Jump to content

Roer om...

Junior
 • Content Count

  18
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  31-35
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  www.zibb.nl
 1. Hallo Eriethorst, Op dit immer zeer interessante forum kom ik jouw verhaal tegen. Hoe is dit afgelopen? Ikzelf sta als medewerker ook aan de vooravond van het instappen voor 1% van de aandelen van een bv met een omzet van ca. 10.000.000 en nettowinst van ca. 2.000.000. Afhankelijk van de uitkomst is het een beter rendement dan sparen en dat doet het bedrijf al de nodige jaren. Bedankt voor je reactie. Mvg, Roer om ...
 2. Bij deze nog een update. De onderneming is uiteindelijk gestaakt om bedrijfseconomische redenen. Ik heb een schuldsaneerder in de arm genomen en samen hebben we alle crediteuren "gemanaged" en door franchise fee te betalen t/m dag van sluiting is ook de franchisenemer akkoord gegaan met ontbinding overeenkomst. Eind goed, al goed, want ik kan buiten alle officiele instanties door blijven leven en heb nergens een registratie als wanbetaler o.i.d.
 3. Goedeavond, Is er een rekenmodel voor de carry-back en of middelingsregeling ergens te koop? groeten, Roer om
 4. Goedeavond, Inmiddels x maanden verder. Ik wil overwegen te stoppen met de franchise want het resultaat blijft maandelijks negatief (nu bijna quitte) en vooruitzichten zijn niet conform prognose met hogere kosten dan geraamd. Hierbij dien ik nu een keuze te maken tussen een aantal opties waaronder: * stoppen en verkopen aan nieuwe f-nemer (hoe lang duurt het voordat je iemand vind) * stoppen en verkopen aan ondernemer (mag dit en is eigen huurcontract overdraagbaar) * doorgaan en herfinancieren en hopen dat na zaaien een periode van oogsten komt (tsja...) * stoppen en verkopen aan f-gever die het slechtste euro betaalt (en wil je dit wel) * wellicht zijn er nog suggesties Problemen hierbij zijn de juridische consequenties van de f-overeenkomst en de grote vraag: wat is wijsheid (wanneer stop je het beste). Heeft iemand een tip hoe een betrouwbare, maar ook betaalbare oplossing en sparringpartner te vinden? Waar ik tegenop zie zijn torenhoge advieskosten die ik eigenlijk niet kan betalen. :'( Overigens is het vreemd gedacht om iets te doen met de Bbz? Mijn partner verdiend wel, het vermogen is <40 K en ik heb uit de eenmanszaak enkel de AOV betaald, verder geen inkomen dus. Groetend, Roer om P.s. Het contract is nu wel getekend want dit was randvoorwaardelijk voor de f-gever om te sparren over te ondernemen stappen. Ondersteuning was minimaal ("je moet gewoon meer omzet draaien!"). Wellicht snapt hier iedere lezer dat je meer omzet moet maken, maar dat is een prettige ondersteuning. :-\
 5. Goedemiddag, Wellicht in dit licht nog een andere variant waarvan ik weet dat deze voorkomt en werkt in de praktijk. Richt een cooperatie op en "trek deze leeg" door een managementfee vanuit de eenmanszaken te factureren. Aansprakelijkheid is tot minimum beperkt en je hebt ook de startersaftrek behouden. Bestuurstechnisch dient wel goed vast te liggen wie wat te zeggen heeft. Groet, Roer om..
 6. Goedemiddag, Na wat rondvragen bij anderen lijkt het erop dat een commanditaire vennootschap een serieuze overweging wordt. Een relatie vraag ik om voor 1 euro stille vennoot te worden en zelf word ik de beherende vennoot. Hierdoor hoef je (er is vooralsnog weinig omzet en kapitaal) geen BV op te richten en kan je toch los van de eenmanszaam aan de slag. Een 2e boekhouder/accountant kan dan de aangifte IB verzorgen. Wat denken jullie van deze optie? Groetend, Roer om...
 7. Ard, Dankjewel. Getrouwd op huwelijkse voorwaarden incl werkend verrekenbeding.... Relatie is niet optimaal en boekhouder ligt contractueel vast in f-overeenkomst. Zo op het oog krijg ik de indruk dat er niet direct mogelijkheden zijn om alles keihard gescheiden te krijgen. Dit zou onduidelijkheden over "omzetontduiking" etc kunnen voorkomen. groetjes, Roer om
 8. Dank voor de snelle reactie. Klinkt logisch! Ware het niet dat de franchiseformule boekhouder X voorschrijft die en BTW aangifte verzorgt en boekhouding. Nu vind ik dat hij er niets mee van doen heeft wat de nieuwe onderneming doet en wat daar uit komt. M.a.w. ik wil hem de ene commerciele boekhouding laten doen en de andere doe ik zelf. Hoe los ik dan de BTW aangifte op. Een van redenen 2e activiteit is dat boekhouder en franchisegever onder een hoedje spelen. Gegroet! Roer om
 9. Beste allemaal, Met interesse lees ik dit verhaal en ik overwoog ook 2 eenmanszaken, maar dit kan idd niet. Aanvulling op de case. Ik ben franchiseondernemer in eenmanszaak en overweeg JanJanssen fotografie erbij te gaan doen ;-). Doe ik dit in mijn eenmanszaak dan ben ik verantwoording aan het afleggen aan mijn franchisegever. Is er geen mogelijkheid om 2 jaarrekeningen te maken en ook 2 verschillende BTW-nummers te hebben zodat ik vrolijk een 2e bedrijfsactiviteit kan doen zonder complexe constructies. Ben benieuwd naar de reacties. groetjes, Roer om.....
 10. Overigens dank voor de prettige en professionele reacties! ;D Wellicht erg kort door de bocht om aan te geven dat er "even geruild" wordt. Als een f-nemer 20 km verderop ook wilt stoppen, dan zou je kunnen zeggen. Logo, uitingen van gevel afhalen en dezelfde zaak 20 km verderop runnen. Evt. een vastlegging bij notaris dat opbrengsten volgens een bepaalde sleutel verdeeld worden. Erg krom gedacht / ver gezocht?
 11. Dank je daar zit wat in. Dus ik ruil van zaak met de f-nemer die 20 km verderop zit indien beiden contract opzeggen en dan is alles ok. Thanks voor de reacties!
 12. Het aanvragen uitstel is het verhaal van het eerste jaar afzien van de startersaftrek. groeten, Roer om
 13. Andere franchisenemers vergaat het gelijkaardig. Niemand heeft "de ballen" om op te zeggen wegens zware juridische consequenties. En onkunde is ook een probleem. Veel f-nemers werken vanuit een ander uitgangspunt en laten de zorgen aan de f-gever over en vergeten zelfstandig ondernemer te zijn. Dit in een zeer softe formule waarin veel kan. Momenteel wordt ik gepolsd om een "coup" te plegen en om zelfstandig met een aantal ondernemers verder te gaan. Dit is niet de oplossing denk ik, want f-gever gaat dit niet accepteren. Mijns inzien kan ik geen enkele andere activiteit in de branche ontwikkelen. Zowel niet in dezelfde stad als land zonder medeweten van f-gever en dus fee-betaling. Ervan uitgaande dat een rechter de f-gever op dat punt gelijk geeft en niets verdienen niet meeneemt in de overwegingen.
 14. BEDING VAN GEHEIMHOUDING EN NON-CONCURRENTIE Franchisenemer verplicht zich jegens franchisegever tot volledige geheimhouding van al hetgeen franchisenemer ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van de onderhavige overeenkomst, meer in het bijzonder ook met betrekking tot het systeem, het handboek, de verkregen geheime, wezenlijke en bepaalde kennis en de organisatie van franchisegever, alles in de ruimste zin des woord. Franchisenemer verplicht zich jegens franchisegever om de hierboven omschreven geheimhoudingsplicht en de daaraan gerelateerde verboden op te leggen aan al degenen die in zijn dienst, in dienstbetrekking naar burgerlijk recht of in welke vorm dan ook, werkzaam zijn of op enigerlei tijdstip werkzaam zullen zijn. Franchisenemer zal deze geheimhoudingsplicht in arbeidsovereenkomsten met zijn personeel regelen. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht. Franchisenemer zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst en voor een periode van 1 jaar na afloop daarvan, in het laatste geval beperkt tot het vestigingspunt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de franchisegever noch direct noch indirect op het gebied en op de wijze waarop de franchisegever werkzaam is, activiteiten ontwikkelen, of daarbij enig belang hebben, anders dan gedurende de looptijd van deze overeenkomst in de overeengekomen vestiging en geen gelijksoortig of aanverwant bedrijf hebben en geen overeenkomst als de onderhavige aangaan. Franchisegever zal bedoelde schriftelijke toestemming niet weigeren, indien franchisenemer na het einde van deze overeenkomst op gelijke wijze werkzaam wil zijn als hij was toe hij de eerste franchiseovereenkomst met franchisegever aanging.
 15. Dit is wat een bevriende jurist ook al aangaf. Ik denk dus dat ik er indien nodig gemakkelijker dan normal onderuit kom, dus geen "standaard" 5 jaar moet uitzitten, maar dat het niet acceptabel is om ernstig af te wijken van de contractgeest. Hoeveel problemen zou het luisteren indien ik een 2e bedrijfsactiviteit in een nieuwe eenmanszaak start in dezelfde branche terwijl contract geen nevenactiviteiten toestaat. groetend, Roer om...
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept