Jump to content

Taxie

Senior
 • Content Count

  62
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

4

Personal info

 • You are:
  adviseur
 • Gender
  Female
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  19-24
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Persoonlijk ben ik er niet zeker van dat dit op deze situatie van toepassing is. Doorgaans gebruik je dit voor gevallen waarin je een verzoek hebt gericht aan de Belastingdienst en deze vervolgens verzuimt om daarop tijdig te beslissen (6 weken). De reguliere termijn voor afgifte van een (nieuw) btw-nummer is twee weken, maar dit is bij mijn weten niet wettelijk geregeld of afdwingbaar. Recentelijk ben ik tegen hetzelfde probleem aangelopen en na contact met de Belastingdienst is duidelijk geworden dat zij bij buitenlandse entiteiten tegenwoordig kennelijk eerst onderzoek verrichten naar het bedrijf, voordat ze een nummer afgeven. Mijn gok is dat dat te maken heeft met mogelijk btw-fraude, die kan starten vanaf het moment dat het nummer is afgegeven. In mijn betreffende geval is het btw-nummer, na wat extra telefoontjes uiteindelijk na 2,5 maand afgegeven. Voor wat betreft facturatie, zou je een van de volgende twee dingen kunnen overwegen: 1) Het btw-nummer zelf samenstellen door de fiscale nummer + B01 te nemen; dit is waarschijnlijk bij een eerste registratie, maar blijft altijd een gok. Bovendien kan dat btw-nummer niet worden gevalideerd omdat het (nog) niet actief is en derhalve kan de factuur alsnog geweigerd worden door de klant. 2) Factureren (pro-forma) met "btw-nummer in aanvraag" - zodra je een btw-nummer hebt, kun je klanten van een goede en volledige factuur voorzien. Opnieuw met het risico dat je klant dit niet accepteert, omdat de onvolledige factuur geen recht geeft op aftrek van btw. En in de tussentijd de Belastingdienst vriendelijk blijven stalken :).
 2. In de Voorjaarsnota aan de Tweede Kamer, die vanmorgen verscheen, wordt een subsidie van 15% op de aanschafprijs van zonnecollectoren aangekondigd, bij voorkeur per 1 juli 2012 al. Deze subsidie geldt alleen voor kleinverbruikers (het is nog even afwachten of ook kleine ondernemers hieronder vallen), en het gaat weliswaar nog om een wetsvoorstel, maar mocht je toch al overwegen te investeren, dan zou ik je aanraden om dit nog heel even af te wachten. Daarnaast zijn geruchten ontstaan over een verlaagd btw-tarief (6%) op zonnecollectoren, maar ik verwacht dat dit wordt vormgegeven in de bovengenoemde subsidie (21% btw - 15% = ook 6%).
 3. Niet zozeer problemen, maar ik krijg wel een hoop vragen/klachten binnen van gebruikers en ik vroeg me af of dat aan een gebrek aan kennis van de klagers ligt of aan de lay-out van de Belastingdienst. Zo heb ik bijvoorbeeld begrepen dat je de aangifte moet invullen met de gegevens zoals het had moeten zijn, en niet langer slechts met de hoogte van de correctie, zoals dat "vroegah" per brief wel gebruikelijk was. Op zich logisch, maar als er wel een reeds betaald/ontvangen bedrag moet worden gecorrigeerd, hoe geef je dan aan dat het om een reeds ontvangen of een reeds betaald bedrag gaat? Moet een ontvangen bedrag worden aangetoond met een negatief (-) teken ervoor en pakt het systeem van de Belastingdienst dat dan ook zo op. Bij de reguliere aangifte heb je daar het hokje te betalen of het hokje terug te ontvangen voor om aan te vinken. En tot slot begreep ik dat de Belastingdienst problemen heeft met het ontvangen van enkele bestandsformaten (??), maar mij is niet helemaal duidelijk wat ze wel en wat ze niet kunnen ontvangen. Vandaar, even bij wat andere professionals peilen wat de ervaringen zijn.
 4. Heeft er iemand al gebruik gemaakt van dit verplichte suppletieformulier?.
 5. Hierbij een aantal tips: 1. Het heet niet voor niets een balans: die moet "in balans" zijn. Onder activa geef je alle bezittingen aan (inventaris, zakelijke bankrekeningen, e.d.) en onder passiva hetzelfde bedrag aan "eigen vermogen" (tenzij je met geleend geld gefinancieerd bent). 2. Omdat je dit jaar bent begonnen, bedraagt je beginbalans aan beize zijden uiteraard 0. 3. Beginbalans + winst - kosten + privestortingen - priveontrekkingen = eindbalans (belangrijk voor de aansluiting). 4. Ondernemer zijn voor de btw is iets anders dan ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. 5. Het is mogelijk om ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting en niet te voldoen aan het urencriterium (en daarmee ook geen recht te hebben op zelfstandigenaftrek). 6. Denk aan je geloofwaardigheid als ondernemer, als je in hetzelfde jaar stopt als waarin je start. Ben je wel duurzaam bezig geweest met het genereren van omzet?
 6. Ik zou eerlijk gezegd niet weten welke (Belgische) btw-vrijstelling hierop van toepassing zou kunnen zijn. Bovendien zou de dienstverlener een vermelding van een van toepassing zijnde vrijstelling op zijn factuur moeten vermelden (formele vereisten). Vooralsnog zie ik twee scenario's: 1. Het gaat om sponsoring in de vorm van een gift, dat wil zeggen dat er geen (directe) tegenprestatie tegenover staat. In dat geval blijft het geheel buiten de heffing van de btw (kortom; niet belast, niet vrijgesteld, maar gewoon volledig buiten de heffing). 2. Het gaat om sponsoring en hier staat wél een tegenprestatie tegenover, denk hierbij aan het vermelden van de (bedrijfs)naam e.d., oftewel: reclamediensten. De dienstverrichter zou dan in principe ondernemer voor de btw moeten zijn en in dat geval is de btw verlegd naar de afnemer. Dat betekent dat jij dus inderdaad in Nederland 19% zult aan moeten geven (in je aangifte onder 4b). In principe kun je deze btw meteen weer aftrekken in dezelfde aangifte onder 5b. Feit blijft in het laatste geval dat de leverancier op zijn factuur had moeten vermelden dat de btw was verlegd naar de afnemer én dat hij formeel ook nog jouw btw-nummer op de factuur heeft moeten zetten. Is de tweede situatie van toepassing, dan heb je m.i. een foute factuur ontvangen: Laten crediteren en nieuwe vragen.
 7. Dat ligt eraan. 1. Wat is de status van de afnemer? Ondernemer voor de btw/ geen ondernemer voor de btw 2. Wat is de vestigingsplaats van de afnemer? Binnen/buiten EU 3. Wat is de status van de dienstverlener? Ondernemer voor de btw/ geen ondernemer voor de btw 4. Wat is de vestigingsplaats van de dienstverlener? Binnen/buiten EU 5. En tot slot wat is het aard en de karakter van de verleende dienst? Wat wordt er precies gedaan?
 8. Beste MBos, Dat bezwaar van uw buurondernemer zal ongetwijfeld in verband staan met een recente uitspraak van de Rechtbank Alkmaar (23 februari 2012, LJN BV7991, voor het gemak bijgevoegd). De reclamebelasting die in deze zaak werd geheven is door de Rechtbank in stand gelaten, omdat aannemelijk is gemaakt dat de opbrengst wordt besteed ten gunste van de belastingplichtigen. Alhoewel de reclamebelasting van Alkmaar op grond van deze uitspraak in stand kon blijven, kan uit deze uitspraak wel het volgende worden afgeleid. Indien de opbrengst van de reclamebelasting niet wordt besteed ten gunste van de belastingplichtigen, dan kan deze heffing onverbindend worden verklaard. Ik verwacht ook dat het bezwaar van uw buurondernemer daar op ziet, het is alleen afwachten of uw inspecteur hierin meegaat. Rechtbank_Alkmaar_23_februari_2012_-_Reclamebelasting_niet_in_strijd_met_legaliteitsbeginsel.pdf
 9. Maximaal 1 jaar terug en 9 jaar vooruit. Dus een verlies in 2011 mag worden verrekend met de winsten uit 2010 en 2012-2020, in volgorde de oudste jaren eerst. Verrekening is alleen mogelijk met winst uit onderneming en niet met andere bestanddelen van box 1 (of box 2 of box 3).
 10. Volgens mij zit hier geen (kei)hard tijdslimiet aan, althans voor de btw. Zolang je aannemelijk maakt dat de kosten verband houden met een nog op te starten onderneming, ook indien je besluit de onderneming toch niet te starten (maar dat terzijde). Kosten van 15 jaar geleden zullen hoogstwaarschijnlijk geen verband meer houden met een nu op te starten of gestarte onderneming. Ter antwoord op je tweede vraag; inkomsten uit loondienst vallen gewoon onder "loon", daar heb je volgens mij 3 kaders (bruto loon; loonbelasting en arbeidskorting), die kun je direct kopiëren van je jaaropgave. Je ondernemersinkomen dien je aan te geven onder winst uit onderneming, mijns inziens óók indien je niet aan het urencriterium voldoet. De vraag of je aan het urencriterium voldoet en daarmee recht hebt op zelfstandigenaftrek & startersaftrek, staat namelijk los van de vraag of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Dat kun je namelijk ook zijn als je niet aan de 1225 uur komt. Dus bij WuO invullen, dat voorkomt toekomstige discussies met de inspecteur, plus je pakt de MKB-winstvrijstelling van 12% over je winst in ieder geval wel mee. Of de drempel van toepassing is op je studiekosten is dus afhankelijk van je keuze: indien zakelijk, dan kosten ook volledig zakelijk zetten en aftrekken van je winst uit onderneming; indien privé, dan rekening houden met de drempel van 500 en invullen onder persoonsgebonden aftrek.
 11. Mijn ervaring is inderdaad ook een hogere kilometervergoeding, van ongeveer € 0,45 voor een middelklasse benzineauto. Diesel zal in de komende jaren (tot 2018) met in totaal 6 tot 8 cent per liter stijgen in verband met een verhoging van de invoerrechten, zodat de vergoeding voor een middelklasse dieselauto al snel rond de € 0,50 zal liggen. De klacht dat de kilometervergoeding dan te hoog is, kan ik mij op zich ook voorstellen. Jouw klant heeft er immers niet om gevraagd dat jij een dure/duurdere/minder zuinige auto rijdt en de daarbij behorende vergoeding daarvoor vraagt. Je kunt natuurlijk beginnen met een verhoging naar € 0,38, kijken hoe de klant reageert en daar het volgende jaar nog een schepje bovenop doen... Alles wordt vaak op 1 januari weer duurder, dat is iets dat jouw klant zich ook moet realiseren.
 12. Tja... Alle uren die worden besteedt aan werkzaamheden met het oog op het zakelijke belang van de onderneming, mogen inderdaad worden meegenomen voor de berekening van het urencriterium. Ik denk dat je je hierbij wel af moet vragen of je de studie daadwerkelijk bent begonnen wegens zakelijke redenen, of dat je ondernemerschap geleidelijk aan tijdens je studie is ontstaan. In het eerste geval ben ik absoluut van mening dat de uren mee mogen tellen, in het tweede geval ben ik van mening dat de uren niet mee mogen tellen. Het meenemen van deze uren zal mijn inziens niet direct tot problemen leiden, maar, als je omzet/winst tegenvalt, dan kun je uiteraard vragen van de inspecteur verwachten. Voordat je de uren meeneemt, zou ik dit eerst afstemmen met de bevoegde inspecteur, om latere verrassingen in de vorm van terugbetalen te voorkomen. Voor zover ik weet overigens weinig jurisprudentie over het urencriterium zelf, alleen over de overige criteria waaraan een ondernemer moet voldoen (voldoende afnemers, voldoende omzet, risico, reclame, etc.).
 13. Misschien moeten we dan concluderen dat we te weinig informatie hebben om je vraag volledig te beantwoorden, marissa317. Wat voor verhuur vindt er plaats en welke rol speel jij daarin precies?
 14. Volledig eens met ROVéNed, op grond van praktische overwegingen. Alhoewel je formeelrechtelijk een suppletie in moet dienen, riskeer je daarmee m.i. wel een verzuimboete. Dit komt door de mededelingsplicht die per 1-1-2012 in het Boetebesluit van de Belastingdienst is opgenomen. Neem je het bedrag mee in de volgende aangifte, dan riskeer je dat de Belastingdienst de aftrek van je voorbelasting (ik neem tenminste aan dat het om 5b - btw gaat), weigert. Een adviseur mag natuurlijk helemaal niet zo adviseren, dus op persoonlijke titel: lekker in Q4 meenemen.
 15. Nogmaals, verhuur van onroerend goed is in beginsel vrijgesteld. De tenzij-90%-regel heb ik daarbij direct achterwege gelaten, omdat overduidelijk is dat een particulier niet meer dan 90% recht op aftrek kan hebben. Indien de ondernemer echter méér doet dan alleen de (kale) verhuur van onroerend goed, dan is geen sprake meer van verhuur van onroerend, maar een zogenoemde dienst "sui generis", oftewel: gewoon belast met btw. Over het verschil tussen (vrijgestelde) verhuur en "verhuur plus" ben ik al uitgebreider in gegaan in dit topic. Juist omdat marissa317 in haar verhaal aangeeft een soort commissie te ontvangen, zijn bij mij bellen gaan rinkelen: geen (vrijgestelde) verhuur maar een bemiddelingsdienst of misschien gewoon een dienst sui generis, en dus belast met btw. Je kunt je dan ook meteen afvragen of de inkopen van eten en drinken wel direct verband houden met haar dienstverlening, of dat moet worden gesteld dat het gaat om algemene kosten. Als marissa317 dan naast deze diensten nog andere activiteiten verricht, die zijn vrijgesteld van btw, dan zal de btw "pro rata" in aftrek mogen worden gebracht. Het is aan marissa317 zelf om in te schatten of zij slechts verhuurt (welke verhuur in haar geval alleen maar kan zijn vrijgesteld), of dat zij méér doet dan dat (verhuur plus), of dat zij slechts een (belaste) bemiddelingsdienst verricht. Beide laatstgenoemde opties zijn per definitie btw belast.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept