Jump to content

VincentNH

Senior
 • Content Count

  61
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Male
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  31-35
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscal
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Ik heb een 5-jaars huurcontract met mijn bedrijf in een huurpand-verzamelgebouw. Met nog een jaar te gaan verwaarloosd de verhuurder het pand: gras groeit op het parkeerterrein, het schoonmaakbedrijf komt nog maar minimaal, toiletbril, toilethouder etc zijn kapot, de verhuurder haalt spullen weg die voor gezamenlijk gebruik zijn, beveiligingssysteem is defect. Hij laat lege drankflessen staan na een borrel. Daarnaast heeft de verhuurder een door ons gehuurde ruimte tijdelijk aan een derde partij verhuurd. wij zouden de huursom ontvangen maar deze heeft hij gefactureerd en ontvangen etc. Verhuurder is niet van plan ook maar iets aan de situatie te veranderen/verbeteren. Hoe ver mag en verhuurder hierin gaan? Of anders gezegd, hoe kom ik onder het contract uit in deze situatie; ik kan geen klant meer ontvangen. [verandering: titel]
 2. Situatie Begin 2013 is een participant (prive persoon), tevens stille vennoot in een beleggings-CV failliet verklaart. Mijn bedrijf is beherend vennoot van de CV. In 2013 wenste de curator de participaties niet liquide te maken. In 2013 is aan de curator op verzoek de intrinsieke waarde van de participaties doorgegeven en de -veel lagere- waarde waarvoor participaties onderling tussen vennoten werden verhandeld (na Unaniem Besluit). De curator eist nu bijna 3 jaar later per direct de hoge intrinsieke waarde op: "Op grond van art. 7A:1683 BW eindigt de C.V. in geval van het faillissement van één van de vennoten. In art. x.x van het vennootschapscontract is opgenomen dat dit artikel niet van toepassing zou zijn, waarmee niets anders kan zijn bedoeld dat de commanditaire vennoot weliswaar uittreedt, maar dat de C.V. desondanks blijft voortbestaan." In de CV akte - regelend recht- staat nadrukkelijk dat een participant alleen bij overlijden (rechtswege) uittreedt of bij Unaniem Besluit. Alleen in het tweede geval heeft een participant recht op uitkering van de waarde van de kapitaal rekening. Het artikel 7A;1683 BW is geheel niet van toepassing; in de CV-akte opgenomen. Vraag Heeft de curator rechten of mogelijkheden om gelden op te eisen van een gefailleerde stille vennoot? Volgens mij kan ik hoogstens de participaties aanbieden bij alle andere stille vennoten en bij een overeengekomen prijs kunnen de participaties dan verkocht worden onder voorbehoud van Unaniem Besluit. Het lijkt mij toch uitgesloten dat participaties tegen de zeer hoge prijs met terugwerkende kracht (3 jaar) liquide gemaakt kunnen worden. Hiermee worden participanten/vennoten ernstig benadeeld.
 3. Mijn deelneming heeft een negatief eigen vermogen. Mijn prive accountant zegt dat ik in mijn eigen BV geen voorziening hiervoor moet trekken (alleen meenemen als de deelneming positief vermogen heeft), de accountant van de deelneming zelf adviseert hiervoor in mijn eigen BV een voorziening op te nemen. Mijn vraag: is het nodig een voorziening op te nemen voor het negatieve EV in de deelneming? Mij lijkt het niet logisch, mijn BV staat immers niet borg voor de deelneming en kan niet worden aangesproken voor verliezen in de deelneming. Of zie ik iets over het hoofd?
 4. Ik heb een BV waarin ik een vermogen heb opgebouwd. Dit vermogen wil ik gaan overhevelen (schenken) aan een Stichting die ik heb opgericht. Het is een Stichting met een ideële doelstelling. Ik begrijp echter dat ik dan moet afrekenen met de fiscus over het vermogen. Is er een constructie denkbaar dat dit niet hoeft?
 5. Bedankt Joost, Is " geld ophalen" ook op papier te doen?: Holding betaald op papier, werkmaatschappij keert dividend uit. Daar er sprake is van FE kan de winst bij de een gecompenseerd worden door het verlies bij de andere. Of ga ik nu te kort door de bocht? Met vriendelijke groeten, Vincent
 6. Graag hef ik een werkmaatschappij (BV) op daar er geen acitviteiten meer in plaatsvinden. De BV heeft echter nog een vordering op de Holding BV (100% moederbedrijf) van 50/k. De entiteiten vallen onder een FE. Opheffen bedrijp ik: 1. besluit aandeelhouders maken tot liquidatie van de BV 2. daarmee naar de KvK en de BV uitschrijven 3. rekeningen sluiten 4. BV afmelden bij de fiscus voor de BTW en de loonheffing 5. volgend jaar de laatste VPB aangifte doen en daar de staking in aangeven. Maar wat doe ik met de Rekening Courant verhouding?
