Jump to content

LaSalle

Junior
 • Content Count

  14
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer in spe
 • How did you find us:
  anders

Register

 • What age group do you belong to?
  46-50
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  bizz.nl rabobank.nl
 1. @joost Bedankt voor de info. Neem het mee in de afweging. Klopt natuurlijk helemaal. 't heeft ook vooral met onderbuikgevoelens te maken. We willen beiden ondernemen en hebben gewoon geen zin om een relatief eenvoudige vorm van samenwerking via de notaris te regelen. Bovendien bedoelde ik met de aansprakelijkheid dat we willen voorkomen dat één van beiden volledig aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden die binnen de samenwerking ontstaan. Aansparkelijkheid tot de eigen inbreng is niet het probleem, dat is gewoon ondernemen. Toch....
 2. @TwaBla Is natuurlijk helemaal waar. Alleen niet zo relevant voor ons omdat we met een projectbudget werken en dit vooraf betaald wordt en achteraf verrekend wordt.
 3. Het ziet er naar uit dat ik samen met een partner een contract kan sluiten met een in Brussel gevestigde opdrachtgever voor langere periode 3-5 jaar. Mijn zakelijke partner en ik handelen beiden namens onze eigen (kleine) BV. We kennen elkaar goed en hebben buiten de beoogde samenwerking ook nog andere zakelijke gezamenlijke belangen. Soms in de rol van opdrachtgever en soms in de rol van klant. Ik weet dat je niet te naief moet zijn, maar ik heb er alle vertrouwen in dat onze samenwerking soepel zal lopen (ook omdat de zakelijke belangen buiten de beoogde samenwerking groter zijn dan binnen de samenwerking). Omdat we onder één naam naar buiten willen treden, de klant één aanspreekpunt (en continuïteit) willen bieden, een aparte administratie willen voeren en de resultaten willen delen, moet er 'iets' geregeld worden. Al te formeel willen we dit niet aanpakken, maar we willen wél de aansprakelijkheid over en weer beperken. Op voorhand zijn we niet zo gecharmeerd van een rechtspersoon. Het te verwachten resultaat is nog niet duidelijk, maar op basis van de te verwachten inspanningen zal dit (netto) niet hoger zijn dan een ton. Na wat speurwerk kwam ik zelf op de maatschap. Valt de samenwerking binnen een maatschap te regelen. Dus 2 BV's richten een maatschap op. De maatschap heeft maar één klant. De maatschap heeft geen medewerkers, wel zou het voor kunnen komen dat één van de medewerkers van een van de BV's ondersteunende werkzaamheden verricht, waarvoor de betreffende BV dan een rekening aan de maatschap stuurt.
 4. Beste Roel, Hartelijk dank voor de info. Mijn vraag is deels beantwoord. Punt is dat de doelstellingen van de BV ruim geformuleerd zijn in de statuten (zoals vrijwel altijd). Dat heeft de afgelopen jaren geleid tot een aantal afgeleide activiteiten waarvoor de BV eigenlijk niet bedoeld was en die ook niet tot de primaire doelstellingen horen (maar wel binnen de statutaire doelstellingen passen). Voor deze sub-activiteiten van de BV geldt dat de prijsdruk zo hoog is dat deze eigenlijk niet meer op een bedrijfseconomische verantwoorde wijze in de BV plaats kunnen vinden. Mijn idee was om deze sub-activiteiten uit de BV te halen en via een eenmanszaak verder uit te bouwen. Dat kan wél aantrekkelijk zijn. Vanuit fiscaal perspectief zijn IB-voordelen meegenomen, maar vormen niet de primaire afweging. Sterker nog de eenmanszaak zal nauwelijks kosten maken, dus omzet is nagenoeg gelijk aan winst en er zal weinig tot geen ruimte zijn voor investeringen (dus investeringsaftrek en (willekeurige) afschrijving is niet aan de orde) en of ik de uren-norm haal is ook nog maar zeer de vraag. De BV blijft gewoon bestaan en daar komen een aantal andere (nieuwe) activiteiten bij die meer/beter aansluiten bij de geest van de statutaire doelen. Je kan het ook anders bekijken. De BV gaat herstructureren en verlegt de focus per 01/01/12, (deels nieuwe markt en deels nieuwe producten) waardoor een aantal activiteiten (dat zijn de sub-activiteiten) eigenlijk niet meer bij de BV passen. Om deze toch uit te kunnen blijven voeren worden deze ondergebracht in de nieuwe eenmanszaak. Van verhuur vanuit de eenmanszaak aan de BV zal zeker geen sprake zijn. Bij voorbaat dank voor een verdere reactie. Groet, Paul Zaal
 5. Ik ben DGA van een BV. Per 01/01/12 ben ik van plan naast de activiteiten voor deze BV een aantal nieuwe activiteiten te starten. Plan is om dit in de vorm van een eenmanszaak te doen. Vanmiddag hoorde ik terloops (tijdens een netwerkborrel) dat dit helemaal niet zou kunnen. Ja kan niet én DGA van een BV én ondernemer met een eenmanszaak zijn. Klopt dat gerucht/informatie ?
 6. Nee, ik ben niet ingeschreven. Het betreft een eenmalige actie gedurende 3 maanden.
 7. Vraagje : Ik bied beroepstrainingen aan (algemene beroepen, bijv. : "verkoper"); de trainingen hebben het karakter van omscholing; Mijn klanten zijn niet de cursisten zelf, maar intermediairs (bijv. re-integratiebedrijf); Moet ik nu wel of geen BTW in rekening brengen ? Bij voorbaat dank voor beantwoording.
 8. Beste Roel, Hartelijk dank voor de uitgebreide reactie. Ik kan daar veel mee. Ik heb niet willen zeggen dat ik het denken vanuit risico's onjuist vind. In tegendeel zelfs. Alleen zie ik het zo dat : ondernemen=risico's nemen. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik probeer een afweging te maken tussen kansen en risico's. En -toegegeven- in de constructie zitten risico's, maar ook kansen. Alternatief zou kunnen zijn om iets minder risico te nemen, maar dan nemen de kansen sterker af. Daar schiet ik ook niets mee op. Vandaar de opmerking over het denken vanuit risico's, maar die was verder helemaal niet negatief bedoeld. Het achterliggende businessmodel/plan is goed onderbouwd. Daaraan hebben meerdere adviseurs meegewerkt. Ik kan daar op dit moment nog niet al te veel over loslaten (wil ik over een paar maanden best doen), maar aan de commerciële- en bedrijfseconomische kant zit het echt wel goed. Het vinden van klanten bij mijn oplossing zie ik zeer realistisch positief in. Wellicht dat het tempo waarin de zaak gaat groeien tegen zou kunnen vallen, maar omdat met een 5-jaar begroting wordt gewerkt moet dit binnen een bandbreedte van zeg 10% wel realistisch zijn (op jaarbasis blijft een tegenvaller mogelijk, maar de kans op een meevaller is net zo groot). Mijn zorg is de bestuurlijke kant. En ik heb alleen willen proberen om met de ingrediënten : [*]1) eigen inbreng (privé) zeer beperkt mogelijk; [*]2) inmenging van een bank bij voorkeur niet; [*]3) BV lijkt in de eerste periode niet interessant; [*]4) Er is een stamrecht-BV beschikbaar; [*]5) Er is een investeerder beschikbaar een "gerecht" te bereiden dat zo dicht mogelijk aansluit bij het commerciële concept, de kansen optimaal benut en de risico's aanvaardbaar houdt. Verder vind ik dan zelf nog dat de constructie transparant moet zijn en niet de indruk moet wekken "op het randje" te zijn. Behoudens wanbetaling en/of faillissementen van opdrachtgevers is het risico op negatieve resultaten gering (wellicht wat aanloopverliezen, maar over een periode van een jaar 5 moet dit goed zijn). Het gaat hierbij om lease/huur-contracten die in beginsel vooraf (per jaar) worden betaald. Het positieve scenario is dan toch : [*]Sterke balans (relatief hoog vaste activa, weinig debiteuren, veel liquide middelen, gering vreemd vermogen (RC?), aanvaardbare post crediteuren en veel eigen vermogen). [*]Positieve resultaatrekening waardoor vermogen stamrecht groeit, stille vennoot tevreden is en ik er ook nog wat aan over hou. Het negatieve scenario zoals geschetst in het bericht geeft een risico aan voor faillissement van de stamrecht-BV, waardoor mijn pensioen verdampt. Dat op zich begrijp ik. Maar als ik het kapitaal leen van mijn stamrecht-BV en het gaat dan fout, dan heb ik persoonlijk hetzelfde probleem en is het geld in de stamrecht-BV nog steeds verdwenen. Eerlijk gezegd zie ik dus nog steeds niet wat het voordeel van lenen is t.o.v. deelname door de stamrecht-BV. Wat ik wel begrijp (maar waarvan de consequenties mij niet helemaal duidelijk zijn) is dat mijn rol als privé-persoon in een CV/VOF en als DGA van de deelnemende stamrecht-BV "lastig" ligt. Maar of dit onmogelijk is of erg gekunsteld overkomt is me nog niet helemaal duidelijk.
 9. Ontzettend interessant en leuk deze reacties. Bedankt. ;) Ik zal nog een paar dingen toelichten : 1) ik ben helemaal niet uit op een ingewikkelde- of fiscale constructie "op het randje". Het is een puur praktische kwestie; 2) privé ben ik niet in de gelegenheid om voldoende liquiditeiten in te brengen; 3) ik was al niet zo superenthousiast over de rol van de banken, maar het niet afnemende arrogante en non-cooperatieve gedrag na de financiële crisis heeft mijn motivatie om met een bank in zee te gaan tot een absoluut minimum gereduceerd. Ik verwacht van een leverancier dat die zich gedraagt als een leverancier en niet als een of ander log, passief en in zichzelf gekeerd overheidsapparaat.; 4) Als ik moet kiezen tussen lenen van mijn eigen BV of de BV laten participeren in een nieuwe onderneming, kies ik voor het laatste. Maar dat zou best een verkeerde afweging van mij kunnen zijn. De Stamrecht-BV is overigens niet de stille vennoot, maar samen met mij de beherende vennoot (en ik ben dus ook DGA van de stamrecht-BV); 5) De gedachte is dat als we aan het eind van een boekjaar de winst gaan verdelen, dan groeit automatisch de pensioenvoorziening in de stamrecht-BV; 6) Misschien ook een gedachtenkronkel, maar ik verkeer in de veronderstelling dat je voor een CV (VOF ook trouwens) minstens 2 beherende vennoten en 1 stille vennoot moet hebben; 7) Het omslagpunt waarbij een BV aantrekkelijk wordt ligt pas na een jaar of 4; 8) De noodzakelijke budgetten om van start te gaan vallen wel mee en daar zie ik niet zo veel risico in (geen voorraad, geen productiemiddelen, kantoor heb ik al voor een ander bedrijfje, geen personeel, alleen maar marketing-, verkoop- en wellicht advieskosten). Het gaat veel meer om de operationele activiteiten. Zodra een klant een huur/lease-overeenkomst met mij sluit, zullen er ergens middelen vandaan moeten komen om de investering (schatting € 30-60.000 per contract) te financieren; Wat mij overigens opvalt in de reacties is dat deze geschreven zijn vanuit het perspectief "risico", terwijl ik (maar ook dat kan ik fout hebben) geen andere risico's zie dan bij een eenmanszaak-constructie en bovendien dacht ik nog wat extra kansen te zien omdat de beheerkosten laag zijn, rentekosten laag zijn (alleen maar eigen vermogen en geen vreemd vermogen) en er gebruik kan worden gemaakt van startersregelingen. Hoop nog iets te mogen lezen van jullie.
 10. Kan ik met mijn stamrecht-BV, mijzelf (als prive-persoon) en een derde een CV of VOF oprichten ? Reden om dit zo te doen : bedoeling is om oplossingen op basis van lease te vermarkten. Mijn stamrecht-BV neemt dan deel om mijn pensioen veilig te stellen, ik zelf zit in de rol van "ondernemer" en de derde is nodig voor de financiering. Een constructie met een BV heeft niet mijn voorkeur.
 11. Het is niet mijn bedoeling om er een studeerkamerdiscussie van te maken, maar is het niet zo dat boekingen bij de vlottende activa (dus ergens in de voorraad) een positief effect hebben op de liquiditeit van de onderneming (current ratio) en dat het boeken bij inventaris de balans nogal uit z'n verband trekt ? Ik krijg de boel nu nog wel intern gefinancierd, maar wellicht komt er een moment dat ik naar de bank moet en dan lijken me de "kijkcijfers" van belang.
 12. Ik heb al op diverse sites gekeken, maar ik vind nergens antwoord op mijn vraag. Ik heb een klein dienstverlenend bedrijfje op het gebied van beeld/licht/geluid producties voor de zakelijke- en creatieve markt. Tot voor kort verhuurde ik af en toe ook wel eens wat apparatuur (dus zonder personele inspanning van mijn kant, gewoon : borg storten ==> zelf meenemen ==> gebruiken ==> terugbrengen ==> afrekenen). Het verhuur-deel neemt nu zo'n vlucht aan dat ik inmiddels hier aparte business van heb gemaakt en ook geïnvesteerd heb in specifieke apparatuur voor verhuur. Waar moet ik nu de apparatuur voor verhuur boeken ? Inventaris lijkt mij niet logisch, duurzame productiemiddelen kan volgens mij niet (apparatuur wordt na ca. 1 jaar verkocht), dus ik denk dat het ergens bij de vlottende activa hoort. Maar voorraad is het ook niet echt. Dus waar boek je dit nu ? Hoe doen bedrijven dit die aanhangwagens of auto's verhuren ?
 13. LaSalle

  Payroll

  Ik heb deze BV al een poosje naast een fulltime job. De BV is ontstaan uit een avontuur een jaar of 10 geleden (activiteiten op het gebied van energiebesparing). Dat avontuur is toen niet gelukt, maar omdat er wel intellectueel eigendom in de BV zit, bestaat deze nog steeds (maar er gebeurd verder nagenoeg niets). Dat er als ondernemingsvorm een BV werd gekozen was niet direct logisch, maar had iets te maken met betere mogelijkheden om uit de Europese subsidieruif een graantje mee te pikken (wat overigens niet heeft plaatsgevonden omdat de time-to-market nog niet daar was). Tot zover verhaal 1. Verhaal 2 is dat de crisis er toe heeft geleid dat ik m'n job recentelijk ben kwijtgeraakt. Dat overkomt je en dat is altijd onverwacht en komt financieel nooit gelegen. Ik kan m'n WW-rechten vanuit persoonlijk perspectief de komende paar maanden niet in gevaar brengen. Nu de situatie. Ik kan een een redelijk omvangrijke klus doen op freelancebasis. Voorwaarde is snel beginnen. Het UWV geeft daar echter geen toestemming voor (althans niet zonder WW-rechten te verspelen). Via een payroll-service mag het wel. Dat zou ik natuurlijk rechtstreeks tussen opdrachtgever en payroll bureau kunnen regelen, maar daar gaat eigenlijk m'n voorkeur niet naar uit. ik vroeg me gewoon af of het via de bestaande (slapende) BV zou kunnen. Vandaar.
 14. LaSalle

  Payroll

  Is het mogelijk om jezelf via een payroll-constructie (via een extern Payroll bureau) voor je eigen BV te laten werken ?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept