Jump to content

Post

Junior
 • Content Count

  11
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1

Personal info

 • You are:
  anders
 • How did you find us:
  via een nieuwsbrief

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  kvk & belastingdiens

Company info

 • Location
  Flevoland
 1. De NV is van alle ZZpèrs, en alle ZZpèrs hebben een bestuur aangesteld. In overheenkomst met de belastingdienst is sinds 2006 gekozen voor Optin - in & Optin -out & NV. Volgens de Belastingdienst moest er verplicht 3 partijen tekenen voor deze contructie. Anders kon de Belastingdienst niet accoord gaan met deze constuctie en overheenkomst. Voor 2006 was er een stichting en was elke Quasi-werker ingedeeld bij overige werkzaamheden en was er bij iedereen sprake van inhouden looheffing zonder uwv premies. De NV voerd werkzaamheden uit voor een veiling, De NV krijgt een percentage van de omzet, en alle gelden worden elke week verdeeld naar ratio aan alle ZZpèrs die aanwezig waren. er vindt dus binnen de NV geen inkoop of verkoop plaats en ook is er geen winstoogmerk, De belastingdienst vondt dat inschrijving van kvk niet nodig was en de NV kreeg ook geen Btw nummer, ook hoefde de NV dus geen UVW premies af te dragen, dit mede omdat niemand een dienstbetrekking had. iedreen krijgt dus persoonlijk zelf een voorlopige aanslag IB / Zvw. niemand stuurd dus een faktuur, alles wordt elke week netjes overgemaakt aan de ZZpèr, ook kan er geen factuur gestuurd worden, want de NV kan het niet terugvorderen. de NV doet dus ook geen investeringen, alle voorzieningen worden beschikbaar gesteld door de Veiling.
 2. nog een aanvulling omdat Joost aanhaald om gewoon als klant toe te voegen en met btw te factureren. kan ik een klant toevoegen terwijl ik geen factuur verstuur naar de klant inzake opting -out werkzaamheden? als ik dan 300 euro ontvang, moet ik dus 300 euro incl btw inboeken. alleen als de belastingdienst dan een boekonderzoek uitvoerd dan vraagt hij toch om de gemaakte factuur? ik heb nu ook Particulieren die contant betalen en die vragen niet om een factuur, toch boek ik die wel in kas in en verwijs naar factuurnr. dus in mijn map kasboek heb ik natuurlijk wel een factuur.
 3. Extra aanvulling inzake Joost factuur met Btw. De NV (NV zonder rechtspersoon)waar ik voor werk, heeft geen btw nummer en heeft ook geen winstoogmerk. Alles wat binnenkomt aan tegoeden wordt naar ratio verdeeld aan ZZpèrs. er is een voorman en bestuurders aangesteld door de ZZpèrs. De NV is ook niet ingeschreven bij de KVK, dit met toestemming van de Belastingdienst. Wat jij opnoemd inzake urencriteruim, zal nu effe bij de opstart parten gaan spelen voor de ondernemingsfaciliteiten. Maar voor de toekomst verwacht ik wel meer dan 1225 uur te gaan maken in mijn onderneming zonder de opting - out werkzaamheden, hoelang ik daar over ga doen weet ik nu nog niet. ik maak dit jaar +/- 300 uur in mijn onderneming, en in de Opting - out regeling +/- 1100 uur. dit mede omdat ik het mooi kan combineren met mijn onderneming. waar ik in geplaast wordt weet ik niet, of nou winst uit onderneming wordt of overige werkzaamheden, dat heeft de belastingdienst niet bekend gemaakt. De belastingdienst heeft dus alleen een brief gestuurd dat ik niet meer in de Opting-in regeling mocht en de tegoeden moest inbrengen in de onderneming inzake dat ik geen inkomsten meer had uit dienstbetrekking. ik stuur naar mijn eigen klanten wel een factuur voor de werkzaamheden die ik heb verricht. dat zijn wel meer dan 20 klanten op dit moment.
 4. Ik was altijd in tegenwoordige dienst betrekking en daarnaast deed ik in de avond overwerk werkzaamheden in de optin-in contructie, bij de Optin-in werd altijd loonheffing ingehouden en ben je dus peusodo/Quasi-werknemer, zelfstandige zonder personeel. (geen sprake van btw en factuur) Sinds Januari 2011 ben ik ondernemer geworden, en doe daarnaast nog steets dat overwerk, nu zegt de Belastingdienst omdat ik ondernemer ben geworden, dat ik niet meer in de Optin-in constuctie mag werken met mijn overwerk naast mijn onderneming. dit mede omdat ik niet meer mijn hoofdinkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking verdien, maar geniet nu inkomsten uit onderneming. Ik moest nu verplicht in de Opting-out contructie , en de stortingen laten verrichten in mijn onderneming, dus wordt er geen loonheffing meer ingehouden. conculsie is dus dat de omzet bij de onderneming wordt opgeteld. Hoe gaat dat fiscaal gezien & hoe vermelden in de aangifte? en jaarrekening. ik boek nu alles op 8000 omzet of moet ik een andere nummer aanmaken van 8010 omzet opting-out? volgens de Belastingdienst berust er geen BTW op Opting - out werkzaamheden dus gewoon 0% btw, ook wordt er geen factuur aangemaakt. ik boek dus direct alleen bankbetalingen en heb dus ook geen debiteur, maar boek dus direct bankbetalingen in de grootboekrekening 8000 omzet, is dit juist?
 5. In dat opzicht heb je gelijk dat er wel uren moeten gemaakt worden die met de onderneming te maken hebben inzake sigaar uit eigendoos heb je ook gelijk, zoals: studie en opleiding enz. die al meetelden voor de onderneming. met vriendelijke groet, S. Post
 6. Goedenavond Joost, Klopt helemaal niet inzake wat jij bedoeld met urencriterium. Het kabinet en heeft duidelijk aangegeven naar de staatssecretaris ,dat inspecteurs van de belastingdienst rekening moeten houden inzake de crisis en dat sommige ondernmers niet aan hun uren kunnen komen1225, (Ook is daar over geproken en onderhandeld in de eerstekamer), deze hebben wel degelijk recht op mkbvrijstelling en zelfstandigenaftrek. Dat heb ik op de laaste intermediairdag nog eens aangehaald in een persoonlijk gesprek met Inspecteur B.H. Devilee, die heeft persoonlijk gezegt dat zelfstandigen zeker recht hebben op sommige aftrekposten inzake crisis. met vriendelijke groet, S.Post (consulent)
 7. Goeden avond Joost, Ik vondt toch belangerijker om het hier te plaatsen, mede omdat het dddorgelinkte bericht uit 2009 is, en mijn bericht aansluit op fiscaal aangifte 2009, en die worden nog steets ingedient door sommige consulenten en ondernemers die uitstel aangevraagt hebben. Reseltaat uit overige werkzaamheden wil niet altijd zeggen dat iemand Freelancers is. Daar worden veel gedachte fouten meegemaakt, ik heb een klant die is ondernemer maar ik heb toestemming gehad van de Inspecteur om de aangifte in overige werkzaamheden te plaatsen volgens de jaarrekening. met vriendelijke groet, S. Post Consulent
 8. goedenavond Joost, Het is belangerijk dat alles met bepaalde tijd na te kijken of antwoorden nog wel aansluiten bij de deze tijd. mede dring ik daar opaan aangaande de doorgelinkte link die je hier aangeeft. https://www.higherlevel.nl/extra/columns/view/169 Volgens de inspecteur van de belastingdienst is de winstvrijstelling niet meer gekoppelt aan urencriterium van 1225 per jaar. Ook heeft de Staatssecretaris De Jager al in 2009 aangekondigt niet direct naar het urencriteruim gebondenheid te kijken, maar of de onderneming echt econimisch bezig is, dan heeft de zelfstandige dus zeker recht op mkb winstvrijstelling. In de doorgelinkte bericht staat: IB-ondernemer en fiscale ondernemersvoordelen: Goed, nu ben je dus IB-ondernemer op basis van de gestelde criteria. Zoals je wellicht opgemerkt hebt, heb ik het niet gehad over het urencriterium. Dat is bewust, omdat het 1.225 urencriterium niets van doen heeft met het IB-ondernemerschap. De 1.225 uren op jaarbasis (in absolute uren, dus niet tijdsevenredig) is een aanvullende voorwaarde voor de fiscale ondernemersfaciliteiten. Zonder de 1.225 uren heb je wellicht wel een IB onderneming, maar kom je voor vele aftrekposten niet in aanmerking. Zaken als: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, 10,5% MKB winstvrijstelling, willekeurige afschrijving en doteren aan de FOR zijn alleen voorbehouden aan ondernemers die minimaal 1.225 uren per jaar voor hun onderneming werken. In een vol jaar komt dat neer op 24 uur per week, zonder vakantie. met vriendelijke groet, S.Post (Belastingconsulent)
 9. Weet hier iemand die een ontheffing aangevraagt heeft ook wat daar de kosten van zijn?
 10. Bedankt voor je opmerking Joost De vraag die gesteld word, gaat niet over belastingvoordelen van de ondernemer? Wel gaat de vraag over bang zijn om premies te betalen en welke toeppassing hij kan gebruiken. Hierbij wil ik ook nog even vermelden dat in overheenkomst met de belasting inspecteur ook nog geregeld kan worden met terugwerkendekracht van intreding regelingen aangaande Optin-in.
 11. Als zelfstandige ben je voor de blastingwet helemaal niet verplicht om ondernemer te zijn, neem hierbij de dokters en spcialisten en enz, ook ben je niet veplicht om te investeren, wie verplicht jou om omzet te maken enof te werken als zelfstandige, maar dat even terzijde. In de belastingwet is geregeld dat zelfstandigen ZZper`s ook voor de regeling kunnen kiezen om zelfstandige te zijn voor in opdrachtgever en dat de tegenpartij ondernemer de investeringen voor zijn rekening neemt . Deze regeling wordt gebruikt door 30% van de Zelfstandigen, de meeste zelfstandigen die deze optie kiezen zijn specialisten op gebied van zorg en operaties, de ziekenhuizen zorgen voor apperatuur en benodigheden, daarin tegen voert de specialist gewoon als zelfstandige zijn werk uit voor het ziekenhuis. De specialist krijgt gewoon zijn eigen heffingen voor zijn rekeningen, en het zieken huis en specialist worden niet erkent door uvw, dus geen loonheffingen en premies verschuldigt voor het ziekenhuis, wel dient de zelfstandige zelf premies te betalen als zelfstandige zoals ZVW & omzetbelasting & inkomstenbelasting enz, Het enige wat je regelen moet om voor deze contruktie in aanmerking te komen is een samenwerkingsoverkomst sluiten in de regeling OPTIN-IN. (hierbij moet rekening gehouden worden dat er twee optin-in regelingen zijn optin-in Fiktieve dienstverband en optin-in niet fiktieve dienstverband) allebij optin-in regelingen worden niet erkent door uvw, dus geen premies & loonheffingen af te dragen voor opdrachtgever, maar gewoon voor de uitvoeder.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept