Jump to content

robkuh29

Senior
 • Content Count

  36
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  ondernemer in spe
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Beste HL-ers, Ik sta aan de vooravond om samen met een zakelijk partner een BV op te richten, feitelijk zijn we ieder voor de helft eigenaar. Echter, ik wil voorkomen dat mijn aandeel en dus evt opbrengsten die uit de BV voortvloeien als 'inkomen' gekenmerkt worden. Is het wellicht een optie dat ik instap als investeerder? Of welke (andere) optie is een werkbare? Dank voor jullie reactie! * Graag geen discussie over waarom wel/niet kinderalimentatie betalen;-)
 2. Ok, dus even terugkomend op mijn punten. Kan ik dus 1,2 en 3 uitvoeren zonder dat vennoot de jaarstukken heeft goedgekeurd? Verder, kan ik de VOF wel zonder ondertekening van de andere vennoot beëindigen? Dankje!
 3. Op jouw beide vragen kan ik 'ja' antwoorden. Ik heb de VOF opgezegd zoals in ons contract vermeld, dmv een aangetekende brief (die is ontvangen door vennoot) en een balans en winst/verliesrekening. Omdat deze VOF een blok aan mijn been is wil ik er zsm van af. Hoe en wanneer kan ik onderstaande uitvoeren? 1. Uitschrijving KvK. 2. BTW nummer stopzetten. 3. Bankrekening opheffen (dit kan ik volgens mij overigens enkel doen met een KvK uitreksel waarop staat dat de VOF is stopgezet) Dankje!
 4. Dank Joost, Ok, irt het samen eens zijn, kan ik nu dan wel al aanmanen ? Ik heb geen zin om 3 maanden te wachten als blijkt dat ik dat nu al zou kunnen (lees aanmanen). Hieronder de passage tav liquidatie: Artikel 11: Liquidatie Lid 1: Indien de vennootschap eindigt door opzegging, danwel in onderling overleg, zullen de zaken der vennootschap zo spoedig mogelijk door de vennoten worden geliquideerd, tenzij het bedrijf wordt voortgezet op de manier zoals hierna vermeld in artikel 12. Lid 2: Bij het eindigen der vennootschap is ieder van de vennoten in het vermogen van de vennootschap gerechtigd, voor de bedragen waarvoor hij in de boeken der vennootschap is gecrediteerd, vermeerderd of verminderd met zijn aandeel in de winst of het verlies, gemaakt of geleden blijkens de overeenkomstig artikel 7 opgemaakte jaarrekening. ________
 5. Beste HL-ers, Ik ga mijn VOF opheffen en heb de andere vennoot hiervan onlangs op de hoogte gebracht conform lid 2. Nu vraag ik mij af, moet ik nu 3 maanden wachten totdat de vennoot (niet) tekent, of kan ik nu al lid 3 opstarten? Het lijkt nl. los te staan van 2. Alvast dank! Artikel 7: Boekjaar, balans en winst- en verliesrekening Lid 2: Na afloop van elk boekjaar, alsmede bij het einde van de vennootschap in de loop van enig boekjaar, worden de boeken van de vennootschap afgesloten en wordt een balans en winst- en verliesrekening (hierna jaarrekening) opgemaakt. De vennoten tekenen deze ten bewijze van goedkeuring en van onderlinge décharge binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, of, ingeval de vennootschap eindigt, binnen drie maanden na het einde van de vennootschap. Lid 3: Blijft een vennoot gedurende vier weken, nadat hij door de andere vennoot daartoe bij aangetekend schrijven is aangemaand, in gebreke bedoelde stukken te tekenen, dan zal - tenzij hij binnen genoemde termijn van vier weken zijn bezwaar daartegen bij aangetekend schrijven heeft kenbaar gemaakt - de tekening van de andere vennoot voor beiden verbindend zijn.
 6. Forummers, Stel ik heb beschikbaar in mijn EMZ 25.000 Euro. Op dit moment rijd ik een prive auto waarvan ik 0,19 doorbelast. Ik heb nu een andere auto (bouwjaar 2002) op het oog (ben liefhebber) en overweeg deze door de EMZ te laten betalen. Kosten aanschaf 12.000 Euro. Ook ben ik voornemens met deze nieuwe auto niet meer dan 500 prive te rijden per jaar waardoor er geen bijtelling van toepassing is. Bijkomend voordeel is dat ik dan alle kosten van de auto zoals onderhoud ook via mijn EMZ kan maken. Kan ik deze auto tot mijn ondernemingsvermogen rekenen ? Ben met name nieuwsgierig hoe het financiele plaatje er uit ziet. Kan iemand daar 'iets' zinnigs over zeggen ? Kan ik de auto in 4 jaar afschrijven bijvoorbeeld. Dank!
 7. HL-ers, Ik kan mogelijk een overeenkomst sluiten met een salescompany die in de breedste zin des woords de sales van mijn bedrijf uit handen gaat nemen. Omdat dit een startup betreft (we hebben te weinig cash om veel sale power in te zetten) zijn we overeengekomen om samen in een joint venture (of overeenkomstige constructie) te stappen zodat de efforts van het sales bedrijf op enig moment gecasht zouden kunnen worden middels aandelen. Graag zou ik advies krijgen wat een goede en gezonde constructie zou zijn waarin de belangen van beide partijen worden gerespecteerd.
 8. Beste HL-ers, In een EMZ is de afgelopen 2 jaar een product ontwikkeld. Nu willen we (2 personen) het IE wat zich dus in de EMZ bevindt over laten gaan naar een BV. Hoe eenvoudig kan dit geregeld worden ? En tegen welke waarde kun je zoiets over laten gaan ?
 9. Inmiddels (hier gaat een hele taaie periode aan vooraf die ik jullie maar onthoud) proberen we een niet meewerkende vennoot een volledige exit te laten maken in onze VOF. Nu blijkt deze vennoot (wederom) moeilijk te activeren te zijn tav (tijdige) (inhoudelijke) reactie. Is daaromtrent iets geregeld in de wet alszijnde een 'redelijke reactietermijn' en evt. daaraan verbonden sancties ?
 10. Het tijdelijk contract van mijn vrouw is afgelopen, de komende 6 weken zal ze daar nog werken zonder contract (dit was de enige mogelijkheid om nog betaald te kunnen worden). Ze is natuurlijk hard op zoek naar nieuw werk maar in de huidige tijd is dat lastig, we moesten dus min of meer wel akkoord gaan met dit voorstel. Wat de werkgever nu heeft gedaan is NIET het laatste witte salaris uitbetaald inclusief vakantiegeld, zeg maar de eindafrekening. Hij heeft wel 500 euro overgemaakt op de rekening van mijn vrouw onder de noemer "verrekening van vrije dagen en dergelijke anders kom je negatief uit....". Vreemd, omdat daar nooit afspraken over zijn gemaakt en nu wordt dit schijnbaar eenzijdig beslist. Er is geen CAO van toepassing en op papier is er wel een tijdelijk contract maar daarin is niet beschreven welke vrije dagen van toepassing zijn en wanneer vrije dagen bv doorbetaald worden (ihgv overlijden bijvoorbeeld). Dat laatste is afgelopen periode van toepassing geweest vanwege overlijden moeder. VIa deze link: https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/meer_weten/arbeidsrecht/arbeidsovereenkomstencao lees ik onder andere het volgende==>> Een werkgever is verplicht om de werknemer - in ieder geval binnen een maand na indiensttreding - een aantal gegevens schriftelijk te laten weten. Het gaat om: naam en woonplaats van werkgever en werknemer; datum indiensttreding; duur van de overeenkomst (onbepaalde of bepaalde tijd); plaats of plaatsen waar werknemer werkt; functie of het soort werk van de werknemer; hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald; arbeidsduur per dag/week; aantal vakantiedagen of de wijze van berekening van de vakantiedagen; duur van de opzegtermijn of de wijze van berekening van deze termijn; vermelding van de cao, als die van toepassing is; of een pensioenregeling van toepassing is. O.a. " aantal vakantiedagen of de wijze van berekening van de vakantiedagen" is niet vastgelegd. Mijn vragen: 1. Mij lijkt dit niet te kunnen, volgens mij moet de werkgever gewoon netjes de witte periode afrekenen (even buiten het feit dat zwart uitbetalen natuurlijk ook een overtreding is). 2. Kan een werkgever eenzijdig besluiten wat wel en niet verrekend wordt en wat dus wel en niet geldt als vergoede vakantiedag ? Wellicht zijn er buiten deze 2 vragen andere tips te vergeven ? Dank alvast!
 11. Sorry de titel kon niet korter :P In 2008 door grote nl partij gevraagd om een concept uit te werken, flink wat ontwikkeluren ingestoken, aantoonbare concept ontwikkeling. Vervolgens trekt party zich terug vanwege onmogelijkheden en feit dat ze het intern willen opzetten. Vervolgens gaan ze aantal jaren later in 2011 live met dat concept. Heeft aantal concrete overeenkomsten met mijn concept. Mijn vraag, naast feit dat ik kan inzetten op feit dat voor belangrijke delen ze zich hfbben laten inspireren door mijn concept in hoeverre kan ik een vergoeding eisen voor de concepting/ontwikkeling? Op vraag van dat bedrijf heb ik geinvesteerd in die pntwikkeling vervolgens trekken ze zich terug....
 12. Beste HL-ers, Stel dat een BV wordt opgericht met 18000 Euro waarbij 18000 aandelen worden uitgegeven, dan is de nominale waarde per aandeel 1 Euro. Hoe kan het dividend over een aandeel berekend worden (formule?) en hoe wordt de groei van de nominale waarde per aandeel berekend (over welke componenten) ?
 13. Heb je je in deze optie verdiept of sla ik daar inderdaad de plank helemaal mis? groet, pewede @pewede: Dat zou wellicht een goede optie zijn, echter op dit moment is het starten van een BV om meerdere redenen lastig, daarnaast willen wij het liefst dat de uittredende vennoot idd uittreed dus geen deel meer uitmaakt van een VOF of aandelen zou hebben in een BV...
 14. ** UPDATE ** De vennoot die door ons uit de VOF gezet wordt heeft de wens om over een aantal FY's een bepaald % over de winst te verkrijgen. Hij is echter ook van mening dat hij geen zekerheid heeft over de hoogte van de winst omdat je immers allerlei componenten van toepassing kunt laten op de winst waardoor deze aanzienlijk lager uitvalt. Omdat we nu (nog) VOF zijn heeft hij ook vragen over de aansprakelijkheid. Onze wens is om hem voor 100% uit het bedrijf te hebben (ongeacht juridische vorm), in dat geval is het stukje aansprakelijkheid voor hem ook geen issue meer. Geeft ons ook meer ruimte om met evt investeerder/bedrijf in zee te gaan mocht dat scenario zich aandienen. Wij denken op dit moment om hem uit te gaan betalen obv een % van de omzet, echter daar ligt een probleem dat indien de kosten hoger zijn de omzet er verlies wordt gemaakt en er dan geen uitkering plaats kan vinden.... althans wij willen gaan uitkering doen als er verlies wordt gemaakt. Hij zal dit 'probleem' wellicht ook zo zien en daarom misschien het uitbetalen obv % ook als niet waterdicht beschouwen omdat wij allerlei kosten zouden kunnen gaan opvoeren. Wie heeft hier een goed idee/goede oplossing voor ? Voorstel op hoog niveau is op dit moment: Uitkering van 4% van de omzet over 4 financiele jaren. Wat we ons ook afvragen, hoe gaat dit in investeerdersland ? Investeerders willen nl. ook zekerheid welke uitkering zij kunnen verwachten en hoe 'schoon' deze uitkering dus is, ongeacht of dit over %omzet/winst wordt berekend.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept