• 0

nwe VOF -inbreng software andere VOF - waardering, inbreng & winstdeling uitdag.

Beste collega ondernemers,

 

Wij zitten met een leuke, initieel vrij 'simpel' ogende situatie, welke tijdens opstellen van VOF overeenkomst toch een stuk ingewikkelder lijkt te worden, heb uitgebreid higherlevel artikelen doorgenomen, maar wij zijn nogal specifiek lijkt het. Ben uitermate dankbaar voor jullie gedachten over invulling van de faire overeenkomst.

 

Situatie voorheen:

2 vennoten (noemen we even A en B) samen VOF gestart, websoftware (deels extern) ontwikkeld, software live en werkend, paar tevreden testklanten, nog geen betalende. Deze 2 vennoten ontplooien samen tevens andere bedrijfsactiviteiten (softwareontwikkeling voor derden) in een andere VOF en gaan zich hier meer op richten.

 

gewenste situatie

Beoogde zakenpartner © en ik (D) zien kans op het ontwikkelde softwareproduct commercieel uit te rollen, in een samenwerkingsvorm waarbij AB deelgenoot blijven. Kosten en risico's zijn uiterst laag, marktpotentie ruim voldoende. Kapitaalbehoefte bedrijfsvoering, zonder meenemen arbeid: miniem. Uiteraard wensen we toekomstige winsten te delen, en ooit mogelijk te verkopen.

C en D brengen 5 maanden arbeid in ipv. kapitaal en kunnen 5 maanden leven van privékapitaal. AB brengen software in.

Inbouw 'no-go' moment na 5 maanden, voor allen.

 

Beoogde samenwerkingsvorm:

Puur vanwege fiscale redenen: VOF. Zodra fiscaal niet meer aantrekkelijk zsm: BV.

C+D zien niet zitten om bij te laten schrijven in huidige VOF AB, mede ivm. lening en mogelijke andere verplichtingen in deze VOF.

 

de uitdagingen / vragen ???:

 

1. participatie van A+B / VOF

Kunnen AB ook deelnemen in de nieuwe VOF alszijnde 1 partij, ahv. hun huidige VOF, met onderliggend nat. personen AB?

Zoals ik begrijp niet, alleen rechtspersonen mogen VOF oprichten.

a) Correct? Zou anders wel stuk makkelijker maken, anders oa. opsplitsen van deel inbreng software per natuurlijk persoon A en B (ook van belang bij evt. uittreding van één van beiden).

 

2. Inbreng software

a) Waar waarderen we de software op als immateriële activa tbv. inbreng van AB?

Wij, C en D, gaan niet akkoord met waardering tegen eerdere kostprijs, maar gezamenlijk komen we tot een ons allen acceptabele waardering waartegen wij ons inkopen. Kan dit / mag dit fiscaal gezien door onszelf bepaald worden?

b) Ingeval van opname rentebepaling op kapitaal inbreng, rente ook op waarde van immateriële inbreng van toepassing?

c) In geval van opzegging VOF, en liquidatiewaarde niet interessant is: kan software, als immateriële activa, ook weer retour gaan?

 

3. Inbreng uren

a) Om discussies te voorkomen, en schappelijke handreiking te doen waarderen we de ingebrachte arbeid (in uren) van C en D ahv. NL Modaal (bron:CPB), en niet tegen onze hogere 'vervangings' of 'markt' waarde. Wordt dit vaker gehanteerd of is er een richtlijn?

b) met het verschil aan privé onttrekking en waardering op arbeid brengen C en D pp. gedurende steeds meer in, tot dat gelijk is aan inbreng A + B (aan software, punt1). Zodat 'aandelenverhouding' idd. gelijk is. 1e 5 maanden geheel geen prive-onttrekking, dus initieel snelle opbouw aandelen. De op dat moment geldende verhouding is van toepassing bij verdeling bij tussentijdse stopzetting/liquidatie. Ons lijkt dit een goede opzet, of zien we iets over het hoofd?

 

4. Aandelen bij VOF

Bij alle voorbeeldcontracten van VOF's die wij tegenkomen wordt geen onderscheid gemaakt tussen de primaire arbeidsbeloning en winstdeling uit aandeelhouderschap. Dat de fiscus geen onderscheid maakt is helder.

a) Kunnen wij dit echter zelf wel onderling aanbrengen?

Daar niet alle partijen hier daadwerkelijk arbeid verschaffen (A+B leveren doorontwikkeling op software). Tevens voor mocht op begeven moment 1 van de arbeidsleverende vennoten/aandeelhouder minder uren maken dan de ander, die in een bv-structuur normaal lager arbeidsloon zou ontvangen, maar wel aandeelhouders dividend. Zeker ook wenselijk bij ooit verkoop van het mede succesvol opgebouwde bedrijf.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor meedenken! :)

 

Er resten ons vast nog wel meer vragen, en zijn niet te beroerd om mogelijk een professionele adviseur in te schakelen om de door ons op te stellen overeenkomst nog eens goed doorneemt.

 

tevens: opvolging zal gegeven worden van onze uiteindelijke uitkomst, voor anderen die dit topic in de toekomst lezen.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

7 antwoorden op deze vraag

 • 0

Beste Pieter en co,

 

Hieronder een paar antwoorden vanuit een juridisch perspectief:

 

1. participatie van A+B / VOF

Kunnen AB ook deelnemen in de nieuwe VOF alszijnde 1 partij, ahv. hun huidige VOF, met onderliggend nat. personen AB?

Zoals ik begrijp niet, alleen rechtspersonen mogen VOF oprichten.

a) Correct? Zou anders wel stuk makkelijker maken, anders oa. opsplitsen van deel inbreng software per natuurlijk persoon A en B (ook van belang bij evt. uittreding van één van beiden).

 

a)

Ook een v.o.f. kan een vennoot zijn in een andere v.o.f. (zie ook het inschrijvingsformulier voor vennoten van de Kamer van Koophandel). Let wel, een v.o.f. is geen rechtspersoon maar een samenwerkingsovereenkomst tussen twee of meer vennoten waarbij deze ook een gemeenschappelijk (ondernemings)vermogen creëren. De software zit in de v.o.f. van A+B, dat wil zeggen vormt een deel van het gemeenschappelijk vermogen. Jullie (althans A+B) willen die software in een nieuwe v.o.f. inbrengen. Dat kan dus door middel van (a) toetreding van de oude v.o.f. als vennoot in de nieuwe v.o.f. en inbreng van de software door de oude v.o.f., (b) liquidatie van de oude v.o.f. waarna de vennoten A+B de software vervolgens in de nieuwe v.o.f. inbrengen of © verkoop van de software door de oude v.o.f. aan de nieuwe v.o.f. Een voorlopige oplossing/werkwijze zou ook kunnen zijn dat de oude v.o.f. een licentie geeft aan de nieuwe v.o.f. (bijvoorbeeld met een optie de software te kopen indien na 5 maanden blijkt dat jullie verder willen). Let overigens in alle gevallen op dat de nieuwe v.o.f. ook de beschikking over alle source code krijgt. Opsplitsing van de inbreng lijkt mij niet nodig; wel is het verstandig vast te leggen dat bij het uittreden van een vennoot uit de nieuwe v.o.f. de overblijvende vennoten de onderneming kunnen voortzetten (uiteraard moet de uittredende vennoot dan wel de waarde van zijn aandeel vergoed krijgen). Let bovendien goed op de fiscale gevolgen van de route die jullie uiteindelijk kiezen.

 

2. Inbreng software

a) Waar waarderen we de software op als immateriële activa tbv. inbreng van AB?

Wij, C en D, gaan niet akkoord met waardering tegen eerdere kostprijs, maar gezamenlijk komen we tot een ons allen acceptabele waardering waartegen wij ons inkopen. Kan dit / mag dit fiscaal gezien door onszelf bepaald worden?

b) Ingeval van opname rentebepaling op kapitaal inbreng, rente ook op waarde van immateriële inbreng van toepassing?

c) In geval van opzegging VOF, en liquidatiewaarde niet interessant is: kan software, als immateriële activa, ook weer retour gaan?

 

b) en c)

Er zijn een tweetal mogelijkheden om activa aan een v.o.f ter beschikking te stellen: een vennoot kan (a) de activa of (b) het recht op genot van de activa in de v.o.f. inbrengen. In het laatste geval blijven de activa tot het vermogen van de inbrengende vennoot behoren. Hier is sprake van contractsvrijheid: partijen kunnen in detail afspreken wat de bedoeling is ten aanzien van bijvoorbeeld waardevermeerdering van de activa, de waardering van de activa en overeenkomstige creditering op de kapitaalrekening, rentevergoeding over het kapitaal van de vennoten, uitkering bij liquidatie enz. Er kunnen zich overigens wel gecompliceerde fiscale vraagstukken voordoen, dus ik raad jullie (nogmaals) aan jullie door een fiscalist te laten adviseren.

 

3. Inbreng uren

a) Om discussies te voorkomen, en schappelijke handreiking te doen waarderen we de ingebrachte arbeid (in uren) van C en D ahv. NL Modaal (bron:CPB), en niet tegen onze hogere 'vervangings' of 'markt' waarde. Wordt dit vaker gehanteerd of is er een richtlijn?

b) met het verschil aan privé onttrekking en waardering op arbeid brengen C en D pp. gedurende steeds meer in, tot dat gelijk is aan inbreng A + B (aan software, punt1). Zodat 'aandelenverhouding' idd. gelijk is. 1e 5 maanden geheel geen prive-onttrekking, dus initieel snelle opbouw aandelen. De op dat moment geldende verhouding is van toepassing bij verdeling bij tussentijdse stopzetting/liquidatie. Ons lijkt dit een goede opzet, of zien we iets over het hoofd?

 

b)

Begrijp ik goed dat het jullie bedoeling is dat uiteindelijk alle vennoten gelijkelijk in de winst en een eventueel liquidatiesaldo delen? Of willen C en D doorgroeien en daarmee een groter aandeel opbouwen? En hoe werkt dat dan straks: wordt een deel van jullie salaris en/of winstaandeel niet uitgekeerd maar bijgeschreven op de kapitaalrekening? En verdelen jullie de winst ieder jaar naar rato van het saldo op de kapitaalrekening? Het is verstandig een en ander goed uit te werken om later problemen te voorkomen.

 

4. Aandelen bij VOF

Bij alle voorbeeldcontracten van VOF's die wij tegenkomen wordt geen onderscheid gemaakt tussen de primaire arbeidsbeloning en winstdeling uit aandeelhouderschap. Dat de fiscus geen onderscheid maakt is helder.

a) Kunnen wij dit echter zelf wel onderling aanbrengen?

Daar niet alle partijen hier daadwerkelijk arbeid verschaffen (A+B leveren doorontwikkeling op software). Tevens voor mocht op begeven moment 1 van de arbeidsleverende vennoten/aandeelhouder minder uren maken dan de ander, die in een bv-structuur normaal lager arbeidsloon zou ontvangen, maar wel aandeelhouders dividend. Zeker ook wenselijk bij ooit verkoop van het mede succesvol opgebouwde bedrijf.

 

a)

Zie boven: er is contractsvrijheid. Houd er rekening mee dat in de toekomst discussie kan staan over de waarde van ieders inbreng. Wat evenwichtig lijkt in het begin, is niet altijd meer zo evenwichtig nadat een aantal jaren zijn verstreken. Maar daar kunnen jullie genoeg over lezen elders op het forum.

 

Veel succes met jullie onderneming!

 

Groet,

Caroline Malmberg

Caroline Malmberg

email: caroline.malmberg@malmbergwaling.nl

GSM: +31 (0)61 30 945 64

http://malmbergwaling.nl

Link naar reactie
 • 0

Zeer goed verhaal van Caroline !!

 

Fiscaal is het oppassen met de inbreng indien niet slechts het genot wordt ingebracht, als er al meerwaarde aanwezig is wil je denk ik voorkomen dat daarover als gevolg van de inbreng moet worden afgerekend. Een zogenaamd voorbehoud stille reserves zou hier uitkomst kunnen bieden.

 

b) Ingeval van opname rentebepaling op kapitaal inbreng, rente ook op waarde van immateriële inbreng van toepassing?

 

Dat is mogelijk, maar daarbij moet je wel goed opletten hoe de inbreng geregeld is en dat de redactie van beide artikelen op elkaar aansluit. Houd ook rekening met mogelijke verschillen tussen fiscale waarderingen/afschrijvingen en commerciele waarderingen/afschrijvingen. Welke waardering dient als uitgangspunt genomen te worden.

 

Bij alle voorbeeldcontracten van VOF's die wij tegenkomen wordt geen onderscheid gemaakt tussen de primaire arbeidsbeloning en winstdeling uit aandeelhouderschap. Dat de fiscus geen onderscheid maakt is helder.

a) Kunnen wij dit echter zelf wel onderling aanbrengen?

Een aan de procentuele winstverdeling voorafgaande arbeidsbeloning verwerken in de winstverdeling is goed mogelijk, maar overleg goed hoe een en ander moet worden vormgegeven. Denk bijvoorbeeld na over wat er gebeurd als de in de akte overeengekomen arbeidsbeloning hoger is dan de totale winst welke wel positief is. Moeten de niet meewerkende vennoten dan verlies nemen of is de arbeidsbeloning dan gemaximeerd aan de winst.

 

Er resten ons vast nog wel meer vragen, en zijn niet te beroerd om mogelijk een professionele adviseur in te schakelen om de door ons op te stellen overeenkomst nog eens goed doorneemt.

Gezien de casus zou ik je adviseren de akte op te laten stellen door een adviseur aan de hand van de afspraken die jullie zelf op pappier zetten. Als je echt een goede akte wil hebben denk ik dat dit uiteindelijk zelfs goedkoper zal zijn dan dat een adviseur een door jullie zelf opgestelde akte aan moet passen.

 

Er zijn veel zaken waar je ook goed over na moet denken en waarvoor ook zaken geregeld moeten zijn denk bijvoorbeeld alleen al aan:

Wat als A en B niet samen meer verder willen kunnen, heeft dan A bv het recht om de het aandeel van B over te nemen of hebben C en D dit dan ook. Hetzelfde geld ook voor C en D onderling. En welke waarderingsgrondslagen moeten dan weer worden gehanteerd ?

 

 

Link naar reactie
 • 0

Beste Caroline en Michel, hartelijk dank nog voor de eerdere reacties! Veel aan gehad bij onze gesprekken. Leuk om te zien dat goed bekeken is.

 

Ondertussen heeft hoop plaatsgevonden, zijn we eenvoudiger akkoord overeengekomen, ter info voor wie leest:

- marktwaarde systeem komen we overeen = €0 (of €1), ivm. nu niet verkoopbaar is, en vennoot A & B, wij betalen hen hier niets voor, zij werken beperkt mee in de nieuwe VOF waarvoor zij 33% van de winst krijgen. A,B, C & D krijgen allen eerst naar gewerkte uren per maand betaalt, a vast bedrag per uur.

 

Heeft (teveel) tijd gekost oa. omdat er 2 fiscalisten zijn geraadpleegd.

 

Vennoot A&B willen nadrukkelijk fiscaal voordeel genieten op hun reeds gedane investering van €45.000.

 

Fiscalist #2 kwam met volgende constructie, na inhuur door vennoot A&B, dit wordt uiterst stellig neergelegd als enige optie:

 

1. A&B houden huidige VOF aan waar softwaresysteem in is ontwikkeld, activeren de gedane investering a 45.000, en schrijven dit in 5 jaar af, met fiscaal afschrijvingsvoordeel op hun beider IB's. Verder wordt deze VOF eigenlijk niet meer gebruikt, maar blijft in stand voor dit doel.

 

2. Als "Buitenvennootschappelijke reserve" brengen A&B het systeem in in onze nieuwe VOF. Met initiële boekwaarde a 45.000. genoemd wordt dat dit voor B&C interessant is omdat ze 'minder risico's dan hebben'.

 

Vragen:

 

1. Door de "buitenvennootschappelijke" inbreng lijkt ons dat de nieuwe VOF, (en daarmee B&C) geen eigenaar worden van het systeem? klopt dit? r wordt gesteld dat dit wel het geval zou zijn, of dat deze reserveringspost als kapitaalpost los zou staan van systeem. Gezamenlijk gaan we betalen voor toekomstige doorontwikkeling, en zonder systeem is er geen bedrijf.

 

2. Bij liquidatie op enig moment wordt gesteld dat A&B dan geldende (na afschrijving) boekwaarde van deze post terug krijgen, en daarna pas de winst eerlijk gedeeld zou worden. Niet de bedoeling/afspraak. Kan (fiscaal gezien) niet afgesproken worden in een los contract artikel dat een gelijk bedrag ten koste gaat van winstdeel A&B bij liquidatie?

 

3. Er wordt nu gesteld dat dit enige te volgen constructie is waarbij A&B fiscaal voordeel genieten op eerder gedane investering, zelfs zo, dat als ze niet dit fiscale voordeel kunnen genieten, er geen doorgang kan vinden, omdat ze het risico van mislopen van belastingvoordeel (door hen berekend ahv. hun belastingschalen ongeveer a 22000 euro). Dit zien zij als en risico tov. met ons verder aan de slag gaan om daadwerkelijk omzet te gaan draaien met gebouwde software.

 

3a) Is er geen andere mogelijkheid waarbij zij fiscaal voordeel behalen, en systeem eigendom nieuwe vof wordt?

Dan wel dmv. afschrijving ergens. Opties: a) in huidige VOF systeem, waar alleen kosten gemaakt zijn, nooit omzet. b) in hun andere VOF met redelijke omzet, of c) in de nieuwe VOF, alleen ten bate van vennoten A&B?

 

4) Is staken huidige VOF systeem geen optie? Geen stakings'winst', geen omzet behaald, alleen 45k aan kosten. Waarbij A&B "ondernemingsverliezen verrekenen" bij IB met "Carry back" dan wel "forward". Dit leeft hen toch ook een gelijksoortig belastingvoordeel op, lijkt mij logischer dan lege VOF aanhouden voor 5 jaar om gemaakte investeringen aan software af te schrijven.

 

4II) Waarna systeem voor marktwaarde a €1,- ingebracht of doorverkocht wordt aan nieuwe VOF. Zonder eigendom systeem, andere constructies als recht op genot / leasen vallen niet te doen.

 

 

Ik stel deze vragen hier, na consulten van fiscalisten, maar zelf nog twijfels bij uitkomst van (stellig) geopperde constructie.

Voor de lezers: uiteindelijke uitkomst wordt hier tevens geplaatst.

 

Veel dank, groet,

 

Pieter

 

 

 

Link naar reactie
 • 1

Beste Pieter en co,

 

Weer vanuit een juridisch perspectief:

 

Door de "buitenvennootschappelijke" inbreng lijkt ons dat de nieuwe VOF, (en daarmee B&C) geen eigenaar worden van het systeem? klopt dit?

 

Dat is juist. Vennoten A&B brengen in deze door hen voorgestelde optie alleen het recht op genot in. Dat betekent wel (zoals Michel S al aanstipte) dat aan dit genotsrecht een waarde moet worden toegekend waarvoor A&B worden gecrediteerd op hun kapitaalrekening. Een andere mogelijkheid is dat A&B niet worden gecrediteerd maar een gebruiksvergoeding bedingen.

 

Let op dat de vennootschapsakte bepaalt voor wiens rekening de mogelijke waardevermeerdering van het systeem komt en door wie / op welke wijze een eventuele waardering plaats zal vinden.

 

Bij liquidatie op enig moment wordt gesteld dat A&B dan geldende (na afschrijving) boekwaarde van deze post terug krijgen, en daarna pas de winst eerlijk gedeeld zou worden.

 

Als het systeem op de balans van de v.o.f. van A&B blijft (en dat is toch het voorstel?), dan is er bij de v.o.f. geen sprake van een resterende boekwaarde van het systeem. Indien A&B gecrediteerd worden op hun kapitaalrekening voor hun inbreng van het genot (zie boven), delen zij bij een liquidatie net als de andere vennoten (tenzij de vennootschapsakte anders bepaalt). Indien er een positief liquidatiesaldo is (en daarbij kan een eventuele waardevermeerdering van het systeem een rol spelen), krijgen de vennoten in principe daaruit eerst hun inbreng terug.

 

Groet,

Caroline Malmberg

Caroline Malmberg

email: caroline.malmberg@malmbergwaling.nl

GSM: +31 (0)61 30 945 64

http://malmbergwaling.nl

Link naar reactie
 • 0

Het lijkt alsof ze de software als buitenvenootschappelijk activum willen aanmerken waarvan het gebruik en genot word ingebracht. Echter is het een stuk software (ten minste dit maak ik op uit het verhaal) wat nog verder ontwikkeld moet worden in de nieuwe VOF, dus vraag ik me af of het de software zelf is wat als een buitenvennootschappelijk activum moet worden aangemerkt. In mijn visie hebben A&B geinvesteerd in een nog niet afontwikkeld product welke ze inbrengen tegen een winstaandeel, zonder daarvoor te worden gecrediteerd op de balans van de VOF. Dat ze de initiele ontwikkelingskosten buitenvennootschappelijk activeren en jaarlijks afschijven doet daar niks aan af. In de eerste vijf jaren kunnen ze dan de "afschrijving" van deze kosten ten laste van hun aandeel in de winst van de VOF brengen.

 

Link naar reactie
 • 0

Caroline en Michel S, superdank voor reactie!

 

Idd. werd in de constructie ons voorgesteld dat alleen recht op genot systeem ingebracht zou worden in onze nieuwe gezamelijke vof.

 

Na repliek van ons, krijgen we te horen dat zij fiscalist "verkeerd begrepen zouden hebben" en toch wel eigendom systeem ook kunnen inbrengen, terwijl ze de eerder hieraan gelieerde kosten activeren, en afschrijven in oude vof. Oude vof blijft alleen bestaan voor doel afschrijving kosten, en schuld van lening blijft hier ook in.

(blijkbaar kan dus trouwens gewoon jaren een vof blijven bestaan met alleen in de boeken 1 activum, schuld, afschrijvingskosten activum & kosten schuld, en geen inkomsten ?)

 

De constructie wordt nu bijna zoals Michel S schetst, in 2 quotes:

 

In mijn visie hebben A&B geïnvesteerd in een nog niet afontwikkeld product welke ze inbrengen tegen een winstaandeel, zonder daarvoor te worden gecrediteerd op de balans van de VOF.

 

- miniem verschil: eigendom systeem wordt door A&B voor €1,- ingebracht en gecrediteerd op balans vof, en B&C brengen ook €1,- pp extra in. Idd. 33% winstaandeel voor A&B.

- en oja, online software is nooit een 'afontwikkeld product' ;)

 

Dat ze de initiele ontwikkelingskosten buitenvennootschappelijk activeren en jaarlijks afschijven doet daar niks aan af. In de eerste vijf jaren kunnen ze dan de "afschrijving" van deze kosten ten laste van hun aandeel in de winst van de VOF brengen.

 

- En daar is het A&B in geheel om te doen! Fijn dat bevestigd wordt dat dat idd. gewoon kan! Behoud van fiscaal voordeel 5 jaars afschrijving tov. andere ondernemersinkomsten is gedoe omtrent constructies geheel over ontstaan.

 

Link naar reactie
 • 0

Rest ons nog 1 dingetje, waarbij ik jullie mening over waardeer:

 

Nu wordt voorgesteld om A&B beiden persoonlijk vennoot te laten worden in de nieuwe vof, en dat dit beter en makkelijker is dan met hun huidige vof vennoot te laten worden waar ze samen inzitten.

- Kunnen zij idd. op persoonlijke titel vennoot worden en daarmee dus de software inbrengen die in hun gezamelijke oude vof ontwikkeld is / namens die vof dat dan inbrengen?

- Kunnen we stellen dat zei dit tezamen inbrengen? Of noteren inbreng a 50% systeem pp, en dus ook €0,5 pp?

 

Mij lijkt makkelijker om A&B vennoot te laten worden met hun huidige vof, makkelijk met inbreng software, ook gezien inbreng afspraken qua arbeid (doorontwikkeling software) die zij tezamen dragen, niet 1 van 2 personen uit gezamelijke vof kan stappen (dat stapt die maar uit hun huidige vof, en wijzigt er niets mbt. nieuwe vof).

 

Er werd via fiscalist A&B gesuggereerd dat dit in praktijk nodeloos omslachtig zou zijn, echt waar?

 

Ik zie alleen als 'gedoe' dat uitbetaling winst via hun huidige vof dan loopt, en ze daar nog wat boekhouding bijhouden, maar dat doen ze toch al, ivm. behoud vof voor afschrijving en schuld. Verder doet dit mijn inziens meer recht aan de lasten (en lusten) die ze gezamenlijk, en niet idividueel, dragen.

 

Of zie ik iets over het hoofd?

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 93 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.