• 0

Storting naar VOF op balans

Aanbevolen berichten

20 antwoorden op deze vraag

 • 0

Zaph,

 

Er van uitgaande dat het gaat om een geldstorting wordt er in de vof geboekt:

 

Bank

Aan Kapitaal X

 

en in de eenmanszaak

 

Deelneming vof A

aan Bank

 

ecofin

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0

Oke. Op de balans van de eenmanszaak staat deze post aan de debetzijde onder Deelnemingen o.i.d. Deze rekening behoort tot de groep Financiële vaste activa. Staat derhalve direct na andere vaste activa zoals gebouwen, machines en inventaris e.d.

 

ecofin

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0
....vanuit mijn eenmanszaak

 

was de casus. Als het gezien moet worden als een privéstorting moet formeel eerst het benodigde bedrag uit de onderneming worden opgenomen en vanaf de privérekening de deelneming worden betaald.

 

 

ecofin

 

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0

De kronkel die ik in mijn hoofd heb zitten na bovenstaande boeking is de volgende:

 

Er wordt een dubbele waardering gemaakt en de som geld wordt twee keer bij een vermogen opgeteld. Bij de eenmanszaak staat het als vermogen nog op de balans én nu dus ook bij de VOF. Zou je die twee sommen bijelkaar optellen dan denk je het eigen vermogen te hebben, maar in werkelijkheid maak je een dubbeltelling.

 

Wat zie ik hier fout aan?

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

Oke. Op de balans van de eenmanszaak staat deze post aan de debetzijde onder Deelnemingen o.i.d. Deze rekening behoort tot de groep Financiële vaste activa. Staat derhalve direct na andere vaste activa zoals gebouwen, machines en inventaris e.d.

 

Perfect, heel hartelijk dank! Nu is het verschil tussen de berekening van het saldo fiscale winstberekening middels resultatenrekening en het ondernemingsvermogen een stuk kleiner geworden!

 

Wat zie ik hier fout aan?

 

In de VOF wordt het als schuld aangemerkt, denk ik.

Link naar reactie
 • 0

Bij de eenmanszaak ook. Het is namelijk een schuld die de eenmanszaak heeft aan de onderneming.

 

Het verschil is dat het ondernemingsvermogen van de eenmanszaak afneemt, de kas/bank ook, maar de deelnemingen toenemen.

 

Aan de activa kant neemt de post lening aan VOF toe, of debiteur oid, ten koste van de kas/bank.

Volg @yannick_veys op Twitter. Ik tweet over online marketing, conversie optimalisatie, persuasive design en leuke artikelen. Ben je actief op Twitter en wil je meer volgers krijgen en minder tijd bezig zijn met het maken van tweets? Kijk dan eens op https://hypefury.com

Link naar reactie
 • 0

Welleke,

 

Het vermogen van de eenmanszaak en de vof kun je niet bij elkaar optellen zonder dat je de deelneming bij de eenmanszaak er van aftrekt; dan is de "dubbeltelling" zoals jij die ziet weer verdwenen. Voorbeeld.

 

Er is een eenmanszaak X met debet op de balans 10.000 op de bank en credit een eigen vermogen van 10.000.

Vervolgens wordt deelgenomen in een vof voor 10.000.

Bij de eenmanszaak verdwijnt de rekening bank (saldo nihil) en verschijnt debet Deelneming vof 10.000. Bij de vof wordt de bankrekening verhoogd met 10.000 debet en credit komt Kapitaal X voor 10.000.

 

Stel de vof neemt de eenmanszaak over voor 11.000 (1.000 goodwill voor het klantenbestand) met voortzetting van de boekhouding in de administratie van de vof. De goodwill wordt niet uitbetaald maar toegevoegd aan het vermogen van X

 

De eenmanszaak boekt

 

Eigen vermogen 10.000

Aan Deelneming 10.000

en is daarmee leeg.

 

De vof boekt:

 

Goodwill 1.000

Aan Kapitaal X 1.000

 

Totaal vermogen van X in de vof is daarmee 11.000 geworden en de boekhouding van de eenmanszaak is leeg.

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0
Het vermogen van de eenmanszaak en de vof kun je niet bij elkaar optellen zonder dat je de deelneming bij de eenmanszaak er van aftrekt; dan is de "dubbeltelling" zoals jij die ziet weer verdwenen. Voorbeeld.
Ja das toch een beetje krom in mijn ogen om eerst dingen op te tellen, het er daarna weer af te halen.

 

Juist met het voorbeeld dat je geeft wordt namelijk getoond dat de deelneming een leeg iets is.

 

Mij ontgaat het voordeel om de deelneming op de balans te zetten denk ik.

 

Hoe ik het gedaan zou hebben:

 

Eenmanszaak

Prive (dus EV): 10.000

Bank: 10.000

 

VOF

Bank 10.000

Kapitaal X: 10.000

 

Nu kan ik kaptaal X en EV bij eenmanszaak bijelkaar optellen om mijn totale ondernemersvermogen te bepalen. In het voorbeeld door jou genoemd moet ik daar dan de deelneming weer van af halen en dat vind ik dubbelop. Er zal dus wel een goede reden voor zijn, maar ik zie hem dus niet. ??? Help! ;)

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

@WelleKe,

 

Het eigen vermogen op een balans geeft weer de schuld die de onderneming heeft aan de eigenaar (of eigenaren). De rekening Privé is slechts een hulprekening welke aan het eind van het jaar wordt overgeboekt naar het eigen vermogen. Dat is dus sowieso niet correct.

In plaats van Privé zou jij dan debiteren op Eigen vermogen. Maar dan is de "schuld" van de onderneming ineens lager geworden. Hetgeen niet correct is.

Het totale kapitaal wordt derhalve niet bepaald door de beide kapitaalrekeningen (van eenmanszaak en vof) op te tellen maar uitsluitend te kijken naar het eigen vermogen van de eenmanszaak. Immers of zijn oorspronkelijke kapitaal van 10.000 (in mijn voorbeeld) nu in zijn eigen eenmanszaak zit of in de vof (en niets meer in de eenmanszaak), het blijft 10.000.

 

Bovendien moet je bedenken dat de post Deelneming een eigen leven gaat leiden op de balans door eventuele herwaarderingen. Neem eens aan dat de deelneming in de vof een resultaat gaat opleveren (berekend uit de balans van de vof) van 2.000 maar dat het bedrag in de vof blijft zitten dus niet wordt uitgekeerd. Dan ga je in de eenmanszaak toch boeken:

 

Deelneming 2.000

Aan Resultaat deelneming 2.000

 

In dit geval volgt de post Deelneming de intrinsieke waarde van de vof.

 

Wat een vak, hé.

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0

ja ik haak volledig af, vind het heel onoverzichtelijk.

 

Dat ik prive debiteer is toch helemaal niet zo vreemd?

Als ik "salaris" opneem doe je toch niet anders. Aan het eind van het jaar zoals jij het officieel noemt (ik doe dat doorlopend) wordt doorverwerkt in het EV. Dus dat snap ik wel degelijk ;)

 

En ik vind het namelijk heel logisch dat de schuld van mijn eenmanszaak aan mij als ondernemer lager wordt als ik 10.000 euro zakelijk ontrek en stop in een andere onderneming. Ik begrijp het principe als het een BV zou zijn, maar hier ben ik 1 en dezelfde persoon dus waarom zou mijn eenmanszaak dus een deelneming krijgen.

 

Ik geloof niet dat ik ga begrijpen waarom dat moet :) heel vreemd.

 

Ook dat boeken van resultaat van de VOF op mijn eenmanszaak, waarom zo moeilijk? Als ik 2.000 euro aan winst zou mogen onttrekken aan de VOF maar ik doe het niet, dan loopt mijn kapitaal in de VOF gewoon op. In jouw voorbeeld zit je dat in de eenmanszaak te proppen.

 

Voor de belastingaangfite betekent het dan dat ik alles vanuit de eenmanszaak kan doen, want de VOF winst zit daar ook in. Dat zou ik persoonlijk helemaal niet willen, zeker niet als de eenmanszaak compleet andere activiteiten heeft.

 

Waarom zou ik het zo samenvoegen? Wat is er mis mee het als twee totaal verschillende activiteiten te zien waar ik als prive persoon in betrokken ben?

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0
Aan het eind van het jaar zoals jij het officieel noemt (ik doe dat doorlopend) wordt doorverwerkt in het EV.

Hierover is denk ik geen enkel misverstand.

 

En ik vind het namelijk heel logisch dat de schuld van mijn eenmanszaak aan mij als ondernemer lager wordt als ik 10.000 euro zakelijk ontrek en stop in een andere onderneming. Ik begrijp het principe als het een BV zou zijn, maar hier ben ik 1 en dezelfde persoon dus waarom zou mijn eenmanszaak dus een deelneming krijgen.

 

Eens, als je eerst 10.000 privé opneemt en vervolgens dat bedrag in een vof stopt. Oneens, en dat was de oorspronkelijke casus, dat de eenmanszaak het geld in de vof stopt. In het eerste geval heb je privé een deelneming in de vof; in het tweede geval heeft de eenmanszaak die deelneming. Zijn twee verschillende zaken.

 

Waarom het zo gaat met het resultaat is dan natuurlijk ook duidelijk; dit is een gevolg van wie heeft er betaald: de eenmanszaak of X privé.

 

De daarop volgende opmerkingen zijn correct maar gaan telkens uit van de storting vanuit privé en nogmaals dat was niet de oorspronkelijke casus

 

hoe moet ik storting vanuit mijn eenmanszaak naar een VOF waarin ik deelneem op de balans opnemen?

Dat was de vraag; dus storting vanuit de eenmanszaak en hoe dan te verwerken op de balans.

 

Volgens mij zijn we het dus in principe eens maar redeneren we vanuit een verschillend uitgangspunt.

 

Toch aardig om deze wijze de zaak helder te krijgen!

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0

Ecofin, goed dat je de moeite wil nemen om er telkens inhoudelijk op door te gaan. Waardeer ik!

 

Oneens, en dat was de oorspronkelijke casus, dat de eenmanszaak het geld in de vof stopt. In het eerste geval heb je privé een deelneming in de vof; in het tweede geval heeft de eenmanszaak die deelneming. Zijn twee verschillende zaken.

 

Ok, hier zit ik dus als belangrijkste mee. Waarom zijn het twee verschillende zaken? Het is een eenmanszaak, dus prive en onderneming zijn hier één. Waarom zou je het zakelijk opnemen in de balans, waarom via de eenmanszaak?

 

Dat het de casus is hier dat snap ik, maar waarom in hemelsnaam zou je het zo willen doen? Dat is mijn belangrijkste vraag eigenlijk besef ik me nu zo :)

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

Dank voor de lovende woorden. Vind ik overigens niet meer dan normaal. Dit soort discussies bevallen me wel.

 

Nu zijn we waar ik wezen wil. Fiscaal heb je volkomen gelijk. Bedrijfseconomisch kan men er de voorkeur aan geven om ondernemingsvermogen en privé gescheiden te houden. Er is derhalve geen principieel verschil tussen vanuit privé of vanuit eenmanszaak investeren in een andere onderneming.

 

Hoogstens, maar dat is een minder sterk argument, kan men stellen dat voor een eenmanszaak een administratie wordt bijgehouden en privé vermoedelijk niet. Dan kan het gemakkelijk zijn om alle "investeringen" bij elkaar te hebben.

 

Volgens mij zijn we het nu eens.

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0
Dat het de casus is hier dat snap ik, maar waarom in hemelsnaam zou je het zo willen doen? Dat is mijn belangrijkste vraag eigenlijk besef ik me nu zo :)

 

Kijk, daar kan ik dan weer even inhaken. Zoals ecofin terecht opmerkt is dat omdat ik zakelijk en prive administratief gescheiden wil houden. Ik neem zakelijk deel in de VOF - zonder de eenmanszaak had ik dat niet eens gekund en in het contract staat ook Zaph en niet Peter Bonjernoor - en heb de storting vanaf mijn zakelijke rekening gedaan.

 

Aangezien ik binnenkort ook weer aangifte moet doen wil ik dat goed in mijn administratie hebben zitten. :)

Link naar reactie
 • 0

Ik begrijp het, het is echt een activiteit van jouw eenmanszaak en zo wil je dat ook terugzien. Het maakt de belastingaangifte voor jou als prive persoon wel wat makkelijker, het resultaat van de eenmanszaak gebruik je gewoon.

 

Ik ben weer helemaal bij en heb weer een nieuw inzicht gekregen, bedankt dus :)

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 101 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.