Jump to content

Parleys

Junior
 • Content Count

  14
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1

Personal info

 • You are:
  ondersteunende organ
 • Gender
  Male
 • Address
  Kobaltweg 44, Utrecht, 3542CE, Netherlands
 • First name
  Luc
 • Last name
  Habets
 • Company or organization name
  Stichting Parleys
 • Website address
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  41-45
 • You are primarily interested in:
  expert advies
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa

Company info

 • Location
  Utrecht
 • Phone number
  +31857739913
 • Branch
  Overheid
 • Branch 2
  ICT/ telecom
 • Website address

Vision

 • I'm looking for people who
  Meehelpen om een nieuw evenwicht binnen het commerciële vastgoed te creëren door meer transparantie en marktwerking.
 • My opinion about entrepeneurship
  We hebben niet alleen een overschot aan meters kantoor en winkel. We hebben vooral een tekort aan ondernemers.
 • My opinion about innovation
  Innovatie begint volgens mij met verbazing en twijfel. Iets heel gevoeligs dus, alleen geschikt voor mensen die zich kwetsbaar durven opstellen.
 1. Huurder tekent in 2001 een huurovereenkomst voor de aanhuur van een winkel. De huurtermijn is 5 jaar met vervolgens een verlenging van 5 jaar. In de huurovereenkomst staat dat vervolgens de huurovereenkomst met telkens 5 jaar wordt verlengd. Is deze laatste frase rechtsgeldig of gaat de huurovereenkomst na 10 jaar automatisch van rechtswege over in onbepaalde tijd? Huurder heeft geen enkel voordeel van deze verlenging voor bepaalde duur.
 2. De feiten en omstandigheden zijn inderdaad belangrijk. Niet zelf oppakken, best hulp inroepen.
 3. Zeker doen! Ik zou me dan wel specialiseren op de zogenaamde profielfoto. Op facebook, linkedin en andere sites staan gewoon slechte foto's. hierbij zou ik samenwerken met datingsites. Mijn aanbieding zou zijn dat je regel matig foto's maakt van je klanten die ook weer gebruikt kunnen worden bij publicaties. Dus geen pasfoto's maar leuke profielfoto's. Daarnaast zou ik me richten op de seniorenmarkt. Hoe erg dat het ook klinkt, als mensen sterven hebben ze alleen nog een foto van 20 jaar geleden. Dus maak een afspraak met verpleeg- en rusthuizen, span samen met schoonheidssalons en visagistes. 18 euro voor 1/2 uur. 32,50 euro, inclusief make up en 45 euro voor complete styling, inclusief kapper. Voor hulp, even bellen....
 4. Indien u dat wenst. In praktijk kan No cure No pay een relatief dure oplossing zijn. Wij hanteren vaste (relatief lage) prijzen per fase. Zo blijft uzelf in control. Wij leveren resultaat per fase. U hoeft dan niet fors te betalen voor iets wat achteraf redelijk eenvoudig verwezenlijkt is. Parleys kijkt vooral naar de ondernemer en het contract, minder naar het pand. Het pand(eigenaar) moet de ondernemer dienen, en niet andersom. Indien geprocedeerd moet worden, werken we wel met een % over de huurbesparing. Dit is logisch. Deze kosten kunnen flink oplopen. De ondernemer wil deze alleen betalen als hij/zij ook hier baat bij heeft gehad.
 5. Wat veel inzicht geeft, is een passantenonderzoek. Ga op de belangrijkste verkoopdagen in de week in de buurt van de betreffende winkel staan en probeer antwoord te vinden op de volgende vragen? 1 hoeveel mensen passeren de winkel 2 hoeveel mensen gaan naar binnen 3 hoeveel mensen kopen wat 4 wat kopen de mensen (bier, wijn, etc) 5 waarom kopen de klanten daar 6 waarom kopen de klanten daar niet 7 wat moet er gebeuren opdat mensen daar wel willen kopen 8 welke winkels liggen er in de buurt 9 ..... Dus richt je niet zozeer op de zaak zelf, maar op welke kansen dat er liggen. welke van de bovenstaande uitkomsten kun jij verbeteren? en hoe?
 6. parleys behartigt belangen van huurders van winkels en kantoren. Jouw probleem komen we regelmatig tegen. In aanvullingen op de vragen en opmerkingen van mijn voorgangers het volgende. Huur afkopen, kan altijd nog. De vraag is wat er precies aan de hand is. Welke parameters zijn dominant in het verhaal (IST-situatie)? De verhuurder heeft namelijk ook een probleem. Als zometeen iedereen weg is, krijgt ie zijn winkel nooit meer verhuurd. De vraag is dus vervolgens welke exploitatie is wel mogelijk op dit adres (SOLL)? Hierbij kan ook hulp gevraagd worden van de eigenaren van de overige lege winkels. De slotsom zou kunnen zijn dat eigenaren gaan meebetalen aan de verkoopkosten, om meer passanten te trekken. Afkopen van huurcontracten is een dure oplossing. Zicht krijgen hoe je de winkel aan de praat krijgt, kost minder en levert meer op.
 7. Stichting Parleys behartigt belangen van huurders van winkels en kantoren. Parleys is voorstander van huur/gebruikscontracten ipv verhuurcontracten. Huurders zouden zelf een contract moeten opstellen en voorleggen aan de verhuurder. In het het verleden zijn vele huurders erin getrapt: huurovereenkomsten getekend zonder precies op de hoogte te zijn van de strekking. In dit verband is het zinvol om de marktomstandigheden en parameters te beschrijven op basis waarvan de huur is gebaseerd. Dit verkort de discussie als over 3 jaar om wat voor reden de marktomstandigheden zijn verslechterd en de nieuwe huurrprijs vastgesteld moet worden.
 8. alleen het prijseffect blijft grotendeels uit: er is weinig vrije mededinging, te weinig transparantie en de barrieres zijn te hoog.
 9. Marco, Dit is precies waar Parleys bang voor is. De VNG en BNG hebben hun medewerking toegezegd. Parleys probeert de plannenmakerij tegen te houden via de NMA. Als stichting zijnde kunnen we ons beter in de discussie mengen met argumenten dan het hele initiatief afschieten. Vandaar onze vraag naar meedenkkracht.
 10. Stichting Parleys wil dat bestaande voorraad aan kantoren wordt ingeprijsd. Herbestemmen of slopen is een eindstation. Eerst zullen de gebruikers van kantoorruimte baat moeten hebben van het overschot. Maar nu de discussie wordt gevoerd over ranking van de kantoren moeten we niet van criteria uitgaan die de eigenaren dienen, maar juist van de behoeftes van gebruikers. De zogenaamde besliscriteria van potentiele huurders.
 11. bedankt voor jullie reacties! Ik zal de vraag aanscherpen. Het Sloopfonds wil kantoren aanmerken voor sloop of herbestemming. Deze kantoren zouden vervolgens uit de voorraad genomen kunnen worden. Dit zou betekenen dat de prijs resterende voorraad kantoor zich stabiliseerd. Welnu, LaSalle heeft een poging gedaan om kantoren te ranken en zo richting te geven aan de discussie welke kantoren weg moeten. Hierbij is LaSalle uitgegaan van 3 criteria. Parleys betwijfelt dat deze criteria de belangrijkste zijn in het duiden van relevantie (BEHOUDEN of SLOPEN/HERBESTEMMEN). Parleys neemt aan dat juist PRIJS en COST OF USE een belangrijke criteria zijn en bv ook de "functieloosheid" oftwel met welk gemak kan ik herbestemmen. Onze vraag aan HL-leden is: Welke beslis/zoekcriteria zijn voor jullie of jullie relaties de belangrijkste geweest bij het aanhuren van kantoorruimte? Welke criteria zouden jullie kiezen als er al gekozen moet worden voor sloop of herbestemmen?
 12. Hallo Afgelopen zomer hebben diverse partijen zoals vereniging Nederlandse Gemeenten, vereniging Nederlandse Banken en vastgoedpartijen een convenant getekend rondom aanpak leegstaande kantoorpanden. De ondertekenaars willen het eens worden over welke kantoren gesaneerd/gesloopt of herontwikkeld zullen gaan worden. Stichting Parleys, belangenbehartiger voor huurders van kantoren en winkels, is hierop tegen. Daarom is Parleys in gesprek gegaan met convenantpartijen en bijvoorbeeld de NMA. Stichting Parleys wil dat overschotten meters kantoor niet voortijdig uit de voorraad worden genomen, maar eerst worden ingeprijsd. Nu is de vraag hoe kantoormeters vergelijkbaar gemaakt kunnen worden. LaSalle had 3 parameters bedacht: ligging, kwaliteit en markt&beleid. Parleys betwijfelt of dit de belangrijkste aanhuurcriteria zijn. Wie heeft een duidelijk beeld op de belangrijkste besliscriteria bij aanhuur van een kantoor. Uit eerdere studies blijkt dat de huurprijs en grootte van het kantoor een sterk verengende factor is bij de keuze uit het aanbod. Daarnaast blijkt de costs of use een actueel begrip. Wie heeft ervaring met de actuele besliscriteria? Parleys wil jullie criteria graag nader onderzoeken en vervolgens meenemen in de besprekingen. alvast bedankt!
 13. hallo, Ik neem aan dat je al marktonderzoek hebt gedaan en een businessplan gemaakt. Je verhaal lezend, zou ik eerst een aantrekkelijke presentatie maken en hiermee naar stakeholders zoals gemeente, provincie, recron en VVV toestappen. Door hen al vroeg in de plannen te betrekken, kunnen ze veel hulp bieden. Want zo'n stuk grond heb je snel gekocht. Voor de hal ben je wel even zoek vwb vergunningen. De tent vol krijgen is een grotere opgave. Hiervoor ben je deels afhankelijk van deze stakeholders. Dus mijn advies, laat die locatie en pand nog even buiten beschouwing, maar laat zien welke meerwaarde jij kunt leveren aan de regio in toeristisch opzicht en welke hulp je hiervoor nodig hebt. Want een attractie is commercieel interessant voor je toekomstige buiren. Groet, Luc Habets
 14. Mod edit: gehele tekst verwijderd. Ik noem enkel de naam van de STG omdat er wel een belang behartigd wordt van ondernemers door Parleys, maar de stichting exploiteert zichzelf ook tegen betaling voor advies en diensten en dat maakt de tekst die hier stond in strijd met de anti-promotie en anti-acquisitie regels van HL, zie de voorwaarden. groet Joost HL admin
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept