Jump to content

Comecon

Senior
 • Content Count

  39
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

3

Personal info

 • Gender
  Male
 1. Dank voor alle reacties, maar de discussie is inderdaad wat afgedwaald. Het is duidelijk wat er staat in de bewuste passage. Ook is het wel duidelijk waarom de bank de passage heeft opgenomen in de overeenkomst (m.n.commerciële overwegingen). Mijn oorspronkelijke vraag was of de bank juridisch gezien een dergelijke passage mag opnemen. Het is best mogelijk dat het antwoord op deze vraag in dit forum niet te vinden is, maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. De opmerkingen over communicatie met de bank zijn terecht, maar staan los van de oorspronkelijke vraag. Om
 2. "Per abuis" is de verklaring die de bank zelf geeft. Het inschakelen van een adviseur is een goede suggestie. Heb ik in het verleden ook wel gedaan. Helaas ontbreekt dit jaar daarvoor de tijd.
 3. Dan had ik de bank vriendelijk maar beslist gevraagd om de woorden "and treasury" uit de tekst te halen. Het voorstel is per abuis door de bank in het Engels opgesteld. Ten minste niet in het Frans, o.i.d.
 4. Een quote opvragen bij derden kan natuurlijk. Maar om die derden geïnteresseerd te houden, is het handig om af en toe ook een transactie te doen. Afijn, dank voor je input. Ik ga er maar vanuit dat het legaal is wat de bank doet.
 5. Heren, Er staat: "all your payment and treasury transactions, shall take place through us". Dus "shall" en niet "zo veel mogelijk" of iets van dien aard. Ons belang: andere partijen dan onze bank, bieden vergelijkbare valuta transacties aan tegen scherpere tarieven. Als ik geen treasury diensten van andere partijen mag afnemen, is er dus geen sprake van concurrentie en heb ik geen middel om onze huisbank aan te spreken op evt. te hoge tarieven / marges. Ik ben er dus niet op tegen om treasury diensten van onze bank af te nemen, maar zou wel graag de ruimte hebben om te
 6. Hallo Roel, Bedankt voor je reactie. Dat ze het betalingsverkeer via rekeningen bij de bank willen laten lopen vind ik niet vreemd. Voor een financierende bank is het niet fijn als de klant rekeningen bij allerlei andere banken erop nahoudt, want zo kan er cash flow omgeleid worden. Het gaat hier echter niet om betalingsverkeer, maar om valutatermijn-transacties die dan exclusief bij deze bank gedaan moeten worden. Deze termijntransacties hebben niks met het krediet te maken. Vandaar dat ik me afvroeg of de harde koppeling die de bank in haar aanbieding maakt tussen het krediet en
 7. Hallo, We hebben van onze bank een voorstel voor een zakelijk krediet ontvangen. Op zich mooi in deze tijd en het is ook best een redelijk voorstel. Maar er is een bepaling waar ik over twijfel. In de bewuste bepaling staat dat, om het krediet te kunnen krijgen, wij alle Treasury transacties (aankoop vreemde valuta) via de bank moeten doen. Dat riekt naar koppelverkoop. Mag dat eigenlijk wel?
 8. Update: inmiddels is vast komen staan dat werknemer weliswaar zonder toestemming van de bedrijfsarts en werkgever heeft gereisd maar dat het feitelijk om familiebezoeken gaat met een beperkte duur. Ook in de zakelijke activiteiten van werknemer hebben we inzicht en die kun je uitleggen als bijklussen in het kader van herstel. We gaan: - de spelregels nogmaals aan werknemer uitleggen en aangeven dat deze nagekomen moeten worden - aandringen op transparante communicatie - de contactfrequentie verhogen - de bedrijfsarts informeren over de recente ontwikkelingen en
 9. Een deskundigen-oordeel van het UWV hebben we. Ook zij vonden dat werknemer niet inzetbaar was. Dus dat is deel van ons dossier is afgedekt, al twijfel ik inmiddels wel aan de deskundigheid van het oordeel. Ik zal in dit draadje t.z.t. iets melden over de afloop. Nogmaals dank voor alle input!
 10. Ik denk dat ik eerst maar is een onderzoekje laat instellen naar de duur van het verblijf van werknemer in het buitenland. Als werknemer in de afgelopen 10 maanden feitelijk in het buitenland heeft gewoond, lijkt me dat een ernstig feit en ook een reden om aanvullend onderzoek te doen. Maar als het gereis als vakantie c.q. familiebezoek gekwalificeerd kan worden, dan ligt het weer anders.
 11. Werknemer stelt psychisch niet in orde te zijn. Bedrijfsarts en UWV (deskundigen onderzoek) zijn daarin meegegaan en hebben werknemer de status "niet inzetbaar" gegeven. Dus tja, toon als werkgever maar is aan dat dit oordeel niet klopt. Als de recente informatie juist is, kan werknemer in ieder geval veel meer dan hij aangeeft en hebben arbo en bedrijfsarts zich (misschien wel) het bos in laten sturen. Ik heb vanochtend info ingewonnen bij een voormalig arbeidsjurist en die geeft aan dat de feiten wel heel ernstig moeten zijn, wil een rechter met de werkgever meegaan. Dus als ee
 12. Vanwege bepalingen in de arbeidsovereenkomst. Auto hebben we na 6 maanden teruggevorderd, maar de telefoon nog niet.
 13. Allen, allereerst dank voor jullie reacties! Ik twijfel nog over het inzetten van een bedrijfsrecherche bureau. Werknemer kan beweren dat hij niet wist dat hij niet zonder toestemming mocht reizen. Over zijn werkzaamheden is ook nog wel een verhaal te bedenken, bijvoorbeeld dat die werkzaamheden bijdragen aan zijn herstel of zo. Waarschijnlijk houdt werknemer zich niet aan de regels, maar het staat niet vast of dat voldoende is voor ontslag. Voorlopig neig ik naar de volgende aanpak: - werknemer formeel meedelen dat hij beschikbaar moet blijven voor re-integratie e
 14. Beste HL leden, ik zit met de volgende casus: We hebben een ongeveer 2 jaar geleden een werknemer aangenomen obv een contract voor onbepaalde tijd. Wernemer doet zijn best, maar functioneert toch matig. Aantal gesprekken met werknemer gevoerd, een basis dossier opgebouwd en uiteindelijk in een gesprek met werknemer aangegeven afscheid te willen nemen. Werknemer reageert teleurgesteld, maar zegt het te begrijpen. Een week later meldt de werknemer zich ziek. Dit is inmiddels ruim 10 maanden geleden. Destijds meteen onze Arbodienst ingeschakeld en verder hebben we alle zaken gedaan di
 15. Allen, dank voor de reacties. @Rik, ik ben samen met een collega verantwoordelijk geweest voor de aanstelling. Ik heb de eerste versie van de ovk opgesteld. Daarna heeft mijn collega het overgenomen en heeft de bijlage toegevoegd. Daarbij is onze onderlinge afstemming gewoon niet goed geweest. Ik heb alles nog is doorgenomen en ben tot de conclusie gekomen dat de fout niet bij werknemer maar bij onszelf ligt. Vandaag met werknemer gesproken, lucht geklaard en afgesproken dat we in goed onderling overleg een addendum op gaan stellen. Daarin moeten dan deze keer wel zorgv
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept