Jump to content

nikki96

Senior
 • Content Count

  44
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • How did you find us:
  via een kennis

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  financiering
  ondern
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa
 1. Dat is inderdaad fors, maar als je het afzet tegen mijn schade valt het erg mee.
 2. Bij het interviewen van niet meer dan 5 a 6 mensen, en een casusvraag rond de 15.000 (in mijn geval)
 3. Dat ben ik met je eens. Echter voor mijn (eenvoudige) vraag was het naar mijn mening niet nodig om uitvoerig de casus uit te leggen. Dat zal ik proberen niet meer te doen. Echter als je al zo lang als ik in deze situatie zit, waarin het college leugen na leugen blijft meedelen, ondanks dat ik ze allemaal heb weerlegd aan de hand van stukken, wordt je vanzelf wat feller op mensen die zo maar een conclusie trekken zonder de feitren te kennen. Dank voor je reactie, ik vroeg alleen maar hulp bij een vraag die inmiddels beantwoord is. Als ik verwijten wil krijgen ga ik wel naar het college Dat is inmiddels duidelijk, dank voor je reactie Ik heb inmiddels uitvoerig gesproken met de directeur van BING. Hij heeft mij verteld waar de kosten van een onderzoek van af hangen. Inmiddels heb ik een goede indicatie gekregen. Nogmaals mijn dank Mocht iemand nog ideeën hebben hoor ik ze natuurlijk graag!
 4. Het is misschien de omschrijving van het beroep van bestuurder, een wethouder zal zich toch echt aan de regels moeten houden die zijn vastgelegd in de wet, ook als hij persoonlijk een andere mening is toebedeeld. Ik heb inmiddels een groot deel van de oppositie al achter een onderzoek. Binnenkort zal de gehele raad er over moeten beslissen. Er wordt in de oppositie ook niet getwijfeld aan het onbehoorlijk bestuur in deze zaak. Het college blijft echter alleen vasthouden aan foutieve aannames die ik al tientallen keren heb weerlegd. Het praten tegen een muur levert meer op. Meerdere van u vragen zich af of ik hier mijn tijd wel aan wil besteden...... Ja is daarop het antwoord. Ik ben in de eerste plaats niet iemand die snel opgeeft. Het bedrijf is een zaak die mijn vader ruim 50 jaar geleden is begonnen, en wat is uitgegroeid tot een goed lopende winkel. Echter door het ontbreken van investeringsmogelijkheden op een cruciaal moment is de zaak in een neerwaartse spiraal geraakt. Het cruciaal moment viel samen met een grootse verbouwing van het centrum waar mijn winkel zich bevindt. Omdat deze verbouwing enkele jaren in beslag zou nemen waren banken op dat moment niet bereid om te investeren. Bbz was voor mij een uitkomst om middelen te krijgen, en mijn winkel voor te bereiden op een heropening van het centrum. Omdat tussen aanvraag en uitbetaling van dit krediet 2,5 jaar heeft gezeten, kwam dit te laat om de nodige investeringen te doen, en heb ik zaken moeten betalen die zich, door het sterke teruglopen van de omzet, hadden opgestapeld. Ik vind het jammer dat mensen op dit Forum vaak direct een conclusie trekken zonder alle feiten te kennen. Ook nu weet u nog niet alle feiten, en die kan ik hier ook niet allemaal vermelden. Als u echt interesse heeft, ben ik bereid om het met u te delen, maar trek aub niet direct conclusies. Soms heeft de simpele ondernemer ook wel eens gelijk, en ik ben ervan overtuigd dat ik dat heb. Ik wordt hierin gesteund door de gerechtelijke uitspraken die ik inmiddels heb, en mijn juridisch adviseur die advocaat is geweest en ruim 10 jaar lang rechter. Echter in het bestuursrecht worden schades, zoals in mijn geval, berekend op basis van de wettelijke rente (dit gebeurt sinds 2012) mijn schade is vele en vele malen groter dan dit bedrag. Bovendien wordt het verrekend met de Bbz, en krijg ik niet de kans om ook maar enige schade trachten op te lossen met de vergoeding hiervoor. Om de gemeente te bewegen om mij (eindelijk) eens te helpen, omdat zij onrechtmatig gehandeld hebben (uitspraak o.a. Centrale Raad van Beroep) door de onbehoorlijke handelswijze van de wethouder wil ik nu via een onderzoek die handelswijze onderzocht hebben. Voordat ze mij en mijn gezin op straat zetten is dat het minste wat ze kunnen doen lijkt mij.
 5. Dankjewel TwaBla, eindelijk iemand die op mijn vraag ingaat. Ik zal Berenschot en KAFI ook eens bekijken. Kun je aangeven in wat voor bedragen ik moet denken, of heb je dat nog nooit aan de hand gehad?
 6. Om deze vragen te beantwoorden zal je het complete dossier door moeten nemen. Ik heb steun van een oud advocaat en rechter. Ook hij noemt deze gang van zake een integriteitsprobleem
 7. Ja dat klopt, het gaat nog om die aanvraag. Ik had de hoop dat er misschien iemand op het forum wel eens een onderzoek door BING (o.i.d.) aan de hand had gehad, en op basis van die kennis een indicatie kon geven
 8. Ik ben heel rustig hoor, maar er worden conclusies getrokken die nergens op gebaseerd zijn. Ik sta open voor informatie verzoeken, maar geef dan aan welke informatie u nodig heeft om een antwoord te geven en trek niet direct een conclusie. Ik vroeg ook alleen of er iemand was die een indicatie kon geven wat een onderzoek door BING zou kosten.
 9. Het hele verhaal heeft bij elkaar 2,5 jaar geduurd. Hiervan is aantoonbaar dat 1,5 jaar daarvan de fout van de wethouder is geweest. De rechtbank heeft reeds geoordeeld dat er meerdere onrechtmatige besluiten zijn genomen.... Dit is dus wel de correcte weergave, maar niet de gehele. Knap overigens dat je die conclusie al trekt na die anderhalve zin. Misschien ben je niet het juiste persoon om dit soort vragen te beantwoorden
 10. Bing zelf zegt dat, zoals gezegd, dit lastig in te schatten is, en dat de gemeenteraad of het college een aanvraag voor onderzoek moet doen. Ik krijg in ieder geval geen indicatie te horen
 11. Hallo, Ik vroeg mij af of er hier iemand is die mij kan verstellen wat een onderzoek door BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) naar het handelen van een wethouder ongeveer zal gaan kosten. Ik begrijp dat dit moeilijk in te schatten is, maar dat ik ongeveer een idee heb. Ook zou ik graag horen of er andere gerenommeerde bureaus zijn die dit soort onderzoeken doen. Het gaat dan om een wethouder die in een kredietaanvraag de rapporten naast zich heeft neergelegd omdat hij zelf een andere mening was toebedeeld. Hierdoor heeft de aanvraag aantoonbaar 1,5 jaar te lang geduurd. Ik hoor het graag [verandering: titel]
 12. Ik zal mijn vraag nog een beetje toelichten. Mijn Bbz aanvraag heeft 2,5 jaar in beslag genomen. Toen heeft de rechtbank de gemeente opgedragen om een beslissing op een positief rapport te nemen, wat zij tot dan toe nog steeds niet gedaan had. Dis na 2,5 jaar MOEST zij wel een positief besluit nemen. Echter... die 2,5 jaar hebben mij enorme problemen opgeleverd die ik met het Bbz geld moest oplossen waardoor de broodnodige investering nog steeds niet gedaan kon worden. Gevolg, verder omzetverlies. Ik heb een schadeclaim ingediend, en deze ook toegewezen gekregen van de Centrale Raad van Beroep. Mijn pech (wederom) beperken schadeclaims in dit soort situaties zich sinds 2011 in een toewijzing van de wettelijke rente over het te laat betaalde bedrag en over de periode dat het bedrag te laat betaald is. Dit is dus een soort pleister op een slagaderlijke bloeding. Nu hanteert de gemeente de wettelijke rente voor niet- handelstransacties, terwijl ik (als ik de omschrijvingen op de site van de overheid lees met betrekking tot de verschillende wettelijke rentes) steeds meer de overtuiging heb dat dit onjuist is. Ook de rente die mij door het incassobureau wordt opgelegd (helaas is het al zover gekomen) is een hoge rente. Ik ben nog in afwachting op een antwoord welke rente deze hanteerd. Mijn hoger beroep tegen het rentetarief loopt momenteel nog bij de CRvB en ik ben in afwachting van een eventuele zittingsdatum. Iemand nog ideeën? Onlangs kreeg ik een e-mail in mijn bezit van de betreffende wethouder aan een juridisch medewerker van de gemeente. Hierin stond het volgende citaat; Het heeft nu allemaal lang genoeg geduurd. Je weet dat ik in het verleden erg gekant was tegen deze kredietverlening, omdat ik van mening was dat dit bedrijf geen toekomst had. Dat blijkt nu wel. Hiermee is mij duidelijk geworden waar de vertraging heeft gezeten, echter is mijn bedrijf inmiddels op sterven na dood.
 13. een Bbz bedrijfskrediet krijg je alleen als je ondernemer bent. Je moet het gebruiken voor je bedrijf, en heet ook een bedrijfskrediet. Het is dus een lening van de overheid om je bedrijf te redden, wat zou het anders moeten zijn dan een handelsovereenkomst? Je mag het niet voor privé-doeleinden gebruiken.
 14. Ik heb een eenvoudige vraag, waarvan het antwoord denk ik wat lastiger is: Is een Bedrijfskrediet op grond van de Bbz 2004 een handelsovereenkomst tussen de betreffende ondernemer en de overheid/gemeente? Ik ben erg nieuwsgierig naar uw reactie
 15. De schenking is helaas niet doorgegaan. De schenker (schenkster) is teruggekrabbeld om onduidelijke privé redenen. Had niet met ons of levensvatbaarheid te maken. Jurisprudentie LJN AM2535 Naar het oordeel van de Raad kan het niet meewerken aan de vestiging van een (aanvullende) krediethypotheek op de door appellanten bewoonde woning hun niet worden verweten, reeds omdat de verlening van bijstand in de vorm van een krediethypotheek niet is toegelaten ten aanzien van zelfstandigen zoals appellanten. Dit blijkt uit artikel 20, zesde lid, aanhef en onder a, van de Abw. Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling dient uitgangspunt te zijn dat alle beschikbare vermogensbestanddelen, inclusief het vermogen dat is belegd in de eigen woning en dat een belangrijke functie vervult bij het aantrekken van vreemd vermogen, bestemd zijn voor het bedrijf of zelfstandig beroep (Kamerstukken II, 1991-1992, 22 545, nr. 3). Gedaagde had dan ook van verlaging van de toegekende bijstand dienen af te zien. De Bbz mag dus niet geweigerd worden als je niet meewerkt aan een tweede hypotheek. Handig om te weten.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept