Jump to content

Lamberto

Junior
 • Content Count

  20
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Dus ik zou er het beste aan doen om te zorgen dat ik van vaste contracten afkom en zzp'ers inhuur? Of BV worden en personeel in loondienst?
 2. Ik dacht het volgende. Stel de zaken gaan langzaam slechter en de rekening raakt langzaam leeg. Dan komt er een moment dat een relatief kleine rekening of schuld voor een faillissementsaanvraag kan leiden. Ik heb dan misschien de rekening wel leeg maar nog wel voor 50.000 euro op de balans staan aan bezittingen (voorraden, vervoermiddelen, machines). Als vervolgens bij een faillissement de bezittingen per opbod verkocht gaan worden leveren ze misschien nog geen 10.000 euro op. Plus de extra kosten van faillissement zoals de curator e.d.? Als ik dat aan zie komen is het misschien slimmer voor die tijd zelf iets te verkopen (want dan levert dat relatief meer op), een uitverkoop te houden om cash te genereren of er misschien wel voor te kiezen prive geld bij te leggen. Want kan je dan stellen dat een faillissement veel kostbaarder is dan met prive geld een schuld betalen? Er vanuitgaande dat de schuld niet extreem hoog is. Bijvoorbeeld 30.000 euro. En je daarna toch door kan met je bedrijf. Wat ik verder nog dacht. Bij een faillissement ontbindt de rechter toch een vast contract omdat het bedrijf niet meer winstgevend is? (Waarbij hij misschien wel besluit dat er een opzegtermijn of transitievergoeding betaald moet worden, maar die kan je incalculeren.) Dan is het wel van belang te weten of dit bij het faillissement van de VOF gebeurt of pas bij het persoonlijk faillissement. Want bij een persoonlijk faillissement heb ik veel meer te verliezen dan bij een faillissement van de VOF. Is het dan niet slim om prive een geldbedrag te reserveren voor het geval het faillissement van de VOF plaatsvindt, zodat ik een restschuld met privegeld kan betalen, en mijn woning kan behouden, en dan daarmee de kous af is? Dus het bedrijf en alle contracten ontbonden zijn door faillissement. Of is het misschien het verstandigst om zakelijk een financiële buffer op te bouwen van 1 jaar loonkosten (in mijn geval 120.000 euro). Zodat bij mindere bedrijfsresultaten ik naar het UWV kan voor ontslagaanvragen en ik die periode van 6-12 maanden loonkosten kan overbruggen? Of keurt een UWV een ontslagaanvraag niet goed als er nog 120.000 euro op de rekening staat, maar er maandelijks wel verlies gemaakt wordt? Het voordeel van de VOF is natuurlijk dat ik kan kiezen die 120.000 euro op de zakelijke op prive rekening kan houden. Daar kan je zo mee schuiven. Stel ik kan met dat bedrag aan spaargeld de risico's van personeelskosten in de VOF afdekken, dan is dat misschien nog steeds wel een goedkopere optie dan een BV. Want met de VOF bespaar ik jaarlijks 10.000 euro aan belasting. En ik zou nog kunnen zeggen dat ik dan de ziekteverzuim verzekering er ook uitgooi. Dat levert nog een extra besparing op van 5000 euro per jaar. Want niet alle 3 de personeelsleden worden natuurlijk tegelijk chronisch ziek waarbij ik 2 jaar loonkosten door zou moeten betalen. Gemiddeld gezien zijn de kosten van ziekte misschien ook maar 3000 per jaar (5000 euro minus winstmarge verzekeraar). Is een faillissement wel een oplossingen voor problemen als je een BV hebt?
 3. Dank voor uw reacties! Letselschade van een meubel valt toch onder de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering? Mits ik niet roekeloos heb gehandeld?? Wat is de precieze gang van zaken als ik als bedrijf niet meer in staat zou zijn salarissen te betalen? Ik begrijp dan dat een werknemer naar de rechter kan stappen om loon te vorderen. Dwingt de rechter mij dan gelijk om mijn prive geld of bezittingen te gebruiken voor het betalen van het salaris? Of wordt dan de VOF failliet verklaard waarbij de bezittingen worden verkocht door de curator om alsnog de schulden te betalen? En ben ik vervolgens prive aansprakelijk voor restschuld. Waarna ik ook pas prive failliet verklaard kan worden nadat al mijn prive bezittingen zoals woonhuis verkocht zijn? U schrijft dat ik rekening moet houden met een half jaar tot een jaar salaris per werknemer. Is dat als ik de weg via het uwv bewandel om iemand ontslagen te krijgen, of is dat omdat een rechter lang doet over een faillissements uitspraak?
 4. Dank voor uw reactie. Maar zoals al 2 keer gezegd is dat ook niet mijn doel! Het is slechts iets dat ik kan laten meewegen. Ik ben benieuwd naar de ervaringen van andere ondernemers. Wanneer vonden zij het risico van een VOF te groot en zijn ze BV geworden voor de aansprakelijkheid. En in hoeverre is de praktijk anders dan de theorie. Want met alleen de theorie en de wetenschap van alle mogelijke risico's zou je jezelf haast als kluizenaar opsluiten in een grot. Uiteindelijk moet je toch een realistische kijk en afweging maken. Als je winst 200.000+ is, is het natuurlijk ook niet aan de orde. Dan betaal je minder belasting met een BV, en ga je om die reden omzetten natuurlijk. Maar zo hoog is mijn winst niet.
 5. Ik maak meubels voor particulieren in een laag prijssegment. Ik zie zelf weinig risico's. Als er een keer iets onverwachts misgaat, maak je een nieuw meubel. Dat stelt kwa kosten weinig voor en is niet een risico te noemen. Op zich is de theorie ook wel een eind bekend. Het gevaar van alle theoretische risico's benoemen is dat je te bang wordt en gaat oververzekeren. Dat is ook wat gebeurt als je een assurantiekantoor binnen loopt. Ze kunnen je echt wel overtuigen dat je op ieder vlak van je leven wel een risico loopt, en ze kennen ook altijd wel een Pietje of Klaasje die het heeft meegemaakt en in een rolstoel terecht kwam. Niet verzekeren is over het algemeen winstgevend (vanwege de pure logica dat een verzekeraar het risico volledig kent, inprijst, daar zijn marge bovenop doet, en dan de assurantiebelasting nog komt). Alleen voor zaken waarvoor je het risico niet kunt dragen moet je verzekeren, mijns inziens. Daarom heb ik wel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en werkgeversaansprakelijkheidsverzekering, maar geen machines of voortuigen verzekerd. Loonkosten heb ik dan weer wel verzekerd omdat ik op dit moment geen buffer heb om 2 jaar loonkosten door te kunnen betalen. Weet u toevallig iets meer over de praktijk m.b.t. loonkosten en faillissement? Moet je er bijv. rekening mee houden dat het 3 maanden duurt voordat een rechter je failliet verklaart en lopen al die maanden de schulden van loonkosten door?
 6. Hoe bedoel je die vraag? Ik ken ze persoonlijk niet, maar ik heb er ook niet naar gezocht en ben hier niet mee bezig. Bij een hypotheek voor een bedrijfspand staat het onroerend goed natuurlijk borg. En ik weet dat zakelijke hypotheken vaak 50% eigen inleg vragen, en leningen voor minder tastbare zaken een goed ondernemingsplan vereisen. Maar nogmaals, dit is niet aan de orde of uitgedacht, maar is een mogelijk voordeel van een BV dat ik kan laten meewegen in de beslissing.
 7. Goedemorgen, Dank voor uw reactie. Wij zijn een man/vrouw firma. We overwegen een BV om van de persoonlijk aansprakelijkheid af te zijn. Uw aanname is onjuist. En uw gevolgtrekking en adviezen zijn zelfs een beetje storend. Er zijn namelijk geen financiële problemen of de vrees dat deze er komen. We zijn een financieel gezond bedrijf. Echter de coronacrisis heeft een ander licht geworpen op de mogelijk financiële risico's die ik loop. En ik ben een echte vooruitdenker, en wil graag een goed overzicht hebben van risico's, en mijn zaakjes goed geregeld hebben. Natuurlijk heb ik hier eerder al veel over nagedacht wat tot de huidige bedrijfsvoering heeft geleid. Maar de coronacrisis heeft een onverwachtse wending gegeven en nieuwe inzichten gegeven. Vandaar mijn vraag naar ervaringen en inzichten van anderen mbt de risico's van een VOF. Ter aanvulling op mijn eerdere post. Als we een BV zouden zijn wordt het wellicht ook makkelijker om bepaalde risico's te nemen die de groei bevorderen. Zoals bijvoorbeeld het aangaan van een financiering voor een groter pand. In die zin kan een VOF, wat bij ons spaarzaamheid en risicomijdend gedrag uitwerkt, natuurlijk een rem op de groei zijn. En groei is zeker mogelijk aangezien we meer werkaanvragen krijgen dan we aankunnen.
 8. Goedemiddag, Ik zit al tijden te denken om mijn VOF om te zetten in een BV om van de hoofdelijke aansprakelijkheid af te zijn. Nu kan ik zelf de rekensommetjes wel maken tav verschillen in belastingdruk. En weet ik dat ik met een BV gewoon meer belasting ga betalen. Maar om een goede afweging te kunnen maken of mij die extra belasting waard is, moet ik ook een goede inschatting hebben van de werkelijke risico's die ik loop met een VOF. Wie kan mij helpen met ervaringen en of praktijkvoorbeelden? Zelf redeneer ik dat een VOF meer risico's heeft op het moment dat het risico op schuld groter is. Ik probeer daarom altijd mijn vaste lasten en kosten zo laag mogelijk te houden. Ik heb geen kosten aan een pand, geen vervoermiddelen op afbetaling , geen leningen, geen schulden. Alle groei en investeringen heb ik tot nog toe zelf gefinancierd door eerst te sparen. Wel heb ik 3 man in dienst wat natuurlijk een serieuze post is. Mijns inziens is het grootste risico ziekte verzuim. Dit heb ik afgedekt middels een ziekteverzuimverzekering. Voor onverwachte aansprakelijkheid heb een bedrijfsaansprakelijkheidverzekering, en werkgeversaansprakelijkheidverzekering. Tot de bizarre coronacrisis kwam heb ik me dan ook nooit echt zorgen gemaakt. Nu er ineens de, voorheen ondenkbare, lockdowns kunnen komen waarbij mijn personeel niet meer op locatie zou kunnen komen (thuiswerken is niet mogelijk) zou ik toch ook zo failliet gaan. Want bij 0 omzet en 3 man in dienst die je moet doorbetalen, is niets tegen bestand. En het is ook bijna niet mogelijk daarvoor een voldoende grote financiële buffer aan te leggen (ik zou het zelfs niet eens willen). Wie weet wat er in zo'n situatie gebeurd? Als ik de salarissen niet meer kan betalen, moeten mijn personeelsleden dan naar de rechter om mijn persoonlijke faillissement aan te vragen? Hoe groot is de schuld die ik prive kan krijgen (er vanuit gaande dat er in het bedrijf weinig op de balans staat wat bij verkoop iets oplevert)? Is dat 1 maandsalaris per personeelslid (vanwege de opzegtermijn)? Zo ja, dan is dat financieel behapbaar, en hoef ik mijn huis niet te verkopen in zo'n geval. Gaan er überhaupt wel faillisementen uitgesproken worden als rechters ook niet meer werken? En loopt mijn schuld dan alsmaar op, omdat de arbeidscontracten niet ontbonden zijn door faillissement? Hoe vaak komt het eigenlijk voor dat iemand met een VOF ineens een zo grote schuld heeft dat hij zijn huis moet verkopen om de schulden te betalen? Kan iemand mij hierin tips geven? Het belangrijkste is dus een goede inschatting van risico's die tot schulden kunnen leiden. Zeker in het licht van de coronacrisis, is dat voor mij wat lastig geworden.
 9. 6000 euro (gemiddeld) is excl. loonkosten. Die zijn voor mijn huidige werknemer 2200 euro. De verwachting is dat in de tweede helft van het jaar de winst zeker gaat stijgen. Heb aardig wat geïnvesteerd en materiaal in voorraad genomen afgelopen tijd. Die kosten heb ik straks minder. Onbekend. Het bevalt prima. Maar mocht het ooit niet meer lopen of we er geen zin meer in hebben, dan gaan we beiden weer in loondienst. Wat betreft die ontbinding. Als iedere vennoot voor 1/3 eigenaar is, is het toch een kwestie van de inventaris verkopen en de bankrekening verdelen? Ik had zelf bedacht dat als belangrijke beslissingen op basis van stemmen gaan, mijn vrouw en ik toch een beetje de koers kunnen bepalen als 2/3 eigenaar. Dat is zeker waar. Volgens mij is de enige oplossing daarvoor meer inkomen genereren en een potje opbouwen? Arbeidsongeschiktheid verzekeringen houd ik niet van, vind ik te duur. Verder is dan het hebben van meerdere vennoten toch een voordeel. Als je ernstig ziek wordt bij een eenmanszaak kan je de tent wel sluiten, bij drie werkende mensen in de VOF kan je toch makkelijker overleven/voortzetten Hier begrijp ik vrij weinig van. Wat is er mis met de gedachte dat de waarde van je bedrijf minimaal je bezittingen + banksaldo zijn? Want ik begrijp dat het hebben van een klantenkring, positieve naamsbekendheid e.d. ook nog wat waarde kunnen toevoegen.
 10. Ik heb even gegoogled, maar bij een joint venture moet je toch allebei een onderneming hebben om samen te werken. Die heeft die andere persoon niet.
 11. Bedoelt u daarmee dat deze persoon zzp'er wordt en ik hem inhuur? Het punt is dat hij nu al zzp'er is, maar door de nieuwe regelgeving geen zzp'er meer kan blijvenzijn. Hij is als zzp'er niet zelfstandig genoeg aangezien hij geen eigen gereedschappen e.d. heeft. Of bedoelt u wat anders met buiten de VOF houden?
 12. Bedankt voor de tip, dan los je inderdaad het urenprobleem op. Dat is een goeie. Wat voor specialist moet ik aan denken?
 13. Dat lijkt maar zo. Uiteindelijk zal de nieuwe vennoot onderaan de streep per uur netto net zoveel* loon voor zijn inzet willen overhouden als een medewerker in loondienst. In mijn geval wil deze persoon minimaal 1900 euro netto per maand verdienen. Als ik hem aanneem kost mij dat zo 3500 euro per maand werkgeverslasten + de risico's die ik draag. Dat is gewoon veel te veel bij een winst van 6000. Als mede vennoot heeft heeft hij bij 30% van de winst ook 2000 per maand. Bij deze bedragen betaal je praktisch geen inkomstenbelasting gezien alle aftrekposten voor ondernemers. Daar komt nog bij dat we dan samen de risico's dragen. Deze bedragen zijn natuurlijk nog wat laag als ondernemersbeloning, maar de verwachting is wel dat de winst nog gaat stijgen, we zijn pas anderhalf jaar bezig. Volgens mij bespaar ik toch aardig wat loonbelasting bij deze constructie. Er zijn meerdere redenen waarom ik dacht aan een medevennoot. Met name dat ik niet meer alle risico's zelf draag. En ook het mentaliteits verschil tussen werknemer en ondernemer.
 14. Goedendag, Ik heb samen met mijn vrouw een VOF en 1 werknemer in vaste dienst. Deze werknemer gaat binnenkort vertrekken. In mijn zoektocht naar een nieuwe werknemer stuitte ik op iemand die liever een samenwerking aangaat, dan in dienst te treden. Nu heb ik hier eens over nagedacht. En ik denk dat dit meer voordelen heeft dan weer een werknemer. Voornamelijk omdat iemand in loondienst meer kost (vanwege belastingen en verzekeringen) dan iemand 30% van de winst te geven. Daarnaast werk ik liever met iemand die een ''aanpakmentaliteit'' heeft zegmaar, en kan je de zorgen en verantwoordelijkheden delen, wat niet met een werknemer kan. Nu heb ik beperkt kennis van de materie, maar ik had het volgende bedacht. Ik en mijn vrouw werken samen 100 uur per week. Stel de nieuwe vennoot wil 40 uur per week gaan werken, dan ontvangt hij hiervoor 30% van de winst. Dan lijkt het mij dat zo iemand zich in moet kopen. Stel mijn bedrijf is 30k waard (banksaldi+waarde bezittingen?) dan betaald hij ons 10k waarna hij voor 1/3 eigenaar is van het bedrijf. Aangezien ik en mijn vrouw heb bedrijf hebben opgericht willen we eigenlijk wel een beetje de zeggenschap houden. Is dat mogelijk bij deze constructie? Wat is hierin gebruikelijk? Wat ik me ook afvraag, stel het wordt drukker en de 3e vennoot gaat ook 60 uur per week werken. Heeft hij dan recht op 37,5% van de winst, terwijl hij maar 33% eigenaar is financieel gezien? Ik heb begrepen dat dit allemaal in een VOF contract vast te leggen is, maar wilde jullie wat tips en adviezen vragen over wat gebruikelijk is, en wat ik het beste kan doen. Ik had sowieso bedacht om deze persoon toch eerst tot einde van dit jaar in dienst te nemen om te kijken of het klikt, en we goed samen kunnen werken, en a.d.h. daarvan te beslissen of hij per 1 jan 2017 mede eigenaar wordt. [verandering: titel aangepast]
 15. Bedankt voor de tip. Aan wat voor soort expert moet ik denken? Financieel adviseur, boekhouder? Moet ik die gemaakte inbrengverdeling ook vast laten leggen?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept