Jump to content

HBBarry

Junior
 • Content Count

  20
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Ruis zou ik het niet willen noemen. Ik stelde een heldere vraag, echter ik zou kiezen voor het woord "sidetracking" . Wellicht is de vraag op dit forum niet op z'n plaats. Echter nergens anders vond ik zoveel vragen rondom de BBZ dan hier. Vragen staat vrij, antwoorden ook. Indien de moderator van mening is dat de vraag hier niet op zijn plaats is, mag u hier een slotje aan hangen. blijkbaar is dit van forumzijde een onbevredigend topic. En ik besef ook dat niet op alle vragen een eenduidig antwoord mogelijk is.
 2. Heren, wellicht is u een deel van de discussie ontgaan. ik heb hier 1 persoon die zich rot zoekt naar gewone arbeid en de tweede die door medische beperkingen vrijwel geen mogelijkheden heeft. wat weg kon is verkocht, abonnementen die gestopt konden worden zijn beëindigd. Ondertussen wordt ook op andere terreinen naar een ondernemersinkomen gezocht. Het is niet zo dat we stil zitten, ook hebt u mij nergens horen klagen. Echter het mag niet zo zijn dat ons rechtsbeginsel wordt ontnomen doordat een adviesbureau er een andere mening op na houdt en een gemeente die het advies blindelings volgt. Beetje kort door de bocht deze reacties.
 3. Inmiddels heeft de provincie mijn voorschotsverzoek afgewezen en vandaag liet de gemeente in haar besluit weten dat de schulden alhoewel er geen hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat de hieruit ontstane lasten door de gezamenlijke huishouding gedragen moeten worden , verder geven ze aan dat in 2015 een positief resultaat is behaald en er dus ook nu nog kennelijk omzet is. Inmiddels heb ik al bewezen dat er sind half okt geen omzet meer is. Ook heb ik op diverse manieren aangegeven dat de huidige schuldpositie de bijstandsverlening niet in gevaar zal brengen immers benden het VTB ofwel beslagvrije voet is er niets te halen. Al met al wijzen ze in dit stadium de aanvraag af op basis van art 52.1 a en b Anderszins geven ze ook aan "nog bezig te zijn met de aanvraag" Advocaat zoekt nu naar een voorziening. Heeft iemand nog ideeën ? Bezwaar maken gaat weer 8 weken overheen, doordat er nu geen inkomen is loopt de kans erg op dat er nu naast de al onstane achterstanden nog grotere achterstanden ontstaan, een moratorium wordt zonder inkomen niet gehonoreerd en de WSNP aanvraag zonder inkomen wordt ook niet eenvoudig.
 4. Dat is momenteel de keus, of zou de keus moeten zijn. echter de voorgeschiedenis die hier te ver reikt, heeft ons min of meer in deze positie gedwongen. Laten we zeggen dat het de afgelopen twee jaar bijzonder druk is geweest met het voldoen aan de regels en de ambtenaren die hier dan wel verkeerd of op een andere manier deuren dichtgooiden. De kwestie is nu dat we niet onder de PW vielen maar verwezen werden naar de BBZ, of dat terecht is , is mogelijk ook de vraag, of die aanvraag succesvol is of niet doet er in beginsel ook niet zoveel toe, aangezien de markt voor ons nog niet echt aantrekt en daardoor geen andere keuze hebben dan bijstand. Het reikt hier ook te ver om expliciet uit te leggen waarom een baan niet direct in het verschiet liggen, wat ik er wel van kan zeggen is dat er momenteel beperkingen zijn die dat ernstig bemoeilijken.
 5. Nee. uitsluitend voorziening levensonderhoud. Herfinanciering is niet echt aan de orde gezien de bedrijfstak. (geen bedrijfspand of machines , puur zakelijke dienstverlening die vanuit huis wordt gedreven)
 6. Dat is eenvoudig. het delen van één adres is voldoende om je aan te merken als iemand die een gemeenschappelijke huishouding voert. Hiervoor is destijds ook de kostendelersnorm voor verzonnen.
 7. je blijft hoe dan ook zelf aansprakelijk voor de aangiftes. Wellicht kun je bij de BD een regeling treffen om niet in 1x 3300 euro op te hoesten. Wellicht kun je gebruik maken van de BBZ, zeker als je dreigt te moeten liquideren. mogelijk kom je dan ook in aanmerking voor bijzondere bijstand waaruit je de jaarrekening kan betalen, immers na de BZ is het overleggen van de jaarrekeningverplicht en indien het je aan middelen ontbreekt kan een beroep gedaan worden op deze regeling. persoonlijk vind ik 2000 euro voor een jaarrekening best wel pittig. met een beetje shoppen vind je al snel eentje die gemiddeld per jaar rond de 700-800 bruto alles doet.
 8. Eigenlijk volg ik dat niet helemaal. Mochten we uiteindelijk met een negatief advies zitten, dan zal de onderneming opgeheven moeten worden en vervallen we in de PW. Gezien dat de meeste BBZ looptijden 6 maanden zijn en verlengingen bijzonder moeilijk tot stand komen , is er ook nog steeds overgangsrecht, immers de BBZ en PW zijn nauw met elkaar verbonden (ik meen art 78 heb ik me door de advocaat in laten fluisteren) of Art 78 dan nodig is, lijkt me niet eens, ik gaf immers al aan inmiddels een beroep te moeten doen op art 16, 52 en 81 van de PW. Dan zal bij een negatief advies en beëindiging onderneming de winst negatief of marginaal zijn, hetgeen betekend dat de lening in een om niet kan worden omgezet. In het geval waarbij inkomsten verrekend moeten worden is dit een kwestie van geld apart zetten zodat die situatie niet kan ontstaan. Die schoen voel ik dus niet zo wringen.
 9. Een deel van zijn ongenoegen kan ik toch wel volgen. ik heb nu de tweede BBZ aanvraag gedaan, en beide keren in verschillende gemeentes , men is er gewoon vaak niet op uitgerust, heeft het uitbesteed , men verwijst bijzonder makkelijk naar Qredits als bron van levensonderhoud etc (overigens zie ik nog niet dat welke financierder dan ook je kapitaal gaat lenen wat onder aan de streep bij de aangifte als "verteer" komt te staan) Hoe sterk je ook in je product gelooft, en alhoewel de BBZ in veel gevallen wel kan werken, overstijgt vaak het geloof in het product de mogelijkheden die financieel haalbaar zijn. Wat dat betreft bemerk ik toch iets van een onvolledig realiteitsbesef, je kan dan procederen tot je een ons weegt, gelijk krijgen , maar nog steeds onvoldoende hebben om je doelstellingen minimaal te halen.
 10. Dat is helder, in de BBZ/PW zijn de condities verstrekkend, in sommige gevallen zou men zelfs kunnen stellen dat twee mensen een gezamenlijke huishoudingen voeren als men samen een brood koopt. De scheiding voor fiscaal partnerschap is op andere wetgeving gebaseerd en zou in de meeste gevallen voordelig voor beiden moeten uitpakken. Ik pretendeerde ook niet dat men binnen de BBZ hier geen rekening mee zal houden, immers van een gezamenlijke huishouding is wel sprake. hiermee veranderd de norm, de voorwaarden etc. De originele vraagstelling ontkende dit ook niet.
 11. Je kunt wel degelijk voor fiscaal partnerschap kiezen. (http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/relatie/fiscaal_partnerschap/keuze_heel_jaar_fiscaal_partnerschap) Echter na het lezen van de toepasselijke wetgeving in je link, voldoen geen van de condities, derhalve kan ik nogmaals bevestigen dat ik geen fiscale partner heb. Overigens moet je het wel degelijk aangeven bij een aangifte, tenzij de belastingdienst nu uit zichzelf personen fiscaal aan elkaar gaat koppelen. Mogelijk dat dat bij een aantal condities wel kan (twee namen op eenkoopakte van een huis bijv)
 12. Nee, indien we fiscale partners zouden zijn hadden we dit aan moeten geven op het aangiftebiljet. fiscaal partnerschap ontstaat niet "van rechtswege" .
 13. Overigens Nedzhibe, wellicht kun je mijn rekeningnummer even in die pool van 188 miljoen verspilde subsidies gooien ;) dit hele topic mag dan gewist worden :D
 14. Allen dank voor uw bijdragen. Wat ik hiermee wil bereiken is , omdat het hele apparaat, inclusief de advocatuur, simpelweg traag is en ik zo met wat extra intelligente baggage op een aantal zaken kan anticiperen. Het reikt te ver om het ontstaan van de schulden en de nieuwe relatie correct uit te leggen aangezien dat een enorm complex verhaal is , wellicht enigszins relevant, en reeds al vele malen gespecialiseerde advocaten gepasseerd en dito rechters. Uit het verleden heb ik lering getrokken dat sommige zaken vaak via een simpel goed gesprek op te lossen zijn, en waar het rigide ambtenaren betreft of anderszins te trotse lui om mogelijk gezicht te verliezen , een andere weg - dwz via de advocatuur- de enige weg blijkt. U bent allen min of meer bekend met de toepassing en uitvoering van het BBZ , vandaar dat ik dit tracht in een wat breder perspectief te zien. Wellicht is dat zelfrefliectie, immers ik ben ook niet alleswetend. Echter de afgelopen twee jaar zijn een waterval van miskleunen door gemeente en andere overheidsinstellingen - en aanverwanten geweest , waarbij één van de oplossingen , een bedrijf starten was. Vandaar dat ik graag uw meningen hoor over enkele specifieke facetten in dit proces. Het is niet zo dat ik in de weg van mijn advocaat wil gaan zitten, de man doet uitstekend werk, echter waar ik hem kan ontlasten (alles gaat in overleg) doe ik dat graag, simpelweg omdat dat snelheidswinst en kostenwinst is. In dit land waar alles vrijwel wettelijk dichtgetimmerd lijkt te zijn, blijkt het toch mogelijk indien je niet op past , om tussen wal en schip te geraken. Wellicht kunt u zich vinden met deze motivatie.
 15. Wellicht is er nog wat persoonsverwisseling : aanvrager zit niet in het WSNP traject, partner (met teloorgegane bedrijf heeft een verzoek lopen voor de WSNP) , inkomen, fiscaliteit etc etc zijn volledig gescheiden van elkaar. het enige wat zij delen is hetzelfde adres. Enig inkomen uit de onderneming is dan ook volledig voor rekening van de aanvrager. Het enige dat gesteld kan worden is dat we een gezamenlijke huishouding voeren. Even ter info van u allen, inmiddels is de zaak voorgelegd aan de Provincie (oude regel maar blijkbaar is die de enige die in de voorfase van de aanvraag beslissingen kan doordrukken) Er is inmiddels beslist dat er een beroep gedaan kan worden op ar 52 en 81 van de PW en richting gemeente is een verzoek gegaan om uitvoering van art. 16 van de PW. Dan weet u ongeveer hoe het er hier voorstaat. Tevens overziet een advocaat het geheel , om evt. via de restrechter een voorlopige voorziening aan te vragen. (goh dat escaleerde snel hoor ik u denken..) ware het niet dat eea sinds eind oktober vorig jaar begon. Intussen heb ik nu na enkele dagen geen verdere berichten meer gehad van ofwel gemeente ofwel adviesburo. Hangt nog wel een verzoek tot een bedrijfsbezoek. Wellicht zit daar ook een tweede vraag in. indien men daar nog die mening is toegedaan , en evt de boel even laat voor wat het is om zodoende later een negatief advies te geven, lijkt me een dergelijke intake weinig constructief. Hoe zal ik hier mee omgaan? maakt dit deel uit van de informatieplicht? Overigens was het adviesburo al eens door de gemeente teruggefloten vanwege een andere onjuiste stellingname wat tevens een afwijsreden zou zijn. nu schijnbaar ook u allen , de advocaat en de provincie van onze stelling overtuigd zijn, houdt de proncie nog wel een slag om de arm om nogmaals bij het adviesburo te informeren : "zullen wij van provinciezijde voornoemd emailbericht nog onder de aandacht brengen van de contactpersoon bij adviesburo met de vraag of de hierin door u genoemde argumenten aanleiding vormen voor een ander oordeel omtrent (niet) verstrekken van voorschot op grond van artikel 52 Participatiewet." vandaag heb ik wederom een rappel naar de provincie gestuurd, echter de betreffende jurist is niet werkzaam vandaag. Graag verzoek ik u allen nogmaals om adviezen. Uiteraard begrijp ik dat u denkt de beste heeft reeds alle legale hulp al in huis, echter een advocaat zal zich in principe uitsluitend bezighouden met de strikte juridische zijde. Uiteraard is dit ook een kosten kwestie, te meer ik zelf kan doen, des te minder kosten in het juridische circuit..
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept