Ga naar inhoud

Thelawyer

Senior
 • Aantal berichten

  37
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Thelawyer

 1. Hallo, Als de bv de overeenkomst is aangegaan met het energiebedrijf kan in beginsel alleen de bv worden aangesproken. Als er prive is meegetekend ligt het anders. U bent dan beiden naast de bv aansprakelijk voor schulden. Als er inderdaad sprake is van hoofdelijkheid dan betekent dat dat het energiebedrijf het gehele bedrag kan verhalen op 1 van de partijen. De andere partij kan dan het deel wat voor de ander is betaald terugvorderen, maar daar staat het energiebedrijf buiten.
 2. Voor een goede beantwoording van de vraag is het m.i. van belang om allereerst vast te stellen of het beding daadwerkelijk een relatiebeding of misschien wel een concurrentiebeding is. Daar zit namelijk een behoorlijk verschil tussen. Vandaar dat de tekst van het beding van belang is.
 3. Als het inderdaad een relatiebeding betreft is de tekst van belang. Kun je die weergeven?
 4. Voor zover mij bekend is een periode van twee jaren niet (meer) toegestaan. In het geval de ander tot actie overgaat, kunt u zich wellicht op het standpunt stellen dat sprake is van een niet rechtsgeldig beding.
 5. Ja wel erg zuur allemaal. De ene advocaat is de andere niet. In dit geval had hij geen advocaat, maar een rechtsbijstandverzekeraar, met de nadruk op verzekeraar. Premiebetaling vs hoeveelheid werk gaat dan een rol spelen. In ieder geval succes ermee.
 6. Wat betreft de onderzoekplicht geldt dat die in de praktijk weinig voorkomt omdat er meestal geen problemen ontstaan. Voor de gevallen dat er wel problemen zijn ontstaan is vaak uitgemaakt dat de werkgever zorgvuldig moet omgaan bij eenzijdige ontslagname. Van belang is bijvoorbeeld of de werknemer ontslag nam onder een hevige gemoedstoestand zoals boosheid e.d. of dat een werknemer op een of andere wijze onder druk is gezet om voor ontslag te tekenen. In dit geval zou betoogd kunnen worden dat er is gedwaald of dat sprake is van bedrog; de ontslagname is dan vernietigbaar, de werknemer heeft immers ontslag genomen onder voorwaarde dat hij 20.000 zou krijgen wat niet is gebeurd. De werknemer blijft dan in dienst en kan bij niet doorbetaling salaris een procedure starten. Ik denk dat de werkgever daar geen zin in heeft en die 5000 wellicht toch betaalt.
 7. Als je iemand 20.000 belooft onder voorwaarde dat degene voor ontslag neemt en er vervolgens maar 15.000 wordt betaald, dan lijkt mij dat toch niet helemaal conform afspraak..
 8. "Gewoon" de opzegtermijn is echt niet altijd voldoende. Indien aangetoond kan worden dat de ontslagname is gedaan onder valse voorwendselen of dat de werknemer onder druk is gezet, heeft een rechter daar wel oren naar. Verder mag van een werkgever worden verwacht niet zo maar te vertrouwen op een ontslagname van een werknemer. Hij heeft een onderzoeksplicht. Dit is vaste jurisprudentie.
 9. Aan een opslagname van de werknemer worden strenge eisen gesteld. Er zijn misschien mogelijkheden om het ontslag aan te vechten althans dat standpunt in te nemen. Als u haar een goed onderbouwde brief stuurt waarin u uw ontslag aanvecht en dreigt met een vordering tot loondoorbetaling, trekt u de werkgever wellicht over de streep om die 5.000 te betalen.
 10. Als de afspraken over het ontslag niet schriftelijk zijn vastgelegd, heeft u een onderhandelingspositie...
 11. Maar even iets anders, Als de afspraken niet of niet volledig op schrift zijn gesteld, hoe zit dat dan met het ontslag?
 12. Ja ik had de nadere uitleg van de vraagsteller niet gelezen. Er is maar 15.000,00 betaald lees ik. Sluwe streek van de werkgever
 13. Hangt af van de tekst van het concurrentiebeding.
 14. De frustratie is enorm! Zelfde auto elders ter wereld en dan een stuk goedkoper. Jammer dat al die bijkomende kosten het grote voordeel grotendeels teniet doet. Het kan inderdaad anders. Er bestaat al een "Luxemburg"' constructie meen ik, maar de fiscus is hard bezig met reparatiewetgeving om ontduiking/omzeiling tegen te gaan. Niet aan beginnen zou ik zeggen... Toch ga ik nadere info inwinnen over import uit Dubai en even een kostenplaatje maken.
 15. De grootste kosten zitten in die BPM. Ik kan gebruik maken van de afschrijvingstabel door geen nieuwe auto te kopen en hem in NL nog een jaartje te laten staan voor de aanmelding bij de RDW. Scheelt weer aanzienlijk op de BPM. De BTW is voor mij verrekenbaar, maar daar staat de bijtelling weer tegenover. Rest het probleem van de technische eisen. T.z.t. ga ik de specs opvragen van de auto bij een dealer in Dubai. Na ontvangst van deze specs ga ik een afspraak maken met de RDW en die Arabische specs naast de Europese specs leggen. Hopelijk vallen de kosten voor een eventuele ombouw op onderdelen van de auto mee..
 16. Ik heb gehoord dat met name de uitstoot van de Arabische auto's niet voldoen aan de Europese milieunormen. Maar volgens mij is ook dat te regelen. Qua kosten ben je misschien iets duurder uit dan bij import uit Duitsland, maar dan nog is het veel voordeliger... Een Porsche daar is de helft goedkoper dan hier. De site was mij overigens allang bekend, maar daar kan ik niet veel mee... Toch bedankt voor de info...
 17. Ondernemen is creatief denken. Ik ben benieuwd welk creatief brein de kennis heeft een auto uit het verre Dubai naar Nederland te halen. Het is minder eenvoudig dan u misschien denkt.. Voldoende onderbouwd?
 18. Waarom niet, ik lees hier immers erg veel over het onderwerp importeren en exporteren.
 19. Dubai is het helemaal wat betreft de verkrijgbaarheid van auto's, maar niet zo bekend als "auto-land" Duitsland. De auto's in Dubai zijn veel goedkoper dan in Duitsland, maar heeft iemand ervaring met import uit Dubai naar Nederland?
 20. Leuke casus. Ik ben geneigd te oordelen dat er alleen een overeenkomst is met de VOF. Weliswaar is bij wet bepaalt dat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van de VOF maar dat maakt ze niet automatisch tevens tot contractspartij. Ik zie weinig beren op de weg. Toch zou ik, om problemen te voorkomen zekerheidshalve per aangetekende en per gewone post een brief sturen gericht aan de VOF en de vennoten en de overeenkomst opzeggen conform de samenwerkingsovereenkomst. Bent u van alles af.
 21. Gewoon stevig aanpakken, weten ze gelijk met wie ze te maken hebben!
 22. Het is duidelijk dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de belangrijkste punten, te weten de levering van een product en de prijs. Er is derhalve sprake van een overeenkomst. Wat betreft de late levering het volgende. De afnemer van het product had u in gebreke moeten stellen. M.a.w. hij had u een termijn moeten stellen waarbinnen u uw verplichtingen alsnog zou nakomen. Is dit niet gebeurd dan is hij onverkort gehouden de factuur te voldoen. Bent u wel in gebreke gesteld dan is de te late levering an sich geen reden tot niet betaling. De afnemer zal bijvoorbeeld moeten stellen en aantonen dat hij schade heeft geleden door te late levering, waaruit die schade bestaat en wat de hoogte daarvan is. Als hij hier al in slaagt kunt u zich beroepen op eigen schuld (artikel 6:101BW) bestaande uit de te late input zodat een mogelijke schadevergoedingsverplichting uwerzijds wordt verminderd.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.