Ga naar inhoud
 • 0

WW- Uitkering en eerlijk geweest vwb zelfstandig ondernemerschap

Ik heb het forum nagepluist maar ben mijn situatie niet tegengekomen. Wel de afgeleide versies: ww-uitkering > reïntegratietraject starten als zelfstandige vanuit uitkeringssituatie, onder begeleiding. Mijn situatie is echter de volgende:

 

Einde februari hoort het voltallig personeel (w.o. ikzelf) dat het bedrijf wordt beëindigd. Per 1 mei wordt mijn contract officieel beëindigd. Bij inschrijving CWI vermeld ik dat ik geen 32 uur meer wil werken (en daar dus geen soll.plicht meer voor wil/heb) maar vrijwillig terug wil naar 24 uur. Dit wordt schriftelijk bevestigd omdat het uiteraard ook impact heeft op hoogte uitkering, maar met de mogelijkheid terug te komen op de rechtmatige 32 uur. Ik noem ook tijdens de inschrijving dat ik bezig ben een webwinkel te starten en en ik word doorverwezen naar het UWV omdat daar meer mogelijkheden zouden zijn. Tijdens het introductiegesprek blijkt dat ik niet in aanmerking kom voor een starterstraject omdat ik al een KvK nummer heb (april aangevraagd). En ik wil ook geen starterstraject, ik wens geen verstrengeling van mijn ww-situatie en mijn eigen zaak, ook geen vrijstelling sollictiatieplicht bijvoorbeeld omdat ik echt ook 24 uur wil werken!

 

Wat is nu mijn kwestie met het UWV? Zij stellen dat ik de uren die ik besteed aan mijn eigen zaak moet opgeven, en deze zullen met de 24 uur worden verrekend. Mijn standpunt is: ik had recht op 32 uur, ga vrijwillig naar 24 uur, krijg voor die uren nu een uitkering en wil de overige 'vrije' uren (sowieso deze 8uur, maar ga voor het gemak uit van 16 = 40-urige werkweek) kunnen besteden naar iets van mijn keuze. Ik zeg bewust 'iets' , omdat naar mijn mening het UWV niets te zeggen heeft over de invulling van mijn vrije uren. Al hang ik op de bank, bak ik poffertjes op de kleuterschool, of start een webwinkel.

Noot: ik solliciteer meer dan voldoende, gericht op de juiste banen en wil ook deze 24 uur werken. Het UWV-rapport vermeldt deze drie zaken ook expliciet.

 

Als ik het UWV vraag waar deze stelling op is gebaseerd beroepen ze zich op 'de wet'. Als ik vraag: geef me de omschrijving van die wet, of waar kan ik deze wettekst terugvinden, komt er niets. Als ik vraag: stel ik geef 2 uur per dag op, wordt mijn uitkering met 2 uur gekort. De waarde van die uitkeringsuren (van mijn vorige functie) staan in geen enkele verhouding (veel hoger) tot hetgeen ik met mijn webwinkel in het begin nu verdien (nul..). Ik investeer slechts. Laat mij zien waar dit allemaal staat? Ook dan komen ze met niets.

Begrijp me goed: als het zwart op wit is geregeld en ik blijk ergens geen recht op te hebben kan ik me daar uiteraard in vinden. Nu heb ik het gevoel dat mijn situatie ongeveer gelijk is aan, maar ook net weer niet helemaal en zelf weten ze ook niet precies hoe en wat.

 

Graag jullie hulp onder meer waar ik een wettelijke tekst terugkan vinden. Ik kom niet verder dan de wet waarin van het traject met begeleiding wordt uitgegaan.

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

14 antwoorden op deze vraag

 • 0

Even een korte reactie.

De reactie van die UWV mensen is begrijpelijk, niemand snapt er namelijk iets van.

Jij bent in april met een bedrijf begonnen naast jou werk in loondienst.

Jij werkte dus 32 uur + xx* uur voor je eigen bedrijf.

Nu je recht hebt op ww zeg je zelf een uitkering te willen voor 24 uur, dat had je misschien beter niet kunnen doen maar ok.

De situatie is nu dat je recht hebt op een uitkering voor de24 uur en daarnaast recht hebt om xx* uur te werken voor jouw eigen bedrijf, dat deed je immers ook al toen je nog in loondienst was.

Het korten wat ze nu doen is alleen van toepassing als je in de ww start met een eigen onderneming, de uren die je werkt worden dan naar rato van je uitkering ingehouden. Dat je in de startfase helemaal niks verdient doet niet terzake.

 

Jij hebt dus gewoon recht op de volledige uitkering zolang jij niet meer als xx* uur met jouw onderneming bezig bent, je kunt je hiervoor beroepen op de wet.

 

*xx met de xx bedoel ik niet willekeurige uren maar het daadwerkelijke aantal uren dat jij in april hebt besteed aan je onderneming. In zekere zin is dat je vrijstelling, zoveel xx uur mag jij zonder consequenties voor je uitkering voor jouw bedrijf aan de gang zijn.

 

Ik weet het is krom, maar wat is er in dit lang nou niet helemaal uit zijn verband getrokken.

Link naar reactie
 • 0

@ronaldinho

 

Klopt, het is onder andere artikel 20, lid 3. Alles al nagezocht en google is my friend indeed ;) .

 

Ik snap het helemaal als we over een ww-situatie van 40 uur praten. Mijn standpunt is echter: ik krijg een uitkering voor 32 uur. En laten we van de standaard uitgaan dat een werkweek 40 uur beslaat. Dan blijven er nog altijd 8 uren over, voor het gemak een hele werkdag dat ik 'elders' werkzaamheden kan verrichten. Ik ben volledig beschikbaar voor mijn ww-uren of in de taal van artikel 20: 0 uren minder beschikbaar voor werk. Niemand heeft daar last van, at least, dat is mijn standpunt. Is dit nu zo'n afwijkende redenering? Zie ik toch ergens een artikel of lid over het hoofd waarin dit nader staat beschreven?

Link naar reactie
 • 0

Zeker! Heb zojuist per mail mijn zaak voorgelegd (andere optie is chat of bellen). Op het opgegeven mailadres ontvang je vervolgens direct een bevestiging van ontvangst en in kopie de tekst/vraag die is voorgelegd. Het streven is een reactie binnen twee werkdagen.

Laat ik bericht achter op dit forum als ik meer nieuws heb?

Link naar reactie
 • 0

Op de eerste plaats is de WW als wet niet echt ingespeeld op sitiaties om vanuit een WW-uitkering ondernemer te worden. De WW-regels zijn nogal star.

 

Verder ben je verplicht om alle uren dat je werkt op te geven. Daarbij gaat het niet alleen om de uren dat je op werkdagen hebt gewerkt, maar ook op uren dat je 's-avonds, 's-nachts, in het weekend (of zelfs 's-nachts in het weekend) hebt gewerkt. Ik heb dit niet concreet (in een korte tijd) in een Wetsartikel of Besluitkunnen vinden waar dit in staat. Het staat ook niet in het Uitkeringsreglement WW en je leest het ook niet bij de toelichting op de werkbriefjes, terwijl de werkbriefjes in feite een verbijzondering is van het uitkeringsreglement WW. Het is dus wat dat betreft vaag, maar het bestaat al zolang de nieuwe Werkloosheidswet er is (1986).

In het algemeen kun je stellen dat je niet alleen werkloos bent op de dagen en uren in een werkweek, waarin je hebt gewerkt, maar voor alle uren in een week. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je kunt ook, nachtwerk verrichten. Andersom: het is ook niet altijd eerlijk als je deze (nacht)uren vrij zou mogen laten. Je ontvangt bijvoorbeeld dan een WW uitkering over de uren uit jouw (dag)werk dat je werkloos bent geworden en je gaat daarna als nachtportier werken. Dan zou je dit niet hoeven op te geven.

 

Nog gecompliceerder is de manier van korten van uren op je WW. Dat heeft te maken met artikel 8 lid.2 in combinatie 20 en (soms) artikel 34, lid 6 van de WW. Hoe daarmee omgegaan moet worden, vind je ook niet in de WW zelf, maar het berust op 'buitenwettelijk beleid' van het toenmalige LISV. Dit beleid is door de CRvB (=hoogste rechtscollege sociale verzkeringen) geaccepteerd.

 

Zoals je kunt lezen: heel onduidelijk allemaal. En zoals ik al begon: de WW is niet echt ingesteld op zelfstandigen.

De wijze van korten hangt ook af wanneer je daadwerkelijk met het ondernemen bent gestart en hoe het UWV dat ziet. Pas als dat duidelijk is, kun je iets zeggen over welke uren gekort worden.

 

Het feit dat je je 24 beschikbaar stelt in plaats van 32 uur wil in feite alleen maar zeggen dat je geacht wordt werk te zoeken voor 24 uur per week en niet voor 32 uur per week. Verander je jouw beschikbaarheid in 32 uur, dan zul je ook voor werk van 24 uur moeten solliciteren.

 

Ik weet dat je hiermee niet veel wijzer wordt, maar het is een complexe materie.

 

Wim

Expert Sociale Verzekeringen, Arbeidsvoorwaarden, Ziekteverzuim

www.aspon.nl

Link naar reactie
 • 0

@Cath,

 

Ik zou even laten weten hoe e.e.a.nu verloopt bij het loket Antwoord voor bedrijven.nl.

Het loket geeft na ontvangst van mijn eerste bericht op 14nov aan te streven naar een antwoord binnen twee werkdagen. Na een week, 21nov, heb ik toch maar even weer (mail)contact gezocht en gevraagd op welke termijn nu een reactie verwacht mag worden.

Vandaag = 26nov heb ik bericht ontvangen dat de kwestie is doorgestuurd naar het Ministerie van SZW en dat gestreefd wordt naar een afhandeling binnen 4 weken.

Zodra ik nieuws heb kom ik uiteraard weer op het net!

 

Link naar reactie
 • 0

Ik zit in een soort zelfde situatie. Ik wilde op 1 maar starten met een eigen onderneming (met behoud uitkering(UWV)) maar gezien de huidige situatie vind ik het zonde om de 6 maanden "proefdraaien" waar ik recht op heb nu in te laten gaan, daar de markt waarin ik ga opereren 47% minder orders had in Januari. That's killing. Nu moet ik voor 40 uur per week solliciteren wat ik natuurlijk doe maar daarnaast blijf ik gewoon de markt scannen en mijn website up to date houden.

Mijn bedrijf was al ingeschreven bij kvk voordat ik werkeloos ben geworden. Dus had ik eigenlijk een baan en een bedrijf. Volgens mij is er geen wet in NL die dit verbied (nog niet moet ik misschien zeggen voor "de regelzuchtigen".

Als het (wat ik lees in deze discussie) meer een kwestie van beleid is (ipv wetgeving) dan hoop ik dat men inziet dat de huidige situatie behoorlijk ongewoon is en dus vraagt om ongewoon beleid. Al met al is wat wij als ondernemers willen niet contra-productief te noemen ten aanzien van de economische belangen. Je eerste levensbehoeften (en voor diegene die een gezin hebben) zijn ook voor ondernemers primair.

Enfin ik ben benieuwd of je hierover nog meer duidelijk heb gekregen van de loket Antwoord voor bedrijven.nl.?

Link naar reactie
 • 0

Het blijkt inderdaad een bijzondere situatie waar men eigenlijk niet goed raad mee weet. Antwoord voor bedrijven.nl heeft mijn vraag voorgelegd aan het Ministerie van SZW waarop ik vervolgens (via Antw.vr.Bedr.nl) de volgende reactie heb ontvangen. Het eerste deel is een algemeen deel, in het tweede wordt toch iets meer 'onthuld'.

 

quote

'Van het Ministerie van SZW heb ik de volgende reactie ontvangen:

 

"Een WW-uitkering wordt verstrekt aan een werknemer die een aantal arbeidsuren heeft verloren, en voor dat aantal uren ook beschikbaar is om nieuwe werkzaamheden te verrichten. Indien de WW-gerechtigde weer aan het werk gaat is zijn beschikbaarheid voor ander werk afgenomen en wordt zijn uitkering gekort of beëindigd. Dit geldt ook als de WW-er gaat werken als zelfstandige, of de werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van de start van een eigen bedrijf. Om het ondernemerschap te stimuleren is er een artikel (77a) in de Werkloosheidswet opgenomen op basis waarvan een WW-gerechtigde een eigen bedrijf kan starten met behoud van de WW-uitkering voor maximaal 6 maanden. In die periode wordt 70 procent van de inkomsten uit het bedrijf verrekend met de uitkering. Tevens kunnen de voorbereidingsactiviteiten voor het starten van een eigen bedrijf op basis van het Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2007 gelijk worden gesteld aan sollicitatieactiviteiten, waardoor ook in die fase het recht op de uitkering blijft bestaan. Voor beide mogelijkheden is echter voorafgaande toestemming vereist van het UWV, waarbij beoordeeld moet worden of het starten van een eigen bedrijf de meest aangewezen (want snelste en minst kostbare) weg is voor de werknemer om weer aan de slag te komen. Ook zal daarbij het bedrijfsplan op levens-vatbaarheid worden getoetst.

 

Voorzover u van mij een concrete actie of reactie verwacht moet ik u er echter op wijzen dat ik noch de mogelijkheid, noch de bevoegdheid heb mij in dergelijke kwesties te mengen. (Of het UWV al dan niet juist heeft gehandeld is door ons dus ook niet te zeggen, al kunt u het UWV er wellicht nogmaals op wijzen dat u voor uw werkloosheid ook al zelfstandige activiteiten ontplooide)

Het UWV is een zelfstandige bestuursorganisatie met een eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Om belangenverstrengeling te voorkomen kan ik daarop in individuele gevallen geen enkele invloed uitoefenen. Indien u het oneens bent met een beslissing betreffende uw recht op een WW-uitkering kunt u hiertegen verweer voeren middels de bezwaar- en beroepsprocedure. Ik adviseer u daarbij juridische hulp in te schakelen."

unquote

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  10 leden, 225 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...