• 0

uitwinnen zekerheden (bmkb) financiering.

Fijn eindelijk iets te lezen over deze vraag. Ik speur het internet al even af maar kan niets vinden over borgstellingskrediet uitwinning en hoe dat in zijn werk gaat. (ik leef met je mee superstam!)

 

nog 1 vraag (aangezien alle andere al beantwoord zijn in dit forum)

 

Zelfde situatie als omschreven behalve dat ik bestuurder ben van 1 BV (Holding) deze heeft de aandelen van W1 en W2 in portefeuille, verder een RC directie (schuld aan directie), RC deelneming (beide vordering op deelneming, en een pensioenvoorzieninkje.

 

W2 is failliet verklaard (zelf aangevraagd aangezien de bank herhaaldelijk bleef tegenwerken) De Holding heeft meegetekend voor de financiering (met borgstellingskrediet. W1 is uitdrukkelijk buiten de financiering gehouden. Tijdens de financieringsbespreking heeft de bank gezegd niet aan W1 te kunnen komen, kan de bank alsnog op de een of andere manier daar geld op eisen? regresrecht misschien?

 

Overigens zag ik ergens anders een bericht van Danny dat hij wel personen weet welke eventueel mee kunnen denken in dit hele proces, met name omdat de bank bleef tegenwerken. Ik ben wel aan het denken om een advocaat in te schakelen namelijk, of een andere bemiddelaar, suggesties? (Faillissement is pas vorige week uitgesproken en er is nog geen contact geweest met de bank)

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

5 antwoorden op deze vraag

 • 1

Situatie: Holding met twee dochters, tw W1 en W2

Holding en W2 zijn kredietnemer met BBMKB krediet. Voor W2 is faillissement aangevraagd en uitgesproken.

Vraag: kan bank aanspraak maken op bezittingen W1?

 

Antwoord:indien W1 inderdaad niet is opgenomen in de kredietovereenkomst, kan de bank geen directe aanspraken maken op zekerheden/bezittingen van W1.

Let wel niet direct, maar wel indirect!

 

Holding is Hoofdelijk Aansprakelijk, dus die zal aangesproken worden voor het totale kredietbedrag! In eerste instantie zullen zekerheden zoals in de krediet overereenkomst staan vermeld en nog actueel na failliet W2 uitgewonnen worden. Als er een restbedrag overblijft zal dat ook op tafel moeten komen, kan betekenen verkoop aandelen W1! Indien Holding daar niet aan mee wil werken, kan faillissement Holding aangevraagd worden, waardoor W1 alsnog aan de beurt komt!

 

Overigens, ken de kredietovereenkomst niet inhoudelijk, mogelijkheid bestaat, dat aandelen van Holding tot zekerheid verpand zijn, in dat geval wordt het anders! Dan heeft bank de mogelijkheid deelneming W1 te gelde te maken door verkoop.

Link naar reactie
 • 0

Waaraan ik nog wil toevoegen dat er in een dergelijke situatie ook een risico van persoonlijke aansprakelijkheid kan bestaan (bestuurdersaansprakelijkheid), bijvoorbeeld in het geval dat belastingen en premies niet op tijd kunnen worden voldaan en daarvan geen melding wordt gedaan aan de ontvanger van de Belastingdienst en/of het bedrijfspensioenfonds (zie: melding betalingsonmacht) of in het geval dat de jaarrekening niet op tijd is gedeponeerd (zie: art. 2:248 Burgerlijk Wetboek).

Caroline Malmberg

email: caroline.malmberg@malmbergwaling.nl

GSM: +31 (0)61 30 945 64

http://malmbergwaling.nl

Link naar reactie
 • 0

Dank voor jullie reacties,

 

Inmiddels is de brief van de bank binnen om de borg te gaan uitwinnen en heb ik zelf het initiatief genomen om een afspraak te maken. (ging verrassend makkelijk, heb wel een andere contactpersoon nu)

 

Ons faillissement is aangevraagd omdat: (zelf aangevraagd)

Wij hebben borgstellingskredtiet. Je hebt dan als kredietnemer recht om om uitstel van aflossingen te vragen. Al sinds oktober 2012 ben ik bezig met de bank om op gesprek te mogen komen aangezien in oktober een (kwartaal)termijn verviel. helaas mochten we niet komen, de contactpersoon liet me allerlei dingen vertellen via de telefoon, hoe wij dachten de omzet te kunnen verhogen, en welke stukken ik (indien aanwezig) moest opsturen. inclusief liquiditeitsprognoses. Deze heb ik gemaild. Toch mochten we nog niet op gesprek komen. Een nieuw telefoontje van onze contactpersoon waarin ze aangaf dat de prognose niet vele ruimte bood en wij aangaven niet te rooskleurig te willen inschatten. In februari bedacht ik me dat het normaal toch niet zo'n probleem moest zijn om bij de bank een afspraak te maken om te komen praten. Vanaf toen heb ik al mijn contact via de mail laten verlopen zodat ik 'bewijs' had dat ik wel wilde komen praten maar het niet mocht.

Uiteindelijk mochten we in maart op gesprek komen. het was een constructieve bespreking en wij dachten dat uitstel er wel in zat. De bank is zeer achterdochtig over onze W1 welke ergens anders bankiert en niet in de financiering zit. De kasgelden worden afgestort bij W1 (om dubbele kosten te voorkomen) en vervolgens teruggestort naar W2. Tijdens alle besprekingen, via telefoon of anders bleef de bank maar doorzeuren over W1. Hoe vaak ik het ook heb uitgelegd het ging er niet in, dat wij alles netjes gescheiden houden. uiteindelijk kwam na de bespreking in maart het oordeel: alleen uitstel van aflossingen indien W1 hoofdelijk mee zou tekenen. Op mijn vraag, die ik diverse keren gemaild heb, waarom er bij een volledig afgedekte lening nieuwe zekerheden zouden moeten worden aangeboden is nooit gereageerd. uiteindelijk heb ik de bank aangesproken op hun zorgplicht, waarom wij geen reactie meer kregen. uiteindelijk kregen we reactie dat het toch niet verplicht was die medeaansprakelijkheid. Alleen toen was het tijdsbestek zover verstreken dat wij opnieuw een kwartaalaflossing moesten doen (de 2e sinds ik gestart was met verzoeken op gesprek te mogen komen) en hierdoor zagen wij geen uitweg meer. onze crediteuren stapelden zich op en ook de pandeigenaar welke een huurreductie had voorgesteld mits uitstel werd verkregen trok het aanbod is. (dit aanbod is duidelijk naar de bank gemaild)

uiteindelijk zagen wij geen andere uitweg meer en hebben wij zelf faillissement aangevraagd.

 

De bank gaat nu zijn zekerheden uitwinnen zoals bovengenoemd. is er met dit verhaal nog iets te doen denken jullie? Wij voelen ons in de hoek gedrukt door de RABObank (de ondernemersbank zou je zeggen). Door ruim een half jaar lang tegengewerkt te worden door de bank, met bewijs, waardoor we moegestreden zijn. kan ik nog iets doen om te voorkomen dat de bank inderdaad uit de holding gelden gaat opeisen van W1? Omdat zij (mede) veroorzaker zijn van het faillissement?

Link naar reactie
 • 0

Inmiddels is de brief van de bank binnen om de borg te gaan uitwinnen en heb ik zelf het initiatief genomen om een afspraak te maken. (ging verrassend makkelijk, heb wel een andere contactpersoon nu)

klopt, deze is van Bijzonder Beheer afd. Afwikkeling en houdt zich alleen bezig met de afwikkeling.

 

Wij hebben borgstellingskredtiet. Je hebt dan als kredietnemer recht om om uitstel van aflossingen te vragen.

Geen recht, maar een mogelijkheid om aflossingen op te schorten, voor 2x 4 weken, voor starters is dat 3 maal 4 weken. Verzoek wordt alleen toegestaan indien sprake van een "tijdelijke oprisping" en van levensvatbaarheid.

 

Al sinds oktober 2012 ben ik bezig met de bank om op gesprek te mogen komen aangezien in oktober een (kwartaal)termijn verviel. helaas mochten we niet komen, de contactpersoon liet me allerlei dingen vertellen via de telefoon, hoe wij dachten de omzet te kunnen verhogen, en welke stukken ik (indien aanwezig) moest opsturen. inclusief liquiditeitsprognoses. Deze heb ik gemaild. Toch mochten we nog niet op gesprek komen. Een nieuw telefoontje van onze contactpersoon waarin ze aangaf dat de prognose niet vele ruimte bood en wij aangaven niet te rooskleurig te willen inschatten. In februari bedacht ik me dat het normaal toch niet zo'n probleem moest zijn om bij de bank een afspraak te maken om te komen praten. Vanaf toen heb ik al mijn contact via de mail laten verlopen zodat ik 'bewijs' had dat ik wel wilde komen praten maar het niet mocht.

 

Blijkbaar ben je niet in staat geweest bank te overtuigen dat opschorting dé oplossing is voor een tijdelijke hobbel.

Krediet cq risicobeoordeling is toch een papieren kwestie, accountantsrapporten, prognoses,contracten e.d. waarbij een mondelinge toelicht kan helpen, maar dan moet er wel aanleiding zijn.

Uiteindelijk mochten we in maart op gesprek komen. het was een constructieve bespreking dé oplossing was om te overleven.

en wij dachten dat uitstel er wel in zat. De bank is zeer achterdochtig over onze W1 welke ergens anders bankiert en niet in de financiering zit. De kasgelden worden afgestort bij W1 (om dubbele kosten te voorkomen) en vervolgens teruggestort naar W2. Tijdens alle besprekingen, via telefoon of anders bleef de bank maar doorzeuren over W1. Hoe vaak ik het ook heb uitgelegd

het ging er niet in, dat wij alles netjes gescheiden houden. uiteindelijk kwam na de bespreking in maart het oordeel: alleen uitstel van aflossingen indien W1 hoofdelijk mee zou tekenen.

en hier zit het eigenlijke probleem, zal het trachten uit te leggen:

Een borgstellingskrediet wordt slechts verleend na inpassing van alle mogelijke zekerheden. Voor mij is het dan vreemd dat W1 destijds niet in de kredietovereenkomst is meegenomen, maar wellicht zijn daar toen redenen voor geweest die mij nu niet bekend zijn.

 

In de kredietovereenkomst zal ook ergens vermeld staan dat al het betalingsverkeer via de bank dient te lopen, deze voorwaarde wordt opgenomen omdat voor de bank dit gegevens zijndie het mogelijk maken om de gang van zaken binnen het bedrijf te volgen en of het krediet gebruikt wordt voor de kredietnemer(s)zoals afgesproken en niet wegvloeit naar andere deelnemingen. Door het betalingsverkeer te leiden via de vennootschap W1 die geen kredietnemer is én die ook nog eens bij een andere bank bankiert dan heeft de kredietverschaffende bank geen enkel inzicht in de gang van zaken, tel daarbij op dat er om opschorting van aflossing wordt gevraagd en de bank gaat steigeren.

 

Op mijn vraag, die ik diverse keren gemaild heb, waarom er bij een volledig afgedekte lening nieuwe zekerheden zouden moeten worden aangeboden is nooit gereageerd. uiteindelijk heb ik de bank aangesproken op hun zorgplicht, waarom wij geen reactie meer kregen. uiteindelijk kregen we reactie dat het toch niet verplicht was die medeaansprakelijkheid. Alleen toen was het tijdsbestek zover verstreken dat wij opnieuw een kwartaalaflossing moesten doen (de 2e sinds ik gestart was met verzoeken op gesprek te mogen komen) en hierdoor zagen wij geen uitweg meer. onze crediteuren stapelden zich op en ook de pandeigenaar welke een huurreductie had voorgesteld mits uitstel werd verkregen trok het aanbod is. (dit aanbod is duidelijk naar de bank gemaild) uiteindelijk zagen wij geen andere uitweg meer en hebben wij zelf faillissement aangevraagd.

Ik weet niet hoe jij de zorgplicht ziet, maar de bank heeft gevraagd om schriftelijk aan te geven waarom opschorting aflossing noodzakelijk was. Op basis van schriftelijk overgelegde gegevens heeft zij besloten zo mogelijk verder te willen gaanmet kredietverlening mits W 1 meeverbonden zou worden aan het krediet. Dit is door jullie geweigerd,om redenen die mij nog niet duidelijk zijn. De reden van de bank om het te vragen heb ik zojuist uitgelegd, vanwege de eigen aanvraag faillissement van kredietnemer W2 lijkt het mij alsof de bank het aan het juiste eind heeft gehad,en reden had om iets exrta's te vragen.

De bank gaat nu zijn zekerheden uitwinnen zoals bovengenoemd. is er met dit verhaal nog iets te doen denken jullie? Wij voelen ons in de hoek gedrukt door de RABObank (de ondernemersbank zou je zeggen). Door ruim een half jaar lang tegengewerkt te worden door de bank, met bewijs, waardoor we moegestreden zijn. kan ik nog iets doen om te voorkomen dat de bank inderdaad uit de holding gelden gaat opeisen van W1? Omdat zij (mede) veroorzaker zijn van het faillissement?

Laatste opmerking kan ik niet ondersteunen ! Als ik het verhaal goed interpreteer, was de bank bereid mee te gaan met opschorting, ter bestendiging van het krediet onder voorwaarden, deze voorwaarden zijn door jullie niet geaccepteerd, mag je bank niet als (mede)veroorzaker aanwijzen.

 

Tot slot, je zit in een vervelende schuit, begrijp dat bank jullie nu aanspreekt voor de destijds door jullie afgegeven borgtocht.

Vanuit mijn ervaring zie ik geen mogelijkheden om de bank aan te spreken.

Enige mogelijkheid om hieruit te komen zou mogelijk kunnen zijn: kredietbehoefte elders onderbrengen en huidige krediet aflossen. Er zal dan overigens geen mogelijkheid meer voor een Borgstellingskrediet kunnen zijn.

Link naar reactie
 • 0

Wij hebben borgstellingskredtiet. Je hebt dan als kredietnemer recht om om uitstel van aflossingen te vragen.

Geen recht, maar een mogelijkheid om aflossingen op te schorten, voor 2x 4 weken, voor starters is dat 3 maal 4 weken. Verzoek wordt alleen toegestaan indien sprake van een "tijdelijke oprisping" en van levensvatbaarheid.

 

Nee we hebben het niet over 2x4 weken. Er is mogelijkheid op 3x aanvraag van uitstel van aflossingen aldus de bank. 1x hebben wij dit gekregen, die periode bedroeg toen 2 kwartalen, wat we nu ook weer hadden aangevraagd. De bank gaf steeds aan indien we betalingsproblemen verwachten we opnieuw in gesprek moesten gaan. Vandaar mijn verzoeken om op gesprek te mogen komen.

 

Blijkbaar ben je niet in staat geweest bank te overtuigen dat opschorting dé oplossing is voor een tijdelijke hobbel.

Krediet cq risicobeoordeling is toch een papieren kwestie, accountantsrapporten, prognoses,contracten e.d. waarbij een mondelinge toelicht kan helpen, maar dan moet er wel aanleiding zijn.

 

Naast mijn ondernemerschap ben ik relatiebeheerder op een accountantskantoor. De stukken zijn aangeleverd volgens een reeël verwachtingspatroon.

 

Uiteindelijk mochten we in maart op gesprek komen. het was een constructieve bespreking dé oplossing was om te overleven.

en wij dachten dat uitstel er wel in zat. De bank is zeer achterdochtig over onze W1 welke ergens anders bankiert en niet in de financiering zit. De kasgelden worden afgestort bij W1 (om dubbele kosten te voorkomen) en vervolgens teruggestort naar W2. Tijdens alle besprekingen, via telefoon of anders bleef de bank maar doorzeuren over W1. Hoe vaak ik het ook heb uitgelegd

het ging er niet in, dat wij alles netjes gescheiden houden. uiteindelijk kwam na de bespreking in maart het oordeel: alleen uitstel van aflossingen indien W1 hoofdelijk mee zou tekenen.

en hier zit het eigenlijke probleem, zal het trachten uit te leggen:

Een borgstellingskrediet wordt slechts verleend na inpassing van alle mogelijke zekerheden. Voor mij is het dan vreemd dat W1 destijds niet in de kredietovereenkomst is meegenomen, maar wellicht zijn daar toen redenen voor geweest die mij nu niet bekend zijn.

 

 

1: het aftorten van kasgelden hebben we vanaf dag 1 gedaan (1,5 jaar geleden en daar is nooit eerder iets van gezegd)

2: Bij het aangaan van de financiering is uitgebreid besproken dat W1 uit de financiering zou blijven, hiervoor is een hogere rente afgedwongen, en bij het doorspreken 'in geval van faillissement' is gezegd dat W1 nooit aangesproken kon worden. W1 en W2 betreffen 2 helemaal op zichzelf staande lossen bedrijven. Om niet de fout te maken dat bij een faillissement alles weg zou zijn is W1 buiten de financiering gehouden.

3: ik kon aantonen dan W1 geen gelden onttrok aan W2

 

In de kredietovereenkomst zal ook ergens vermeld staan dat al het betalingsverkeer via de bank dient te lopen, deze voorwaarde wordt opgenomen omdat voor de bank dit gegevens zijndie het mogelijk maken om de gang van zaken binnen het bedrijf te volgen en of het krediet gebruikt wordt voor de kredietnemer(s)zoals afgesproken en niet wegvloeit naar andere deelnemingen. Door het betalingsverkeer te leiden via de vennootschap W1 die geen kredietnemer is én die ook nog eens bij een andere bank bankiert dan heeft de kredietverschaffende bank geen enkel inzicht in de gang van zaken, tel daarbij op dat er om opschorting van aflossing wordt gevraagd en de bank gaat steigeren.

 

Op mijn vraag, die ik diverse keren gemaild heb, waarom er bij een volledig afgedekte lening nieuwe zekerheden zouden moeten worden aangeboden is nooit gereageerd. uiteindelijk heb ik de bank aangesproken op hun zorgplicht, waarom wij geen reactie meer kregen. uiteindelijk kregen we reactie dat het toch niet verplicht was die medeaansprakelijkheid. Alleen toen was het tijdsbestek zover verstreken dat wij opnieuw een kwartaalaflossing moesten doen (de 2e sinds ik gestart was met verzoeken op gesprek te mogen komen) en hierdoor zagen wij geen uitweg meer. onze crediteuren stapelden zich op en ook de pandeigenaar welke een huurreductie had voorgesteld mits uitstel werd verkregen trok het aanbod is. (dit aanbod is duidelijk naar de bank gemaild) uiteindelijk zagen wij geen andere uitweg meer en hebben wij zelf faillissement aangevraagd.

Ik weet niet hoe jij de zorgplicht ziet, maar de bank heeft gevraagd om schriftelijk aan te geven waarom opschorting aflossing noodzakelijk was. Op basis van schriftelijk overgelegde gegevens heeft zij besloten zo mogelijk verder te willen gaanmet kredietverlening mits W 1 meeverbonden zou worden aan het krediet. Dit is door jullie geweigerd,om redenen die mij nog niet duidelijk zijn. De reden van de bank om het te vragen heb ik zojuist uitgelegd, vanwege de eigen aanvraag faillissement van kredietnemer W2 lijkt het mij alsof de bank het aan het juiste eind heeft gehad,en reden had om iets exrta's te vragen.

 

De zorgplicht heb ik bedoeld in de zin van: ik stel een hele redelijke vraag, waarom extra zekerheden op een volledig afgedekte financiering, en hierop wil de bank geen antwoord geven, sterker nog 3x (iedere week) heb ik de bank gemaild met deze vraag en de mededeling dat zonder uitstel de bedrijfsvoering in het gevaar kwam. Omdat de bank hierop helemaal niet reageerde heb ik na 3 weken gevraagd hoe zij de zorgplicht zien. Toen kreeg ineen een telefoontje, een mail en een brief waarbij gezegd werd dat de medeaansprakelijkheid toch niet noodzakelijk was. Echter het leed was al geschied.

De bank gaat nu zijn zekerheden uitwinnen zoals bovengenoemd. is er met dit verhaal nog iets te doen denken jullie? Wij voelen ons in de hoek gedrukt door de RABObank (de ondernemersbank zou je zeggen). Door ruim een half jaar lang tegengewerkt te worden door de bank, met bewijs, waardoor we moegestreden zijn. kan ik nog iets doen om te voorkomen dat de bank inderdaad uit de holding gelden gaat opeisen van W1? Omdat zij (mede) veroorzaker zijn van het faillissement?

Laatste opmerking kan ik niet ondersteunen ! Als ik het verhaal goed interpreteer, was de bank bereid mee te gaan met opschorting, ter bestendiging van het krediet onder voorwaarden, deze voorwaarden zijn door jullie niet geaccepteerd, mag je bank niet als (mede)veroorzaker aanwijzen.

 

De voorwaarden waren niet reeël; een financiering afgedekt met borgstelling, pandrecht en staatsgarantie behoeft geen extra zekerheden in mijn optiek. het betrof een financiering van 130K. De bank gaf als reden aan dat dan de prive borgstelling lager zou zijn (in de uiteindelijke brief na zorgplicht mail) we weten allemaal dat de prive borgstelling eerder komt dan de staat. Dus de enige winnaar zou de staat zijn in dit geval. Resume: de bank heeft ons 4 maanden niet willen laten komen praten, waardoor betalingsproblemen al waren ontstaan (we zitten nog niet eens bij bijzonder beheer!) en toen we mochten komen praten was W1 alleen onderwerp van gesprek. Uiteindelijk probeert de bank ons onder druk van de uitstel al onze resterende zekerheden te laten vastleggen voor een lening welke volledig is afgedekt. De financiering betrof overigens de overname van W2 dus W1 had er ook echt niets mee te maken.

 

Ik snap dat alle detailinfo noodzakelijk is voor dit soort kwesties natuurlijk. Is het, voor zover jullie weten, verstandig om zelf beslagen ten ijs te komen met een advocaat of iets dergelijks, of andere suggesties? De afwikkeling van een faillissement heb ik ook nog nooit eerder gedaan en de meeste acocuntants die ik ken ook niet. na de uitspraak van faillissement houdt voor de meesten het werk op.

 

Tot slot, je zit in een vervelende schuit, begrijp dat bank jullie nu aanspreekt voor de destijds door jullie afgegeven borgtocht.

Vanuit mijn ervaring zie ik geen mogelijkheden om de bank aan te spreken.

Enige mogelijkheid om hieruit te komen zou mogelijk kunnen zijn: kredietbehoefte elders onderbrengen en huidige krediet aflossen. Er zal dan overigens geen mogelijkheid meer voor een Borgstellingskrediet kunnen zijn.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 93 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.