 7. Bedankt voor je antwoord Joost. Het is exact zoals je stelt, pas wanneer ik aflos kan er dividend betaald worden. Door bronbelasting en bankkosten niet aantrekkelijk. De vennootschap heb ik zelf voor 1 EUR opgericht. Ik bedenk me dat in bovenstaande nog een stuk OG is opgenomen (afgelopen zomer verkocht) wat voor 62/k in de boeken stond en voor 50/k is verkocht. Daarmee wordt het verschil alweer een stuk kleiner (?). groeten, Vincent
 8. Beste Joost, De RC-schuld is lager, 500/k winstreserve, restschuld 68/k lager... groet, Vincent
 9. Ik heb een BV met een 100% buitenlandse dochter vergelijkbaar met een limited. Deze hebben onderlingen een RC-verhouding: de NL BV heeft een schuld aan de buitenlandse entiteit. De buitenlandse BV verricht nauwelijk activiteiten meer. Het oprichtingskapitaal bedraagt 1 EUR en de Algemene Reserve, cumulatieve winsten over het verleden bijna 500/k. Een collega bedrijf wil nu met een Nederlandse BV de buitenlandse dochter overnemen voor 1 EUR. Hij stelt voor ook de RC-verhouding mee te nemen, dus: zijn NL BV krijgt een schuld en zijn aanstaande buitenlandse dochter de vordering. Hij wil de onderneming weer nieuw leven in blazen en heeft na overname een fiscaal interessante constructie. Immers over de winsten is belasting betaald in het buitenland maar er is nooit dicidend uitgekeerd. Mijn adviseur van de buitenlandse dochter zegt dat bovenstaande prima kan. Maar ik weet het niet, ik zou denken waarom niet, maar toch... Bedankt en groeten, Vincent
 10. Beste Odeon, Nu gaat het inderdaad om een WFT vergunning. Het gaat me echter dat ik bezig ben een bankvergunning over te nemen en dat zal een kostbare investering voor mijn BV zijn, terwijl die in een andere BV (eigendom Stichting) gebruikt gaat worden. Graag blijf ik met mijn BV eigenaar en verhuur deze aan de andere BV "B". Met "naar buiten toe" bedoel ik dat BV B de gebruiker -voor het publiek- is van de Vergunning en zijn naam hier aan koppeld. Misschien ter verduidelijking voor de situatie: er is een nieuwe bank: Knac. Deze heeft niet zelf een Vergunning die is eigendom van Aegon. Ik hoop dat ik mijn vraag heb kunnen verduidelijken, Vincent
 11. Ik heb voor het verkrijgen van een Vergunning -een soort bankvergunning- veel geld geinvesteerd vanuit mijn BV "A" waarvan ik 100% eigenaar ben. Nu gaat deze Vergunning gebruikt worden en komt (naar buiten toe) op naam van een andere BV "B". Het eigendom van BV B is een Stichting waar ik op de achtergrond één van de bestuurders ben. Graag houd ik het eigendom van de Vergunning en wil ik dat de BV B de vergunning van mij huurt/leased. Ik wil me beschermen dat wanneer ik om wat voor reden (bv successie) niet meer in het Bestuur zit van de Stichting, ik "mijn" vergunning kwijt ben. Ik heb hierover de volgende vragen: -ben ik verplicht op de vergunning af te schrijven, aangenomen dat ik deze op basis van de kosten activeer/ kan activeren. -kan ik het eigendom behouden in combinatie met het verhuren van de Vergunning - het lijkt me dat een rente over de verkrijgingsprijs een redelijk huursom is heeft iemand ervaring op dit terrein of ideeen over deze praktijk cases? Alvast mijn dank!
 12. Bedankt voor je antwoord Joost. Ik heb in de 6 jaar dat de bedrijven bestaan op geen enkele wijze pensioen opgebouwd. Er is overigens geen reden aan te nemen dat een dividenduitkering van invloed zal zijn op het voortbestaan van de BV. Niettemin als ik nu een uiterking zou doen ontstaat er een RC verhouding. Ik heb dan toch het idee dat ik wanneer ik deze middelen privé investeer eigenlijk met hetzelfde geld "dubbel" onderneem. Dat voelt niet goed.
 13. Bedankt voor je antwoord. Op basis van commericiele en fiscale boekwaarde. Een van de werkmaatschappijen heeft een aanzienlijke schuld aan een 100% buitenlandse dochtermaatschappij. Wellicht kan die worden kwijtgescholden. Deze schuld kan ook met de voorhanden liq middelen deels worden afgelost. Waardoor de buitenlandse dochter deze middelen weer kan uitkeren als dividend (winstbelasting is hier al over betaald). Maar om dan alles af te lossen moeten we 12 keer dat rondje doen en aangezien de bankprovisie voor overmaken bij de buitenlandse bank 1% bedraagt... Er zijn verder geen derden die een vordering hebben.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept