Jump to content

mars63

Junior
 • Content Count

  13
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Beste dames/heren Ik heb een stambv met een rekening courant van 120K en een stamrechtverplichting van 170K. Op de rekening van de stambv staat nog 20K. De rekening courant is ontstaan door een lening aan de eenmanszaak van mijn vrouw van 100K. Dat liep niet goed en na een paar jaar gestopt. ik heb de stambv vanaf 2010 en door de jaarlijkse oprenting is de verplcihting gegroeid naar 170K. Ik ben 62 en ga met 67 men pensioen. De RC schuld kan ik stap voor stap afbouwen door jaarlijks bv 6k IB te betalen en daardoor de RC schuld met minimaal 12K af te laten nemen. Deze 12K gaat dan ook van de stamrechtverplichting af. Maar als ik de RC tzt heb betaald staat er nog 50K stamrechtverplichting open. Mijn vrouw is al jaren ernstig ziek en kan geen inkomsten genereren. De 120K aflossing door max 60K IB te betalen kan me over een periode van 5 tot 10 jaar misschien lukken, maar dan heb ik nog de 50K verplichting openstaan. Kortom, toch wel slapeloze nachten hoe ik dit enigzins kan oplossen. Snap dat ik moet betalen maar 50% belasting over 170K, dat kan ik even niet bevatten.
 2. Ik heb een rekening courant schuld bij mijn stamrecht BV van 100K. Deze is ontstaan door een lening aan de eenmanszaak van mijn vrouw. Deze eenmanszaak is opgeheven en de uitstaande lening is op de RC geboekt. Ik betaal een rente van 4% over mijn RC. Ik ben 60 jaar en wil deze lening de komende jaren aflossen. Ik doe dit door BV 4K aan de fiscus over te maken en door een verloning van zeg even 10K te doen en deze meteen te boeken op de RC. Maar door de rente gaat bijna de helft verloren van mijn aflossing aan rente. Is er op enige manier een regeling te treffen met de fiscus dat ik de lening aflos zonder of met een minimale rente. Uiteindelijk krijgt de fiscus het bedrag aan belasting wat ze ook hadden gehad als ik niet had geleend en de 100K bij mijn pensioen had laten uitkeren. Hier en daar hoor ik dat de 4% veel te hoog is, maar ik wil geen gedoe achteraf krijgen met de fiscus.
 3. ik had begrepen dat ik de lening aan de eenmanszaak van mijn vrouw niet kon afboeken? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
 4. Dank je Karma voor je reactie. Het omzetten van de lening naar de RC van mijn stambv was geen wens van mij maar is gedaan door de boekhouder. De eenmanzaak van mijn vrouw was opgeheven dus de lening aan "xxx" bestond niet meer . xxx= naam de van eenmanszaak.
 5. Mijn echtgenoot heeft jaren geleden een eenmanszaak gehad, die geld heeft geleend vanuit mijn Stambv. Na enkele jaren is deze eenmanszaak opgeheven en is de lening van bijna 100K overgezet naar de rekening courant van mijn Stambv. Ik ben nu 60 jaar en ik kan best ieder jaar een bedrag aan IB betalen waardoor deze RC uiteindelijk op een lage stand, of nul, komt te staan. Ik lees veel over het belastingvrij afboeken van een RC en dat de fiscus hier moeilijk over doet. Dat snap ik want in vele voorbeelden lees je dat het gaat over prive opnames die niet meer terugbetaald kunnen worden. Ik snap dat als ik een speedboot had gekocht ik dit niet zomaar weg kan strepen uit de boeken. Voor mijn gevoel heb ik een zakelijke lening gedaan en hebben mijn echtgenoot en ik (op de achtergrond) geprobeerd een zaak van de grond te krijgen wat niet gelukt is. Heeft het zin om dit bij de belastingdienst aan te kaarten of is dit een uitgemaakte zaak, dat de RC gewoon terugbetaald moet worden, door aflossing of door het betalen van de IB. Dank
 6. Dank voor de info!! Ik wil nog het volgende even afstemmen svp. Zoals genoemd in de vraag is de klant een bedrijf in Saoedie Arabie. Die heeft een Amerikaans bedrijf ingehuurd voor een project. Dit Amerikaanse bedrijf heeft het bureau in Dubai gevraagd om personeel en die zijn bij mij uitgekomen. Dank en groet Ruud
 7. Ik ben freelancer en heb voor een project in Saoedie Arabie een contract afgesloten met een detacheringsbureau, gevestigd in Dubai. Het bedrijf in Dubai betaald mijn uren uit. Ik ben op de hoogte van de 183 dagen regeling, waardoor dubbele belasting vermeden kan worden. Ik ben eind Augustus begonnen en nog geen idee hoe lang dit project gaat duren. Vraag: Hoe moet ik de periode van de 183 dagen regeling zien. Geld deze regeling bv voor de gewerkt dagen in 2014 en begint het tellen weer opnieuw op 1 Jan 2015? Ik lees dat deze regeling geldt in een bepaalde periode, maar heb niet kunnen vinden welke periode wordt bedoeld. Dank en groet Ruud de Jong
 8. Iedereen bedankt voor de reakties en de uitleg!! Groet Ruud
 9. Oke dank voor de uitleg. Nu de hamvraag natuurlijk wat ik als beste zou kunnen doen om de "schade" enigzins beperkt te houden. Eerst had ik het beeld dat ik de schuld kon afboeken zonder belasting te hoeven betalen, maar dat blijkt anders. Als ik moet betalen, prima, maar zoals jullie zullen begrijpen zou ik dit het liefst beperkt willen houden. Dank en groet Ruud
 10. Ik ga geen discussie aan want daarvoor ben ik een leek op dit gebied. Het is niet mijn wijsheid maar ontleent aan het volgende voorbeeld wat ik een paar jaar geleden gekregen heb. Zie onderstaande. Het probleem wat ik te horen heb gekregen waardoor onderstaande niet kan, is dat de eenmanszaak op naam van mijn vrouw staat bij de KvK, en ik alleen gevolmachtigd ben. Ik hoop dat het plaatje nu goed is wat ik probeer te schetsen. Dank en groet Ruud ================================================================================================ QUOTE Als de eenmanszaak wegens slechte resultaten stopt, staat er inderdaad een privé schuld over aan de stamrecht BV. Dit betekent echter ook dat de eenmanszaak dan verlies heeft geleden. Stel dat er in enig jaar 40.000 Euro verlies is en 40.000 Euro schuld en dat dat verlies op jouw naam staat. De stamrecht BV doet dan een stamrecht uitkering van 40.000 Euro. Deze 40.000 Euro wordt niet in cash uitgekeerd (want de BV heeft misschien wel geen cash meer door het uitlenen van geld). De 40.000 Euro die je aan uitkering van de BV tegoed hebt wordt verrekend met de 40.000 schuld die je nog aan de BV hebt. Je schuld is dan dus weg. Je aangifte inkomstenbelasting wordt als volgt: Winst uit eenmanszaak -/- 40.000 Stamrechtuitkering + 40.000 Belastbaar inkomen nihil Verschuldigde IB nihil Uiteindelijk heb je dan dus geen belasting betaald over de stamrechtuitkering en is je schuld weer weg. Dit vereist echter wel goede timing, het verlies en de uitkering moeten in het zelfde jaar vallen en allebei op jouw naam staan.
 11. Ik heb mijn vraag misschien wat onduidelijk geformuleerd, maar na speurwerk op internet is het wat duidelijker geworden. Het gaat erom dat door de inschrijving bij de KvK, Ik ben alleen gevolmachtigde, alleen mijn vrouw de schuld na het beëindingen van de eenmanszaak zou kunnen opgeven bij de aangifte (als negatief inkomen). Omdat zij geen inkomen heeft krijgt zij niets terug van de belasting en betaal ik dus per saldo de volledige belasting over de eenmalige uitkering uit de Stambv om de lening af te lossen. Ik kan dus het verlies van haar eenmanszaak niet als negatief inkomen opgeven op mijn aangifte. Ik dacht dat dit wel mogelijk was omdat we in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en de schuld van mijn vrouw ook wordt beschouwd als mijn schuld. Maar blijkbaar zijn daar andere regels voor. Excuses voor de verwarring Ruud
 12. Beste Joost Bij het aangaan van de lening uit mijn stamrecht had ik het volgende begrepen. Ik zou de lening kunnen aflossen door een eenmalige uitkering uit mijn stamrecht aan mijzelf. Omdat er nog een lening uitstaat boek ik dit bedrag meteen weer terug als aflossing. De belasting over de eenmalige uitkering vanuit mijn stamrecht zou ik kunnen verrekenen door het verlies van de eenmanszaak af te trekken van de belasting. Per saldo zou ik dan geen belasting betalen en is de lening afgelost. Maar nu hoor ik dat dit niet kan omdat de zaak volledig op de naam van mijn vrouw staat. De schuld komt dan volledig ten laste van haar, maar zij heeft geen inkomen en kan dus niets aftrekken van de belasting. Dit had enkel gekund als ik mede-eigenaar was geweest van de eenmanszaak. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb verwoord. Het ziet er naar uit dat ik alsnog de belasting moet betalen over het geleende bedrag. De lening is 100K dus best aanzienlijk. ALs ik moet betalen heb je dan enig idee tegen welk tarief dit gaat gebeuren? Dank en groet Ruud
 13. Mijn vrouw heeft een eenmanszaak en geld geleend uit mijn stamrecht BV. De zaak staat op haar naam en ik ben geen mede-eigenaar maar gevolmachtigde. Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. De eenmanszaak loopt niet goed en eind 2014 willen we stoppen. In 2014 proberen we nog niets van de voorraad te verkopen. Het plan was om de lening af te lossen uit mijn stamrecht. Ik kon dat doen door een uitkering te doen uit de stambv gelijk aan de hoogte van de lening. Omdat er nog een lening is wordt deze dan teruggeboekt naar de stambv. De uitkering uit de Stambv wordt belast maar omdat we de schuld konden aftrekken van mijn inkomen, zou ik de belasting die betaald moet worden weer terugkrijgen. Maar nu blijkt dat de inschrijving bij de KvK van de eenmanszaak niet zodanig is dat ik deze constructie kan toepassen. De zaak staat volledig op de naam van mijn vrouw en omdat zij geen inkomen heeft, kan ze dus ook de schuld niet aftrekken van de belasting. Zou dus betekenen dat we de belasting die we moeten betalen over de aflossinng van de lening, ook echt kwijt zijn. De inschrijving bij de KvK nu aanpassen, heeft volgens de boekhouder geen zin, want dat ziet de belasting en kan als fraude worden aangemerkt, en daar zit ik niet op te wachten. Ik hoop dat mijn verhaal duidelijk is en iedere suggestie is welkom. Dank hiervoor.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept