• 0

BBZ terugbetalen - zakelijke kosten?

Aanbevolen berichten

 • 0

Hallo Peter,

 

Ik kan het niet met stelligheid zeggen, maar ik denk wel dat het zo is.

Ik neem aan dat je het hebt over BBZ uitkering bedrijfskapitaal?

Dit is altijd een lening. Ik neem aan dat de begunstigde, de lening op de balans heeft opgenomen. Indien daar dan op afgelost wordt, dan zijn dat lijkt mij zakelijke kosten.

 

P.s. ook BBZ levensonderhoud wordt in 1e instantie als lening verstrekt. Na het inleveren van de jaarstukken wordt bekeken of er BBZ bijstand om-niet wordt verstrekt (bij verlies) of dat betrokkene de (gehele)lening moet terugbetalen (bij winst).

Integratieve kinder- en jeugdtherapie: www.kindsupport.nl

Link naar reactie
 • 0

aflossen van een krediet is geen zakelijke kosten alleen de rente die je over dat krediet betaalt is aftrekbaar.

 

als je een bedrijfsmiddel koopt schrijf je daar op af en die kosten kan je aftrekken maar niet de terugbetaling.

 

En levensonderhoud aftrekken als zakelijke kosten? maandag toch maar eens vragen aan de BD. Als dat kan wordt ik heel gelukkig. ;D

Link naar reactie
 • 0

Zoals eerder vermeld wordt ook BBZ levensonderhoud in 1e instantie als lening verstrekt zonder afdracht van ZVW en Loonheffing door de gemeente. Indien teveel ontvangen bijstand wordt terugbetaald kun je dat in je ib aangifte als negatief inkomen opvoeren. Als er geen premies ZVW en Loonheffing afgedragen zijn is dat niet aan de orde.

 

Ik denk dat het gezien moet worden als terugbetaling van een lening aan als ware het een reguliere geldverstrekker. Bank e.d.

Integratieve kinder- en jeugdtherapie: www.kindsupport.nl

Link naar reactie
 • 0

Inderdaad werkt het zoals kindsupport aangeeft. Moet even diep graven omdat ik er jaren geleden ook mee te maken gehad heb.

 

De Bbz is toen om niet verstrekt alleen is er toen een paar honderd euro uit loondienst verrekend. Omdat dit een jaar later gebeurde is dat toen weer als negatief inkomen verrekend.

 

De gemeente heeft over de bbz loonheffing afgedragen die ik toen ook weer teruggekregen heb via mijn ib aangifte omdat er nog wat compensabel verlies was. :)

 

Maar als kosten van je huidige bedrijfswinst aftrekken gaat niet. Alleen dus in de ib sfeer.

 

Okay, misschien ben ik niet duidelijk genoeg geweest - het enige wat ik eigenlijk wil weten is of de aflossingen van die lening mijn belastbaar inkomen verlagen of niet.

 

Ja mits je het als negatief inkomen kan opvoeren. (of het echt alleen 100% kan als er loonheffing door de gemeente over is afgedragen weet ik niet zeker. even afwachten of de deskundigen hier op reageren)

 

Link naar reactie
 • 0

Zolang het een BBZ lening betreft worden er door de gemeente GEEN premies ZVW en Loonheffing afgedragen. Dus als je de lening terugbetaald kun je je aflossingen NIET in de ib sfeer toepassen.

Het betreft een bijstandsuitkering die bijna volledig als onterecht is beoordeeld en als lening terug moet worden betaald. Dus wel premies en heffing.

 

Daarnaast is er een zakelijke lening, maar daar ging het me niet om.

Link naar reactie
 • 0

Sorry Peter het wordt niet duidelijker voor mij.

 

We hebben het over BBZ levensonderhoud toch?

Dat wordt door de gemeente in 1e instante uitbetaald en geboekt als lening. Na het inleveren van de jaarstukken wordt bekeken of er winst gemaakt is. Indien nee (dus verlies) dan wordt er een nieuw uitkeringsdossier BBZ levensonderhoud aangemaakt en wordt de uitkering opnieuw verstrekt als BBZ om-niet. Hierbij worden aan het einde van het boekjaar door de gemeente premies ZVW en Loonheffing berekend en afgedragen. De BBZ om-niet wordt NIET door de gemeente aan client uitbetaald maar wordt gebruikt om de in 1e instante verstrekte lening af te lossen.

 

Als later blijkt dat er terugbetaald moet worden op de BBZ om-niet dan zijn er dus premies afgedragen en kun je het terugbetaalde als negatief inkomen in je IB aangifte opnemen. Echter zolang je de ten onrechte ontvangen uitkering in het jaar van verstrekking/boeking terugbetaald, zijn er nog geen premies afgedragen en kun je daarom niets in de IB sfeer doen (want je betaald netto terug). Je moet dus weten wat er terugbetaald is: is het bruto (= netto + afgedragen loonheffing) of netto.

 

De teveel afgedragen premie ZVW kan de gemeente bij terugbetaling zelf verrekenen met de belastingdienst en hoeft de client derhalve niet terug te betalen.

Integratieve kinder- en jeugdtherapie: www.kindsupport.nl

Link naar reactie
 • 0
Het betreft een bijstandsuitkering die bijna volledig als onterecht is beoordeeld en als lening terug moet worden betaald. Dus wel premies en heffing.

 

Dan kan je het gewoon weer als negatief inkomen opvoeren. Normaal gesproken is het zo dat het om niet verstrekt wordt in een bepaald jaar dat je een jaaropgave van de gemeente krijgt. Moet je het een jaar later terug betalen en is dat gebeurd dan moet je een negatieve jaaropgave krijgen van de gemeente.

 

Toendertijd is dat in mijn geval zo gegaan en heeft mijn boekhouder dat netjes verwerkt in de ib aangifte. En zoals gezegd als de gemeente loonheffing heeft betaald kan je zelfs hier nog van terugkrijgen met fiscale aftrekposten. (hypotheek, ziektekosten maar ook compensabele verliezen)

 

Dus er maar even snel achteraan zodat je toch terugkrijgt waar je recht op hebt. :)

Link naar reactie
 • 0

Dan heeft mijn boekhouder een leuke uitdaging - de gemeente heeft zowel die uitkering die lening is gebleven als het zakelijke krediet op 1 hoop gegooid die met een gezamenlijke maandelijkse termijn wordt terugbetaald...

 

Dat is dan niet zo handig want over lening levensonderhoud wordt bij mijn weten geen rente berekend. Wel over een lening voor bedrijfskrediet.

Integratieve kinder- en jeugdtherapie: www.kindsupport.nl

Link naar reactie
 • 0
Sorry Peter het wordt niet duidelijker voor mij.

Ik merk het, en ik snap niet waarom, maar het kan zomaar komen door mijn uitleg. Ik probeer het dus nog een keer.

 

Ik heb een BBZ bijstandsuitkering gehad, dus inderdaad voor levensonderhoud. Na beoordelen van de cijfers over dat jaar werd geconcludeerd dat ik bijna alles onterecht ontvangen had, en dat ik dat terug moet betalen. That's it.

 

Dat is dan niet zo handig want over lening levensonderhoud wordt bij mijn weten geen rente berekend. Wel over een lening voor bedrijfskrediet.

Dat klopt. Vandaar... ;)

Link naar reactie
 • 0

Je moet begrijpen dat BBZ levensonderhoud nog NIET inhoud dat er premies worden afgedragen. Zoals ik 5 posts hierboven schreef wordt BBZ levensonderhoud in 1e instantie als lening verstrekt en als zodanig op een debiteurendossier geboekt. Als blijkt aan de hand van ingeleverde jaarstukken dat je bijna alles moet terugbetalen, dan betaal je dus een lening terug en NIET om-niet. In dat geval zijn er GEEN premies afgedragen en kun je met het terugbetaalde NIETS in de IB sfeer doen. OF de gemeente moet het gewoon fout gedaan hebben en de BBZ levensonderhoud NIET als lening verstrekt hebben maar als om-niet. In dat geval moet er een jaaropgave over het desbetreffende jaar verstrekt zijn.

 

Over welke gemeente hebben wij het?

Integratieve kinder- en jeugdtherapie: www.kindsupport.nl

Link naar reactie
 • 0

Over welke jaren praten we? als je de bbz in 2012 terug betaald zal je in februari 2013 van de gemeente een jaaropgave met een negatief inkomen krijgen. Als je er meerdere jaren over mag doen zal je dus ook over meerdere jaren jaaropgaven hier over krijgen. En dat negatieve inkomen drukt dan weer je totale inkomen in enig jaar.

Link naar reactie
 • 0

Dan heeft de gemeente dus opnieuw een BBZ uitkeringsdossier levensonderhoud aangemaakt en de bijstand als om-niet verstrekt. Premies afgedragen en daarna bij jou teruggevorderd waarna jij de terugbetaalde loonheffing weer van de belastingdienst hebt teruggekregen.

 

M.i. is jouw beleving dat je denkt dat BBZ levensonderhoud altijd belast wordt uitbetaald, maar dat is niet zo.

Integratieve kinder- en jeugdtherapie: www.kindsupport.nl

Link naar reactie
 • 0
M.i. is jouw beleving dat je denkt dat BBZ levensonderhoud altijd belast wordt uitbetaald, maar dat is niet zo.

Weet je - het interesseert me eerlijk gezegd geen bal hoe het normaal gesproken gaat. Het enige dat ik wil weten is wat mijn specifieke situatie voor gevolgen heeft voor mijn IB-aangifte. Er wordt nu van alles bijgehaald wat mogelijkerwijs ook had kunnen gebeuren, volgens mij.

 

Mijn vraag is heel simpel: ik heb een BBZ-bijstandsuitkering gehad. Die is achteraf gezien onterecht verstrekt, dus heb ik nu een renteloze lening die ik in termijnen terug moet betalen. Kan ik die termijnen (in welke vorm dan ook) van mijn belastbaar inkomen aftrekken?

Link naar reactie
 • 0
Weet je - het interesseert me eerlijk gezegd geen bal hoe het normaal gesproken gaat.

 

Dat is uiteraard je goed recht. maar Bbz wat je als inkomen hebt ontvangen geef je op bij je ib aangifte en als het terug gevorderd wordt geef je het als negatief inkomen op. in beide gevallen wel volgens de ontvangen jaaropgave van de uitkerende instantie.

 

de gemeente heeft zowel die uitkering die lening is gebleven als het zakelijke krediet op 1 hoop gegooid die met een gezamenlijke maandelijkse termijn wordt terugbetaald...

   

Terug naar de gemeente dus en vragen dat ze dit herstellen op de juiste manier.

 

Link naar reactie
 • 0
Als de BBZ levensonderhoud als lening verstrekt is NEE, als het om-niet verstrekt is JA.

Ik waardeer je reakties, maar dit draagt behoorlijk bij aan de verwarring en frustratie aan mijn kant - er is geen sprake van ALS, ik heb toch al een paar keer verteld wat er speelt?

 

in beide gevallen wel volgens de ontvangen jaaropgave van de uitkerende instantie.

Dan moet ik dus achter de gemeente aan voor de jaaropgave van die terugvordering.

 

Link naar reactie
 • 0

uiteraard. Ik ga er vanuit dat je over de uitbetaling ook een jaaropgave gehad hebt omdat je zegt dat er zelfs loonheffing terugbetaald is.

 

Gewoon binnen stappen bij de betreffende ambtenaar en uitleg vragen. Hoewel ik in mijn geval het ook niet altijd met de ambtenaren eens was hebben ze mij altijd wel alles duidelijk uitgelegd en schriftelijk bevestigd.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Even resumerend.

Je hebt een BBZ krediet (zakelijke lening) gekregen

Daarnaast heb je een BBZ uitkering, in tegenstelling van wat hier staat is er in jouw casus geen sprake van een BBZ uitkering in de vorm van een lening maar een inkomensuitkering, waarbij LH en ZVW is ingehouden.

 

Het blijkt nu dat deze BBZ uitkering onterecht aan je is verleend in de vorm van inkomen, dus deze moet je terug betalen. Deze beslissing heeft tot gevolg dat er een terugbetaalverplichting ontstaat welke word omgezet in een lening welke je in termijnen terug betaald.

 

Op het moment dat de terugbetalingsverplichting ontstaat (dat zal denk ik een beschikking o.i.d. zijn) is er naar mijn mening spraken van negatief inkomen van het totale bedrag ineens. Daarna is het gewoon een lening die word afgelost.

 

Zoals henkh reeds heeft genoemd is het het meest eenvoudig te vragen naar de jaaropgaven. Waarschijnlijk zal het terug te keren bedrag het totaal aan loonheffing en netto-uitkeringen zijn die je hebt ontvangen. Hoe het met de premie ZVW gaat weet ik niet.

 

NB: Persoonlijk vind ik het trouwens heel verwarrend dat de overheid een periodieke betaling in de vorm van een lening (verstrekking van vreemd vermogen) een uitkering noemt, hetgeen ik toch met een verstrekking van inkomen associeer.

 

Link naar reactie
 • 0
NB: Persoonlijk vind ik het trouwens heel verwarrend dat de overheid een periodieke betaling in de vorm van een lening (verstrekking van vreemd vermogen) een uitkering noemt, hetgeen ik toch met een verstrekking van inkomen associeer.

De gemeente Lingewaard besteed de initiele uitvoering uit aan Arnhem, maar handelt zelf de praktische afhandeling af. Ik heb al vaker de indruk gehad dat daar niet altijd voldoende parate kennis aanwezig is...

Link naar reactie
 • 0

Ik waardeer je reakties, maar dit draagt behoorlijk bij aan de verwarring en frustratie aan mijn kant - er is geen sprake van ALS, ik heb toch al een paar keer verteld wat er speelt?

 

Beste Peter,

 

Je hebt misschien een paar keer verteld wat er speelt, maar je gebruikt de verkeerde terminologie. Een lening (zowel voor levensonderhoud almede voor krediet) is een ONBELASTE verstrekking door de gemeente!!! Op een lening worden derhalve GEEN premies voor ZVW en Loonheffing ingehouden.

 

@Michel,

De terug te betalen uitkering in de vorm van inkomen/ levensonderhoud kan zijn:

a: de verstrekte uitkering levensonderhoud als lening,

b: indien niet terecht uitbetaald, de om-niet verstrekking van levensonderhoud welke teruggevorderd wordt. In dat geval spreken we NIET van terugbetaling van een lening, maar is het normaal terugvorderbare bijstand.

 

Met de OM-NIET verstrekking BBZ uitkering levensonderhoud wordt namelijk de LENING levensonderhoud geheel of gedeeltelijk afgelost.

En ja, van de om-niet verstrekking wordt na afloop van het boekjaar een jaaropgave verstrekt.

 

Van een lening zal je NOOIT een jaaropgave krijgen.

Integratieve kinder- en jeugdtherapie: www.kindsupport.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  8 leden, 159 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.