Jump to content

mrentre

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • You are:
  anders
 • How did you find us:
  partner-site

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscal
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Als je een buitenlandse bestuurder hebt van een Nederlandse BV dan dient zijn loon in Nederland te worden belast obv art 16 OMV. Het gaat om een bestuurder die in Duitsland woont. Maar wat nou als de feitelijke vestigingsplaats/werkelijke leiding niet in Nederland is maar in Belgie. Is er dan geen vestigingsplaats in Nederland meer maar is Belgie dan de verdragsvestigingsplaats en is dus het verdrag Belgie-Duitsland van toepassing? En hoe verhoudt zich dat dan met art 2 lid 4 vpb en art 2 lid 3 LB 1964? Stel er zou sprake zijn van een belgische bestuurder die dus in Belgie woont met dezelfde feiten; is dan art 15 OMV van toepassing? (aangezien er geen grensoverschrijding plaatsvindt) en hoe verhoudt zich deze situatie met art. 2 lid 4 vpb en art. 2 lid 3 LB?
 2. Tegen een vergrijpboete kun je een pleitbaar standpunt innemen. En dit standpunt dat je hebt ingenomen bij je aangifte moet pleitbaar zijn. Maar moet je dit dan uitleggen aan de hand van jurisprudentie, wetsartikelen, vakliteratuur of de feitelijke omstandigheden (complexiteit, kennis van de belastingplichtige, inschakelen van extern advies)?? Of op basis van het neutraliteitsbeginsel? Want wat ik heb kunnen achterhalen gaat het vooral of er een verschil in mening is te vinden in de vakliteratuur en dit dan als basis kan dienen voor je pleitbaar standpunt. En hoe moet je dit pleitbaar standpunt vormgeven of weergeven? hoe beschrijf je een pleitbaar standpunt in een beroepschrift? En het gaat dan om de aftrek van voorbelasting van onterechte gefactureerde btw. [titel aangepast - mod]
 3. Kan iemand als commissionair worden aangezien als hij een factuur uitreikt met zijn btwnr. maar met het briefhoofd van de buitenlandse leverancier?
 4. ok dat kan best. Maar het gaat er mij om of het neutraliteitsbeginsel een valide punt kan zijn.
 5. Even voortborduren op het vorige: Stel dat de facturen afkomstig zijn van de buitenlandse leverancier met het vermelde nederrlandse BTWnr. van de distributeur, de factuur is opgemaakt door de distributeur en de factuur heeft een omschrijving die verwijst naar de distributeur; dan is er gewoon sprake van een onjuiste factuur. Er is sprake van een onjuiste factuur en daarom heb ik geen recht op aftrek. Maar die factuur die de distributeur heeft opgemaakt namens de leverancier; deze factuur is ook bindend voor de buitenlandse leverancier. Deze buitenlandse leverancier is nu verplicht om de btw af te dragen. Want onterecht in rekening gebrachte btw moet afgedragen worden. En op basis van het neutraliteitsbeginsel zou ik gewoon recht op aftrek hebben. Stel we draaien de zaak terug: buitenlandse leverancier levert tegen 0%, ik doe een ICV en vraag direct de omzetbelasting terug. Nu: moet de buitenlandse leverancier OB afdragen maar nu zou hier tegenover geen aftrekrecht bestaan. Dus verloopt de transactie niet neutraal. Nou zijn er aantal aandachtspunten: - Geldt dat voor alle Europese lidstaten dat onterechte OB afgedragen moet worden? - De fiscus mag bij naheffen of bij de buitenlandse leverancier; Maar mag hij dan naheffen ook al verloopt de transactie neutraal? Ik heb even een uitspraak van het gerechtshof toegevoegd in de bijlagen wat hierover gaat. (vanaf pagina 6) Maar mag ik dan stellen dat: met betrekking tot de op de in geding zijnde facturen ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting het gevaar voor verlies van belastinginkomsten tijdig en volledig is uitgeschakeld. uitspraak1_btw_fraude.pdf
 6. Stel dat de facturen afkomstig zijn van de buitenlandse leverancier met het vermelde nederrlandse BTWnr. van de distributeur, de factuur is opgemaakt door de distributeur en de factuur heeft een omschrijving die verwijst naar de distributeur; dan is er gewoon sprake van een onjuiste factuur. Maar is er dan geen enkele manier om die naheffingsaanslag ongedaan te maken? Trouwens de fiscus vindt mij onzorgvuldig handelen omdat ik niet de identiteit van de leverancier heb gecontroleerd. Maar dit controleren moet toch gebeuren door diegene die de goederen levert om te kijken of ik in dit geval daadwerkelijk kan verwerven. Ik ontvang alleen maar de goederen en meer niet.
 7. Even een aanvulling hierop: Ik registreer mij de distributeur en deze doet de rest door bemiddeling. Je doet transacties via de distributeur. Maar hetgeen wat ik denk gezien het verschil tussen mij en de fiscus; klopt dat?
 8. Maar hoe moet ik dit dan zien: Stel ik zeg: Primair: de naheffingsaanslag moet worden vernietigd (en dus de vergrijpboete) Secundair: als de naheffingsaanslag in stand blijft moet de vergrijpboete worden vernietigd omdat er geen sprake is van opzet. Maar dat er geen sprake van opzet is moet ik dan nog eens afzonderlijk beargumenteren? Maar ik hoef dit alleen bij secundair te beargumenteren en niet bij het primaire punt?
 9. Volgens mij moet de bemiddelaar als een (wholesale) distributeur worden gezien. Wat misschien de boel kan verduidelijken. Betekenis distributeur: De distributeur is een tussenpersoon die handelt op eigen naam en voor eigen rekening. Dit wil zeggen dat de distributeur zelf overeenkomsten sluit met zijn afnemers en daarbij zelf zorgdraagt voor de nakoming deze overeenkomst. Alle baten en lasten uit de overeenkomst komen voor rekening van de distributeur. De distributeur verricht dus zelf leveringen aan zijn afnemers. Wat ik kan herleiden is het volgende: De bemiddelaar bemiddelt bij de in- en verkoop en verzorgt de facturering namens alle leveranciers. Op de facturen staat alleen het btwnr. van de distributeur/bemiddelaar. Betalingen van kopers verlopen via een door de distributeur opgezette stichting Derdengelden die de facturen toestuurt. De distributeur keert het geld uit aan de leveranciers. De fiscus zegt verder dat er sprake is van een buitenlandse ondernemer waarbij er ten onrechte omzetbelasting in rekening is gebracht. De leveranciers zijn niet in Nederland gevestigd en beschikken niet over een VI in NL. Voorwaarden/reglement zegt: Distributeur/bemiddelaar is nimmer partij bij een overeenkomst. Distributeur/bemiddelaar zal namens de verkoper factureren. Het bemiddelen bij het tot stand brengen van een overeenkomst tevens inhoudt verlenen van diensten bij financiële en administratieve afwikkeling van de desbetreffende overeenkomst. Partijen bij een transactie zijn verplicht voor de berekening van de OB over hun verkopen en andere prestaties de benodigde gegevens tijdig te verstrekken. Dus als ik het goed zie: ziet de fiscus eigenlijk alleen de Bemiddeling waarbij andere partijen de overeenkomst sluiten. Diegene wordt gezien als een pure bemiddelaar en is dus geen partij. Ik moet hier tegen in brengen dat er sprake is van bemiddeling waarbij een overeenkomst op eigen naam wordt gesloten. Omdat hij distributeur is en de bemiddeling bij tot stand komen ovk onderdeel is van werkzaamheden van een distributeur & onderdeel van bemiddeling waarbij een overeenkomst op eigen naam wordt gesloten. Hij is gewoon partij en daarom is de vooraftrek gewoon terecht. Er is sprake van een ABC transactie. En stel dat ik dit dan aanvoer en dus de stelling inneem dat de naheffingsaanslag onjuist is dan vervalt de vergrijpboete automatisch of moet ik hier apart argumenten aanvoeren. Ik denk dat de vergrijpboete automatisch vervalt gezien deze gebaseerd is op de naheffingsaanslag.
 10. Ik heb het volgende probleem: Stel je doet inkopen bij een bedrijf die bemiddelt (inmiddels failliet) met buitenlandse leveranciers. Deze bemiddelaar doet tevens de facturatie. De bemiddelaar factureert namens de verkoper en is geen partij bij een gesloten overeenkomst. Nu is erbij mij 19% btw in rekening gebracht van een levering in 2008 van deze buitenlandse leveranciers door deze bemiddelaar. Nu gaat de fiscus dit corrigeren met een naheffingsaanslag (onterecht afgetrokken btw) + 50% vergrijpboete na een fraudeonderzoek van de fiscus bij deze bemiddelaar. Omdat de fiscus van mening is dat er geen verhaal mogelijk is bij de buitenlandse leveranciers en vind dat ik onzorgvuldig ben geweest door het niet controleren van de gegevens van de desbetreffende leveranciers. Maak het nog wat uit als op de facturen alleen het btwnr. van de bemiddelaar staat en niet het btwnr. van de buitenlandse leverancier, met welke partij handel je dan? Als er sprake is van een ICV-ICL is er sprake van een onjuiste factuur. Maar dit btwnr. van de bemiddelaar maakt dit niet toevallig een ABC-transactie of een binnenlandse transactie? want dat zou positief uitpakken. Nou, is er een manier om de naheffingsaanslag en vergrijpboete te verminderen? Ik heb even wat nagezocht en stel dat er sprake zou zijn van een btw carrousselfraude waar ik zelf geen weet van heb dan zou ik gewoon recht hebben op aftrek van de btw. Maar hier heb je drie partijen voor nodig. Het is wel wat erg ver gezocht. En hoe zit het dan met gewone fraude bij de bemiddelaar? Als ik te goeder trouw ben heb ik dan toch recht op aftrek? Op basis van het neutraliteitsbeginsel zou ik ook recht op aftrek van de btw hebben denk ik zolang de buitenlandse leveranciers hun btw hebben afgedragen. Maar ik weet niet of bij hun 19% in rekening is gebracht of niet. Ik neem aan dat dit ook niet meer te corrigeren d.m.v. creditfactuur gezien de bemiddelaar failliet is en er al een naheffingsaanslag ligt.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept