Jump to content

Nicoline van Klaveren

Junior
  • Content Count

    29
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Nicoline van Klaveren

  1. maar mocht het geval zich een keer voordoen Christine, hoe heb jij je verzuimbeleid dan geregeld? Is het opgenomen in de arbeidsovereenkomst, heb je een apart protocol of heb je niets geregeld omdat je niet voorziet dat het kan gebeuren?
  2. Hoi, Is er een helder, duidelijk dossier wat vastgelegd is op papier en is ondertekend door beide partijen? Als dat er niet is, dan zou ik dat alsnog in orde gaan maken. Gewoon gaan zitten, bespreken wat je is opgevallen en wat je anders wilt zien in de toekomst en dit in een verslag aanbieden om te ondertekenen. In het verslag moet goed naar voren komen: * wat er is besproken * wat de afspraken zijn voor de toekomst * wat de consequenties zijn bij het niet nakomen van de afspraken. Het is een moeilijk gesprek, mijn tip is om je niet te laten leiden door angst (wat een eventuele vader zou kunnen doen). De soep wordt nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Als je het moeilijk vind om dit gesprek zelf te voeren omdat er bijvoorbeeld emoties bij komen kijken (je bent al boos) geef het dan uit handen aan een professional. Succes! LeanZ, Nicoline
  3. Laat deze persoon zich adequaat behandelen? Als het antwoord ja is, dan is het des te opvallender dat hij/zij nog thuis zit. Behandeling is erop gericht iemand beter te maken, het zou logisch gezien niet kunnen stagneren of leiden tot nog zieker worden. Dan is er nog de mogelijkheid van re-integratie bij een andere werkgever, is dit al onderzocht? Het is toch te gek voor woorden dat iemand al zo'n tijd thuis zit en er geen stijgende lijn in zit? De bedrijfsarts die de persoon in kwestie heeft gezien mag zich ook wel eens achter de oren krabben. In mijn ogen is een opbouw waarbij begonnen wordt met 2 uur per dag best haalbaar, al dan niet bij de eigen werkgever. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat iets niet lukt. Wat mij verbaasd is dat niemand met zijn boerenverstand zegt: Ga eerst maar eens proberen, pas daarna kun je zeggen of iets lukt of niet.
  4. Wat een mooie discussie is hier al op gang gekomen. @Norbert; Het verzuimprotocol zou globaal duidelijke en heldere afspraken moeten bevatten over het tijdstip van ziek melden, op welke manier ziek dient te worden gemeld (niet per sms bv), bij wie men zich ziek dient te melden en wat wel en niet is toegestaan tijdens ziekte (bv doktersbezoek, waarbij wn aan wg moet melden hoe laat de afspraak is) Conflictsituaties zijn altijd moeilijk. De richtlijnen van STECR geven een goed beeld van wat er in zo'n geval zou dienen te gebeuren. Ook een goede mediator kan voor een prettige en bevredigende oplossing zorgen. @Jasper: ik zou je toch willen adviseren tijd en wellicht wat geld te steken in de opzet van een goed verzuimprotocol. Nu is de noodzaak er wellicht nog niet, je kunt daarom beter voorbereid zijn. Het voorkomt achteraf een hoop gezeur en narigheid en alle onnodige kosten van dien. Hier gaan echt mijn haren recht van overeind staan! Juristen zijn in zo'n geval niet nodig; menselijkheid en coulance is prima maar tot op zekere hoogte. In de arbeidsovereenkomst staat precies wat werkgever en werknemer zijn overeengekomen. Een goed gesprek zou voldoende moeten zijn om iemand weer aan het werk te krijgen, desnoods door aanbieden van vervangend werk. Het stappenplan is een hele mooie richtlijn. Toch merk ik op dat de meeste werkgevers een goede relatie met hun personeel zeer belangrijk vinden (en terecht!) Het is daarom moeilijk voor hen de ziekte op een zakelijke manier te benaderen.
  5. Hoe is het mogelijk dat bij het MKB het verzuimbeleid vaak niet goed of zelfs helemaal niet is geregeld? Bij veel bedrijven waar ik kom, blijkt iets simpels als een goed verzuimprotocol niet aanwezig te zijn. Toch is dát het eerste waar je als bedrijf met personeel in dienst tijd en geld in zou moeten investeren. Ziek zijn is van alle tijden. Daar zal weinig verandering in komen. Waar wel verandering in kan worden aangebracht is de manier waarop met verzuim wordt omgesprongen. Als er een duidelijk protocol ligt met daarin bepalingen waar een medewerker zich aan te houden heeft tijdens ziekte, is dat al een eerste stap in de goede richting. Daarnaast is het van belang dat de leidinggevenden in een bedrijf goed worden getraind om zieke werknemers te begeleiden. Helaas komt het maar al te vaak voor dat er onenigheid of een conflict ontstaat op het werk tussen werknemers en leidinggevende. Wat is een machtiger middel voor de werknemer dan zich ziek te melden. In een conflictsituatie wordt niet zelden veel te veel geld uitgegeven en worden niet zelden noodgrepen gedaan om van de medewerker af te komen. Allemaal onnodige kosten die voorkomen hadden kunnen worden met een goed en helder verzuimprotocol. Houdt de komende tijd uw personeelshandboek of arbeidsovereenkomsten eens tegen het licht en bekijk of er sprake is van heldere en duidelijke regelgeving omtrent verzuim. Het kan u in de toekomst een fors bedrag besparen!

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept