Jump to content

Frenkerdd

Junior
 • Content Count

  14
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  student
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  19-24
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscal
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Ik ben in Nederland sinds 2 jaar (2013 en 2014) werkzaam als ondernemer en heb uit die hoofde dotaties gedaan aan een FOR. De FOR die ziet op 2013 heb ik inmiddels afgestort op een geblokkeerde lijfrenterekening. Voor 2014 zou ik graag hetzelfde doen. Per 2 januari 2015 zal ik echter voor een periode van 2 jaar vertrekken naar de Verenigde Staten (ik ga met mijn vriend mee die voor zijn werk wordt uitgezonden). Ik probeer op dit moment de Nederlandse fiscale consequenties, en dan met name ten aanzien van mijn pensioen/lijfrente situatie, van mijn vertrek scherp te krijgen. Het eerste wat ik probeer te begrijpen is wat de gevolgen zijn voor de FOR die in 2013 heb opgebouwd en die ik dit jaar, in 2014, heb afgestort naar een geblokkeerde (lijfrente)rekening. Volgens mij wordt het het bedrag van de door mij gedane storting op basis van art. 3.136, lid 1, Wet IB in beginsel tot mijn inkomen gerekend. Omdat ik op 2 januari 2015 in het vliegtuig stap, vermoed ik dat dit in het belastingjaar 2015 het geval zal zijn. Ik begrijp echter dat de Belastingdienst mij hier een conserverende aanslag (art. 2.8, lid 2 Wet IB) voor zal opleggen waarvoor ik op grond van art. 25, lid 5, Invorderingswet uitstel van betaling kan krijgen. Op basis van mijn zoektocht op internet begrijp ik vervolgens dat ik als ik na 2 jaar weer terugkeer naar Nederland de Belastingdienst zal doen alsof er niks gebeurd is en zal doen alsof de conserverende aanslag nooit is opgelegd. Hier kan ik echter in de wetteksten niets van terug vinden. Is mijn begrip van de gevolgen goed en is het dus zo dat er per saldo geen gevolgen zullen zijn voor mijn reeds opgebouwde lijfrentesaldo? Het tweede wat ik wil begrijpen zijn de gevolgen voor 2014. Ik heb dit jaar een mooie winst gemaakt. Het is nog onzeker wat ik de komende twee jaar ga doen (in principe zal ik op zoek gaan naar een leuke baan). Ik zal een deel van mijn winst in 2014 (bijv. de 10.9% voor de FOR) graag willen storten op mijn lijfrenterekening. Hiervoor leek mij de FOR weer een goede optie. Waar ik echter tegen aan loop is de vraag of dit wel kan. Een belangrijke vraag is dan denk ik wat het stakingsmoment is van mijn onderneming. Zoals gezegd vertrek ik op 2 januari naar de Verenigde Staten. Het lijkt er echter op dat ik mijn laatste opdracht in de komende week zal doen. Ik staak mijn onderneming dan waarschijnlijk per volgende week vrijdag? Kan ik dan nog wel een FOR vormen in 2014? Of valt die dan al vrij als gevolg van de staking? En als ik al een FOR kan vormen. Kan ik die dan wel nog afstorten op mijn rekening? Een hoop vragen. Ik ga zelf nog verder er aan puzzelen. Maar wellicht dat iemand hier mij kan helpen.
 2. Ok duidelijk. Ik las de tekst kennelijk te ruim (per saldo is de lijfrentepremie wel aftrekbaar van mijn winst). 3.127 gecheckt en deze bevat alleen beperkingen als ik in het voorgaande jaar toevoegingen heb gedaan aan de FOR. Dit is in mijn geval niet zo :). Wel nog een andere vraag. Ik ben inmiddels alles aan het regelen en mijn definitieve berekening van mijn jaarruimte aan het vaststellen. Nu heb ik heb nog ergens een pensioentje uit een ver verleden van een bijbaantje. Gaat om een bedrag van misschien max 2.000 euro vermogen. Volgens mij moet ik de factor A van dit pensioen meenemen bij de berekening van de jaarruimte. Probleem is alleen dat ik geen papieren krijg van dit pensioenfonds. Volgens het fonds kan ik dit ook niet krijgen omdat ik geen actief deelnemer meer ben. Volgens hun heb ik ook geen factor A omdat ik geen additioneel pensioen meer opbouw. Ik dacht echter dat de factor A stond voor het rendement op mijn vermogen. Dus het rendement op de max 2.000 euro. Ongeacht of er nog inleg plaatsvind in het fonds zou ik dan toch nog steeds jaarlijks een factor A moeten hebben? Heeft iemand hier wellicht ook verstand van?
 3. Nee, er is alleen een maximum FOR dotatie. In 2013 en 2012 was dit € 9.452,- En voor de goede orde: het FOR percentage is in verband met verhoging AOW leeftijd (dus langere opbouw mogelijk) in 2014 verlaagd van 12,0 naar 10,9% van de winst Andersom heeft de FOR dotatie wel invloed op de jaarruimte. Daarom blijft er na FOR dotatie meestal geen jaarruimte over, behalve als je bijvoorbeeld ook nog een part time loondienstverband hebt waar je geen pensioen opbouwt. Bedankt voor je antwoorden en de terechte nuancering. Je hebt me een stuk verder geholpen. Ik heb inmiddels mijn plannetje iets verder uitgewerkt. Daarbij loop ik nog tegen 1 vraag aan. Ik ben van plan om zo snel als mogelijk een eerste storting op de geblokkeerde rekening te doen. Deze storting wil ik doen als een aftrekbare premiestorting voor aanschaf van een lijfrente (art. 3:124 Wet IB). Hierbij wil ik gebruik maken van mijn beschikbare jaarruimte in 2014, wat gebaseerd is op mijn inkomen in 2013. Ik vraag me nu af als ik eind dit jaar een FOR zou willen aanleggen of ik het bedrag dat ik als FOR mag reserveren nu wordt beperkt met deze storting? Ik zie in art. 3.68, eerste lid, Wet IB namelijk de volgende tekst: Valt mijn storting onder de laatste volzin?
 4. Maar het bedrag dat ik uit de FOR mag afstorten is dat dan weer beperkt door mijn jaarruimte? [Mod edit: quote van mijn gehele reactie verwijderd]
 5. Heel veel dank alvast voor dit uitgebreide antwoord! Ik denk dat ik de FOR toch nog niet helemaal snap. Stel dat ik gebruik maak van de FOR en het geld dat ik reserveer stort in mijn bancaire lijfrente. Ik neem aan dat deze storting dan in de onderneming blijft? Winsten (maar uiteraard ook verliezen) die ik op de bancaire lijfrente maak zijn dan toch nog steeds belast? Mis ik soms een stap voor de truc? [Mod edit: quote van mijn gehele reactie verwijderd]
 6. Ik ben mij aan het verdiepen in mogelijkheden om als ZZPer pensioen op te bouwen. Graag zou ik hier eens voorleggen waar ik op dit moment op uit kom. Ik zou hier graag jullie commentaar op horen. Daarnaast heb ik een aantal vragen. Ook ben ik erg benieuwd hoe andere ZZPers (of ondernemers) hun pensioenopbouw regelen. Mijn situatie: Ik werk zelf fulltime als dienstverlener (tolk). Mijn inkomsten zijn redelijk stabiel en ik heb nagenoeg geen kosten. Ik voldoe aan het urencriterium. De winst die ik met mijn onderneming maak breng ik meestal direct over naar privé. Ik ben 25 en heb dus nog een hele poos om een mooi pensioen bij elkaar te sparen :). Ik heb mij verdiept in de FOR maar kom eigenlijk tot de conclusie dat deze faciliteit in mijn situatie nauwelijks interessant is. Volgens mij is de FOR met name interessant in een situatie waarin het gunstig is om winsten onbelast in de onderneming te laten en daar weer te investeren. In mijn situatie is dat echter niet aan de orde. Daarnaast lijkt de FOR kwa opbouw inflexibel (je moet een vast bedrag van 12% storten en mag daar niet van afwijken). Zijn jullie het hiermee eens? Of hebben andere ondernemers in een vergelijkbare situatie wel mooie constructies bedacht door gebruik te maken van de FOR? Naar mijn idee is in mijn situatie het beste om premies over te maken op een geblokkeerde beleggingsrekening (ik kies voor een beleggingsproduct omdat de bankspaarproducten toch wel een erg laag rendement bieden). Het is mijn voornemen om hier jaarlijks stortingen op te doen en maximaal het bedrag van mijn fiscale jaarruimte te benutten. Hoe ik die fiscale jaarruimte bereken is mij bekend. Wat ik me echter wel afvraag is, of dit nou een groot bedrag aan pensioenopbouw is? Hier ben ik dan ook erg benieuwd naar hoeveel andere ZZPers jaarlijks voorzien van hun pensioen? Doen jullie het wellicht ook op deze manier? Of is het maximum van de fiscale jaarruimte naar jullie idee veel of weinig? Ik heb tot op heden nog geen adviesgesprek met een specialist gehad. Het liefst zou ik dit ook niet doen omdat de kosten van een dergelijk gesprek toch wel behoorlijk hoog zijn. Ik probeer het daarom eerst graag op deze manier :).
 7. Ik heb een aantal vragen over de voorwaarden die gelden om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling voor verhuisboedels (incl. een personenauto) die bestaat voor de BPM, BTW en invoerrechten. De vragen zien met name op de uitleg van de voorwaarden die gelden voor heffingsvrije invoer van een auto uit de VS. Voor deze zogenaamde verhuisboedelvrijstelling geldt onder andere dat degene die het voertuig invoert minimaal 12 maanden in het buitenland heeft gewoond. Stel dat mijn werkgever mij op Nederlands contract wil uitzenden en dat daardoor belangrijk is dat de uitzending conform de uitzendingsovereenkomst 364 zal duren. Voldoe ik dan niet aan deze voorwaarde? En kan daarbij nog relevant zijn dat ik wel een huurovereenkomst van 1 jaar zal hebben? En mogelijk zelfs meer dan een jaar daar ook echt woon omdat ik bijv. in de aanloop naar de uitzending al eerder naar de VS zal gaan en de laatste weken in Nederland daarvoor vakantiedagen opneem? De vrijstelling staat bekend als de verhuisboedelvrijstelling. Is eigenlijk vereist dat er ook daadwerkelijk sprake is van een verhuisboedel? Oftewel, kan de vrijstelling ook worden toegepast bij enkele invoer van een auto, of moeten op zijn minst toch wel meerdere spullen worden meegenomen (bijv. meubels of whatever)? Een andere voorwaarde is dat de auto gebruikt moet worden voor hetzelfde doel als in de VS. Tijdens de uitzending zullen we de auto gebruiken om het land te verkennen, boodschappen, en mogelijk woon- werkverkeer voor mij. Na de uitzending zouden we de auto willen gaan gebruiken voor de onderneming van vriendin. Dit kan vanuit privé of door de auto over te dragen aan de onderneming. Het laatste kan denk ik pas na 12 maanden (daarvoor leidt overdracht volgens mij tot intrekken van de vrijstelling). Zou dit zo kunnen?
 8. Ik zie dat ik helemaal niet gereageerd had. Veel dank voor je antwoord. Je antwoord heeft mij in ieder geval helder gemaakt dat we een goed onderbouwd verhaal moeten hebben en het anders moeten laten zitten. We hebben de administratie inmiddels wel opgezet, maar zullen eind van het jaar bekijken tot welk verhaal we komen en of op op basis van de verhaal verdedigbaar is de aftrek te claimen. Wat betreft de uren voor de organisatie is trouwens grappig dat de vragen die jij stelt met 'ja' en 'misschien' te beantwoorden zijn. Ook hier moeten we denk ik nog even kijken hoe de rest van het jaar verloopt alvorens een keus te maken en misschien idd zoals jij een goede suggestie doet, een deel van de uren mee te nemen. We hebben in ieder geval smsjes en mailtjes waaruit blijkt dat het vrijwilligerswerk tot opdrachten heeft geleid goed bewaard :).
 9. In het kader van de aankomende BTW aangifte over het 2e kwartaal heb ik een aantal vragen over hoe de werkelijke correctie in de praktijk moet worden toegepast. Ik heb voor de maand september een sluitende km administratie. Uit de km administratie blijkt dat in september 80% van de ritten zakelijk was. Wat is nu de volgende stap? Moet ik zo ver gaan om per tank te gaan uit rekenen wat het zakelijk gebruik was? Of pas ik de 80% correctie op alle kosten toe? En hoe gaat dat in het volgende kwartaal? Begin je dan weer opnieuw met een rittenregistratie en reken je zo ieder kwartaal een nieuw percentage uit? Hoe doen jullie dit? Voor de maanden voor september heb ik geen administratie. De situatie was daar overigens hetzelfde, dus het zakelijk percentage zal ook in die maanden om en nabij de 80% hebben gelegen, dit valt echter niet hard te maken met een rittenadministratie (eventueel wel met facturen waar steeds km-vergoedingen zijn opgenomen). Denken jullie dat ik nog iets kan met de btw op de tankbonnen (ik heb een MKB brandstof pas) uit deze periode? Oh en nog 1 vraag over het veel in dit topic genoemde schema. Daar staat de volgende opmerking: "Voor de btw geldt woon-werkverkeer -anders dan in de IB/LB- als privégebruik. Hierop bestaat slechts een uitzondering indien het bedrijfsbelang vordert dat de werkgever hiervoor zorgdraagt." Ik ben ervan uit gegaan dat deze opmerking enkel op werknemers ziet? In mijn geval, een eenmansondernemer, tellen km's van huis naar de opdracht wel mee?
 10. Bedankt Joost voor dit snelle en duidelijke antwoord. Ik stel graag nog een vervolgvraag. Mijn vriendin is naast haar studie en op dit moment naast haar onderneming actief in een dovenorganisatie waar zij mede een groot evenement voor doven organiseert, Dit doet zij vrijwillig en daar heeft zij veel plezier in. Ik denk echter dat ook goed te verdedigen is dat de uren drie zij in deze organisatie stopt en heeft gestopt ook zouden moeten meetellen bij de berekening van het urencriterium. Via deze werkzaamheden kan zij namelijk ook bouwen aan een netwerk in de dovenwereld en bouwt zij bekendheid op. Ik ben zeer benieuwd hoe de leden van dit forum hier tegen aan kijken en hoor graag of mensen dit als een onredelijk standpunt zien. Ik lees ook graag de mening van een ieder met betrekking tot het volgende. Stel dat we uiteindelijk een urenadministratie kunnen opstellen die als volgt is opgebouwd: - 30% / 40% is opgebouwd uit uren die ze daadwerkelijk heeft kunnen declareren (daadwerkelijke tolkuren zullen vermoedelijk daar weer 50% (dus 15% / 20% van het totaal) van zijn en het restant zal bestaan uit reistijd tussen de opdrachten (misschien is het percentage van de reistijd zelfs nog hoger omdat de opdrachten vaak kort zijn). - de andere 60% / 70% bestaat dan uit: - uren voor de organisatie - voorbereiding opdrachten - zoeken naar opdrachten - administratie werkzaamheden (facturering etc.) - alle uren voor het opzetten van de onderneming (inrichting administratie, kvk inschrijving, uitzoeken pensioen, ontwerpen website, ontwerpen visitekaartjes, aanschaf benodigdheden) De daadwerkelijke feiten zullen natuurlijk ook afhangen van hoe de rest van het jaar verloopt,maar stel nu dat deze eruit zien zoals hierboven kort geschetst. Hoe schatten jullie dan de Belastingdienst in? Zal deze zich hiertegen verzetten? Zijn soortgelijke situaties in het verleden al eens geaccepteerd? - edit- nog even voor de duidelijkheid. Ik ben niet van plan een urenadministratie aan elkaar te vlechten op basis van jullie antwoorden. Ik ben vooral op zoek naar een gevoel te krijgen bij wat is toegestaan en dan vooral vanuit de gedachte dat als dit bij voorbaat kansloos is of zeker gezeik gaat opleveren, dat ik mijn vriendin de moeite van het opstellen van de urenadministratie besparen (op basis van haar agenda en routeplanners zou eea wel te achterhalen moeten zijn).
 11. Mijn vriendin is onlangs afgestudeerd als Tolk Gebarentaal. Zij is direct daarna aan de slag gegaan en werkt nu zelfstandig. Ze haalt zelf opdrachten binnen, doet haar administratie etc. (hier en daar help ik haar een beetje). Nu zou het natuurlijk interessant zijn als ze al dit jaar aanspraak kan maken op zelfstandigenaftrek. Hierbij is het vanzelfsprekend de doorslaggevende vraag of ze aan de vereisten vanher urencriterium voldoet. Voor de komende jaren lijkt me dat geen probleem omdat ze dan fulltime bezig zal zijn met haar onderneming. Voor dit jaar hebben we de berekening nog niet helemaal gemaakt, maar is te verwachten dat het er om zal spannen (enige kans heeft het nog wel omdat haar onderneming reeds begin dit jaar is gestart en ze parallel aan haar studie al een aantal opdrachten gedaan heeft en met name de administratie opzetten nu heel veel werk is). Op dit forum kwam ik echter de vraag tegen of uren besteedt aaneen opleiding ook niet meetellen voor het urencriterium. Het antwoord daarop was dat alle uren die worden besteedt aan werkzaamheden met het oog op het zakelijke belang van de onderneming, inderdaad mogen worden meegenomen voor de berekening van het urencriterium. Dit deed bij mij de vraag opkomen of we de uren van haar opleiding niet ook zouden mogen meenemen. Het betreft een HBO opleiding aan de Hoge School Utrecht. Zonder deze opleiding kun je geen tolk gebarentaal worden. Ergens lijkt me dit niet kunnen, maar ik check het graag even hier, Ps. Misschien is het volgende nog relevant. Ik denk dat 95% van alle gebarentalen als zelfstandige werkt. Dit is dus een logische route en het ligt in de lijn der verwachting als je deze opleiding kiest dat je als je de opleiding afrond als ondernemer aan de slag gaat.
 12. Een beetje late reactie, maar het is nu pas weer actueel geworden :). Allereerst bedankt voor de reactie. Ik wil er alleen toch nog even extra zekerheid hebben omtrent de studie/cursuskosten. Zijn deze nu ook gewoon aftrekbaar als resultaatskosten? Vallen deze niet verplicht onder het persoonsgebonden aftrek? In het aangifteprogramma vind ik namelijk alleen maar verwijzingen naar de persoonsgebonden aftrek...
 13. Frenkerdd

  Kosten en ROW

  Dit is mijn eerste bericht op dit forum en ik hoop dat ik het op de juiste manier heb geplaatst. Het gaat om het volgende: Een goede vriendin van mij is dit jaar (2010) begonnen met het geven van een aantal yogalessen. Momenteel heeft zij een aantal opdrachten via 1 opdrachtgever. Deze opdrachtgever is een gesubsidieerd fonds die activiteiten organiseert, waarvan zij er nu 1 is. Via dit fonds heeft zij nu voor zo'n 30 uur aan opdrachten. Wellicht zal zij in de toekomst haar activiteiten willen uitbreiden en meer opdrachtgevers zoeken, op het moment doet zij het nog rustig aan. Om die reden hebben we geconcludeerd dat haar inkomsten voor haar op het moment kwalificeren als resultaat uit overige werkzaamheden voor de inkomstenbelasting. Van de Belastingdienst heeft zij inmiddels ook (voor 2010) een VAR-verklaring ROW ontvangen. Tegenover deze inkomsten heeft zij een groot aantal kosten gemaakt. Deze kosten bestaan uit de aanschaf van materialen, maar voor een nog groter deel uit kosten voor het volgen van cursussen. Nu beleeft zij aan het geheel een hoop plezier en is het voor haar dan ook vooral een hobby. Naast de yogalessen heeft zij ook nog een gewone dienstbetrekking. Desalniettemin zou het leuk zijn als zij (een deel van) haar kosten zou kunnen terughalen via de Belastingdienst. Maar op dat moment weten wij het even niet meer. In hoeverre is dit toegestaan? Het grootste deel van de kosten heeft zij al in 2009 gemaakt. Is het toegestaan om dat jaar een negatief ROW op te geven waardoor zij een deel van haar loonheffing kan terugvragen? Of kan zij alleen de kosten van 2010 opvoeren? En kan dat dan maximaal tot het bedrag van haar inkomsten? Of kan het zelfs helemaal niet? In de hoop dat jullie ons kunnen helpen. mvg.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept