Jump to content
Guest Columnbot

Zieke werknemer uit dienst, hoe zat het ook al weer?

Recommended Posts

Guest Columnbot

Het kan voorkomen dat een werknemer, voor het contract afloopt, ziek wordt. En u beslist dat het contract niet wordt verlengd. Of, in sommige gevallen, wordt de werknemer plots ziek nadat hij heeft gehoord dat het contract niet wordt verlengd. Wat moet er gebeuren om deze zieke werknemer op een goede manier over te dragen aan het UWV?

 

Allereerst is de tijdsduur tot aan het einde van het contract van belang.

• Het is niet nodig een re-integratieverslag te maken als de werknemer na de eerste dag van ziekte korter in dienst blijft dan zes weken.

• Een verkort re-integratieverslag wordt gevraagd voor een werknemer waarbij het dienstverband eindigt binnen zes tot tien weken na de eerste ziektedag.

• Voor een medewerker die langer dan tien weken of langer ziek is voor einde dienstverband moet een volledig re-integratieverslag worden gemaakt.

 

In het laatste geval zou er, in het kader van de wet verbetering poortwachter, al een dossier aangelegd moeten zijn met een probleemanalyse en een plan van aanpak. Het is sowieso raadzaam aan de re-integratieverplichtingen te blijven voldoen.

 

Laat ongeveer twee weken voor de einddatum van het contract een actueel oordeel opmaken bij de bedrijfsarts. Dit oordeel geeft de actuele stand van zaken weer over de (on)mogelijkheden van uw zieke medewerker.

 

Het re-integratieverslag wordt uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband aan de werknemer mee gegeven. Het is mogelijk dat het UWV na einde dienstverband om aanvullende informatie vraagt, zoals bijvoorbeeld een probleemanalyse, plan van aanpak, medische informatie en een eindevaluatie.

 

Zorg ervoor dat deze documenten binnen de gestelde termijn in handen van het UWV komt, anders riskeert u een boete. En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk: vergeet op de laatste officiële werkdag niet om het formulier “Ziek uit dienst’ van het UWV in te vullen en op te sturen naar het genoemde adres op het formulier.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Paar vragen Nicoline

 

1. mij is bekend dat het voor een werkgever ook raadzaam kan zijn een deskundigenoordeel te vragen van het UWV. Ik mis dit in je column. Bestaat dat nog en kun je daar meer over vertellen?

 

2. aan het einde geef je aan dat er medische informatie verstrekt zou moeten kunnen worden aan het UWV. Nu was eerder deze maand op TV hoe sommige AOV-verzekeraars ook deze informatie in handen willen krijgen ter beoordeeling van de zieke en diens recht op uitkeringen. Daar werd door onze privacy-waakhond stevig tegen geageerd. Heeft het UWV een bijzondere positie (wettelijk) hierin waardoor zij wel recht hebben op inzage in deze vertrouwelijke gegevens?

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

En, in navolging van Joost, nog een drietal vragen:

 

3. In bepaalde gevallen moet je een werknemer binnen een bepaalde periode ook arbeidsongeschikt melden bij het UWV. Ook als de arbeidsoverkomst binnenkort eindigt. Wanneer moet dat en aat zijn de consequenties als dat niet gebeurt?

 

4. Wat zijn de consequenties als je de werknemer niet ziekmeldt, niet ziek uit dienst meldt of als de werknemer niet mee wil of niet mee kan werken aan de probleemanalyse en het plan van aanpak. En wegen de kosten van maken van het reïntegratieverslag op tegen de eventuele maatregelen van het UWV (bijvoorbeeld als de werknemer 6 weken en 1 dag voor het uitdiensttreden arbeidsongeschikt wordt).

 

5. Geldt de door jou genoemde procedure ook als de werknemer zelf heeft opgezegd omdat hij een andere werkgever heeft of als de werknemer vanwege het bereiken van de pensiengerechtigde leeftijd uit dienst treedt?

 

Groet! Dennis


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Joost,

 

1. Het deskundigenoordeel wordt voornamelijk ingezet bij stagnatie van de re-integratie. Het UWV geeft een oordeel over één van de volgende vier mogelijkheden:

 

[*]of de werknemer zijn eigen werk kan doen

[*]of het aangeboden werk (bij eigen of ander bedrijf) passend is

[*]of de werkgever voldoende heeft gedaan voor de re-integratie

[*]of de werknemer voldoende heeft gedaan voor de re-integratie

 

Het UWV vraagt hier overigens € 400,- voor

 

2. Het UWV moet de ziekte en de daarvoor geleverde re-integratie inspanningen kunnen beoordelen. Hiervoor hebben zij verzekeringsartsen in dienst. De opgevraagde medische informatie gaat rechtstreeks van de bedrijfsarts naar de verzekeringsarts en is dus enkel voor medici inzichtelijk. Op basis hiervan brengt de verzekeringsarts een advies/oordeel uit zonder daarbij in te gaan op de inhoudelijke details. Omdat de bedrijfsarts de gegevens niet op eigen initiatief opstuurt, zal bv. een casemanager hiervoor een verzoek moeten indienen bij de bedrijfsarts.

 


LeanZ ondersteunt bij arbeidsconflicten & verzuim.

http://www.leanz.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Dennis

 

3. De melding naar het UWV dient te gebeuren voor de 42e ziekteweek, de zogenoemde 42e weeksmelding. Dat moet inderdaad ten alle tijde gebeuren. Maar in dat geval bestaat er, als het goed is, al een dossier waarin de verplichte contactmomenten volgens de wet verbetering poortwachter zijn vastgelegd. Dwz, er is vóór de zesde ziekteweek een probleemanalyse opgemaakt, er is vóór de achtste ziekteweek een plan van aanpak opgesteld. De werknemer is in ieder geval elke zes weken ter beoordeling aangeboden bij de bedrijfsarts en op basis daarvan zijn mogelijk bijstellingen plan van aanpak gemaakt.

 

As dat niet of te laat wordt ingestuurd is de boete maximaal € 455,-

 

4. Goede vraag; ik moet je eerlijk zeggen dat het mij niet bekend is wat er dan gebeurt. Vandaag zal ik eens contact opnemen met het UWV om te vernemen of ze mij daar helderheid over kunnen geven.

 

5. Voor zover ik weet geldt het niet bij zelf opzeggen. Ik ken overigens geen gevallen waarbij dit is voorgekomen. Wel dat iemand ziek was in de laatste weken voor einde dienstverband, maar hersteld uit dienst ging. Bij de nieuwe werkgever ging hij hersteld aan de slag. In alle, bij mij bekende, gevallen, was dit korter dan zes weken voor einde dienstverband en hoefde de werkgever niets te doen.

 

Hoe e.e.a. bij de pensioengerechtigde leeftijd is geregeld is mij niet bekend. Zolang de werknemer in dienst is, zal de wet verbetering poortwachter moeten worden gevolgd

 


LeanZ ondersteunt bij arbeidsconflicten & verzuim.

http://www.leanz.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept