Jump to content

npbosch

Junior
 • Content Count

  14
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • Gender
  Male
 • First name
  Norbert
 • Last name
  Bosch

Company info

 • Location
  IJmuiden
 1. Dank voor je antwoord. Wat bedoel je met 10% ander vermogen? 10% van wat? Er zit in de holding bv inmiddels een substantieel bedrag. Ik probeer het salaris van de DGA zo laag mogelijk te houden en keer geen dividend uit om de vermogensbelasting in prive te drukken.
 2. Sinds enkele jaren werk ik (als vrij beroeper) via een personal Holding BV die lid is van een Cooperatie. In de BV zit goodwill en het lidmaatschap van de coöperatie en wat materiële activa. De BV "leent" de DGA uit aan de coöperatie om diensten te leveren en ontvangt daarmee geld uit de coöperatie. De DGA krijgt volgend de gebruikelijke loonregeling betaald uit de BV. Nu heb ik gelezen over een stille maatschap tussen de BV en de DGA. In het maatschapskontrakt zou dan een winstverdeling van bijvoorbeeld 80-20% kunnen worden afgesproken. De DGA krijgt dan weer de fiscale ondernemersfaciliteiten terug zoals MKB vrijstelling zelfstandigheids- en startersaftrek. Mijn vragen: Is dit inderdaad een legitieme constructie? Moet de BV dan toch nog iets verlonen naar de DGA toe? Of zou er geheel gestopt kunnen worden met de maandelijks loonheffingsaangifte? En hoe meld ik dan aan de fiscus dat de BV geen werkgever meer is ? Er zou een formulier op de site van de bel.dienst staan daarover, maar dat kan ik niet vinden. Moet ik deze stille maatschap nog aanmelden bij de KvK? In mijn ogen drijft de stille maatschap geen onderneming.
 3. Joost, Hartelijk dank voor de aanvulling. Uiteraard dient de auto dan ook geherwaardeerd te worden. Ik zal de berekening aanpassen. Groet Norbert
 4. Mijn fiscalist doet een verzoek tot geruisloze inbreng samen met mijn IB aangifte 2014. Inderdaad 0% auto gekocht eind 2013. De goodwill heb ik er alleen bijgehaald omdat ik in het document "omzetten onderneming in BV" een berekening aantrof die precies antwoord gaf op mijn vraag. (heb hard moeten zoeken op internet om zoiets te vinden). Tot mijn verbazing zag ik dat een deel van het EV van de EMZ op de R/C terecht kwam (en hoe hoger de goodwill hoe meer). Ik had verwacht dat het gehele EV van de EMZ op aandelenkapitaal terecht zou komen. In ieder geval veel geleerd van jullie antwoorden en ik weet wat ik met de FOR aan moet. Bedankt voor alle reacties. Groet Norbert Bosch
 5. De waarde van de activa/passiva zijn in de openingsbalans exact gelijk aan de eindbalans van de EMZ. Er heeft dus geen herwaardering plaats gehad zoals bij een ruisende inbreng. (daar zal de totale waarde van de activa/passiva meestal groter worden indien er stille reserves zijn) Ik heb alleen exact de berekening gevolgd zoals uitgelegd in het bij de vorige post bijgevoegde document. Ik heb die berekening in een excel gezet. Na wat spelen met de getallen voor de commerciële herwaardering zie je dat dit enkel invloed heeft hoe de verdeling wordt voor aandelenkapitaal en R/C. De grote van de balans zelf verandert niet. groet Norbert Bosch
 6. Heb vanmiddag nog wat huiswerk gedaan en kwam het in de bijlage bijgevoegde lezenswaardige stuk tegen. Ik heb de berekening voor mij gemaakt. Over naar de BV gaat ook nog goodwill, die in fiscale zin al geheel afgeschreven is, maar natuurlijk wel een commerciële waarde vertegenwoordigt. Wanneer ik dan de berekening uit het bijgevoegde document maak kom ik op: 1 Fisc boekwaarde EMZ 38.118 commerciele herwaardering * 120.000 commerc waarde 158.118 *commerciele herwaardering meerwaarde activa - fisc reserve - goodwill 150.000 -/-latente VPB 30.000 120.000 2 afrondingscreditering commerc waarde 158.118 -/-ib premie vvz - -/- lijfrente FOR 13.250 totaal 144.868 -/-stakingsvrijstelling 3.630 max credit = 5/105 x 141.238 6.726 3 Kapitaal commerc waarde 158.118 -/-ib premie vvz - -/- afrondings credit. 6.726 minimaal gestort kap. 151.392 -/- herwaardering 120.000 31.392 BV start balans activa passiva auto 14.870 aandelenkapitaal 100 vorderingen 37.345 AGIO 31.292 lijfrente 13.250 R/C DGA 6.726 crediteuren 847 52.215 52.215 Aangezien het aandelenkapitaal al gestort is heb ik het (minus 100) maar op de AGIO geboekt. Is dat correct? Mocht ik de FOR niet meenemen, (dat zit er dik in gezien de niet gehaalde datum van 1 juli) dan moet ik de berekening herhalen maar dan met een EV vanuit de EMZ dat 13.250 hoger is en dan verder bij lijfrente overal 0 invullen, is dat ook correct. Als iemand deze berekening zou kunnen bevestigen dan kan ik hiermee het gesprek aan met mijn fiscalist om mijn IB aangifte 2014 nog iets aan te passen door de vrijval van de FOR. Wederom dank voor op en aanmerkingen. Norbert Bosch Omzetting_onderneming_in_BV.doc
 7. Dank voor jullie snelle en uitgebreide antwoorden. @prinsrachid de For laten vrijvallen lijkt mij het beste. Voor de lijfrentevoorzieningsvariant ben ik te laat als ik het antwoord van Joost lees. Ik heb een arbeidsovereenkomst tussen DGA / BV. Maar geen R/C overeenkomst (omdat ik die R/C alleen in het begin even gebruikt heb om de BV startkapitaal te geven en het totaal onder de 12.500 gebleven is, de grens waaronder geen rente betaald hoeft te worden. @Joost Rietveld. De BV is op gericht 4 dec 2014. Ik heb een notariele akte van inbreng. Daarin staat dat de praktijk per 1 jan 2015 wordt ingebracht. Er staat: dat ter uitvoering van de inbreng de vennootschap een dotatie aan de agioreserve doet ter grootte van de waarde van de praktijk op het moment van inbreng. Die waarde zal worden bepaaldop basis van de cijfers per ultimo 2014, daarom in de loop van het haar 2015. Er staat dus geen balans met getallen in. In mijn tak van sport (gezondheidzorg) duurt het altijd extreem lang voordat de omzet in een jaar bekend is. (Mijn aangifte 2014 is net klaar !!). Dat geeft dus antwoord op mijn eigen vraag, waar moet het EV van de EMZ naar toe geboekt worden? Dat wordt dus de AGIO reserve. Ik ben bij dit traject uitvoerig begeleid door fiscalist/notaris, maar ik doe de boekhouding ip zelf (blijf graag in controle en wil het ook allemaal een klein beetje snappen). Mbt de FOR kan ik die het beste laten vrijvallen denk ik. Een lijfrentevoorziening opnemen in de BV gaat niet meer. Had vóór 1 juli 2015 gemoeten. Als ik dat gedaan had, wat houd zo'n voorziening in? Was het genoeg geweest als er bv in gestaan had dat de BV aan de DGA na zijn pensioen maandelijks € 200 overmaakt? Maw had ik daar veel aan gehad? Nu heb ik nog de stakingsvrijstelling. Ik vermoed dat ik na mijn pensioen ook in dezelfde bel schijf val als nu, dus daar is ook geen voordeel te behalen. groet Norbert Bosch
 8. LS Als IB ondernemer ben ik per 1 jan 2015 geruisloos overgegaan naar een BV. Aangezien de aangifte 2014 inmiddels klaar is, kan ik nu de openingsbalans 2015 nu gelijk trekken met de eindbalans van mij als IB ondernemer. De eind balans 2014 is heel simpel: activa auto 14.870 vordering Maatschap 37.345 totaal 52.215 passiva eigen vermogen 38.118 FOR 13.250 crediteuren 847 totaal 52.215 De activa spreken voor zich, evenals de crediteuren. Maar een BV kan geen FOR hebben. Op het forum heb ik iets gelezen over opnemen in de BV als lijfrentevoorziening? Hoef ik in dat geval alleen in de boekhouding een passief rekening "lijfrentevoorziening" te openen waarop ik 13.250 stort? Geldt er dan nog iets van stakingsvrijstelling? Dan het eigen vermogen. Daar is al door mij als IB ondernemer al belasting over betaald in 2014. Ik moet het geld alleen nog ontvangen van de maatschap. Wanneer het tzt uit de BV komt moet er uiteraard niet nog eens div belasting over betaald worden. Moet ik het op het aandelen kapitaal storten (daar staat nu €100 op gestort bij de oprichting) of op AGIO? Alvast hartelijk dank voor jullie antwoorden/reacties
 9. Dank voor het geduld, het is me nu duidelijk. Aanmerkelijk belang is niet automatisch ook deelnemersvrijstelling. Na lezen van art 4 lid 1a wet divb was ik dat gaan denken.
 10. Er is een cooperatie met omstreeks 50 leden. De leden zijn allen een BV. Van de fiscus hebben we vernomen dat het lidmaatschapsrecht in de cooperatie met meer dan 20 leden kwalificeert als een deelneming in de zin van de deelnemingsvrijstelling. De fiscalist van de cooperatie zegt dat de coop om eerdergenoemde redenen geen div bel hoeft in te houden. De onderliggende BV betaalt geen VpB over het winstdeel dat uit de cooperatie komt. (deelnemersvrijstelling). En nu zit ik te puzzelen met het laatste deel van BV naar DGA. Waarom zou daar dan iets anders gelden? De DGA heeft toch ook een aanmerkelijk belang (artikel 4, lid 1, onderdeel a wet div bel)
 11. Op de aangifte div bel staat bij vraag 3. Keert de vennootschap niet belastbaar dividend uit? Als je dan ja zegt kom je bij de vraag waarom dat zo is. Je kunt dan kiezen uit oa. Er is sprake van de deelnemingsvrijstelling (artikel 4, lid 1, onderdeel a) Ik neem even aan dat de BV dan over dat deel (of het geheel , afhankelijk van aantal en soort aandeelhouders) van de div uitkering geen div belasting hoeft in tehouden. Stel 5 aandeelhouders met 10% en 25 met 2% belang. De vennootschap moet dan over de helft vaan het uit te keren div 15% inhouden. De 10% aandeelhouders kunnen vervolgens hun voorheffiing niet verrekenen de 2% aandeelhouders wel. Wat is anders de zin van deze vraag in de aangifte div belasting?
 12. Dank voor de terechte correcte terminologie. Maar dan weer mijn vraag: Indien er sprake is van een aanmerkelijk belang: De BV houdt dan geen 15% in op het bruto dividend en de DGA betaalt 22% En dus niet BV houdt 15 in en de DGA betaalt er nog eens 7 bij. Deze laatste zou alleen gelden bij een aanmerkelijk belang.
 13. Je hebt gelijk. Ik bedoelde je betaalt 22 en brengt 15 in mindering. Maar ik bedoel wat anders. De BV betaalt geen 15% div bel. Maar de DGA wel 22% box2 belasting. Het komt onder aan de streep op hetzelfde neer maar volgens mij is het net anders dan op veel sites beschreven staat.
 14. Beste allen, Mijn eerste bericht. Per 1 jan as gaat mijn eenmanszaak over in een BV. De BV is weer lid van een cooperatie. de BV verhuurt mij om werk te verrichten in de cooperatie. Ik ben nu aan het plannen hoe geldstromen gaan lopen komend jaar en met welke nieuwe belastingvormen ik te maken krijg. Overal lees ik dat (na betalen van de VpB) als de winst vanuit de BV naar de DGA gaat daar 15% div belasting over moet worden afgedragen, die de DGA natuurlijk weer terug kan vorderen met zijn Box 2 aangifte. Maar als ik het aangifte formulier divb zie , dan staat daar: Keert de vennootschap dividend uit waarop geen dividendbelasting hoeft te worden ingehouden? Mi moet ik hier ja invullen en dan bij Waarom hoeft de vennootschap geen dividendbelasting in te houden? Er is sprake van de deelnemingsvrijstelling (artikel 4, lid 1, onderdeel a) Het betreffende artikel: Inhouding van de belasting mag achterwege blijven ten aanzien van opbrengsten van aandelen, winstbewijzen en geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, indien: a. de deelnemingsvrijstelling, bedoeld in artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, of de deelnemingsverrekening, bedoeld in artikel 13aa van die wet, van toepassing is op de voordelen die de tot de opbrengstgerechtigde uit die aandelen, winstbewijzen en geldleningen geniet en de deelneming behoort tot het vermogen van zijn in Nederland gedreven onderneming; ALs DGA voldoe ik aan bovenstaande artikel. Mijn conclusie is dan dat ik als de BV de winst uitstort aan de DGA er geen div belasting betaald hoeft te worden. (De DGA kan het later dan natuurlijk ook niet verrekenen, het is dus budgettair neutraal). Maar vreemd dat ik dit op vele plekken lees dat de winst BV -> DGA dividendbelasting plichtig is, terwijl dat mi door de deelnemersvrijstelling niet hoeft. Zie ik dan toch iets over het hoofd? Alvast hartelijk dank voor de mening van een expert. groet Norbert Bosch
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept