Ga naar inhoud

Arjan Schipperus

Senior
 • Aantal berichten

  68
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

0

Persoonlijke info

Bedrijfsinfo

 • Plaats
  Amsterdam
 1. 1. Vooraf een factuur sturen is correct. Op dat moment heb je een levering en een vordering. Al ligt het moment van de levering in de toekomst. 2. Stuur een creditnota als er niet betaald wordt. Als je besluit niet te leveren, is er geen sprake van een vordering. Je zou deze nota wel moeten versturen in verband met de btw administratie van je cliënt. Afboeken, zoals hier aangeraden wordt, is alleen toegestaan indien je een bericht van de curator hebt dat de cliënt niet zal betalen. Een creditnota versturen mag echter altijd.
 2. pm, Dit raakt aan het ondernemingsrecht. Vraag LawMan voor de harde feiten. Voor zover ik in kan schatten: Mag je alles afspreken over uittreden. DeWitte zal vermoedelijk beamen dat het maken van duidelijk afspraken over het (verplicht) uittreden van een investeerder niet alleen mag, maar ook zeer wenselijk kan zijn. Zorg dat de afspraken eenduidig en toestbaar zijn. Ook wat vergoeding betreft ben je bij mijn weten vrij in het maken van afspraken. Bij het overgaan van een CV in een BV zullen de vennoten aandeelhouders worden van de nieuwe vennootschap. Ik zie niet hoe een commanditair vennoot dit tegen kan houden, maar raadpleeg daarvoor een jurist. Misschien dat het verstandig is om vooraf een afspraak te maken over de verdeling van de aandelen, indien de onderneming voorgezet wordt in een BV. Je kan te zijner tijd ook een nieuwe BV oprichten en vandaaruit de activa van de CV overnemen. Dan kan je de CV liquideren (de vennoten uitbetalen) en alleen verder gaan in de BV. Tot slot: een commanditair vennoot krijgt lang niet altijd zijn investering terug. Zijn inleg is onderdeel van het eigen vermogen van de onderneming en bij een faillissement (of langdurige verliezen) zal er weinig uitgekeerd kunnen worden aan de vennoot.
 3. Maggy, Er zijn twee manieren om dit te benaderen: 1. De theoretische manier 2. De praktische manier Ad 1. Om het theoretisch correct te doen, zou je de jaarrekening van 2002 moeten herzien. Hierbij worden de energiekosten veminderd, die zijn namelijk twee keer geboekt. Een keer via bank en een keer via inkoopboek. Je crediteurensaldo zou dan omlaag gaan, omdat de opstaande energierekening al betaald was. Vervolgens moet je de jaarrekening herzien en de aangifte inkomstenbelasting (vennootschapsbelasting) herzien. Ad 2. De praktische manier. Jouw correctieboeking uitvoeren in het lopende boekjaar. €40,21 is geen materieel bedrag en komt ten gunste van je winst; Je hebt in 2002 namelijk te veel kosten opgenomen (2 maal energiekosten debet). Je journaalpost is correct, behalve dat je voor de correctie de rekening Privé energieverbruik gebruikt (i.p.v. Eigen vermogen). Het is namelijk niet gebruikelijk om gedurende een boekjaar te muteren op de rekening Eigen vermogen. Overigens muteer je de rekening eigen vermogen indirect door de correctieboeking (2 keer zelfs). 1. Je vermindert de energiekosten, waardoor de winst hoger is over dit boekjaar. Deze (IB belaste) winst wordt aan het einde van het boekjaar aan het eigen vermogen toegevoegd. 2. Je muteert de rekening Prive energieverbruik. Dit wordt gezien als een privéopname en aan het einde van het jaar op je eigen vermogen in mindering gebracht. De BTW heb je in 2002 teveel teruggevraag en moet inderdaad met de volgende aangifte weer afgedragen worden. De fiscus vindt het niet mooi dat er op deze manier geld van ze "geleend" wordt. De bedragen zijn echter minimaal en je hebt het niet met opzet gedaan, dus zullen ze er nooit een probleem van maken. De gaan we er nu even tussenuit voor de reclame! Voor een goede boekhouder hoef je alleen maar een mailtje sturen ;-)
 4. Het gaat inderdaad om je belastbaar inkomen. Of je in aanmerking komt voor die ondernemersfaciliteiten is afhankelijk van een aantal criteria. Zoek even binnen het forum, want deze zijn al meerdere malen beschreven.
 5. Parcye, Heb je de zelfstandigen en eventueel startersaftrek meegenomen in je berekening? Als je daarvoor in aanmerking komt, wordt in belastbaar inkomen verlaagt met €8259 (6430 zelfstandigenaftrek en 1829 startersaftrek). In dat geval ben je met ziekenfonds goedkoper uit. Algemene opmerking: Deze berekeningen zijn afhankelijk van je situatie, je inkomen en de manier waarop je je werk inricht. De verschillen zijn groot per ondernemer. De informatie die hier verstrekt wordt is algemeen geldend, maar het is gezien de omvang van de materie niet mogelijk om volledig te zijn. Voor volledige informatie verwijs ik jullie naar de inkomstenbelastingalmanak. Ik adviseer je om je berekeningen altijd te laten controleren door iemand met ervaring op dit gebied.
 6. Beste P., Je betaalt voor het ziekenfonds twee bedragen: 1. Aan de belastingdienst op basis van je inkomen. Dit is een bedrag tussen €0 en €1700. 2. Een vast maandelijks bedrag aan de ziektekostenverzekeraar. Vanaf +/- €30. Als de maandelijkse premie die je nu betaalt €46 bedraagt, heb je waarschijnlijk een hoog eigen risico, of ben je met je ouders meeverzekerd? Dit is namelijk bizar weinig, beetje particuliere verzekering kost al gauw €80/90 per maand. Om het ziekenfonds en de particuliere verzekering te kunnen vergelijken, moet je de uitgaven binnen je eigen risico optellen bij de kosten van particuliere verzekering. Over loon uit dienstbetrekking: Voor de berekening van je ziekenfondspremie nemen ze + je inkomen uit onderneming + je inkomen uit dienstbetrekking - fiscale aftrekposten = grondslag. Deze grondslag wordt vermenigvuldigd met 8,45%. De premies die je baas afgedragen heeft, worden hierop in mindering gebracht. Tot slot: Investeringen leiden niet direct tot kosten. Normaliter worden de kosten verdeeld over een aantal jaren, omdat de activa een aantal jaren meegaan. Voor startende ondernemers zijn er faciliteiten om versneld af te schrijven, maar dan is je winst in de daarop volgende jaren hoger.
 7. P., Graag gedaan. De tweede en derde beschikking worden vastgesteld op basis van het gemiddelde van de drie jaren daarvoor. Dit gemiddelde wordt vergeleken met de ziekenfondsgrens. Dit komt er (meestal) op neer dat ze drie jaar je schatting aanhouden omdat ze over die jaren (meestal) nog geen gegevens hebben. Je zegt te vrezen voor een naheffingsaanslag. Op basis van je aanmelding bij de belastingdienst ontvang je wel een beschikking, maar geen (naheffings-)aanslag. Aan het einde van het jaar doe je aangifte inkomstenbelasting (en daarmee ook WAZ en Ziekenfonds) en op basis daarvan ontvang je aanslagen voor de Inkomstenbelasting, premie WAZ en Ziekenfondspremie. In het tweede jaar ontvang je een schattingsformulier en krijg je een voorlopige aanslag. De voorlopige aanslag wordt later verrekend met de definitieve aanslag. Duurder uit met ziekenfonds? Als je fiscale inkomen (loon uit een baan + winst uit onderneming -/- fiscale aftrekposten) onder de EUR 10.000 / 15.000 blijft, ben je goedkoper uit. Deze grens is afhankelijk van de polis die je kiest. Veel ondernemers denken dat ze duurder uit zijn, omdat ze de ziekenfondspremie na afloop van een boekjaar in een keer moeten betalen na de aangifte inkomstenbelasting. Het is dan een groot bedrag in een keer en dat lijkt erg duur. Stukje achtergrond info: De verplichting komt voort uit het socialistische gedachtengoed. Op basis van solidariteit in de samenleving (zie je Woutertje al kwijlen...) betaalt iedereen mee aan elkaars ziektekosten. Jij bent dus verplicht solidair (!) met de zieken in dit land en de rest is solidair met jou als je ziek bent. Dit soort dingen zijn meestal verplicht, juist omdat je het voor gezonde mensen geen nut heeft. Okidoki: Als er geen sprake is van minimaal 1 uur arbeid per week, vervalt de verplichting. Bovendien onvangt P. de betaalde premies terug. Er is dus geen sprake van dubbele verzekering.
 8. Beste P., Als je een onderneming begint, moet je je inschrijven bij de belastingdienst. Hierbij moet je je geschatte jaarinkomen opgeven. Op basis van je inschrijving geeft de belastingdienst een beschikking af waarin staat of je ziekenfonds verzekerd bent. Geschat jaarinkomen en ziekenfondsgrens: Als je totale inkomen (brutoloon uit loondienstverband en winst uit onderneming na fiscale aftrekposten) lager is dan €20250 ben je verplicht ziekenfonds verzekerd. Anders moet je je verplicht particulier verzekeren. We hebben nu dus twee mogelijkheden: 1. je ontvangt een beschikking dat je verplicht ziekenfondsverzekerd bent. 2. je ontvangt een beschikking dat je niet verplicht ziekenfondsverzekerd bent. Ad 1 Je gaat nu twee premies betalen: 1. een inkomensafhankelijk deel aan de belastingdienst 2. een vast (maandelijks) bedrag aan de verzekeraar Wat te doen: Ga met de beschikking naar je ziektekostenverzekeraar en sluit een ziekenfondsverzekering af. Ziekenfondspremies die je baas inhoudt op je inkomen, worden in mindering gebracht op het deel dat je aan het einde van het jaar aan de belastingdienst moet betalen (na de aangifte inkomstenbelasting). Ad 2 Sluit een particuliere verzekering af. Geef aan je baas door dat je niet langer ziekenfonds verzekerd bent, en dat hij geen premies meer in hoeft te houden. Als je baas echter wel premies inhoudt, worden deze door de belastingdienst teruggestort, na de aangfifte inkomstenbelasting. Tot slot: 1. Op basis van je aanmeldingsformulier bepaalt de belastingdienst of je ziekenfondsverzekerd bent. Ze bepalen dit op basis van je inschrijfformulier. Je hebt hier dus enige speelruimte. Zoals Benm al aangeeft kan het gunstig zijn om op een particuliere verzekering aan te sturen. Zeker als je weinig ziektekosten hebt en meer dan €15.000 verdient. 2. Als je een baan hebt en je baas betaalt ziekenfondspremie, heb je het recht om je ziekenfonds te verzekeren. Je hoeft daarnaast geen particuliere verzekering aan te houden. Als ik je bericht zo lees, lijk je dubbel verzekerd te zijn. Succes! Arjan
 9. Als je administratie beperkt is, kan je het ook bijhouden in excel. Dat heb je waarschijnlijk toch al aangeschaft.
 10. Je aanname is correct. Jij drijft een onderneming. Die onderneming kan onder meerdere namen deelnemen aan het economisch verkeer. De facturen worden verstuurt door die ene onderneming en nummeren dus door. Dat de facturen onder een andere handelsnaam worden verstuurd, maakt niet uit. Hetzelfde geldt voor de BTW. Als je meer informatie wil halen uit je administratie kan je ervoor kiezen om de verkopen op een aparte serie grootboekrekeningen te boeken. Gebruik voor de eerste handelsnaam 8000-8099, voor de tweede handelsnaam 8100-8199, enz. Op deze manier kan je direct uit de Winst- & Verliesrekening (W&V) aflezen hoe de omzet verdeeld is. Als je ook software (of ieder ander product) van derden levert, kan je de inkooprekening ook splitsen in meerdere groepen. Dan kan je snel een marge berekening maken op basis van diezelfde W&V. Voor de gevorderen: Met sommige pakketten is het mogelijk om de omzet en inkooprekening aan dezelfde verdichting te koppelen. Je kan dan direct de brutomarge op verkopen uit de W&V aflezen. Als ik hiermee te snel ga, zal ik het graag toelichten. Marketingtip van de dag: Zet de andere handelsnaam als preferred partner op je briefpapier.
 11. Webbit, Je hebt zelf de beste oplossing al gevonden zie ik! Als de bestelling bekend is op het moment dat de betaling gedaan wordt, kan je het beste direct de factuur maken en er een vrije tekst bij zetten. Dat is de efficiëntste oplossing. Voor de geïnteresseerden volgt hieronder de oplossing van de factuurboeking met vooruitbetaalde bedragen. Als je vanuit de bank en bij het maken van de factuur naar vooruitbetaalde bedragen boekt, vallende de bedragen tegen elkaar weg. Bankboeking: Bank €119 D VuBB €119 C Factuurboeking: Deb € 0 (!) VuBB €119 D Omzet €100 C TB Ob €19 C
 12. Webbit, Om het nog makkelijker te maken (extra tijd voor een biertje in de zon 8)): Controleer of je de mogelijkheid hebt om de vooruitbetaling op de factuur te zetten. Je verstuurt dan een factuur voor nul euro en hoeft geen memoriaal boeking meer te maken. Even de paternalistische eikel uithangen: Let goed op met het gebruik van tussenrekeningen. Het uitzoeken van tussenrekening levert met de jaarafsluiting vaak een hoop vragen op.
 13. De belastingdienst wil kunnen controleren of je wel alle facturen opgegeven hebt voor de omzet. Daarom moeten ze opvolgend genummerd worden. Als je hierbij een andere methode hanteert is voor de belastingdienst niet te controleren of je facturen met een tussenliggend nummer hebt gebruikt (en per kas ontvangen hebt, dus zwart weg te moffelen). Ze zullen een ander systeem dan chronologisch nummeren dus niet goedkeuren. Ik moet het kort houden. Zit in Londen 50 Pence weg te tikken en er staat een Pint te wachten. Cheers!
 14. Persoon, Administratief: - Degene die klanten aanlevert heeft een dienst verricht en moet dus een factuur sturen, met BTW. - Via Particulieren: Als het incidenteel is, kan je volstaan met een ontvangstverklaring en een kopie van een paspoort. Als het met regelmaat gebeurt heb je een medewerker (ja een volwaardig medewerker, compleet met administratie, loonbelasting en sociale premies). Eventueel kan je die particulier uitbesteden aan aan pay-rolling bureau. Commercieel: - Wij werken al een tijd met dit systeem. Bevalt prima. Wij geven trouwe klanten een korting van 10% over de omzet van een aangebrachte klant, gedurende het eerste jaar. Die omzet krijgen ze niet uitgekeerd, maar als korting op hun factuur. Als ze geen klant zijn krijgen ze 4% van de gefactureerde omzet in het eerste jaar. Je kan natuurlijk ook een vast bedrag afspreken. Hier kan je een berekening op los laten: - Stel je betaald €100 voor een nieuwe klant, na het verzenden van de eerste factuur: jouw kosten €100 - Stel je betaald €4% van de omzet gedurende het eerste jaar. De omzet in het eerste jaar: 10.000 jouw kosten: €400. Dan kan je beter een vaste prijs hanteren. Welke methode je hanteert hangt af van de onderhandeling die je voert. Als jij de cijfers helder voor de geest hebt, heb je een voordeel op je onderhandelingspartner omdat hij het verschil zo snel niet ziet. Als je een deel van de omzet vergoedt, heeft je leverancier weinig invloed op de omzet en hij krijgt zijn geld pas laat. Dat ongenoegen kan je afkopen door een lager bedrag ineens te vergoeden. Dan loop jij wel het risico bij verlies van een klant, maar dat heb je zelf in de hand. En nooit betalen voordat je de getekende orderbevestiging binnen hebt of (beter nog) de eerste factuur verstuurt hebt. Succes, Arjan Schipperus
 15. Doornummeren heeft wel onze voorkeur. Sommige facturatiepakketten maken hiervoor een aparte reeks met nummers aan, maar dat heeft geen toegevoegde waarde.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.