Jump to content

Jilco

Junior
 • Content Count

  25
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Mogelijk dat je daar inderdaad wel een punt hebt ;), het gaat om een handelsnaam die ik overschrijf inclusief de boedel ed. Er blijft dus een bedrijf met waarde nul over (bedrijf blijft wel bestaan maar met andere naam)
 2. Beste lezers, In 2016 hadden mijn vrouw en ik allebei een bedrijf, een bedrijf die kinderkleding verkoopt en een bedrijf die stoffen verkoopt. Omdat dit lastig was m.b.t. stoffen factureren van de een naar de ander hebben we per 1 januari 2017 de stoffenverkoop overgeschreven op mijn vrouw, zodat beide bedrijven op haar naam staan en er dus ook 1 boekhouding ontstaat. Nu ben ik (zoals velen) met de belastingaangifte bezig, op zich is de winst en verlies rekening nu een stuk makkelijker omdat alle baten en kosten op 1 bult kunnen. Maaaaaar deze moet overeenkomen met de balans en dan wordt het wat moeilijker.... Een paar zaken die van belang zijn: - De winst van 2016 van het stoffenbedrijf is gefactureerd richting de kledinghandel - Deze factuur is als vordering op de ene balans gezet en als kosten op de andere, op die manier valt dit in ieder geval tegen elkaar weg. Balans stoffenhandel 31-12-2016 (die dus op moet gaan in de kinderkleding) Activa Voorraden - € 7.296 Vorderingen op handelsdebiteuren - € 29 Liquide middelen - € 1.005 Passiva Ondernemingsvermogen - € 1.116 Schulden aan leveranciers - € 626 Overige kortlopende schulden - € 6.588 (dit is in zijn geheel een schuld aan de kinderkleding) Balans kinderkleding 31-12-2016 Activa Voorraden - € 500 Overige vorderingen € 6.623 Liquide middelen € 428 Passiva Eigen vermogen - € 7.551 Ik heb het Ondernemingsvermogen begin boekjaar puur en alleen genomen van de kinderkleding handel en daar gaat het denk ik mis, vermoedelijk moet daar een deel van het ondernemingsvermogen van de stoffenhandel bij. Welk deel moet bij het ondernemingsvermogen geteld worden, of verminderd worden? Verminderen is de meest waarschijnlijke optie, maar ook een mutatie aan de prive ontrekkingen kan het oplossen (maar er is geen mutatie geweest)
 3. Waarschijnlijk een heel knullige vraag, maar ik kom er niet uit.... We hebben een naaimachine gekocht van 800 euro. Deze willen/moeten we dus afschrijven over meerdere jaren (daar kom ik op zich wel uit). Maar wat doe ik met de bon van 800 euro, kan ik die gewoon in zijn geheel opvoeren voor de BTW van kwartaal 2? Of moet ik het af te schrijven deel (1/3) in de BTW aangifte verwerken?
 4. Dus het bedrag aan BTW over de intracommunautaire verwerving moet als schuld op de (eind jaar) balans? Dan zou mijn balans wel kloppen :)
 5. Ik ben bezig met boekhouding deel 2 :) en ik heb een verschil tussen resultatenrekening en bezittingen op balans. Nu is het verschil exact de BTW over intracommunautaire verwervingen, dus dat kan geen toeval zijn.... Zitten deze ergens in de resultatenrekening en/of de balans waar ik ze vergeet te vermelden. In de BTW aangifte is dit wel allemaal goed gegaan (althans daar ga ik vanuit). Ik heb deze facturen bij inkopen staan met het werkelijke factuurbedrag, dus als ik 100 euro gefactureerd krijg dan heb ik als inkopen excl. BTW ook 100 euro gebruikt. Of moet ik daar de 21% BTW van aftrekken? Kortom, welke inkoopwaarde gebruik ik voor de verlies- en winstrekening?
 6. Thanks! Ik heb em! Het beginsaldo op de bankrekening moet ik meenemen als prive storting! 3 dagen over nagedacht en dan zo simple >:(
 7. Volgens mij zit ik op een spoor, met name je laaste zin. Beginbalans... Er is inderdaad een prive storting gedaan en die heb ik ook meegerekend, maar ik had geen beginbalans. Maar is dat relevant, want op de balans staat toch de actuele situatie en dit heeft weinig te maken met de voorgaande situatie?
 8. Het is wel zo dat startsaldo bank hoger was dan eindsaldo, maar dat is prima dicht te rekenen en dit staat los van de kas. Of moet deze op een of andere manier op de balans?
 9. EV was 0, omdat we net begonnen zijn. Dit is dus de eerste aangifte :)
 10. Hallo allemaal, Ik ben bezig met de belastingaangifte (zoals zovelen) en ik kom niet uit het deel m.b.t. de eenmanszaak van mijn vrouw, ik krijg de balans en resultaatrekening niet gelijk. Allereerst de cijfers op een rij: Verkopen excl. BTW € 9.342,- (BTW 1.963,-) Inkopen excl. BTW € 3.432,- (BTW € 655,-) Niet betaalde BTW door KOR € 1.308,- Kilometers privé auto € 52,- Voorraad waardering € 500,- Daarmee een netto winst van € 7.666,- Maar dan de Balans en privé opnames…. Er zijn betalingen gedaan voor mijn bedrijf en daarmee heb ik dus een schuld aan het bedrijf van mijn vrouw, er is totaal voor € 2424 aan betalingen gedaan. Er staat nog € 428 aan einde jaar op de ING En er is € 500 aan voorraad De Activa kant is dus € 3352,- De passiva kant bestaat alleen uit Eigen vermogen, dus dat wordt ook € 3352,- We hebben € 273 aan privé betalingen gedaan en hebben de gehele kas opgenomen, te weten € 5.439,-. Per Saldo is dit dus € 5166 aan privé opname in contanten. Daar komt bij dat we 128 euro aan goederen privé gebruikt hebben, dit gaat dus bij de prive opname op. Daarmee komt de totale privé opname op € 5.294,- Balans + Privé opname is dus € 8.646 en daarmee niet hetzelfde als de netto winst…. Wat doe ik verkeerd?
 11. Ik heb em! Thanks! Ook nog (oude) folder gevonden met daarin mooi reken voorbeeld, zie bijlage. bel-ob-alg-bij_inkoop_van_goederen_in_het_buitenland_2009.pdf
 12. Ik heb em! Thanks! Ook nog (oude) folder gevonden met daarin mooi reken voorbeeld, zie bijlage.
 13. Ik doe dit niet om flauw te zijn :-) Ik snap het gewoon nog steeds niet en ik snap dat dat frustreerd (mijzelf ook).... bij 4b vul ik het BTW bedrag in dat als voorbelasting geld en dus afgetrokken wordt van de te betalen BTW, of komt het bedrag wat bij 4b ingevuld wordt nog ergens anders terug?
 14. Ik doe dit niet om flauw te zijn :-) Ik snap het gewoon nog steeds niet en ik snap dat dat frustreerd (mijzelf ook).... bij 4b vul ik het BTW bedrag in dat als voorbelasting geld en dus afgetrokken wordt van de te betalen BTW, of komt het bedrag wat bij 4b ingevuld wordt nog ergens anders terug?
 15. En waar wordt die 21 verschuldigde BTW dan berekend? Onder welke post zie ik die terug in de BTW aangifte?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept