• 0

verlaagd btw-tarief

Een klant heeft bij mij een keuken besteld die handmatig en volledig op maat gemaakt word. Voor de arbeidskosten breng ik het verlaagd btw-tarief van 6% bij de klant in rekening. De kastjes die in de keuken ingebouwd gaan worden laat ik in onderaanneming maken; vervolgens brengt die onderaannemer bij mij 21% BTW i n rekening welke ik weer bij de klant in rekening dien te brengen. De klant stelt echter dat gelet op onderdeel 8 van het Besluit van 28-2-2013 het verlaagde tarief dient te worden toegepast op de arbeidskosten van de op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning zoals bijv. inbouwkasten. Ingevolge onderdeel 7 geldt het verlaagde tarief bij renovatiewerkzaamheden zowel in de relatie hoofdaannemer -opdrachtgever als in de relatie hoofdaannemer-onderaannemer. Dus 6% voor alle arbeidskosten. De onderaannemer blijft echter bij zijn standpunt om 21% in rekening te brengen. Het verschil van 15% scheelt de klant veel geld. Navraag -onafhankelijk van elkaar- door klant, mijzelf en onderaannemer levert iedere keer een ander antwoord op bij de Belastingdienst. Welk tarief moet de onderaannemer bij mij in rekening brengen en welk tarief moet ik vervolgens bij de klant in rekening brengen?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

17 antwoorden op deze vraag

 • 1

Uit het meest recente vraag- en antwoordspelletje:

D. Een ondernemer levert een “op maat gemaakte deur” aan een andere ondernemer of

direct aan de “consument” die de deur in het kader van een renovatie in de woning zal

bevestigen. Welk btw-tarief dient de eerstgenoemde ondernemer op de factuur te

vermelden?

Hier is sprake van de levering van een (op maat gemaakte) deur. De eerstgenoemde

ondernemer dient op de factuur het algemene btw-tarief (21%) te vermelden. Zowel voor de

materiaal- als voor de arbeidskosten.

 

De onderaannemer doet niets op of aan de woning, dus 21% aldus de belastingdienst. Feitelijk koop je immers kastjes (=materialen) en geen arbeid. Zou hij zelf (in onderaanneming) de inbouwkastjes installeren in de woning, dan wordt het een ander verhaal: het besluit keurt expliciet goed dat de 6% dan ook van toepassing is in de relatie aannemer-onderaannemer (onderdeel 7).

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Volgens mij is het zo: jij betaald voor de kastjes 21% btw en krijgt 21% terug. Jij monteert de kastjes met 6% btw en draag 6% af. De levering van materiaal is en blijft volgens mij 21% .

 

Maar uiteindelijk kan je terug vorderen aan btw wat jij betaald aan jou onder aannemers en draag je af wat jij aan btw vordert van jou klant. Saldo blijft dan toch nul of zie ik dat verkeerd?

Link naar reactie
 • 0

Er dient in aanmerking te worden genomen dat het gaat om op maat gemaakte goederen, de 6% btw percentage voor op maat

gemaakte goederen is expliciet goed gekeurd tot 1 maart 2014.

 

Voorts gaat in deze casus ook om een hoofdaannemer-onderaannemer relatie, ook dan dient 6% btw percentage over

de arbeidskosten in rekening te worden gebracht.

Wel moet de woning ouder zijn dan 2 jaar.

 

De onderaannemer dient 6% btw in rekening te brengen en dus geen 21% btw voor zijn arbeidskosten.

Materiaalkosten en arbeidskosten dienen apart te worden gespecificeerd.

 

De btw verlaging is juist bedoeld om de bouwsector/woningmarkt te stimuleren, als elke aannemer 21% btw in rekening blijft

brengen dan weigeren consumenten te investeren.

Link naar reactie
 • 0

@Hans89:

 

Kijk nog eens naar de reactie van Ronaldinho (de eerste reactie). Wat is het verschil tussen een op maat gemaakte deur en op maar gemaakte kastjes?

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Is het 6% tarief dan ook van toepassing op de arbeidskosten welke hij in zijn werkplaats gemaakt heeft om de kastjes te maken?

 

Nee.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

@Hans89:

 

Kijk nog eens naar de reactie van Ronaldinho (de eerste reactie). Wat is het verschil tussen een op maat gemaakte deur en op maar gemaakte kastjes?

 

Ik verwijs naar : http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/besluiten/2013/02/28/blkb2013-305-omzetbelasting-verlaagd-btw-tarief-op-arbeidskosten-bij-renovatie-en-herstel-van-woningen.html

 

Voorts verwijs ik naar punt 8:

Het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in de eigen bedrijf vervaardigde goederen. Hierbij valt te denken aan inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen.

Hier staat ondubbelzinnig dat de het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten.

Bijna alles in de bouw wordt op maat gemaakt !

 

Secundair verwijs ik naar:

7. Hoedanigheid van dienstverrichter en afnemer

Aannemers, klusbedrijven en soortgelijke ondernemers die (onderdelen van) de renovatie- en herstelwerkzaamheden uitvoeren, mogen in de bedoelde periode het verlaagde tarief hanteren. Voor de toepassing van het verlaagde tarief is het niet noodzakelijk dat de opdrachtgever een particulier is. Ook als bijvoorbeeld woningbouwcorporaties opdracht geven tot het verrichten van renovatie- en herstelwerkzaamheden in of aan woningen, geldt het verlaagde tarief. Als renovatie- en herstelwerkzaamheden in onderaanneming worden verricht, is het verlaagde tarief zowel in de relatie hoofdaannemer-opdrachtgever als in de relatie hoofdaannemer-onderaannemer van toepassing, mits de dienst wordt afgerond van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.

 

Met andere woorden: de hoedanigheid doet er niet toe.

 

Link naar reactie
 • 0

Nog één keer, uit de door Ronaldinho aangehaalde publicatie Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen):

 

C. Goedgekeurd is dat het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in de eigen bedrijf vervaardigde goederen. Hierbij valt te denken aan inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen. Kan verduidelijkt worden wat dient te worden verstaan onder “opdrachtgever”, “eigen bedrijf” en “in de eigen bedrijf

vervaardigde goederen”?

 

Met “opdrachtgever” wordt bedoeld de eigenaar/(ver)huurder van de woning die de renovatie- en herstelwerkzaamheid afneemt. Met de term “eigen bedrijf” wordt bedoeld het bedrijf van degene die voor de btw als ondernemer wordt aangemerkt. Onder “in de eigen bedrijf vervaardigde goederen” wordt verstaan de goederen die op maat worden gemaakt door de in de vorige volzin bedoelde ondernemer die de renovatie- en herstelwerkzaamheden aan de woning van die afnemer verricht.

 

De opdrachtgever dient dus de eigenaar van de woning te zijn. In dit geval is de opdrachtgever van de meubelmaker niet de eigenaar van de woning maar de aannemer van het werk. De meubelmaker werkt niet in onderaanneming maar als leverancier van meubels. Het is dus geen verschil of deze meubels uit het schap bij de Gamma/Praxis/Karwei worden gehaald of bij de meubelmaker worden opgehaald. De meubelmaker kan immers ook niet weten of de meubels in woning X of in woning Y worden gemonteerd...

 

D. Een ondernemer levert een “op maat gemaakte deur” aan een andere ondernemer of direct aan de “consument” die de deur in het kader van een renovatie in de woning zal bevestigen. Welk btw-tarief dient de eerstgenoemde ondernemer op de factuur te vermelden?

Hier is sprake van de levering van een (op maat gemaakte) deur. De eerstgenoemde ondernemer dient op de factuur het algemene btw-tarief (21%) te vermelden. Zowel voor de materiaal- als voor de arbeidskosten.

 

Zoals bij C al is aangegeven maakt het niet uit dat de deur op maat gemaakt is. Dat geldt ook voor de meubels. Alleen als de meubelmaker/deurenbouwer zelf in onderaanneming de handgemaakte meubels zou monteren is er sprake van het verlaagde tarief op het arbeidsloon - zowel op het vervaardigen als op het monteren van de meubelen of de deuren. Als het meubel of de deur wordt afgehaald is er fiscaal gezien geen verschil tussen een meubel dat bij een willekeurige bouwmarkt wordt opgehaald en het met de hand vervaardigde meubel.

 

Het vraag- en antwoordspel is er juist voor om verhelderend te zijn in situaties die in de praktijk voorkomen. Dat er op basis van het besluit van de Stas breed geïnterpreteerd kan worden is duidelijk. De concrete casus die geschetst worden in de vragen en antwoorden moeten die dus voorkomen.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Bovenstaand antwoord van Dennis klopt. De onderaannemer (meubelmaker) levert een goed, waarop het algemene tarief van toepassing (21%) is. De hoofdaannemer monteert dit goed en moet voor zijn dienst het lage tarief (6%) toepassen. De levering van het goed door de hoofdaannemer valt volledig onder het algemene tarief (21%).

 

Rianne

Webcareteam Belastingdienst

Webcareteam van de Belastingdienst voor (startende) ondernemers

Link naar reactie
 • 0

Ik merk aan het aantal reacties dat er toch geen eenduidig antwoord op de gestelde vraag in mijn casus bestaat. Dennis stelt het volgende, ik citeer "Alleen als de meubelmaker/deurenbouwer zelf in onderaanneming de handgemaakte meubels zou monteren is er sprake van het verlaagde tarief op het arbeidsloon - zowel op het vervaardigen als op het monteren van de meubelen of de deuren. In mijn casus monteert de meubelmaker de kastjes bij de klant en is dus het 6% tarief van toepassing zowel op de arbeidskosten welke hij op locatie bij de klant maakt als op de arbeidskosten van de op maat gemaakte kastjes in zijn eigen werkplaats. Dit is toch correct gesteld? Maakt het verder nog iets uit of de meubelmaker de nota aan mij richt of aan de klant? Hij wil die nl. perse aan mij richten. Ook als hij die aan mij richt kan hij voor de arbeidskosten het 6% tarief hanteren en ik vervolgens dit tarief bij de klant in rekening brengen?

Link naar reactie
 • 0

Ik merk aan het aantal reacties dat er toch geen eenduidig antwoord op de gestelde vraag in mijn casus bestaat.

 

Zoals jij hem stelde is hij toch echt eenduidig beantwoord en bevestigd door de Belastindienst ;)

Zo zie je maar weer: wees zo volledig als mogelijk in de casus die op HL neergelegd wordt, the devil is in the details.

 

In mijn casus monteert de meubelmaker de kastjes bij de klant en is dus het 6% tarief van toepassing zowel op de arbeidskosten welke hij op locatie bij de klant maakt als op de arbeidskosten van de op maat gemaakte kastjes in zijn eigen werkplaats. Dit is toch correct gesteld?

 

Ja, als jij opdracht hebt gekregen om de kastjes te maken en je laat deze in onderaanneming vervaardigen en monteren op de bouwplaats door de meubelmaker die de kastjes gemaakt heeft dan is op het arbeidsloon een tarief van 6% van toepassing. Ervan uitgaande dat de woning aan de gestelde criteria voldoet.

 

Maakt het verder nog iets uit of de meubelmaker de nota aan mij richt of aan de klant? Hij wil die nl. perse aan mij richten.

 

Nee, het maakt niets uit aan wie de factuur gericht is. Ik neem aan dat er een overeenkomst van opdracht is tussen jou en de meubelmaker waaruit blijkt dat hij in onderaanneming werkt voor jou, en dat jij in opdracht van de huiseigenaar werkt?

 

Ook als hij die aan mij richt kan hij voor de arbeidskosten het 6% tarief hanteren en ik vervolgens dit tarief bij de klant in rekening brengen?

 

Ik citeer uit artikel 7 van het besluit:

Als renovatie- en herstelwerkzaamheden in onderaanneming worden verricht, is het verlaagde tarief zowel in de relatie hoofdaannemer-opdrachtgever als in de relatie hoofdaannemer-onderaannemer van toepassing, mits de dienst wordt afgerond van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.

 

Het antwoord op jouw vraag is dus bevestigend, onder de voorwaarde die in het citaat wordt genoemd en de werkzaamheden daadwerkelijk in onderaanneming worden verricht (en dus uit meer bestaat dan het leveren van meubelen). In dat geval dient jou dus over het arbeidsloon het lage BTW-tarief in rekening gebracht te worden.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Bedankt Dennis het is me duidelijk. Het zit hem inderdaad vaak in de details, maar ik meende die voldoende duidelijk te hebben gemaakt. Jij hebt het over meubelen maar het gaat hier over inbouwkastjes en lades die in een keukenframe op locatie ingebouwd worden en aldaar nog afgewerkt dienen te worden met rails, handvaten e.d. Dus sowieso geen eindproduct maar een deelproduct. Dit voor wat het waard is. Bedankt.

Link naar reactie
 • 0

Bedankt Dennis het is me duidelijk. Het zit hem inderdaad vaak in de details, maar ik meende die voldoende duidelijk te hebben gemaakt.

 

Dan weet je dat voor de volgende keer, niemand had dit eruit gehaald ::)

 

Jij hebt het over meubelen maar het gaat hier over inbouwkastjes en lades die in een keukenframe op locatie ingebouwd worden en aldaar nog afgewerkt dienen te worden met rails, handvaten e.d.

 

Maar worden deze kastjes en lades nu vanuit niets gemaakt (dus in opdracht, met unieke maatvoering, gemaakt van hout of ander materiaal) of gaat het om halffabrikaten die van het schap gehaald worden, aangepast worden en dan geplaatst worden bij de klant?

 

Dus sowieso geen eindproduct maar een deelproduct. Dit voor wat het waard is. Bedankt.

 

Maatgevend is of het product op maat gemaakt wordt. En op maat maken is niet een stukje eraf halen. Het maakt niet uit of het om eind- of deelproducten gaat.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Het verlaagde btw-tarief is toepasselijk op arbeidskosten in de breedste zin van het woord. Het standpunt dat arbeidskosten gemaakt onder het kopje 'voorbereiding op de werkplaats' niet onder het verlaagde btw-tarief valt is m.i. niet te rechtvaardigen. Wie dit standpunt verdedigt dient een onrechtvaardig verschil tussen arbeidskosten gemaakt op locatie en arbeidskosten gemaakt in de werkplaats te verklaren. Houd het wel binnen redelijke grenzen; uiteindelijk bepaalt de prestatieverrichter de prijs van het product. Binnen bepaalde marges kan hij arbeidskosten + verlaagd btw tarief in rekening brengen.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Welkom op HL!

 

Kun je je opvatting misschien wat nader toelichten? Er zit immers wel een beperking op in die zin dat de arbeid wel moet zien op onderhoud of renovatie van de woning. De vraag in dit topic is wanneer daarvoor voldoende verband bestaat, meer specifiek in het geval van onderaanneming c.q. het door een aannemer inschakelen van derden om producten te vervaardigen die de aannemer vervolgens gaat verwerken in de woning.

 

Met andere woorden: er is een grens getrokken. Ervan uitgaande dat de wetgever (in lijn met recente jurisprudentie) die grens mag trekken en dat op een redelijke en zorgvuldige wijze heeft gedaan, is de vraag waar die grens nu precies ligt (en bij onduidelijkheid daarover kun je natuurlijk altijd nog stellen dat die grens dan kennelijk niet zorgvuldig genoeg is getrokken). Waar vind jij dat die grens ligt?

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  9 leden, 189 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.