• 0

Bestuurlijke lus inz BBZ-advies

2 weken terug heb ik een zitting gehad bij de RB mbt een beroepsprocedure nav een afwijzend besluit op mijn BBZ-aanvraag.

 

Waar mijn bezwaar vooral om draait is:

* er staan onjuistheden in het advies die de inhoud beinvloeden en dus de conclusie aantasten

* Belangrijke feiten ontbreken/worden niet meegenomen in het advies, terwijl ze heel belangrijk zijn (mijn concurrentievoordelen bijv, en mijn marktanalyse en - mogelijkheden)

* in de financiele paragraaf wordt cijfermateriaal door adviseur ingebracht; mijn cijfers worden zonder goede motivering terzijde geschoven, echter nagelaten is een liquiditeitsontwikkeling te schetsen waaruit moet blijken of ik uiteindelijk met het bedrijf in mijn levensonderhoud kan voorzien alsmede in staat ben de lening af te lossen.

* er is niet inhoudelijk gereageerd op mijn bezwaren mbt bovenstaande standpunten, er is wel een reaktie gekomen, echter dit is een aanvulling op het advies en niet bepaald een inhoudelijk reaktie op mijn bezwaren.

....

 

Nu is er dus een zitting geweest, en de rechtbank zegt gebruik te maken van de "bestuurlijke lus"...Tijdens de zitting is door RB aan gemeente geadviseerd te reageren op mijn standpunten in bezwaar. Ik maak hieruit op dat de RB van oordeel is dat er sprake is van een motiveringsgebrek (gebrekkige feitenvergaring omdat de reaktie op bezwaar relevant is en betrokken dient te worden bij de besluitvorming denk ik zelf?). Ik heb nog geen verslag hiervan ontvangen.

 

De RB heeft een termijn gesteld aan gemeente; daarna krijgen hebben wij een termijn gekregen om daar weer op te reageren.

 

Mijn vraag:

Kan het adviesburo ook besluiten om gewoon een heel nieuw advies in te brengen waarmee mijn hele bezwaar onderuit wordt gehaald? Want daar vrees ik eigenlijk voor. Of moet zij zich houden aan het ADVIES (de RB zei letterlijk "ik adviseer u in uw reaktie in te gaan op alle punten van het bezwaar".......). Ik heb gesteld dat het advies onzorgvuldig is vanwege de onvolledigheid (dus negeren van de o zo belangrijke concurrentievoordelen, trends en kansen die de markt biedt ). Kan zij zomaar een heel nieuw advies inbrengen waarbij zij het door haar ingebrachte cijfermateriaal corrigeert, de door mij vastgestelde onjuistheden corrigeert,en nieuwe standpunten inneemt die niet eerder naar voren zijn gebracht in het advies?

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

9 antwoorden op deze vraag

 • 0

Helaas is de HL-er met de meeste kennis van BBZ op vakantie :-\ en is deze vraag denk ik voer voor juristen. mijn eigen ervaring is dat beroepsprocedures wel mogelijk zijn maar dat er in de praktijk weinig uit komt. Alle energie die je er in stopt levert je vaak niets op. Als de gemeente niet mee wil gaan in de Bbz al dan niet na een advies van hun "externe" adviseur dan rest je niets anders om je plannen bij te stellen of een heel andere weg in te slaan.

 

Achteraf ben ik blij dat ik indertijd de procedures niet langer door gezet heb en mijn eigen koers gevaren heb. Dat heeft er voor gezorgd dat ik nu sterker ben dan ooit en al mijn ideeën weer kan verwezenlijken.

 

Kan je misschien wat meer achtergrondinformatie geven?

 

- hoe lang ben je al bezig als ondernemer?

- wil je starten vanuit een uitkering?

- wat voor branche gaat het over?

- Is er eigen inbreng?

- wat is er nodig om door te gaan?

 

Door iets meer informatie te geven krijg je wellicht hele andere adviezen waar je ook iets mee kan. Bbz regeling is nou niet bepaald zaligmakend.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Als het besluit van de gemeente genomen is op basis van een onjuist (extern) advies, dan is het een goed ding als er een nieuw advies komt op basis waarvan een nieuw besluit genomen kan worden.

 

Immers, deze procedure kan leiden tot de vernieting van het eerdere besluit. Als dat besluit vernietigd is, heb je nog geen nieuw besluit. Geen besluit is ook geen toewijzing. Dus er zal (er vanuitgaande dat het eerdere besluit op onjuiste gronden tot stand gekomen is) toch een nieuw besluit moeten komen.

 

De rechter heeft daar een 'kort door de bocht' manier voor genomen.

Link naar reactie
 • 0

@henkh

Ja, je hebt helemaal gelijk: 1 op de 35 of zo krijgt het voor elkaar om het negatieve besluit te laten vernietigen. Statistisch gezien inderdaad weinig kans op succes. Maar je leest ook dat er volgens mij in geen enkel geval een tegenadvies wordt ingebracht; en dat heb ik wel gedaan om levensvatbaarheid aan te tonen. ik kom later nog even terug op je vragen!

 

Ik ben echter van mening dat alles valt op staat met een goede advocaat. En jezelf inlezen in de materie...dat is heel belangrijk..Ik zit bovenop mijn dossier en geef aanwijzingen aan mijn advocaat als ik het idee heb dat hij iets over het hoofd ziet. Ik ben nou eenmaal van mening dat een advocaat geen parate kennis heeft van alle jurispr. en wetten.

 

Alle belangrijke dingen die ik lees kopieer ik in word, evt. met URL;s zodat ik het later terug kan vinden. EN zo heb ik in de loop der tijd veel informatie verzameld. Wat bijv. ook heel belangrijk is: zijn ALLE relevante feiten in het advies weergegeven..Relevant betekent : is het een feit dat belangrijk is voor het bestuur om te weten.......Als de positieve zaken genegeerd worden terwijl die van belang zijn voor de levensvatbaarheid, dan kun je zeggen dat feiten niet volledig zijn aangevoerd.of misschien dat ze selectief gepresenteerd worden...Ja, die komt op de gebrekenlijst :-)....

 

Lees op rechtspraak.nl de uitspraken en zo wordt je op een goed spoor gezet....

 

Er zijn weinig advocaten die ervaring hebben met BBZ; ik heb echter heel veel gelezen, oa via google books. Google eens op algemene beginselen...je kunt besluiten laten vernietigen als het niet zorgvuldig is voorbereid of als de motivering ondeugdelijk is etc..Is het betrouwbaar en onpartijdig, en heel belangrijk wordt de conclusie gedragen door de bevindingen en hoe zit het met feiten/meningen...Er zijn meer kansen dan je denkt :-)

 

@letsel...

ik moet iets rechtzetten: de RB heeft de zitting geschorst....en gemeente dus geadviseerd inhoudelijk op alle punten van bezwaar te reageren. Dat is een mondeling advies geweest; ik weet niet of dit nog bevestigd wordt aangezien ik nog niets ontvangen heb...Maar... de RB heeft echter niet gezegd dat na herstel, zij een nieuw besluit kan nemen als zij dat wenst...Wat zij wel heeft gezegd is dat gemeente 6 weken de tijd krijgt, en dat ik daarna weer 4 weken de tijd heb om op de reaktie van bezwaar te reageren. Ik dacht zelf dat dit de "bestuurlijke lus"was, en heb het zo verwoord.

 

T.a.v. het tegenadvies heeft de rechtbank mij ook min of meer geadviseerd om het advies terug te trekken; reden hiervoor was het feit dat de inhoud niet helemaal strookt met het moment van het besluit/informatie opgenomen die is ontstaan NA het besluit. Het advies is dus ingetrokken, maar wij hebben nu de gelegenheid om het op de 2e zitting, in aangepaste vorm, weer in te brengen.

 

Dus al met al is het een heel circus aan het worden.

 

Op zich denk ik dat ik redelijk sterk stond; ik heb het mijn gemeente in elk geval heel erg moeilijk gemaakt :-):

Een positief tegenadvies PLUS een grote gebrekenlijst...

 

Ik vraag me dus af of gemeente in haar reaktie NIEUWE feiten in kan brengen, of bijv. standpunten in kan nemen die HAAKS op de eerste stellingen staan (Bijv. dat ze nu opeens zegt dat mijn balansen en begrotingen inderdaad correct zijn weergegeven....terwijl het hele advies gedomineerd word door het feit dat de cijfers niet goed zijn/foutief zijn weergegeven.en hierdoor levensvatbaarheid negatief beoordeeld wordt.)

Kan ze naast de reaktie op bezwaar een geheel nieuw advies inbrengen waarmee zij tevens de door mij geconstateerde gebreken herstelt..?Want ik kan immers wel een tegenadvies inbrengen..

 

Ben benieuwd naar de reakties.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Ik vraag me dus af of gemeente in haar reaktie NIEUWE feiten in kan brengen, of bijv. standpunten in kan nemen die HAAKS op de eerste stellingen staan (Bijv. dat ze nu opeens zegt dat mijn balansen en begrotingen inderdaad correct zijn weergegeven....terwijl het hele advies gedomineerd word door het feit dat de cijfers niet goed zijn/foutief zijn weergegeven.en hierdoor levensvatbaarheid negatief beoordeeld wordt.)

 

Balansen en begrotingen zijn door jou opgesteld maar de adviseur heeft ze fout weergegeven in zijn rapport of zegt hij dat jij een foute weergave voorspiegelt?

 

 

Link naar reactie
 • 0

Alle cijfers heb ik opgesteld, en heb daarna het plan door laten lezen door een consultancybedrijf. Samen hebben we nog wat zaken aangepast, bijv. mbt belastingteruggaven etc. Wat kleine dingetjes en zo is het opgenomen in mijn businessplan.

 

Echter het advies stelt dat mijn cijfers TECHNISCH niet in orde zijn (het gaat er dus niet om HOE ze tot stand zijn gekomen, maar meer: boekhoudkundig niet ok, niet compleet). En dit handelt zijn om mijn belastingaangfiten, en de hele financiele paragraph. Als de discussie was gegaan over het feit dat prognoses niet zijn onderbouwd, of niet goed zijn onderbouwd, was het wat anders geweest; hierover kunnen we nu eenmaalvan mening verschillen.. Nu nemen zij een standpunt in dat zeer makkelijk te verifieeren is. En dat heb ik dus laten doen: ik breng een accountantsverklaring in op mijn cijfers. Ze zijn ONBETWIST in technisch opzicht in orde. En dat zou het adviesburo toch wel geweten moeten hebben...

 

Dus ik ben nu benieuwd wat ik kan verwachten. Ik meen nu zeer sterk te staan, maar wat als zij opeens op alles zeggen "wij hebben ons vergist, sorry......"Wij nemen het terug en corrigeren meteen het hele advies omdat zij aansprakelijkheid vrezen..??.....natuurlijk wel zo dat het nog steeds past die die eerdere afwijzende conclusie.....

 

Dus ja, ik ben benieuwd wat mij verder te wachten staat...en kijk uit naar verdere reakties.

Link naar reactie
 • 0
Ik ben echter van mening dat alles valt op staat met een goede advocaat. En jezelf inlezen in de materie...dat is heel belangrijk..Ik zit bovenop mijn dossier en geef aanwijzingen aan mijn advocaat als ik het idee heb dat hij iets over het hoofd ziet. Ik ben nou eenmaal van mening dat een advocaat geen parate kennis heeft van alle jurispr. en wetten.

 

Neem aan dat jouw advocaat toch wel een duidelijke mening hier over heeft. Een beetje advocaat verdiept zich toch in de zaak. En dat is dan gelijk de reden dat procedures vaak zo duur uitvallen. Of ben je voor hem/haar de zoveelste "pro Deo" bezwaarmaker?

 

Ikzelf heb me meerdere keren bij laten staan door een advocaat in diverse zaken en hij gaf mij altijd aan hoe de kansen lagen. Als benadeelde denk je zelf altijd dat je sterk staat maar de praktijk is vaak toch anders :-\

Link naar reactie
 • 0

De kans van slagen via deze weg acht ik 1 op 500. Op deze manier ga je het niet winnen. Zelfs al zou je gelijk hebben in een aantal argumenten zal de gemeente/adviesbureau bij het standpunt blijven van een negatief advies omtrent levensvatbaarheid.

Je steekt wederom veel geld in om via de rechter gelijk te krijgen en is naar mijn mening zonde van de tijd en het geld.

 

Waarom ga je geen nieuwe aanvraag BBZ indienen?(dat kan bij veranderde omstandigheden of nieuwe inzichten in het plan/cijfers. Je loopt het plan wederom na,doet wat met de input van de gemeente. Je vraagt bij de aanvraag om een ander kantoor dat het onderzoek gaat doen.

 

Danny

Link naar reactie
 • 0

De kans op slagen is m.i. inderdaad slecht. En of de gemeente een nieuwe aanvraag in behandeling neemt? In mijn geval was de gemeente daar regelrecht op tegen omdat ze dat behoorlijk wat geld kost.

 

Toen ik echter een aanvraag bbz om te stoppen indiende kreeg ik ineens alle medewerking en hulp. Linksom of rechtsom maakte mij toen niet uit. De branche waarin ik zat lag toch op zijn gat en om iets nieuws te starten had ik toch de nodige voorbereidingstijd nodig.

 

De toenmalige afwijzing brengt mij uiteindelijk toch waar ik wil komen :)

 

@Janieta80: Zoals de banken moeilijk geld uit willen lenen omdat het niet van "henzelf" is maar van de spaarders zo zal de gemeente het niet graag beschikbaar stellen omdat het uit de algemene middelen moet komen. Gemeentes hebben de "plicht" om aan de bbz mee te werken maar zoals de meeste aan vragers al gemerkt hebben worden er veel meer aanvragen afgewezen dan toegewezen.

 

En als het helemaal niet lukt zou je het misschien op deze manier kunnen proberen Het concept is op vele branches toepasbaar. :)

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  10 leden, 245 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.