Jump to content

BlueLobstr

Junior
 • Content Count

  7
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

 • How did you find us:
  zoekmachine
 • Country
  Nederland
 • First name
  T.
 • Last name
  Thirunakaran
 • Company or organization name
  VOF Blue Lobstr

Register

 • You are:
  ondernemer
 • What age group do you belong to?
  19-24
 • You are primarily interested in:
  Financiën / administratie en credit management

Company info

 • Location
  Lelystad
 1. Ik kom hier toch nog even op terug, want er zijn wat veranderende omstandigheden na afsluiting van de VOF, ofwel nadat mijn ex-collega vennoot verder is gegaan als eenmanszaak. Ook waren er nog wat nagekomen correcties. Uiteindelijk is de eindbalans van de VOF als volgt (na alle correcties): Materiele vaste activa € 1.255,00 Afschrijving materiele vaste activa € 1.255,00 Banksaldo € 29,80 Spaarrekening € 0,86 Kapitaal vennoot 1 (ik) € 958,34 Kapitaal vennoot 2 (uittredende vennoot) € 2082,40 Overige vorderingen externe partijen € 10,00 Te vorderen omzetbelasting € 1.449,00 Nog te betalen kosten € 306,00 TOTAAL € 3.673,20 € 3.673,20 Dit betekent dus zoals ik heb begrepen dat de uittredende vennoot nog € 2.082,40 krijgt....dat is duidelijk. Maar er zijn nog wat andere posten. Er is een post te vorderen BTW, die als volgt is opgebouwd: 1. Aangifte Q4-2015 (restant) -/- € 306,00 Te betalen Verrekend in 2017 via suppletie (zie onder) 2. Aangifte Q2-2016 -/- € 1.501,00 Te betalen Na VOF einde via mijn eenmanszaak betaald (**) 3. Suppletie 2015 € 1.593,00 Te vorderen Uitbetaald eind 2017 (minus punt 1. minus kosten via mijn ex-vennoot (*) 4. Suppletie 2016 € 1.663,00 Te vorderen Uitbetaald eind 2017 via mijn ex-vennoot (*) TOTAAL € 1.449,00 TE VORDEREN (*) Er is dus aan de uitgetreden vennoot ruim een jaar later (€ 1.593 + € 1.663 -/- € 306,00 -/- €306 (boetes) totaal € 2.644,00 uitbetaald. (**) Deze aangifte is te laat betaald, een maand na eindiging VOF, en dus via mijn eenmanszaak. Nu wordt het verhaaltje voor mij dus weer onduidelijk, ik snap er nu niet zoveel meer van. Want ik heb iets betaald, de uittredende vennoot heeft iets teruggekregen, maar er is ook e.e.a. verrekend, en de uittredend vennoot had een positieve kapitaalspositie die ik nog moet terugbetalen. Hoe wordt nu het eindplaatje van de balans van de VOF rekening houdend met deze complicatie? En wie moet nu nog wat aan wie betalen? Wie kan er alsnog licht hierop stellen?
 2. Dank voor alle helderheid.... We hebben inmiddels overleg gehad, en mijn ex-vennoot wil inderdaad niets, temeer omdat hij niets heeft ingebracht, zowel niet in geld als in tijd...... Dus ik zal dan kiezen voor de oplossing die @Cosara heeft aangedragen. Dank nogmaals voor alle input
 3. Nee, er was geen voorraad, dus geen vlottende activa, behalve het kleine banksaldo. Verder was er alleen foto-apparatuur als vaste activa. Mijn businesspartner deed geen privé opnames, ik wel. 1. Ik heb 5.000 EURO kapitaal ingebracht, mijn businesspartner niets 2. Er was bij beide weinig kennis en kunde, we kochten gewoon in, en we verkochten 3. Alle tijdsinvestering kwam van mijn kant, mijn businesspartner was enthousiast ingestapt, maar heeft eigenlijk geen enkele tijd gespendeerd. Het is inderdaad niets meer. Tja, mislukt project omdat ik er alleen voor stond? Maybe.....
 4. Dit is inderdaad onze balans......Allemaal niet spectaculair dus...... En ja, er is een lening aan een derde, die ik dan in mijn eenmanszaak overneem..... En de ontvangen lening is van mijn eenmanszaak...dit was een opstartlening. Het kapitaalaandeel van de ex-businesspartner is inderdaad puur en alleen het winstaandeel. Hij heeft niets gestort of opgenomen. En het verhaal "gift".......moet ik dit dan inderdaad als inkomen zien als zijnde een ontvangen gift? Is daar enige documentatie over?
 5. Mijn ex-businesspartner en ik hebben geen echte overeenkomst gemaakt. We zijn gewoon gaan samenwerken, V.O.F. opgericht zonder duidelijke afspraken. Niets op papier, behalve de KVK. Hij stopt ermee omdat hij geen tijd meer heeft vanwege studie. En ook zijn winstaandeel interesseert hem niet. Dat zou inderdaad in een lening kunnen zoals hierboven is geschreven, maar die wil hij dan ook weer kwijtschelden. Of is dit wettelijk niet toegestaan?
 6. Dank @odeon voor dit antwoord. Als je het zo bekijkt dan klinkt dat inderdaad heel makkelijk en logisch. Ik zie een voorbehoud van @Branko Collin, dus ben benieuwd wat dit voorbehoud, en of het antwoord correct is. Het lijkt erop alsof hier geen eenduidigheid in is in denkwijze. In ieder geval schreef je dat de v.o.f. vanzelf een eenmanszaak wordt na uittreding van vennoot 2. Maar ik heb reeds een andere eenmanszaak. Dus kan ik de balans van deze "v.o.f." nu gewoon toevoegen aan mijn andere eenmanszaak? Het lijkt me namelijk onnodig om 2 eenmanszaken te hebben los van elkaar.
 7. Ik was samen met een businesspartner eigenaar in een VOF in kleding. Per einde van het jaar is de andere vennoot ermee gestopt, en heb ik besloten om de activiteiten over te nemen naar mijn andere bedrijf, een eenmanszaak. Nu is onze eindbalans na winstverdeling als volgt. Daaruit blijkt ook nog dat ik teveel heb opgenomen uit de zaak, en mijn businesspartner helemaal niets. Zijn kapitaal bestaat alleen uit een winstaandeel, mijn kapitaal is negatief. Onze balans ziet er als volgt uit: Materiele vaste activa € 1562,00 Bankrekening € 30,57 Lening u/g (aan een derde partij) € 3525,00 Kapitaal vennoot 1 (ik) € 2395,13 Kapitaal vennoot 2 (uittredende venoot) € 4595,18 Lening o/g (aan mijn eenmanszaak) € 1986,22 Af te dragen omzetbelasting € 326,00 Nog te betalen kosten € 605,30 TOTAAL € 7512,70 € 7512,70 Nu heb ik een aantal vragen hierover, deels van fiscale aard, deels van administratieve aard. Een gewone boekhouding voeren lukt me wel, maar dit gaat me even te ver, en ik heb gewoon het geld niet om even naar een accountant te gaan. Is er hier sprake van stakingswinst / verlies en moet hiervan iets worden geboekt? Of wordt dit alleen in onze aangifte IB aangegeven? Ik neem de activa over en de passiva naar mijn al bestaande eenmanszaak. Hoe boek ik dat in de VOF om dit af te ronden, en hoe in de eenmanszaak?

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept