Jump to content

DuivenbodeL

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

8

Personal info

 • You are:
  anders
 • Gender
  Female
 • Company or organization name
  Ministerie van Economische Zaken
 • Website address
 • How did you find us:
  anders
 • Skype

Register

 • What age group do you belong to?
  41-45
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Ministerie van EZ, S

Company info

 • Location
  Zuid-Holland
 • Phone number
  070 3797982
 • Branch
  Relatiebeheer
 • Website address

Vision

 • I'm looking for people who
  ons willen vertellen hoe we beter ondermerschaps- en innovatiebeleid kunnen maken
 • My opinion about innovation
  Voor EZ is innovatie essentieel om een concurrerende economie te blijven
 1. inderdaad is Antwoord voor Bedrijven een goede start: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/zoekresultaat/subsidies waar je al vrij specifiek kunt zoeken. Voor internationale activiteiten is er ook het Enterprise Europe Netwerk, een portaal opgezet door De Europese Commissie. In NL is dit een samenwerking tussen EVD (internationaal zakendoen), SenterNovem (R&D ondersteuning) en Syntens (MKB advisering) : http://www.enterpriseeuropenetwork.nl/
 2. Haar toespraak bij de werkconferentie van het Programma Vernieuwing Rijksdienst op 2 juli 2009. http://www.minbzk.nl/actueel/120886/toespraak-minister_0 Thema's zijn :bezuiniging, afslanking, verbetering. Ambtenaar van de Toekomst is onderdeel van dit programma. Het EZ project innovatie 2.0 is pilot voor visievorming Ambtenaar van de Toekomst, omdat we in ons project een nieuwe vorm van interactieve beleidsontwikkeling uitproberen door bestaande communities op internet. We hopen dat we daarvoor straks ook HigherLevel mogen gebruiken zodat dit forum een kanaal kan zijn tussen ambtenaren en ondernemers, zoals het nu ook al voor ondernemers onderling is. Voor de Ambtenaar van de Toekomst moet mevrouw Ter Horst dan ook het decreet van Kok aanpassen; dat geeft aan dat minister of staatssecretaris enige spreekbuis zijn voor het ministerie.
 3. Uit de speech van minister Ter Horst "U weet: het programma komt voort uit het coalitieakkoord en kent een aantal elementen. Om te beginnen de noodzaak tot bezuiniging." :)
 4. Er zitten in ieder geval poetische ondernemers op dit forum, mooie beeldspraken over forten enzo. Ik heb jullie opmerkingen even laten inwerken en intussen de eer gehad de "vijf vragen" te mogen beantwoorden, met dank aan de heer van der Pluijm. De LinkedIn groep is een evenement aan het organiseren over Innovatie 2.0 - community of talents en dat vraagt ook avonduren dus vandaar dat het even geduurd heeft. Eerlijk gezegd denk ik dat ik niet zoveel kan inbrengen tegen wat hier gezegd is; het klopt dat een individuele ambtenaar maar beperkt invloed heeft. Uiteindelijk is het inderdaad de minister die beslist. Ik heb ook niet haar doorkiesnummer :) maar ik weet wel dat ze veel en regelmatig contact heeft met ondernemers. Een uitnodiging wordt altijd serieus bekeken. Ik merk ook dat er in beleid een soort wrijving is; aan de ene kant wordt beleid top-down macro-economisch vormgegeven, is er een regeerakkoord en komen er moties uit de kamer waar we op moeten inspringen, aan de andere kant is er de vraag vanuit de ondernemers. Zover ik tot nu toe heb kunnen zien zijn mijn collega's wel benaderbaar, al moet je ze wel eerst vinden en bijvoorbeeld via LinkedIn proberen we de zichtbaarheid te vergroten. Er is gevraagd naar succes van de overheid op het gebied van innovatie. We "doen" geen innovatie zelf maar proberen innovatie uit te lokken en te stimuleren. Bijv met het instrument Small Business Innovation Research (volgende heb ik van onze website geplukt) Een mooi voorbeeld van een lopend SBIRproject is Dijkinspectie. Rijkswaterstaat startte een SBIR-project om Nederland beter te beveiligen tegen dijkdoorbraken en ontving uitstekende en verrassende projectvoorstellen: van dijkinspectie per satelliet tot een glasvezel- of sensornetwerk in of op de waterkering. De innovaties vullen de klassieke visuele dijkinspecties goed aan. De informatie van digitale technieken maakt het mogelijk inspecteurs gericht naar verdachte locaties te sturen, zodat ze eerder kunnen ingrijpen. Dat draagt bij aan de veiligheid én bespaart kosten voor herstel van de waterkering. We zijn benieuwd naar de producten die dit SBIR-project gaat opleveren.
 5. Wat doe je of doet je bedrijf precies? Ik werk sinds mei 2008 bij het Ministerie van Economische Zaken als beleidsmedewerker. Op de website van EZ staan als onderwerpen waar we ons mee bezighouden: betrouwbare telecom, huidige economie, voldoende energie, meer innovatie, internationaal ondernemen, sterke consument, ruimte voor ondernemen, overig (regionaal beleid zoals bedrijventerreinen en Pieken in de Delta en Europese trajecten als de Raad voor Concurrentievermogen). Onze klanten zijn dus behoorlijk divers, ondernemingen in alle soorten en maten, de energiesector maar ook de gebruikers en alle consumenten. Ik werk bij het directoraat-generaal Ondernemen en Innovatie, directie Innovatie. Daarbinnen werk in bij de eenheid die zich met internationale aspecten van innovatie bezighoudt, zoals bilaterale contacten met India of Japan, Europese samenwerkingsverbanden zoals het zevende Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling. Zelf ben ik verantwoordelijk voor Europees innovatiebeleid, waarvoor de lead bij het directoraat-generaal voor Ondernemen en Industrie van de Europese Commissie ligt. Praktisch betekent dit dat ik de initiatieven van de Europese Commissie op het gebied van innovatie moet beoordelen en proberen te sturen zodat de besluitvorming rekening houdt met de Nederlandse belangen. Wanneer een voorstel geaccepteerd is door de relevante ministerraad - voor EZ is dat de Raad voor Concurrentievermogen, waar de ministers van Economische Zaken (van der Hoeven) en Onderzoek (Plasterk) aan deelnemen – kijk ik hoe we daar in Nederland zo goed mogelijk gebruik van kunnen maken. Zo zit ik namens Nederland in het managementcomite van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) van dg Ondernemen en Industrie. Dit programma loopt van 2007-2013; dit jaar vindt de tussentijdse evaluatie plaats dus ik hoor graag van ondernemers wat de meerwaarde van een Europees programma voor ondernemen en innovatie zou kunnen zijn! Wat betekent innovatief zijn voor je, en waar onderscheid je je in van anderen? Ik moet eerlijk zeggen dat voor ik bij EZ begon, ik eigenlijk niet zo nadacht over innovatie. Ik werkte in de ruimtevaartsector die natuurlijk wel bekend staat als een van de meest innovatieve sectoren en daaraan heb ik denk ik mijn huidige baan te danken. Verder heeft klantgerichtheid bij mij altijd voorop gestaan en vraag ik me altijd af of iets beter of anders kan om meer waarde te creeren. Ik houd niet van gemakzucht (of in het engels “complacency”), van “het loopt toch lekker zo”. Waar ik al helemaal niet tegenkan is “we kunnen er toch niets aan veranderen”, “we hebben het allemaal al eens eerder gezien/gehoord”, “zo hebben we het altijd gedaan, dus...”. Alsof de wereld om ons heen ook stil blijft staan! Dat betekent dat ik soms ook tegen de gevestigde orde inga, zoals nu bij EZ. Zonder lef kom je nergens. Overigens geloof ik niet in keihard ergens tegenaan schoppen, want dan gaan de barrieres omhoog en bereik je niets. Ik probeer door doen te overtuigen en medestanders te vinden, dus wel meer evolutie dan revolutie. Zo ook het project Innovatie 2.0, waar we inputs van het innovatiebeleid via internet proberen te krijgen (crowdsourcing). Dat is vernieuwend, omdat het in het openbaar extern zichtbaar zijn van de ambtenaar niet gebruikelijk is. Welk muziek luister je en welke films of TV programma's kun je iedereen aanraden? Pff, vroeger had ik echt bands die ik geweldig vond; zo is Queen nog steeds mijn favoriet omdat Freddie Mercury echt een performer was. Laatst ben ik naar een reunie concert geweest van Doe Maar, ook geweldig. Tegenwoordig zijn er maar weinig artiesten van wie ik alles goed vind, dus op mijn Ipod is een mix van muziek te vinden. Ik luister het meest tijdens het fietsen en dan wil ik wat vlotte deuntjes, zoals Rihanna, Dido, Colby Callait. Ik ben getrouwd met een engelsman dus de BBC staat het meest aan bij ons en dus ook series als Life on Mars, Ashes to Ashes. Daarnaast is hij dol op “quirky” series als Flight of the Conchords (nu op BBC 3) en Arrested Development. Mijn favoriete films zijn Arlington Road (geweldig eind!) en the Shawshank Redemption, beide met Tim Robbins. Hoe ben je zo enthousiast betrokken geraakt bij Higher Level ? Ik ben nog maar heel kort actief dus kan nog niet echt omschreven worden als enthousiast deelnemer. Door Innovatie 2.0 ben ik gaan kijken waar en hoe we ons externe netwerk kunnen verbeteren, maar ook hoe ik de dialoog die we in Innovatie 2.0 gestart zijn kunnen verankeren. LNV heeft bijvoorbeeld voor het kennisnetwerk platteland een nieuw platform (www.guus.net) opgezet. Toen ik in contact kwam, via een collega, met HigherLevel en Mikky Vrolijk, leek het logisch te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. HigherLevel probeert al een tijdje meer ambtenaren te betrekken in de discussies en vragen en wij kijken nu dus ook hoe we de interactie in beleid kunnen verbeteren. Wat is jouw YES moment? Ik heb er een aantal. Ik ben laat gaan studeren, dus een YES moment was toen ik na 6 jaar, in 2003, mijn bachelor diploma van de Open University (Engeland) kreeg. En vervolgens mijn masters diploma van de Open Universiteit in 2006. In 2005, ik was toen al weg bij TNO Ruimtevaart, ben ik 4 weken teruggeweest om een aanbieding te coordineren voor de standsensoren van het Galileo (Europees satellietnavigatie) testsysteem. Ze liepen gigantisch achter dus ik heb dagen gemaakt van 11 uur maar uiteindelijk is het gelukt én heeft TNO de opdracht gewonnen. De goedkeuring van het plan van aanpak voor Innovatie 2.0 door de minister was ook een YES moment; volgens collega’s ongekend snel opgesteld, afgestemd en goedgekeurd in 3 maanden met toestemming dat ambtenaren meedoen in de discussies. Wat ik ook ontzettend leuk vind is dat de LinkedIn groep Innovatie 2.0 spontaan begonnen is een bijeenkomst te organiseren. Het Innovatie 2.0 – community of talents event is een voorbeeld van co-creatie en samenwerking. De thema’s zijn vinden, verkennen, vragen, vertrouwen, verbinden. De vraag is: welke criteria hanteert EZ als het ministerie wil evalueren of een regeling succesvol is of niet? Criteria bij een evaluatie zijn typisch het bereik van de regeling, de effectiviteit, de organisatie en uitvoering en de inhoud en modaliteiten. Zie bijvoorbeeld http://www.ez.nl/dsresource?objectid=128645&type=PDF: BBMKB regeling of http://www.ez.nl/dsresource?objectid=160630&type=PDF: evaluatie ICES/KIS-2, http://www.ez.nl/dsresource?objectid=156237&type=PDF: evaluatie innovatievoucher regeling 2005/2006. Voor overheidsbesteding moet doelmatigheid, doeltreffendheid aangetoond worden, maar ook legitimiteit/additionaliteit (reden waarom overheidsingrijpen gerechtvaardigd is). Evaluaties worden over het algemeen aanbesteed bij externe bureau’s. De Algemene Rekenkamer controleert of de rijksoverheid het geld van de burger juist en nuttig besteedt (http://www.rekenkamer.nl/). Bij specifieke regelingen, bijvoorbeeld Fonds Economische Structuurversterking (FES) waar 40% van de aardgasbaten besteedt worden aan projecten op het gebied van innovatie en onderwijs, wordt de beoordeling uitgevoerd door het CPB (http://www.cpb.nl/nl/news/2009_14.html) en een Commissie van Wijzen EZ voert het regeerakkoord uit op de beleidsterreinen waar deze verantwoordelijk voor is. Bij het ontwikkelen van een nieuwe regeling o.i.d. ontwikkelen ambtenaren een concept op basis van gegeven randvoorwaarden. Dit gaat over het algemeen in overleg en in onderhandeling met andere departementen, bijvoorbeeld het ministerie van Financien over budget. Er wordt dan een advies uitgebracht aan de minister. Wanneer hij/zij dit goedkeurt gaat het naar de ministerraad. Verder legt de regering verantwoording af aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer moet door de regering ingediende wetsvoorstellen goedkeuren (bijvoorbeeld WBSO is een wet). De Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigingen. Informatieve sites zijn: www.parlement.com, www.regering.nl Henny, ik weet dat je me gevraagd hebt een voorbeeld van succes van overheidsbeleid op het gebied van innovatie te geven. Ik houd me bij het terrein dat ik het best ken en dat is voor mij wel het ruimtevaartbeleid, waar de overheid duidelijk een launching customer is en internationaal samenwerken de enige mogelijkheid om dergelijke grote, kostbare missies van de grond te krijgen. Net als bij andere innovatietrajecten is het niet de overheid die kiest, maar worden programma’s en missies gedefinieerd door het agentschap ESA in samenwerking met de wetenschap. Bedrijven zouden niet investeren in de satellietinfrastructuur, omdat de payoff te onzeker en te ver in de toekomst is. Aan welk lid van Higherlevel wil je graag de volgende "Vijf Vragen" stellen, en welke vraag zou je hem of haar graag willen stellen? Ik ben nog maar zo kort op HL dat ik maar 1 lid ken en dat is Arthur Tolsma van Greetinq, die ik laatst spraak bij YES!Delft. Maar hij heeft veel ideeën en een sterke eigen mening dus ik denk ik wel een goede keus. Mijn vraag aan hem is: er is veel discussie over de rol van de overheid in innovatie (zie bijvoorbeeld https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=31;action=display;threadid=23335) maar ook LinkedIn Innovatie 2.0. Als technostarter, vind je dat de overheid een rol heeft bij innovatie? Zo ja, hoe of wat zou dat zijn?
 6. @Henny van der Pluijm, ik zie dat we elkaar al "kennen" van de LinkedIn groep Innovatie 2.0! Als wat je wilt is dat de overheid zich niet (meer) met innovatie gaat bemoeien zijn we het denk ik met elkaar eens dat dat niet snel zal gebeuren en zul je inderdaad teleurgesteld blijven. Wat ik ook schrijf zal dat niet veranderen voor je en welles / nietes schiet ook niet zo op. Ik ben ook niet DE ambtenaar of DE overheid; ik ben nl niet zo geboren maar werd dit pas een jaar geleden, toen ik de baan bij EZ accepteerde. Daarvoor werkte ik bijna 20 jaar bij kleine ondernemingen. Ik spreek niet over de burger also dat een soort abstractie is waar ik zelf niets mee te maken heb; ik ben zelf ook burger, consument en heb absoluut even uitgesproken mening over ondernemers als ondernemers over ambtenaren! @Sancho, mijn naam is Linda van Duivenbode (helaas dus geen krijgsheer) en ik zit op de Bezuidenhoutseweg 20 in Den Haag, Mijn telefoonnummer is 070 379 7982 en mijn email staat in mijn profiel. (Edit door moderator: contactgegevens aangepast i.v.m. voorkomen spam)
 7. Sancho Panza, als zo'n "projectje" het niet wordt, wat stel je dan voor? Je eerste paragraaf geeft me niet echt handvatten hoe we dan praktisch met onze " volgelingen" om moeten gaan en hoe we die aandacht vormgeven. Wat is het diepgewortelde probleem? Op de site archief 2.0 zie ik ook het volgende staan: Wat opvalt is dat een (groeiend) deel van de medewerkers zich als Ambtenaar2.0 (Davied van Berlo) gedraagt en reageert op discussies/berichten/presentaties (danwel ze zelf starten/plaatsen) in al die 2.0-applicaties. Dit gaat om ambtenaren die dit proces niet als een projectje of website beschouwen, maar als een cutluurverandering. Maar ik begrijp wel dat er wat scepsis (misschien zelfs wat cynisme) heerst omdat al vaker initiatieven gestart en gestrand zijn en dus we ons zullen moeten bewijzen door te doen. Maar zelfs als de ambtenaar 2.0 faalt is het niet doordat het geen serieuze poging is.
 8. @Edward,snap wat je bedoelt en doel is zeker om HigherLevel actiever te gebruiken, niet nieuw kanalen te ontwikkelen. En waarom ambtenaren dit forum niet gebruiken is deels denk onbekendheid met dit medium maar ook dat op dit moment simpelweg spreken in het openbaar (en dit forum is openbaar) niet gebruikelijk is. We werken eraan :)
 9. Hallo Jeroen, we zijn op LinkedIn begonnen met een pilot. Het voordeel daar is dat er een semi-gesloten groep opgezet kan worden. De richtlijnen voor ambtenaren stellen dat contact met journalisten en kamerleden niet is toegestaan; communicatie verloopt via de minister. Met een openbaar forum als HigherLevel kan niet worden uitgesloten dat kamerleden of journalisten meelezen. Om te kijken hoe we kunnen ingaan op nieuwe ontwikkelingen als deze zijn we begonnen met drie beleidsonderwerpen waar we inhoudelijk de dialoog aangaan: WBSO, launching customer en creatieve industrie. De WBSO discussie ging over de definitie-verbreding voor ICT en diensten. Deze is inmiddels gesloten en de terugkoppeling komt op de site www.innovatie20.nl te staan; vandaar dat de WBSO groep op LinkedIn is gesloten (zal website laten aanpassen). Launching customer is ook afgerond en staat al op de site. De discussie over het bouwen van een innovatieprogramma creatieve industrie gaat binnenkort van start via SenterNovem "innovatie in dialoog" . We hebben op LinkedIn nog wel een algemene groep Innovatie 2.0 http://www.linkedin.com/groups?gid=1395417&trk=hb_side_g. We zijn met Antwoord aan bedrijven en higherlevel in gesprek over de rol /deelname van ambtenaren. Waarschijnlijk niet het antwoord dat je wilde, maar zo is het op dit moment. Groet, Linda
 10. Als EZ ambtenaar vind ik dit een nuttige discussie. Er loopt een aantal initiatieven waar we al doende en lerende proberen om sneller en beter in te springen op veranderingen, zoals www.ambtenaar20.nl (het collectief waar Sancho aan refereert) en de LinkedIn groep Innovatie 2.0. De Europese Commissie voert momenteel een consultatie uit over de effectiviteit van het innovatiebeleid, voor een ieder die daar zijn/haar stem wil laten horen: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2490&tpa_id=135&lang=en
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept