Jump to content
TwaBla

[Artikel] Nachtwacht in niemandsland

Recommended Posts

Nachtwacht in niemandsland

 

Korte samenvatting:

In de Benelux is de nachtwacht niet als merk te registreren, maar op Europees niveau lukt het wel.

 

Waarom vind je dit interessant of wil je dit delen?:

Merkrecht is ingewikkeld en de toepassing vaak inconsistent. In dit niemandsland kan je linksom en rechtsom argumenteren. Maar het is wel interessant!

 

 

Link to the article:

NIMBY? 🏗   Volg jouw buurtberichten van plaatselijke, provinciale en landelijke overheden...

Link to post
Share on other sites

Wat recenter ... ZoMerlot van Ilja Gort lijkt volgens de rechtspraak niet te veel op Sum-merlot.

 

Interessant detail in het vonnis is ...

 

"LFE is houdster van het woordmerk Sum-merlot, dat op 30 november 2016 is gedeponeerd en op 13 februari 2017 is ingeschreven bij het Merkenregister van het BBIE voor waren en/of diensten in klasse 33 (wijnen). Vast staat dat het merk Sum-merlot feitelijk nog niet is gebruikt. Dit woordmerk komt evenwel de bescherming toe van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, nu onweersproken vast staat dat het merk onderscheidend vermogen heeft, het merk is ingeschreven door het BBIE en nietigverklaring en vervallenverklaring van het merk niet aan de orde zijn. De voorzieningenrechter gaat dan ook uit van de geldigheid van het merk. Ook in geval van een nog niet gebruikt merk kan verwarringsgevaar worden aangenomen met een later gebruikt teken. Wel moet aan Chateau de la Garde worden toegegeven dat de beschermingskracht die aan het merk Sum-merlot toekomt, gering is omdat het merk in aanmerkelijke (zij het niet volledige) mate beschrijvend is, nu het duidt op een in de zomer te drinken merlotwijn. Het merk ontleent haar bescherming aan het feit dat door het gebruik van de samentrekking tussen de woorden summer en merlot en het koppelteken een woordspeling is ontstaan, die het merk enig onderscheidend vermogen geeft."

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 13 leden online en 147 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept