Jump to content

bertjan

Junior
 • Content Count

  11
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

3

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  41-45
 • You are primarily interested in:
  Financiën / administ
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  startendeondernemers
 1. Tot slot enkele inhoudelijke opmerkingen voordat ik gebanned wordt. Acumulus is primair gericht op de eenmanszaak met een eenvoudige administratie. Deze doelgroep is relatief groot gezien het sterk groeiend aantal zzp-ers. De balans is van beperkte waarde voor de kleine ondernemer met een eenmanszaak. De fiscale verantwoording rust primair op de winst- en verliesrekening. Ondernemingsvermogen en privevermogen lopen sterk door elkaar. Zelfs het bewaken van de ruimte in het EV voor een maximale FOR-dotatie kan eenvoudig worden beïnvloed door aan het einde van het jaar nog even wat privegeld op de rekening te storten. Dit wordt versterkt door de keuze van de belastingdienst om zich louter te richten op de fiscale balans en niet de commerciële balans. Ik heb de poster in eerste instantie geadviseerd de borg helemaal niet op de balans te zetten omdat het van weinig fiscaal belang is. Alles wat niet van fiscaal belang is, wordt zoveel mogelijk vermeden. Dat is vloeken in de boekhoudkerk maar daar ben ik inmiddels een beetje aan gewend. Er zijn twee partijen die ik tevreden wil houden: - de klant; - de belastingdienst. Acumulus heeft thans enkele duizenden klanten en velen daarvan zijn inmiddels een keer gecontroleerd door de belastingdienst. Ik ben er van overtuigd dat wanneer er iets niet in de haak was met Acumulus, ik dit breed uitgemeten zou hebben gekregen. Het tegendeel is waar. Er is nog nooit een onvertogen woord gevallen. 80% van onze klanten heeft geen boekhouder. Deze ondernemers hebben geen kennis van boekhouden, doen zelf hun aangiften OB en IB en doorstaan controles. Wanneer een klant een boekhouder heeft, kan er wel kritiek loskomen. Ik laat altijd aan de klant de keuze om een ander pakket te nemen of een andere boekhouder of helemaal te stoppen met boekhouders. Bijna altijd kiest men voor het laatste. Men heeft doorgekregen dat het allemaal eenvoudiger en goedkoper kan. Dat er veel verdiend werd aan purisme en traditie waar zowel de klant als de belastingdienst niet op zitten te wachten. Er is een lijst van standaard kostensoorten, 25 welgeteld. Dat is voor de doelgroep meer dan voldoende. De enige kostensoorten die werkelijk van belang zijn, zijn personeelskosten, autokosten en gemengde kosten. De belastingdienst volgt ook dit jaar weer de trend van minder specificatie tenzij noodzakelijk. Betaalrekeningen kunnen onbeperkt worden toegevoegd. Acumulus stapt niet over op dubbel boekhouden. Dat zou belachelijk zijn. Ik koop ook geen trekschuit om naar mijn werk te gaan. Ik heb wel een algoritme geschreven dat enkel boekhouden vertaalt in dubbel boekhouden. Dit is bedoeld voor een toekomstig XML-auditfile en vooral ook ter lering en vermaak. Veel boekhouders kunnen zich niet voorstellen hoe je moet boekhouden zonder debet en credit. Dat is eigenlijk heel triest anno 2011. Een persoonlijke noot tot slot Wij werken steeds vaker samen met boekhouders. Dat zijn boekhouders die kijken naar wat nodig is en hoe de klant het beste geholpen kan worden. Dat zijn niet de boekhouders die ik hier tref. Hier tref ik lieden die aan hun eigen regeltjes en werkwijzen vasthouden en schoppen tegen alles wat anders is. Het is soms beschamend te lezen wat boekhouders hier allemaal beweren, hoe zij elkaar vliegen proberen af te vangen en met een zelfingenomenheid alles afkraken wat zij niet kennen. Beste lieden, Acumulus bewijst dat jullie voor veel ondernemers niet nodig zijn. Dat jullie ouderwetse werkproces dat jullie zo hardvochtig verdedigen, door ondernemers niet meer wordt geslikt. Ik wens jullie nogmaals een goede nacht. Ik kom over een jaar weer terug. Bert-Jan
 2. Mijn antwoord via de mail aan de poster Geachte heer ... Op Higherlevel kom ik nog maar zelden. De boekhoudkundige ego's zijn daar groter dan het vermogen oplossingsgericht te denken. Ik heb weleens geprobeerd mee te doen met discussies maar werd ontmoedigd door de negatieve en zelf-overschattende houding van veel boekhouders aldaar. Sommigen noemen zichzelf accountent (met een e). Deze boekhouders zijn primair bezig hun vakgebied op te blazen tot iets onnodig ingewikkelds. Daar verdienen zij hun geld mee. Wanneer je een boekhoudkundige vraag stelt op Higherlevel, moet je je eerst door 99% grootspraak en onderlinge afbraak heen worstelen om iets zinnigs te weten te komen. Ik dank u voor uw positieve houding jegens Acumulus. Met vriendelijke groet,
 3. Ik wens jullie allemaal nog een fijne avond. Acumulus
 4. De antwoorden hierboven zijn zeer voorspelbaar. Dat is hetzelfde als aan een verzekeringsadviseur vragen of het wel nodig is je te verzekeren. Het spijt mij beste boekhouders, maar jullie vak kan in hoge mate worden weg-geautomatiseerd. Maar waar het aankomt op juist boeken, Gaat in mijn programma automatisch, je kiest uit een lijstje van boekingstypen weten wat je wel en niet mag boeken (denk even aan de BTW correcties) Gaat automatisch, gemengde kosten, intracommunautaire leveringen, gewoon aanklikken. hoe af te schrijven (denk aan de 5 jaarstermijn sinds 2007) Gaat automatisch, geef het aantal jaren op en klaar. En dan nog wat... Bijna alle fiscale regelingen m.b.t. de zelfstandigenaftrek, MKB-vrijstelling, e.d. worden door de belastingdienst automatisch berekend in het aangifteprogramma IB Daar heb je dus ook geen boekhouder voor nodig. De antwoorden die jullie hierboven aan de vraagsteller hebben gegeven zijn exemplarisch voor jullie beroepsgroep.
 5. Met Acumulus heb je geen boekhouder nodig. Boekhouders kunnen niets meer dan wat Acumulus automatisch al doet, alleen vragen zij veel meer geld. Mod edit: na overleg is gebleken dat Bertjan de maker van Acumulus is en het recht heeft de opvatting van Kau, die overigens volledig ononderbouwd is >;(, te weerleggen.
 6. Ik pleit er niet voor om allerlei boekingen te doen zonder relatie met zaken als kostensoorten e.d. Ik hoor wel vaker als reactie op mijn stelling dat ik schijnbaar geen inzicht en orde zou kunnen of zelfs willen creëren. Waarom zou ik niet willen weten waar mijn geld naartoe gaat? Dat wil ik ook graag weten. Ik heb daar echter geen dubbel boekhouden voor nodig. Waarom zou ik geen goede en volledige gegevens voor mijn IB-aangifte willen hebben? Natuurlijk heb ik deze. Maar niet op basis van dubbel boekhouden. Ik heb een jaarrekening met een uitgewerkt traject van bruto omzet naar netto winst. Zonder dubbel boekhouden. Ik heb een balans met uitgewerkte activa en passiva. Zonder dubbel boekhouden. In mijn paradigma zitten er geen fouten in dubbel boekhouden. Ik ben echter van mening dat de grootste groep van ondernemers in Nederland (de kleine ondernemers, ZZP-ers) geplaagd wordt met de misvatting dat boekhouden dubbel moet en ingewikkeld is. Daar gaat veel energie en ondernemerskracht verloren. Men zegt dat we het de ondernemers in Nederland makkelijk willen maken. Ze mogen nu ook bijvoorbeeld digitaal factureren. Maar ze mogen niet weten dat de achilleshiel van hun administratie veel simpeler kan dan ze denken. Dan kom je aan een taboe.
 7. Mijn stuk is primair bedoeld om een discussie op gang te brengen. Ik prijs op geen enkele manier een product aan, zelfs niet wanneer daar om wordt gevraagd.
 8. Hallo StevenK, Je kunt met een database allerlei gegevens opslaan en ordenen. Het gaat hier over de noodzaak om het dubbel te doen. Het debet en credit-paradigma zit zo vast ons denken dat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen dat er ook op een andere, simpelere manier kan worden gewerkt. Het is dus heel goed mogelijk een boekhoudprogramma te maken op basis van een database en SQL-queries die werkelijk alle overzichten van balans tot resultatenrekening kan genereren.
 9. Hallo Ruben, Ik heb mijn boekhouding jaren in Excel gedaan. Enkelvoudig uiteraard en kwam toen tot de conclusie dat dit prima werkt.
 10. Dankjewel Jeroen, Als je eenvoudig weg wilt weten wat je hebt verdient, trek je de (verwachtte) uitgaven af van de (verwachtte) inkomsten. Dit heeft niets met dubbel boekhouden te maken. Vaak denken we dat dubbel boekhouden de enige manier is om inzicht te krijgen.
 11. Veel startende ondernemers weten heel goed wat hun inkomsten zijn en wat hun uitgaven. Ze weten vaak welke kosten mogen worden afgetrokken van de winst (zakelijke uitgaven ten behoeve van de onderneming) en welke niet (privé-boodschappen bij de supermarkt gepint met de zakelijke rekening). Maar dan moet e.e.a. worden bijgehouden in een ordentelijke boekhouding. En dan vertelt de boekhouder dat de boekhouding met debet en credit in balans moet zijn. Nu haakt de ondernemer af. Debet en credit? Journaalposten? Waarom zo ingewikkeld? Ik weet toch wat mijn inkomsten en uitgaven zijn? Waar komt het dubbel boekhouden met debet en credit vandaan? Naar verluid heeft de briljante wiskundige Luca Pacioli dit in de 15e eeuw bedacht. De gedachte is simpel: je voert elk bedrag twee keer in. Als er ergens geld bijkomt (debet) dan gaat het ergens anders van af (credit). Als je iets koopt, worden je bezittingen meer en je bankrekening minder. Toen er nog geen computers bestonden, werden bedragen handmatig opgeschreven en overgeschreven. Een simpele aanschaf van een machine voor 1000 euro werd diverse keren overgeschreven. Het saldo werd met 1000 euro verlaagd en daarna moest de BTW eruit gehaald worden en het resterende deel als kosten worden opgeschreven. En dat van dagboek naar journaalpost en opnieuw naar grootboek. Dit handmatige overschrijfwerk voor een enkele aanschaf van 1000 euro was natuurlijk foutgevoelig. Maar als je alles twee keer doet (debet en credit) en vergelijkt aan het einde van de dag (of jaar) of debet en credit gelijk zijn, dan heb je waarschijnlijk geen fouten gemaakt. Wanneer debet en credit niet gelijk of 'in balans' waren, had je dus ergens een foutje gemaakt en kon je gaan uitzoeken waar. Alles twee keer administreren had dus het grote voordeel dat je snel kon controleren of je alle bedragen enigszins netjes had overgeschreven. Dat was in die tijd met handmatige overschrijvingen geen overbodige luxe. Toch was deze controle beperkt. Wat nu als je zowel debet als credit het verkeerde BTW-bedrag had opgeschreven. Dan was de boekhouding nog steeds netjes in balans maar wel fout. Toen kwam de computer Een geweldige uitvinding die het mogelijk maakt om niets meer over te hoeven schrijven. Je voert één keer 1000 euro in en de computer berekent de BTW en zet alles netjes op een rij: saldo zus, BTW en V&W zo. Computers slaan gegevens veelal op in databases ofwel gegevensbestanden. Afhankelijk van de vraag van de gebruiker worden de gegevens uit de database gelezen zonder deze te veranderen of over te schrijven. Gegevens in databases worden veelal gelezen met SQL-queries. Met SQL-queries kunnen de meest complexe vergelijkingen, totalen, verschillen, lijsten en overzichten worden gemaakt. Allemaal op basis van enkelvoudig opgeslagen gegevens. Sterker nog, hoe minder gegevens dubbel worden opgeslagen in een database, hoe beter het ontwerp. Als de computer niets meer overschrijft maar simpelweg enkelvoudig opslaat, wat is dan nog de zin van alles twee keer doen? Die zin is er niet. Dubbel boekhouden op een computer is onzinnig. Maar dat gaat natuurlijk zomaar niet. In die 500 jaar sinds Pacioli hebben vele deskundige boekhouders zich de kunst van het dubbel boekhouden eigen gemaakt en deze werkwijze tot norm verheven. Er worden nog steeds klassen vol boekhouders opgeleid in het dubbel boekhouden maar er zijn er maar weinig die zich afvragen of dat nog wel nodig is. De vorm is belangrijker geworden dan het doel. Toen de eerste boekhoudpakketten voor de computer werden geschreven, gaven de boekhouders aan dat alles twee keer moest. Debet en credit. Daar was geen discussie over mogelijk. Zo doen wij dat al jaren. Gezien de kracht van databases was dit een onzinnig uitgangspunt. Nu waren de programmeurs ook niet gek en sommigen van hen bedachten een list om zowel de voordelen van een database te combineren met de wens van de boekhouder om alle bedragen dubbel te zien. Ze deden alsof het bedrag twee keer was ingevoerd! Het stond maar een keer in de database maar werd vervolgens twee keer getoond om de boekhouder tevreden te houden. Wie houdt nou wie voor de gek? Er zijn veel voorvechters van het dubbel boekhouden. Veelal speelt traditie hierbij een rol. Er valt natuurlijk ook een goede boterham te verdienen aan dit onnodig ingewikkelde proces want de kleine ondernemer snapt het al snel niet meer. Er zijn zelfs voorstanders die claimen dat het onmogelijk is een goede boekhouding bij te houden zonder debet en credit. Leuker kunnen we en niet maken en zeker niet makkelijker. We leven in de 21e eeuw en de computer maakt deel uit van bijna alles wat we doen. Waarom zouden we dan niet kijken op welke manier de computer ons kan helpen onze inkomsten en uitgaven op een makkelijke en goede manier bij te houden? Waarom zouden we dan niet kritisch kijken naar die werkmethoden die niet langer nodig zijn? De ondernemers willen dit wel. Boekhouders hebben daar vaak moeite mee.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept