Jump to content

mrwash

Junior
 • Content Count

  24
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Male
 • First name
  Dan
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Ik heb voor maandag as. een afspraak met de jurist, dan kost het maar geld wat ik eigenlijk niet heb of kan uitgeven, maar het moet maar. Overigens heb ik al diversen malen gezegt tegen de vakbond dat het om bedrijfseconomische redenen ook niet kan. Maar daar had ze niks mee te maken, ze komen op voor de rechten van de werknemer. pff goed dat er vakbonden zijn , maar je kan ook overdrijven. Overigens nog een puntje wat vandaag weer aan de orde kwam, ik had de mevr 2 die ook ziek is , uitgenodigt om even op ons kantoor te komen praten en loonstroken en id etc mee te nemen om haar in mijn loonadministratie goed te verwerken. Wat denk je , staat de werknemer met haar dochter voor de deur, we hebben haar dochter geweigert binnen te laten. Kom op we hebben duidelijk gezegt U in persoon zelve. De werknemer weigert vervolgens zonder dochter te praten.
 2. Helemaal eens. Mrwash moet gewoon een jurist / advocaat inschakelen. En misschien niet zozeer een bedrijfsjurist maar een jurist die thuis is op het gebied van het arbeidsrecht. Ik ben er klaar mee , ik ga nu ook een jurist onschakelen
 3. De vakbond is door 1 van de 3 dames ingeschakeld en bemoeid zich er nu ontzettend veel mee, maar nu is het zelf zo dat ze voor de belangen van het verliezende bedrijf opkomen heb ik het idee van , want daar is veel contact mee heb ik begrepen. De vakbond help het verliezende bedrijf voor de belangen van de werknemer kreeg ik te horen. Maar de opdracht laten schieten? No Way !! ik heb daar voor gevochten en zal blijven vechten , ik laat me niet het kaas van de brood eten door mensen die alleen de boel willen uitbuiten. Overigens hebben we deze opdrachtgever keihard nodig om te overleven.
 4. Hoi Dennis , ja idd daar ben ik weer!! :) Het zijn hectische maanden pff, de bbz wil ook nog niet vlotten dat is behandeling alleen komen ze steeds met andere verzoekenm, maar dat terzijde dat wordt later nog vervolgt in het geschikte draadje. Maar je hebt gelijk dit is nog steeds het zelfde geval, alleen deze gaat niet over de dames die uit het CAO kinderopvang komen, er zat nog een partij tussen ( schoonmaakbedrijf ) met 1 werknemer. Die andere dames van de kinder opvang is ook nog steeds een zooitje, De 1e wilde gewoon niet over, heb ik goede gesprekken mee gehad en wel 10 x gevraagt of ze het zeker wist, omdat ze dan haar eigen raampjes in gooit en haar rechten verspeeld. De 2e werknemer van uit de kinderopvang had haar eigen al in maart ziekgemeld bij haar huidige werkgever, daar heb ik diversen malen kontakt meegezocht, en krijg alleen haar dochter te spreken. De bedrijfsarts heb ik er ook op afgestuurd en er is geen duidelijk ziektebeeld nog van deze dame, als ik verplicht ben om deze dame over te nemen dan leg ik mij daar bij neer, dat was eerste instansie ook gewoon de bedoeling ,maar ik verwacht natuurlijk wel een gezicht. Ik heb die mevr nog nooit gezien, Maar staat nu wel op mijn loonlijst.. De vakbond doet heel moeilijk, ik kan je brieven laten zien , waar je van zal denken "waar slaat dit op" 1 voorbeeld dame 1 die al meerdere keren gezegt hebt dat ze niet over wilt, daar zegt de cnv van dat ze het waarschijnlijk niet begrijpt omdat ze de nederlandse taal niet goed beheerst ( Ik versta haar prima overigens ) Over dame 2, die ik allang een contract hebt aangeboden alleen nog steeds niet getekend terug hebt gekregen, zegt de cnv dat ze op haar oude pand moet blijven werken omdat het voor deze werknemer onmogelijk is om zich te verplaatsen ofwel niet naar een ander object kan , wat mijn bedoeling is. In alle redelijkheid heb ik ze verteld dat de afstanden niet meer dan 5 km zullen bedragen naar de andere objecten. Vraag me af heb je als ondernemer hier nog wat te zeggen in dit landje? Als ik de mevr van de vakbond hiermee confronteerd, dan zegt ze doodleuk "dan had je die offerte maar niet uit moeten brengen" Anyway bij dame 3 is het anders die komt van een ander schoonmaakbedrijf, precies 1 maand voordat wij de nieuwe werkzaamheden gingen uitvoeren, kwam het schoonmaakbedrijf plotseling op de proppen met deze werknemer, en kreeg ik doodleuk een loonstaat onder me neus voor volle dienst 38 uur per week,hetgeen absoluut niet klopt en mijn vraag aan het bedrijf of ze kunnen aantonen op welke panden deze werknemer 1.5 jaar heeft gewerk, krijg ik te horen dat ze dat niet kunnen aantonen. Is er dan een overname verplichting? Ik zeg nee!! nu helemaal want deze werknemer is op dit moment arbeids ongeschikt ( carpataal tunnel syndroom ) Ik heb nog geen juridisch advies gevraagt omdat daar het geld simpelweg nog niet voor is, ik probeer te overleven met alle andere toestanden en zoveel mogelijk werk ook nog eens zelf te doen, zodat we snel uit de schulden zijn.
 5. Er zijn totaal geen urenspecificaties in het vorige bedrijf aanwezig en ben hoogwaarschijnlijk hebben ze ook geen arbo dienst waarvan ze lid zijn. CNV wil daar niks van weten en beroept zich op de loonstaten en kunnen daarvan afleiden dat deze werknemer bijv 10 uur op pand 1 heeft gewerkt en 15 uur op pand 2 en nog eens 10 uur op pand 3 ???????? Wat ik krijg is simpelweg een kladje met daarop de uren va elk pand waar deze werknemer schijnbaar gewerkt heeft 1.5 jaar lang... Overigens heb ik goed contact met de werknemer die wij moeten overnemen volgens het cnv, deze werknemer vertelde mij laatst dat haar huidige werkgever voor haar deur stond met een vernieuwde arbeids overeenkomst, waar dusc wel de uren van de panden in vermeld staan, ze verzochten haar om dit te tekenenen, dit heeft ze niet gedaan. In haar oude overeenkomst staat dus ook niks van panden of iets dergelijks in. Het is toch niet zo dat men op iemand zijn blauwe ogen moet vertrouwen en dat dan maar aan moet nemen? Deze werknemer is ongeveer 2 weken voordat wij begonnen op de locaties ziek geworden ( geen griepje ) dus kan nog eens een lang verhaal worden.
 6. Hallo HL bezoekers , hier ben ik weer. Ik heb een vraag over overname van personeel uit de schoonmaakbranche, ik heb hier eerder al wat over geschreven op HL, maar het probleem is nog steeds niet duidelijk. Even kort verhaal, Ik heb een nieuwe opdracht binnen gesleept daarbij had het verliezende bedrijf 1 dame in dienst zeggen ze. Nu is er al een poosje gesteggel tussen mij en de vakbond CNV. Het gaat om het volgende : in de cao staat beschreven dat je mensen moet overnemen die minstens 1,5 jaar op een zelfde object hebben gewerkt, het verliezende bedrijf moet kunnen aantonen dat de werknemer daar dus werkelijk 1,5 jaar gewerkt heeft. Nu is het geval het verliezende bedrijf dat niet kan aantonen naar mijn mening dmv urenstaten /logboeken of in de loonstroken , nergens staat beschreven dat de werknemer daar 1,5 jaar op het zelfde object gewerkt heeft, ik heb alleen maar een kladje voor me neus gekregen met op pand 1 ... uur per week , op pand 2 ..... uur gewerkt. Overigens is het ook nog zo dat het verliezende bedrijf geen overeenkomst had met de opdrachtgever. Mijn vraag is , sta ik in mijn recht om deze werknemer geen arbeidsovereenkomst aan te bieden, ik beroep me op het art 38 van de cao zoals hieronder beschreven. Het verliezende bedrijf moet toch kunnen aantonen dat deze werknemer hier 1,5 jaar gewerkt heeft. De vakbond zegt uiterraard dat ik niet in mijn recht staat en gewoon deze werknemer moet overnemen, bijkomst is dat deze werknemer ook nog eens ziek is, wat het helemaal al vervelend maakt. Art 38 cao schoonmaak WERKGELEGENHEID Artikel 38 Werkgelegenheid bij contractswisseling 1. Indien er een heraanbesteding is, zal de werkgever tenminste 3 maanden voor het verwachte moment van contractswisseling dan wel nieuwe ingangsdatum van het contract de werknemers informeren dat er een heraanbesteding gaande is en hen wijzen op de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel. Onder heraanbesteding wordt in elk geval ook verstaan een aanbesteding als gevolg van opzegging van het contract door het schoonmaak/glazenwasserbedrijf. 2. De werknemer behoudt zijn recht op boven de CAO afgesproken vergoeding voor reiskosten als dit recht is ontstaan vóór 31 december 2007. Ook behoudt de werknemer zijn recht op VET (vereenvoudigingstoeslag). Tenslotte behoudt de werknemer zijn recht op uitzicht op een jubileumuitkering als het verwervende bedrijf een dergelijke regeling heeft. 3. De werkgever die een object verwerft als gevolg van een heraanbesteding (verder te noemen contractswisseling) zal aan de werknemers die op het moment van contractswisseling tenminste 1,5 jaar op het object werkzaam zijn een arbeidsovereenkomst aanbieden met uitzondering van: – werknemers ingedeeld in de functies 21.01 en 21.02 (objectleider); – met ingang van 1 juli 2010, werknemers die langer dan 26 weken arbeidsongeschikt zijn. 4. – Het bedrijf dat een object verliest verstrekt binnen 7 dagen nadat aan het bedrijf bekend is geworden dat het object wordt verloren, een opgave aan het verwervende bedrijf van de werknemers als bedoeld in artikel 38 lid 3. De opgave wordt vergezeld van kopieën van de loonspecificaties over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de contractswisseling en het verliezende bedrijf dient aan te tonen dat de werknemer tenminste 1,5 jaar op het object werkzaam was. Indien het verliezende bedrijf niet voldoet aan de informatieverplichting als hiervoor bedoeld is het verliezende bedrijf jegens het winnende bedrijf aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. – Het bedrijf dat een object verwerft dient de plicht tot aanbieding van een arbeidsovereenkomst te doen binnen vier weken na ontvangst van de informatie van de verliezende werkgever, maar niet later dan 10 werkdagen voor de vermeende ingangsdatum van het onderhavige contract. Indien het verwervende bedrijf nalatig is bij het nakomen van deze verplichting en het verliezende bedrijf als gevolg van deze nalatigheid schade lijdt, kan de schade door het verliezende bedrijf op het verwervende bedrijf worden verhaald. 5. Indien werknemers als bedoeld in artikel 38 lid 3 bij het verliezende bedrijf aanspraak hebben op rechten die uitstijgen boven de CAO, dan dient het verliezende bedrijf voor de datum van de contractswisseling deze boven CAO rechten af te bouwen tot het CAO niveau, tenzij het verliezende bedrijf met de werknemer met inachtneming van artikel 8 overeenkomt dat de werknemer na de contractswisseling op een ander object bij het verliezende bedrijf gaat werken. Indien het verliezende bedrijf de boven CAO rechten afbouwt tot het CAO niveau, heeft de werknemer ter compensatie recht op de volgende afkoopsom: – een bedrag ter grootte van de gekapitaliseerde boven CAO rechten berekend over 1 jaar indien de werknemer korter dan 2 jaar de boven CAO rechten geniet; – een bedrag ter grootte van 2,5 keer de gekapitaliseerde boven CAO rechten berekend over 1 jaar indien de werknemer 2 jaar of langer de boven CAO rechten geniet. Bovenstaande regeling is ook van toepassing op de vergoeding meerkilometers woon-werkverkeer conform artikel 34 lid 3 van de CAO. 6. Het verwervende bedrijf dient bij het aanbieden van de arbeidsovereenkomst rekening te houden met de bepalingen van artikel 8 van de CAO en met de volgende bepalingen: – het CAO loon geldend voor betrokkene en andere opgebouwde rechten voor zover gebaseerd op de CAO worden gehonoreerd; – het aantal uren in de individuele arbeidsovereenkomst zal bij contractswisseling bij de nieuwe werkgever een gelijk aantal uren per periode bedragen zoals voor de contractswisseling op het object werd gewerkt. 7. Een werknemer dient binnen vijf werkdagen te beslissen over de door het verwervende bedrijf aangeboden arbeidsovereenkomst voor zover die voldoet aan de in dit artikelgestelde voorwaarden. Als de werknemer dit aanbod afwijst, blijft de werknemer in dienst van het verliezende bedrijf tot in elk geval het moment waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig eindigt. 8. Werknemers die in verband met de duur van de arbeidsongeschiktheid, zoals genoemd in lid 3 van dit artikel, geen arbeidsovereenkomst krijgen aangeboden vanuit de verwervende werkgever, blijven in dienst van de verliezende werkgever die ook verder verantwoordelijk blijft voor de reintegratie. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7:670 BW geldt dat indien de verliezende werkgever voor de hier bedoelde werknemer(s) ontbinding vraagt van de arbeidsovereenkomst anders dan om een dringende reden, de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd is op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. De vergoeding is gelijk aan de resterende loondoorbetalingsverplichting conform artikel 31 van de cao, gerekend vanaf het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de werknemer zijn re-integratieverplichting volledig nakomt. 9. Werknemers die niet in aanmerking komen voor een aanbieding als genoemd in artikel 38 lid 3 worden door de werkgever herplaatst binnen de regio met inachtneming van het hiernavolgende: – vacatures binnen de regio voor passende functies worden aangeboden aan de werknemer. Het betreft vacatures die 3 maanden of korter voorafgaand aan de contractswisseling zijn ontstaan; – als sprake is van een passende functie zullen contracten voor bepaalde tijd binnen de regio worden beëindigd ten gunste van de werknemer met een contract voor onbepaalde duur die op grond van dit artikel dient te worden herplaatst. 10. Op de overdracht van vakantiedagen en vakantietoeslag bij contractswisseling is het overdrachtsprotocol van toepassing dat is opgenomen in bijlage IV van de CAO. Artikel
 7. Intressant artikel Dennis thanks, Ik zal nog even meer uitleg geven over hoe het allemaal is gelopen. Ik heb een offerte dus uitgebracht bij die stichting, die hadden van te voren gevraagt of het voor mij een probleem was om hun 2 mensen die al een aantal jaar als huishoudelijk medewerker op 2 verschillende pandjes dagelijk de boel schoonmaken, waar de stichting niet over tevreden is al een hele tijd , dit verwijten ze voornamelijk ook aan hun eigen controles en communicatie naar de dames, ze zagen ze nooit zeg maar en lieten die 2 mesne gewoon hun gang gaan. Nu heb ik dus de offerte gewonnen voor 6 pandjes per 1 mei te beginnen. De stichting heeft eind januari aan de medewerkers verteld dat het de bedoeling is om bij mij in dienst te komen, hier waren ze natuurlijk niet blij mee, dat is helemaal te begrijpen. Ik had met de stichting de afspraak om even een weekje te wachten nadat hun het verteld hadden tegen de dames, dit even om de emoties te laten bekoelen. Ik heb volgens afspraak een week gewacht en diverse pogingen gedaan om de mensen te contacten, bij 1 van de dames wel een dochter aan de lijn gehad, deze heb ik verzocht om haar moeder te informeren en mij terug te bellen. Inmiddels 2 weken verder had ik het nog een paar keer geprobeert, maar tervergeefs. Totdat week 3, plotseling ik een telefoontje krijgt van de vakbond????? Heb haar gezegt dat ik met die mensen nog niet eens een kennismakings gesprek hebt gehad, anway de volgende dag heb ik de 2 dames weer getracht te bellen en jaaa hoor bingo, ik heb 1 ervan aan de lijn, hiermee netjes een afspraak gemaakt voor kennismaking, zo gezegd zo gedaan. In de kennismaking verteld van onze visie en wat we van plan zijn om de kwaliteit hoog te houden. Dus er gaat wat veranderen, maar in onze ogen in alle redelijkheid ( dit vond de vakbond ook ) We hebben 6 pandjes te verdelen in een aantal uren onder 4 medewerkers. Wij willen een roulatie planning gaan uitvoeren, zodat de mensen elke maand op een ander pandje komen te werken in dezelfde regio (maximaal 5 km reizen.) Om op deze manier te werken lijkt ons 1 groot voordeel voor beide partijen, (althans als je serieus in je werk bent ) De voordelen zijn een afwisselende baan, medewerkers controleren elkaar dus meer communicatie onderling, Geen automatische piloot, de ene maand werk je bv 5 avonden en de andere maand maar 4 avonden ivm de verschillende uren die per pand is. Kortgezegt dit is onze visie em de kwaliteit hoog te houden. Dame 1 wil hier gelijk al niks van weten en gaat hier niet mee akkoord, ze wil gewoon op haar eigen pandje blijven werken en in de zelfde tijd als voorheen ( bij ons moet het sneller, kan ook makkelijk ) Dame 2 ben ik achter gekomen dat zij in het buitenland zit ivm overlijden moeder, een week later is deze weer terug en kreeg te horen dat ze ziek is. Daarop een brief gestuurd vrij streng en direct omdat ik maar geen contact krijgt met deze dame(s): de brief dame 1 Geachte Mevr ................., Zoals U inmiddels weet gaat er een hoop veranderen bij Uw huidige werkgever stichting kinder opvang vianen, zij hebben het schoonmaakwerk uitbesteed aan ons bedrijf. Wij hebben inmiddels al een kennismaking gesprek gehad met U en de veranderingen die er per 1 mei gaan komen met U doorgenomen. U gaf aan hier niet mee akkoord te gaan, wij weten dat de veranderingen voor U ook onverwachts komen en wellicht heeft U Uw eerste reactie te voorbarig gesteld.. We willen U nog éénmaal in de gelegenheid stellen om de contract bespreking verder te vervolgen, zodoende tot een akkoord te komen. U kunt hiervoor een afspraak maken met dhr............................te bereiken op nummer .................... Mochten wij voor 12 april 2011 niks van U vernemen, dan gaan we ervan uit dat U geen arbeids-overéénkomst met ons wilt aangaan. In afwachting van Uw reactie, verblijven we. Met vriendelijke groeten .......................... brief dame 2 Onderwerp:Uitnodiging kennismakingsgesprek en bespreking arbeidsoveréénkomst Vianen 5-4-2011 Geachte Mevr .................................... Zoals U inmiddels weet gaat er een hoop veranderen bij Uw huidige werkgever stichting kinderopvang Vianen, zij hebben het schoonmaakwerk uitbesteed aan ons bedrijf. Wij hebben inmiddels meerdere keren geprobeerd per telefoon contact te leggen met U, maar helaas kunnen wij U niet bereiken. We willen U graag uitnodigen voor een kennismaking gesprek en de veranderingen met U doornemen. Ook willen wij in dit eerste gesprek de arbeidsovereenkomst bespreken en wat de verandering zullen zijn indien U bij ons in dienst komt. Langs deze weg willen U vragen om een afspraak te maken met Dhr. ................. te bereiken op nummer 06-12345678 Mochten wij voor 12 april 2011 niks van U vernemen, dan gaan we ervan uit dat U geen arbeids-overéénkomst met ons wilt aangaan. In afwachting van Uw reactie, verblijven we. Met vriendelijke groeten ........................ Dame 1 vervolgens nog gebeld en geinformeerd dat ze een zakelijke brief ontvangt, en haar nogmaals gevraagt of ze zeker weet of ze niet voor ons wilt werken en dat we volgende week een bespreking hebben bij de stichting met alle 3 de partijen voor contractsovername. Haar antwoordt was duidelijk dat ze het niet pikte en met de stichting in gevecht gaat hierover. 2 dagen nadat de brief verstuurd werd kreeg ik een telefoontje van de dochter van dame 2, ?? Allemaal heel brutale vragen van waarom dit en waarom dat !!!! Ik heb het haar netjes uitgelegt wat de bedoeling is en deze dame sprak al voor haar moeder dat ze dit niet pikte!!!! Ik heb gevraagt kom dan even naar kantoor, dan kunnen we het allemaal netjes uitleggen. Antwoord van de dochter, kan je niet even langs ons huis komen om het uit te leggen. "Nee dat doen we niet mevr, het is normaal dat Uw moeder even langskomt hier op kantoor, kreeg hier op zijn minst begrip voor, ik zou nog terug gebeld worden voor een afspraak hier op kantoor, tot op heden niks meer vernomen....... tja lang verhaal, maar wat moet je hier nu mee. Ik heb zwaar de indruk dat deze mensen gewoon niet willen en puur uit zijn om de boel te tillen op moment.....Het kan toch niet zo zijn dat ik ze steeds achter hun kont aan moet lopen????"en smeken of ze aub voor me willen werken, graag of helemaal niet hoor....... We zullen donderdag zien wat er gaat gebeuren..... . .
 8. Nou ik wacht het wel even af en kijk de kat uit de boom tot donderdag as. Ik heb dan een afspraak staan met de schoonmaakdames en de aardige mevr van de vakbond bij de stichting. Alle partijen bij elkaar dus, ik heb zón vaag vermoeden dat de 2 dames niet komen opdraven. Ben benieuwd wat de vakbond daarvan vind, ik kreeg ook te horen dat 1 dame haar eigen ziek gemeld heeft....
 9. hmm get help zeg je ,, weet iemand nog een goed betaalbare jurist?
 10. Hoi Dennis, natuurlijk hou ik jullie op de hoogte van de zaak, de aanvraag is afgelopen week gedaan. Koste aardig wat tijd om alle papieren bij elkaar te verzamelen, maar de aanvraag is nu gelukkig ingediend. Ik heb goede hoop dat het goed gaat komen, ik zit de laatste 2 weken ook lekker in de lift met nieuwe opdrachten en afspraken met potientele klanten. Ik heb ook een gesprek gehad met een oude opdrachtgever die wij kwijt zijn geraakt doordat ze gingen verhuizen naar een groot verzamel pand elders, en daar dus de zittende schoonmaakbedrijf het werk ging doen. Ik heb maandag een afspraak met ze om eventueel een offerte uit te brengen, ze zijn absoluut niet tevreden met het schoonmaakbedrijf wat er nu loopt, dat had ik al voorspeld overigens. ( mega groot schoonmaakbedrijf ) Iedergeval het is spannend en door HL heb ik een enorme positieve energie boost gekregen om verder te vechten en geen kop in het zand te steken.... Als er verdere ontwikkelingen zijn hou ik jullie zeker op de hoogte !!! :) Nu alleen nog een personeels probleem oplossen..
 11. Dat had je blijkbaar al afgesproken. Of laat de overeenkomst open dat je het overgenomen personeel ineens onder slechtere condities in dienst neemt? (er lopen ergens twee boze schoonmakers rond, vrees ik) TjA die mensen zijn niet erg blij met de verandering op het ogenblik, dat is natuurlijk logisch en heb ik ook begrip voor , maar dat verandert niks aan de zaak helaas. Ik heb met 1 dame een kennismakings gesprek gehad en de veranderingen door gesproken. Maar deze wil nergens van weten en wil niet mee !!! De andere dame krijg ik maar geen contact mee en heb dus inmiddels een aangetekend schrijven verstuurd dat ze beide een besluit moeten nemen voor 12 april,als er geen reactie komt dan ga ik ervanuit dat ze geen overeenkomt met ons willen. Ik zit ook met een deadline, per 1 mei moeten wij daar beginnen. Ik heb mondeling de afspraak gemaakt met de stichting voor aanvang van de offerte , dat we ze willen overnemen met het zelfde salaris, maar niet met al die poes pas van het CAO...
 12. Hallo, ik heb een schoonmaakbedrijf en we hebben een offerte mogen uitbrengen voor een kinderopvang stichting en deze offerte gewonnen. Het kinderopvang bedrijf had 2 personeelsleden zelf in vaste dienst als huishoudelijk medewerker en vallen dus onder de CAO kinderopvang, wij hebben de afspraak gemaakt met de kinderopvangstichting om deze mensen over te nemen. Nu is het zo dat de 2 personeels leden dit niet zo zien zitten om over te stappen naar ons bedrijf en hebben de vakbond ingeschakeld. De vakbond zegt tegen ons dat wij verplicht deze 2 mensen moeten overnemen en ook alle voordelen die in het kinderopvang CAO staan ook in het eventuele nieuwe contract te moeten vermelden. Ze gaan dan van de kinderopvang CAO naar Het schoonmaak CAO. Mijn vraag is , moeten wij deze mensen verplicht overnemen en ook dan ook alle voordelen die ze in het andere CAO hebben t.ov het schoonmaak CAO? groet Danny [titel aangepast - mod]
 13. Hallo forum leden, Ik heb inmiddels veel debiteuren verzocht snel te betalen, wel een hoop toezegingen maar nog niet veel op de rekening binnen gekregen. Vandaag de druk nog iets verder opvoeren denk ik door nog een keer te bellen. Nou ben ik soms een met dit soort dingen een beetje twijfelachtig eerlijk gezegt, ik wil mijn klanten ook niet irriteren, maar is dat een terrechte gedachte van mij? Wat is nou het beste om te doen? Ik ben ook openhartig geweest over de problemen bij een debiteur waar ik zeer veel werk voor doet. En die was niet heel erg blij met mijn openhartigheid ivm ketenaansprakelijkheid. Heb nu het gevoel wel eens het werk te gaan kwijtraken wat we voor hun doen. Dat zou een behoorlijke klap zijn voor ons. ja wat moet je nou, ik hou van openhartig zaken doen , maar heb nu het gevoel dat ik beter me mond had kunnen houden.
 14. Bedankt Henk, Mag ik vragen wat je deed en wat je nu doet? Je hebt helemaal gelijk, de markt is idd een vechtmarkt met weinig marge. Ik richt me dan ook vooral op vloeren onderhoud/ reiniging / sealing en traditioneel glasbewassing. Daarnaast als het op me pad komt nemen we ook gewoon schoonmaakonderhoud aan, maar wel uitsluitend bij de wat kleinere ondernemingen. Vooral die kleinere ondernemingen hechten over het algemeen meer waarde aan een schoon kantoor en vinden het fijn om een vast aanspreek punt te hebben, de meeste willen daar ook best iets meer voor betalen en niet geheel onbelangrijk deze ondernemingen waarderen ook wat je voor ze doet. De klanten die ik kwijt ben geraakt afgelopen jaar had niks te maken met ontevredenheid van de klant zelf gelukkig.
 15. inmiddels heb ik al aardig wat ervaring in de branche, laat me even via pm weten waar je woont. wellicht kan ik een keer met je sparren over de bedrijfsvoering. En samen met Danny of Dennis komt er zelfs misschien wat moois uit voort. Sjonge ik sta echt versteld wat een hulp ik aangeboden krijg van jullie allemaal,dit had ik niet verwacht er gaat een wereld voor me open thx :) ik wil ze het liefst allemaal tegelijk aanpakken uiterraard, maar heb me laten adviseren om eerst een stappenplan uit te voeren, zodat het overzichtelijk blijft. Maar ik kom hier zeker op terug, wil graag leren van andere ondernemers.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept