag

 • 0

Is niet helemaal mijn tuintje, maar een paar punten om je op weg te helpen:

 

- het zou kunnen dat je vrouw automatisch óók een aanmerkelijk belang heeft in de BV. Dát zou betekenen dat zij, zodra ze arbeid verricht voor de BV, gebonden is aan de gebruikeiljk-loon-bepalingen. Google op 'meetrekregeling'.

- als zij haar werkzaamheden vanuit de BV gaat verrichten, verliest ze een aantal belastingvoordelen die ze als zzp'er wel heeft. Aan de andere kant zou dat ook weer gunstige gevolgen kunnen hebben, google op 'in en uit de bv'. Als ze drie jaar geen onderneming heeft gehad, en daarna weer zzp'er wordt, kan ze weer aanspraak maken op de startersaftrek. (als die dan nog bestaat natuurlijk).

- als zij haar onderneming verkoopt aan de BV, staakt ze inkomstenbelasting-technisch gezien haar onderneming. Dan moet er afgerekend worden over een eventuele FOR en eventuele andere voorzieningen. Aan de andere kant bestaat er wellicht de mogelijkheid om haar klantenportefeuille te waarderen en goodwill op de balans van de BV te zetten om daar op af te schrijven. (maar bedenk ik me nu, wat heb je daaraan als je nog 150k compensabel verlies hebt)

- je hebt het in je post ook over een pensioenvoorziening van 50k. Bestaat die nog? Is het eventuele liquideren daarvan met de fiscus afgestemd? Er gaan bij mij nogal wat alarmbellen af

 

Ik weet niet wat je nu jaarlijks betaalt voor die BV, maar als een goed advies er voor zorgt dat je er snel vanaf bent, spaar je daar ook weer geld mee uit. Als je je accountant niet vertrouwt, ga dan vooral even bij een ander kijken. Bel ze op, leg de casus voor en zeg dat je anderhalf uur wilt sparen met een voorbereid en ingelezen persoon en vraag wat dat kost.

Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link naar reactie
 • 0

Dag Jeromach,

 

Voordat ik inhoudelijk reageer, het volgende:

Ik vraag me af waarom de activiteiten voor je partner deels door jou worden uitgevoerd. In de zin "Ik krijg daar geen vergoeding voor, het is feitelijk het bedrijf van mijn vrouw", moet het woord "feitelijk" niet worden vertaald met "eigenlijk"? En dat klinkt oneigenlijk.

 

Als hiermee beoogd wordt schuldeisers te benadelen of onwettige doelen te bereiken, distantieer ik me van de casus.

Zo niet, licht dit s.v.p. toe.

Ik heb al een concept-reactie gereed.

 

M.v.g.

Barry

Link naar reactie
 • 1

@Barry, ik denk niet dat dat het geval is, zo lees ik het althans niet.

 

Een mogelijkheid zou misschien het volgende kunnen zijn; mijn vrouw verdient een aardige boterham door als zzp'er diensten te verlenen (advieswerkzaamheden). Zij doet dit op eigen naam. Een deel van het werk wordt - op de achtergrond en niet officieel - door mij verricht (administratie, planning, controleren van adviezen). Ik krijg daar geen vergoeding voor, het is feitelijk het bedrijf van mijn vrouw en ik heb deels andere beslommeringen.

 

Volgens mij is er meer sprake van dat hij zijn vrouw ondersteund in de uitoefening van haar onderneming, helemaal niet zo heel vreemd als zij daar geen tijd voor heeft of bv geen kennis heeft van administratie. Je man als tweede lezer je advies even door laten nemen vind ik ook niet vreemd overkomen.

Link naar reactie
 • 0

@Barry/Michel

 

Barry, ik kan me je gevoel voorstellen, helaas heb ik genoeg te maken gehad met onbetrouwbare personen.

 

En het is inderdaad wat Michel stelt, ik ondersteun haar op vlakken waar ze minder kaas van heeft gegeten dan ik. O.a. is zij niet "native Nederlander" en ondanks dat haar Nederlands doorgaans beter is dan dat van de gemiddelde Nederlander maakt ze nog wel eens foutjes in geschreven tekst (met name "de, het en een" missers). Het is niet zo dat ik er geen vergoeding voor kán krijgen, maar dat ik voor mijn hulp geen vergoeding hóef te hebben. Een ander verhaal wordt 't in fiscaal opzicht, misschien is het raadzamer om juist wel een vergoeding te regelen of e.e.a. onder te brengen in de BV, om er zodoende fiscaal beter uit te komen. Ik wil niets illegaals of duisters, het moet kloppen, maar ik vind het ook zonde om niet optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden. Misschien de beste illustratie dat ik niet iets onoirbaars wil doen is dat ik nu juist overweeg de BV te gaan hergebruiken, als er problemen met de BV zouden zijn zou 't niet handig zijn om daar de succesvolle activiteiten van mijn vrouw in onder te willen brengen. Ander punt, maar dat kan ik niet aantonen; voor een deel van het werk wat mijn vrouw doet is een screening vereist, waarbij wordt gekeken naar je antecedenten. Niet alleen de hare, maar ook de mijne. Als er iets niet in orde zou zijn zou ze het werk sowieso niet kunnen doen.

Link naar reactie
 • 0

@Marcel

 

Dank Marcel, de punten die je hier opsomt ga ik naar kijken.

 

We zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, heeft ze daarmee automatisch een aanmerkelijk belang in de BV? Ze is nooit aandeelhouder en/of bestuurder geweest, noch heeft ze er ooit voor gewerkt. De gemeenschap zou aangeven dat ze minimaal voor 50% recht heeft op / of verplicht is ten opzichte van de BV, maar ik ben er ondertussen achter (afwikkeling van een erfenis) dat dit soort "rechten" vaak anders liggen dan je op basis van je eigen logica zou denken.

 

Bijvoorbeeld; je noemt de mogelijkheid haar activiteiten te verkopen aan de bv, maar verkoopt ze dan niet ook een beetje aan haar zelf? Wat overigens voorzieningen betreft; we hebben nu net voor 2011 voor de eerste keer een FOR-voorziening opgenomen.

 

Wat betreft de pensioenvoorziening; nee, daar is geen afstemming met de fiscus over geweest, nog niet tenminste. Het is ook inderdaad een vraag die ik mijn accountant had willen voorleggen in geval van liquidering. Ik vraag me af of het niet mogelijk is dat weg te strepen tegen het flinke bedrag wat ik privé nog heb te vorderen op de bv.

 

Ik betaal nu € 1500,-- (ex) voor jaarcijfers en IB voor mij en mijn vrouw. BTW doe ik zelf, de cijfers (omzet, kosten) van mijn vrouw maak ik per boekjaar op bepaald moment op in excel en stuur dat dan naar de accountant. Het lijkt me dat dit niet teveel geld is (heb in het verleden aanmerkelijk meer betaald), maar het is wel duidelijk dat het grootste gedeelte van de kosten zit in het in stand houden van de bv. Ik wil deze dan ook per 2013 liquideren, tenzij het beter zou zijn om er nog wat mee te doen.

Link naar reactie
 • 1

We zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, heeft ze daarmee automatisch een aanmerkelijk belang in de BV?

Ja, art. 4.6 van de Wet Inkomstenbelasting vindt van wel.

Artikel 12a van de Wet Loonbelasting vindt dat je partner, ALS zij werk verricht voor de BV, onder de gebruikelijkloon-regeling valt. Dat betekent een fulltime-salaris van 42.000 of meer, tenzij je kunt aantonen dat een lager salaris gerechtvaardigd is.

 

Ze hoeft hiervoor geen aandeelhouder of bestuurder te zijn, het simpele feit dat er in jullie huwelijksgemeenschap een aanrmerkelijk belang aanwezig is, is m.i. genoeg om haar onder deze regeling te laten vallen.

 

 

Bijvoorbeeld; je noemt de mogelijkheid haar activiteiten te verkopen aan de bv, maar verkoopt ze dan niet ook een beetje aan haar zelf?

De BV is een aparte rechtspersoon die dingen (zoals ondernemingen) kan kopen en verkopen, dus nee, ze verkoopt het niet aan zichzelf. Als ze de onderneming aan de BV verkoopt, kan de BV - hypothetisch - besluiten om de onderneming op te doeken, of de prijzen te verdubbelen. De BV zou zelfs kunnen besluiten om niet haar, maar iemand anders in dienst te nemen. Gelukkig is haar man bestuurder en enig aandeelhouder van de BV, dus zo'n vaart zal het niet lopen.

 

Wat overigens voorzieningen betreft; we hebben nu net voor 2011 voor de eerste keer een FOR-voorziening opgenomen.

Bij verkoop aan de BV zou die vrijvallen, daar zou dan belasting over betaald moeten worden. Vermoedelijk betaal je ongeveer evenveel belasting als je in 2011 bespaart hebt door de FOR-dotatie, maar dat kan ik vanaf hier natuurlijk niet zien

 

Wat betreft de pensioenvoorziening; nee, daar is geen afstemming met de fiscus over geweest, nog niet tenminste. Het is ook inderdaad een vraag die ik mijn accountant had willen voorleggen in geval van liquidering. Ik vraag me af of het niet mogelijk is dat weg te strepen tegen het flinke bedrag wat ik privé nog heb te vorderen op de bv.

Durf ik ook niet te zeggen, laat ik volstaan met te zeggen dat een goede adviseur op dit punt zichzelf snel kan terugverdienen.

 

 

Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link naar reactie
 • 1

Dag Jeromach,

 

Dank voor je toelichting dat je zuiver wilt handelen.

 

=== Mijn reactie kruist die van Marcel, maar haal maar uit de snoeppot zoveel je hebben wilt :-) bij doublures weet je dat we er beiden hetzelfde over denken===

 

Het is een aardige casus waar je als fiscalist veel mee kan. Je beschrijft een heel verhaal, maar door de case uitvoerig te omschrijven schets je een compleet beeld. Dat voorkomt 'uit de heup geschoten' adviezen. Toch is kun je desondanks niet helemaal volledig zijn, dus pas op met ad hoc adviezen. En zoals Marcel ook stelt, zie ik een aantal gevaren.

 

Allereerst vind ik het jammer dat je meldt dat je de adviezen van je accountant te duur of zelfs verkeerd vond. Daar kan ik natuurlijk niet over oordelen, maar je wilt het zelf oplossen of in ieder geval snappen welke stappen je moet ondernemen en (vooral dat laatste) is heel verstandig.

 

Inhoudelijk op je vraag een aantal gedachtenspinsels van mijn kant, zonder deze nader te hebben onderzocht:

 

Je hebt een vordering in privé op de BV. Daaruit volgend nadeel is dat daardoor een rekening-courant vordering ontstaat waarvan de rente progressief belast is. Ik adviseer je of je die rente hebt aangegeven en, zo ja, je die af kunt boeken als dubieus (omdat de BV waarop je de vordering hebt mogelijk niet kredietwaardig is).

 

Voornoemde vordering is ontstaan door niet uitbetaald loon. Het is het onderzoeken waard of je niet de hele vordering kunt / moet afboeken waardoor er een verlies ontstaat in box 1 en zo de zuur betaalde inkomstenbelasting weer (deels) terug krijgt. Of sterker nog, of je het salaris als negatief loon zou kunnen verrekenen in box 1 en in de BV dit vrijvalt als winst en zodoende het compensabel verlies in de VPB kunt verrekenen. Belangrijk is dat die lening niet als onzakelijk wordt bestempeld, dus dan moeten de formaliteiten netjes voor elkaar zijn (rente, zekerheden, aflossingsschema e.d.). Gegeven de bedragen die je noemt zijn het onderzoeken waard.

 

Je onderzoekt de mogelijke oplossingsrichting of je de nieuwe activiteiten in de verlies-BV kunt onderbrengen. Los van de fiscale vraag is het natuurlijk van belang of het wenselijk is om de activiteiten van je vrouw in een BV onder te brengen. Zij verliest dan een aantal voordelen en daarnaast moet ze wellicht afrekenen bij staking (maar anders kun je wellicht geruisloos inbrengen).

Het doel is duidelijk: als voornoemde geen soelaas biedt is de eerste 150K winst is dan voor de VPB onbelast en de eerste 100K uitkering aflossing van de R/C, dus ook onbelast. De Belastingdienst heeft ondertussen ook niet stil gezeten. Inmiddels zijn er behoorlijk wat regels (zoek in het woud van "antimisbruikregels" gekomen om de handel in verlies BV's tegen te gaan *). Ook "houdsterverliezen" zijn in dit kader relevant. Omdat ik lees dat er meerdere aandeelhouders waren, neem ik aan dat het fenomeen "fiscale eenheid" niet aan de orde is. Een essentieel punt daarin is dat het "belang" (dus eigendom) niet is gewijzigd en anders zijn er drie hoofdregels waarop dit alsnog mag. Goed bedacht, maar voordat je dit gaat uitvoeren eerst verder (laten) onderzoeken. Daarnaast moet je oppassen dat je daarmee niet buiten de doelstelling van die BV gaat werken, anders moet je de activiteiten bij de notaris in de statuten en bij de KvK in het register laten wijzigen.

 

Als ik het zo snel goed lees, heb je een vordering op je holding waarin ook een pensioen zit. Dat pensioen zal niet voor verwezenlijking vatbaar zijn. Voor zover je zakelijk hebt gehandeld komt er (in 2012) een regeling om de pensioenvoorziening af te bouwen. Pas hier overigens mee op, want de belastingdienst zal hier met argusogen naar kijken, want simpelweg afzien van pensioen wordt volledig belast en dat is heel duur.

 

Het is zelfs niet handig om het inkomen volledig op haar naam te hebben. Als mogelijk (mede)ondernemer mis je op die manier de ondernemersfaciliteiten en wordt alles progressief belast in haar box in plaats van verdeeld over twee lagere tarieven. Maar daarvoor is meer info nodig.

 

Mocht je bang zijn voor de hoge kosten, goedkoop is duurkoop. Ik adviseer goede afspraken te maken met de betreffende adviseur tegen vooraf vastgestelde tarieven en aantal uren. Als ik deze casus voorgelegd zou krijgen, zou ik'm altijd even voorleggen aan mijn collega die vaak al snel een goede spiegelt.

 

*) De huidige regeling is opgenomen in art. 20a van de Wet. In het Besluit nr. CCP2008/984M en de daarin genoemde voorlopers van dat Besluit heeft de staatssecretaris een aantal vragen over art. 20a beantwoord. Deze antwoorden vormen dus zíjn interpretatie van de vraagpunten.

Link naar reactie
 • 1

Beste Jeromach,

 

Als je de activiteiten van je vrouw inbrengt in je BV zijn de winsten die de BV daar mee behaalt (na aftrek van het verplichte DGA salaris) niet zonder mee verrekenbaar met de verliezen van de BV. Ik vermoed dat hier de beperking van verliesverrekening door houdstermaatschappijen van toepassing is.

 

Het pensioen is een probleem. De fiscus neemt niet snel aan dat een pensioen niet voor verwezenlijking vatbaar is. Vanuit hun standpunt begrijpelijk, omdat ze daardoor een fiscale claim prijsgeven. Als de BV bijvoorbeeld een vordering op de aandeelhouder heeft en de aandeelhouder heeft in privé voldoende middelen om de rente over de vordering te betalen en die vordering (op termijn) af te lossen, is het pensioen nog steeds voor verwezenlijking vatbaar.

 

Het pensioen kan afgestort worden bij een verzekeraar, maar hou er rekening mee dat de waarde in het economisch verkeer van de pensioenvoorziening in de praktijk 1,5 tot 2 keer zoveel is als de fiscale waarde.

 

Als de middelen om de pensioenvoorziening gestand te doen niet (meer) in de BV zitten, kan de fiscus zelfs een stapje verder gaan en stellen dat het pensioen al genoten is met alle (vervelende) fiscale gevolgen van dien.

 

Verder sluit ik me aan bij de vorige reageerders om dit te bespreken met een fiscalist/ter zake kundig adviseur.

 

Succes,

 

Odeon

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

@Odeon

 

Je snijdt hier één van de zaken aan waar ik me ook zorgen over maak, daarnaast één van de punten waarom ik op bepaald moment (niet voor deze casus) van accountant ben gewisseld.

 

Ik vraag me namelijk inderdaad af of verliesverrekening wel tot de mogelijkheden behoort als je de activiteit van de BV verandert. Ik heb het register van aandeelhouders er nu even bijgepakt, waarin ik helaas geen statuten vindt. Wel een "opgaaf startende ondernemer" voor de bd. Daarin is opgegeven als omschrijving van de bedrijfsactiviteiten:

 

"Het verrichten van management activiteiten, het uitvoeren van pensioenregelingen en het beheer van pensioengelden, alsmede het verkrijgen, vervreemden en beheren van effecten".

 

De omschrijving op het uittreksel KvK is iets anders, maar ik neem aan dat dit op hetzelfde neerkomt:

 

"Het verrichten van management activiteiten, het uitvoeren van pensioenregelingen en beheren van pensioengelden, alsmede beheersmaatschappij"

 

Interessant detail; op het formulier van de bd is mijn vrouw vermeld bij "Persoonsgegevens levenspartner(s) ondernemer, mede-ondernemers, aandeelhouders". Zoals eerder vermeld, zij is nooit ingeschreven geweest als bestuurder en/of mede-aandeelhouder (KvK).

 

Misschien dat je dan inderdaad niet zomaar de activiteiten van mijn vrouw in de BV kan onderbrengen en dan het compensabel verlies kan verrekenen, maar misschien kan dat ook wel - en daarom is dat één van de punten waar ik een antwoord op zoek. Mocht het niet mogelijk zijn, dan zou je de huidige activiteiten van mijn vrouw wellicht nog in een nieuwe bv kunnen onderbrengen die je dan weer onder de oude hangt en waarbij je de oude gebruikt voor salariëring etc. Ik heb alleen geen flauw benul of dat 't allemaal niet veels te ingewikkeld en kostbaar maakt.

 

Wat pensioen betreft; ja, ik zie daar ook zeker de mogelijkheid van problemen in. Ik heb één groot voordeel, de zaken uit de andere casus waar ik het over had moesten deels met de bd worden afgestemd. De contactpersoon die ik bij de bd daarvoor had was uitermate schappelijk (en correct) - dit in tegenstelling tot inspecteurs die zich eerder met deze zaak hadden beziggehouden - zeer waarschijnlijk kan ik die persoon voor afstemming ook benaderen voor deze BV.

 

@Marcel

 

Wat je aangeeft lijkt perspectief te bieden en kan dan wellicht een rol spelen in het hergebruik van de BV, mocht dat voldoende interessant zijn.

 

@Barry

 

Jij bent accountant en ik kan me voorstellen dat je het niet leuk vindt om kritiek te horen over collega's / de beroepsgroep. Misschien dat ik mijn kritiek direct al had moeten onderbouwen, daarom bij deze - kort - even (en het is natuurlijk mijn verhaal / interpretatie);

 

- Ik heb een accountant (van een grote organisatie) gevraagd om een emigratietraject voor mij te regelen. De opdracht werd aangenomen op basis van bestaande kennis in deze materie, maar gedurende het proces bleek deze kennis niet aanwezig te zijn en werd deze gaandeweg - maar wel op mijn kosten! - verkregen. Uiteindelijk bleek deze accountant er helemaal niet meer uit te komen (te ingewikkeld, collega's in het emigratieland die niet meewerkten), de teller liep echter gewoon door. Ik heb dat toen afgekapt en heb het zelf geregeld.

- Ik heb een RA in dienst gehad, deze vertelde me over de blijkbaar gangbare praktijk om zoveel mogelijk uren op een project te schrijven, dus ook koffie, toiletbezoek etc. Daarnaast was het gebruikelijk om tijdens telefoonsessies zo lang mogelijk met een persoon aan de lijn te blijven, een reden om VOORAL te vragen naar hoe het me je ging, met je vrouw, kinderen, opa en oma etc. etc.

- De accountant in de andere casus - de erfeniskwestie - stelde mij als executeur voor om een BV die op non-actief stond, maar waarin nog wel de nodige contanten aanwezig waren, zonder instemming van mede-erfgenamen en 50% partner (zonder stemrecht) aan te gaan wenden voor andere activiteiten. Dat zou ik moeten doen, want de overige partijen konden me daar toch niet in tegenhouden. Deze accountant heb ik er toen gelijk uitgegooid.

 

Ik neem aan dat je begrijpt dat ik - ondanks dat ik geloof in "het goede van de mens" - enigszins voorzichtig ben daar waar het gaat om "adviseurs".

 

Verder - ik zie een aantal interessante punten in wat je aangeeft, zaken die ik nu zeker zal meenemen in dit verhaal.

 

En als laatste - het is niet per definitie zo dat ik niet wil betalen voor advies, maar wat ik wel wil is een goed evenwicht tussen wat het kost en wat het oplevert, zonder een financiële dolk in m'n rug te krijgen. Daarnaast is het niet zo dat ik onbeperkte middelen heb, ondanks dat mijn vrouw prima verdient is het niet zo dat we het per definitie makkelijk hebben, c.q. ons geen zorgen hoeven te maken over de toekomst. Ik begrijp dat deze casus niet zonder meer eenvoudig is en dat goed advies zeker verstandig is. Als iemand denkt deze kar te kunnen trekken - voldoende kennis / ervaring heeft om de juiste keuzes te maken, dan houd ik me zeker aanbevolen :)

 

Iedereen in ieder geval voor zover bedankt voor alle input!

 

 

Link naar reactie
 • 0

Beste Jeromach,

 

Ik snap je frustratie met adviseurs (urenschrijvers), maar ik denk ook dat je situatie te complex is om er op een forum uit te komen.

 

Als je mij een PM-tje stuurt, kan ik je - denk ik - wel verder te helpen. Eventueel op basis van no cure no pay.

 

Odeon

Link naar reactie
 • 0

Ik ben het helemaal eens met odeon, te complex om hier op te lossen. echter voor een terzake kundig fiscalist zijn het 2 vraagstukken (pensioen en verliesverrekening) waarvan als men over alle gegevens (met name het totaalplaatje) beschikt de mogelijkheden wel redelijk in kaart te brengen zijn. TS moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat de uitkomst wellicht niet helemaal overeennkomt met wat hij hoopte.

Link naar reactie
 • 0

@Michel

 

Wat de uitkomst betreft; ik heb daar geen specifiek idee over, als ik nog wat met de bv kan is dat meegenomen, anders liquideer ik 'm, wat in ieder geval als voordeel heeft dat ik een hoofdstuk definitief kan afsluiten en er ook geen onnodige kosten meer aan heb. Daarnaast heb ik dan duidelijkheid over de te volgen strategie waar het om het bedrijf van mijn vrouw gaat, als ik één ding heb geleerd in het zakenleven is dat alles wat je afleidt van je core business alleen maar onnodige ballast is en je er hoe dan ook - al was 't maar in je onderbewuste - last van hebt. Ik kan er boeken over vol schrijven (en daar denk ik ook serieus over na) :)

 

@odeon

 

't Is niet dat ik er vreselijk gefrustreerd van ben dat dit gebeurt (niet leuk, maar 't valt in 't niet bij andere dingen die ik heb meegemaakt), wat me meer frustreert is hoe lastig het is om de juiste mensen te vinden om zaken die buiten je core activiteiten liggen maar wel noodzakelijk zijn (goed) geregeld te krijgen. Eigenlijk zou je als goede ondernemer zelf thuis moeten zijn in dit soort zaken, maar dat zou feitelijk betekenen dat je fiscalist/accountant/notaris/advocaat zou moeten worden, omdat de materie tamelijk complex is. Ik vind het interessant, maar om 't tot op de komma uit te zoeken is mijn ding niet :)

Link naar reactie
 • 0

Dag Jeromach,

 

Dank voor je toelichting bij: "Jij bent accountant en ik kan me voorstellen dat... ". Dat gaat me inderdaad aan het hart omdat ze niet allemaal zo werken (en ik ook niet). Ik zie wel eens dat de reacties (zoals van de RA) vaak voortkomen uit een stuk rancune / broodnijd of overschatting van het eigen kunnen / van de organisatie om een klant toch maar van dienst te zijn. Maar het is niet sterk als ik mijn beroepsgroep moet gaan verdedigen, dus laat ik m'n 'gevoel' daarbij varen. In relatie tot hetgeen je aanhaalt over "het goede van de mens", denk ik over alle mensen zoals jij over adviseurs denkt: Er zijn helaas maar weinig echte altruïsten. Ook dat is een aardig onderwerp, maar ook dat op een andere plek/tijd.

 

Om te bepalen welke route het meest gunstig voor je is, kan een eenvoudige rekensom worden gemaakt: Tot welke kosten/baten resulteert elke optie en welke risico's loop je daarbij. Dan kun je zelf een keuze maken. In een ideale wereld kan iedereen die beslissing zelf maken en overzien, maar we werken in een maatschappij waarbij de kwaliteiten van een ieder optimaal wordt ingezet (ofwel core business, zoals je zelf ook schrijft).

 

mvg

Barry

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  2 leden, 150 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.