Jump to content

Esset

Senior
 • Content Count

  38
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

8

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  lancelots

Company info

 • Location
  Apeldoorn
 • Phone number
  0558445816
 • Branch
  Groothandel
 • Website address

Vision

 • I'm looking for people who
  zelfstandig ondernemer zijn en worstelen met hun financiën en boekhouding
 1. Ik ben zelf gecharmeerd van SnelStart. Die beschikt over een accountantsvariant. Zoek een kantoor die dat ook heeft en ze kunnen je administratie voor je monitoren.
 2. Je hypotheekrente is ook niet vrij besteedbaar lijkt me...
 3. De volgende veranderingen/verbeteringen heb ik in de online spreadsheets doorgevoerd: http://www.esset.nl/brutonetto2009rente.htm Ik kreeg berichten dat steeds meer mensen vanuit een baan aan het zzp-en zijn. Hierdoor voldoet men niet altijd aan het urencriterium en dan kom je ook niet in aanmerking voor allerlei aftrekmogelijkheden. Daarom heb ik het spreadsheet flexibel gemaakt met de vraag of je aan dit criterium voldoet. http://www.esset.nl/middeling.htm Ik heb de middeling spreadsheet maar aangepast, zodat ie ook met een advies komt welke jaren je het beste kunt middelen (MAX). http://www.esset.nl/bvofeenmanszaak2009.htm Tevens heb ik ook bv of eenmanszaak vergelijking geupdate met de 2009 cijfers. Daar is nogal wat in veranderd. Het lijkt erop dat de BV sneller gunstiger wordt.
 4. Sterk wisselende inkomens als ondernemer/freelancer? Bereken dan met deze tool hoeveel u nog tegoed heeft van de fiscus. Middeling • Surf naar: http://www.esset.nl/middeling.htm Een beetje surfend op het internet lees ik dat accountants-/administratiekantoren hier behoorlijk wat geld voor vragen (EUR 15 - 60). Tel uit je winst. Een briefje tikken kan iedereen toch? Spam wordt op HigherLevel niet gewaardeerd! Om deze edit ook nog even verder toe te lichten zodat het admin werk duidelijk is: Het bericht is in wervende toon geschreven (1) link naar eigen website (2), de site heeft een commerciële insteek (3) en de betreffende pagina staat ook nog eens vol met advertenties (4). Daarmee de regels volgend is het helaas gewoon spam en gelden dus dezelfde regels als voor andere gebruikers die handige links willen plaatsen.
 5. De eerste schijf loopt tot EUR 17.878. De regel Belastbare inkomsten uit werk en woning moet dan op dat bedrag uitkomen. Stel: - investeringen = 0 - toevoeging oudedag = ja - kosten AOV = 500 - startersaftrek = ja - ink.afh. combikorting = ja - marge = 40% Dan kun je netto omzet groeien tot: EUR 73.401 - omzet = 73401 - kosten = 44041 (60%) Je betaalt dan EUR 1.053 inkomstenbelasting Vul zelf maar in.
 6. Ik heb nu ook een variant gebouwd waarmee je ook rekening kunt houden met Inkomen uit Werk en Woning. Dus als je ook een baan nog ergens hebt (+) en je hypotheekrente wilt aftrekken (-) http://www.esset.nl/brutonetto2009rente.htm
 7. Als het een klein bedrag is zou ik het meteen in de kosten nemen. Anders heb je zo'n administratie eraan (het is geen borg of zo).
 8. In het kasboek doe je niks. Je hebt een aantal opties: 1) De debiteur overhevelen naar dub. deb. en een voorziening dubieuze debiteuren opnemen t.l.v. de winst. Dubieuze debiteuren aan Debiteuren Kosten aan Voorziening Debiteuren Als het regelmatig voorkomt, kun je bijv. 1% van deomzet toevoegen aan de voorziening. En niet-betalende klanten hier op laten vrijvallen. Je bouwt dus een pot om dit soort tegenvallers op te vangen. Als het incassobureau niks ophaalt boek je: Voorziening Debiteuren (dus een vrijval uit de pot) aan Dubieuze debiteuren Haalt ie een deel op: Voorziening Debiteuren (niet opgehaalde deel) aan Dubieuze debiteuren (hele bedrag) aan Kosten (opgehaalde deel, op de post waar je de voorziening hebt opgebouwd) 2) Als de vordering oninbaar is kun je de factuur crediteren (krijg je de BTW nog terug, mag officieel niet van de fiscus, want je hebt een aparte regel op de btw-aangifte, is alleen zo'n gedoe).
 9. Inmiddels staat de versie voor 2009 ook op de site. 2009 • Surf naar: http://www.esset.nl/brutonetto2009.htm
 10. Ik merk dat er nog steeds sterke behoefte is aan dergelijke online spreadsheets. Vandaar dat ik de 2008 versie ook heb aangemaakt. 2008 • Surf naar: http://www.esset.nl/brutonetto2008.htm In de 2008-versie zijn twee storende foutjes gehaald t.o.v. 2007. De bijdrage ZVW is nu actueel (in 2007 was die nog gebaseerd op de 2006 cijfers). Tevens worden de kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering nu wel doorgerekend verderop in de spreadsheet.
 11. Beste Mark, De laatste kolom is in principe bedoeld voor een tweedehands auto privé. Als je hem zakelijk wilt rijden dan is het een kwestie van de aanschafwaarde aanpassen.
 12. Nou, dat kostte heel wat overredingskracht om de factuur betaald te krijgen. Factuur wordt gezien als opleidingskosten en niet als inhuur derden....
 13. Nee, gaan maandag maar eens bellen. Volgens mij kan er nooit sprake zijn van fictieve dienstbetrekking. Als er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, dan kan voor een aantal groepen personen de arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en uitvoerder (en zelfs hulpen) toch worden beschouwd als een dienstbetrekking. Er is dan sprake van zogenaamde fictieve dienstbetrekkingen. Dat betekent in het algemeen dat u voor de inhoudingen op het loon dezelfde regels moet toepassen als bij echte dienstbetrekkingen. Voor alle loonheffingen worden de volgende arbeidsrelaties als fictieve dienstbetrekking aangemerkt: aannemers van werk en hun hulpen; agenten en subagenten; bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur; gelijkgestelden; leerlingen en stagiairs; thuiswerkers en hun hulpen; topsporters met een door noc*nsf verleende A-status; uitzendkrachten. Er is geen aanneming van werk. Het is het trainen van mensen. "Aannemers van werk en hun hulpen zijn bij u in fictieve dienstbetrekking als zij zelf werk verrichten op grond van een overeenkomst tot aanneming van werk (Boek 7, artikel 750 BW). Hiermee verplicht de aannemer zich om voor u als opdrachtgever een bepaald werk van stoffelijke aard te verrichten, voor een bepaalde prijs. Er is geen sprake van aanneming van werk in de volgende situaties: Het werk wordt uitgevoerd in de persoonlijke of huishoudelijke sfeer van de opdrachtgever. Het werk is aangenomen door een zelfstandige ondernemer of thuiswerker." Aan de eisen van gelijkgestelden wordt al helemaal niet voldaan. "Een gelijkgestelde is iemand die in maatschappelijk opzicht gelijk kan worden gesteld aan iemand die in echte dienstbetrekking is. Een gelijkgestelde is in fictieve dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden is voldaan: Hij verricht persoonlijk de arbeid waarvoor loon wordt betaald. Het bruto-inkomen voor de arbeid bedraagt doorgaans over een week ten minste 2/5 van het wettelijk minimumloon. Een week is een aaneengesloten tijdvak van 7 dagen. Het minimumloon is het loon in de zin van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Op grond van deze wet geldt voor werknemers jonger dan 23 jaar een lager wettelijk minimumloon dan voor andere werknemers. Als het loon niet afhankelijk is gesteld van de leeftijd, dan moet voor de 2/5-grens worden gekeken naar het minimumloon voor werknemers van 23 jaar of ouder. Hij werkt doorgaans ten minste 2 dagen per week, ongeacht het aantal uren. De arbeidsverhouding is aangegaan voor onbepaalde tijd of voor ten minste een maand. Hierbij kan het ook gaan om 2 arbeidsverhoudingen met dezelfde opdrachtgever die elkaar binnen een maand opvolgen en die samen ten minste een maand duren. Een maand is een aaneengesloten tijdvak van dertig dagen. Hij is niet in echte of aangewezen fictieve dienstbetrekking, zoals aannemer van werk of zijn hulp, agent, subagent, artiest, A-topsporter, bestuurder van een coöperatie met werknemerszelfbestuur, commissaris, leerling, stagiair, meewerkend kind, uitzendkracht of thuiswerker of zijn hulp." Hopelijk komen we er aan de telefoon gewoon uit. We praten over 500 euro.... *zucht*
 14. Vooraf is van deze eis nooit sprake geweest. Het betreft een eenmalige dienstverlening. De training is gegeven op hun verzoek en vooraf is een prijsafspraak gemaakt. Er is toch een overeenkomst tot stand gekomen, waarbij je achteraf niet nog eens de voorwaarden gaat aanpassen. De training is reeds verzorgd. Nu moeilijk doen over de betaling is niet echt fair.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept